Analyse: dictatuur van de Eurogroep wordt steeds meer zichtbaar

De dictatuur van de Eurogroep wordt blootgelegd in een interview met de voormalige Griekse minister van Financiën Varoufakis over zijn ervaringen van de afgelopen maanden. Hij gunt ons een kijkje achter de schermen en vertelt hoe de ECB de geldkraan dichtdraaide en hij een plan klaar had om de Grieken te beschermen zodat zij niet naar de slachtbank geleid zouden worden zoals de afgelopen dagen is gebeurd.

Yanis Varoufakis geeft in zijn eerste interview na zijn aftreden als minister van Financiën aan New Statesman toe dat voorzitter Dijsselbloem (PvdA) hem uit de Eurogroep-vergadering zette en dat hij hieraan niets kon veranderen omdat wettelijk gesproken de Eurogroep niet bestaat. Dijsselbloem is de leider van een wetteloze bende die de levens van miljoenen Europeanen verziekt met bezuinigingen, privatiseringen en belastingverhogingen op de primaire levensbehoeften.

Door de Eurogroep worden volgens Varoufakis evenmin verslagen bewaard en de vergaderingen zijn niet openbaar, waardoor geen burger weet wat er onderling wordt bedisseld. Geen enkel lid hoeft verantwoording af te leggen, zij beslissen wel over leven en dood van miljoenen Europeanen.berlijn2

Volgens Varoufakis wilde de Duitse minister van Financiën Schäuble geen enkele wijziging van de overeenkomst met Griekenland accepteren, omdat hij niet kon toestaan iets te laten veranderen door verkiezingen. Deze zogenaamde democraat gedraagt zich blijkbaar als een rechtgeaard dictator. Yanis zegt in het interview dat Duitsland aan de touwtjes trekt.

“Oh completely and utterly. Not attitudes – by the finance minister of Germany. It is all like a very well-tuned orchestra and he (Schäuble) is the director. Everything happens in tune. There will be times when the orchestra is out of tune, but he convenes and puts it back in line.”

Yanis Varoufakis vertelt over de maandenlange onderhandelingen die de Eurogroep steeds blokkeerde. Volgens hem stagneerden de besprekingen doordat de Eurogroep het er op aan liet komen. Op een bepaald moment waren er gewoon geen liquiditeiten meer.

De ex-minister van Financiën geeft aan dat hij krachtig wilde reageren op een eventuele sluiting van de banken door het stopzetten van de liquiditeitenstroom door de ECB. Zijn standpunt kreeg echter onvoldoende steun binnen het Griekse kabinet. Hij had bij sluiting door de ECB van de geldkraan de volgende maatregelen willen nemen:
– eigen geld in euro’s uitgeven,
– de Griekse staatsleningen van 2012 korten en
– controle over de centrale bank van Griekenland nemen!

Volgens Yanis voorspelde hij dat de ECB op deze manier zou handelen om hen in een vernederende overeenkomst te sleuren. De meeste van zijn collega’s konden dit echter niet geloven.

Het beeld van de Eurogroep wordt steeds duidelijker. Het is een groep van ministers, onder leiding van Duitsland, voorgezeten door Dijsselbloem, die als ware dictators een paar honderd miljoen Europeanen draconische bezuinigingsmaatregelen opleggen zonder enig gevoel van menselijkheid. Zij zijn daar Griekenlandal vele jaren mee bezig. Iedere bevolking van een Eurogroep-land is al in de klauwen van deze groep gevallen.

De dictatuur wordt op twee manieren uitgeoefend:
1. De lidstaat kiest voor draconische bezuinigingen, privatisering (uitverkoop van bezittingen aan grote ondernemingen, invoering van particuliere ziektekostenverzekeringen) en sloop van de sociale voorzieningen, stimuleren van werkloosheid waardoor de loonkosten nog sterker dalen. Hiervoor wordt gekozen om binnen de heilige norm van 3% begrotingstekort te blijven. Daarvoor moet alles wijken en wordt de rekening gepresenteerd aan de belastingbetaler.

2. Het land is verplicht bovenstaande maatregelen uit te voeren in ruil voor zogenaamde ‘hulpmaatregelen’. Deze hulp is niets anders dan miljarden leningen van het IMF. Hier staat tegenover dat een deel van de onafhankelijkheid van het land wordt overgedragen aan de Trojka. (dictatuur van IMF, ECB en Europese Commissie). De kiezer wordt buitenspel gezet. Het belang van de Trojka is geld uitlenen en de macht van de overheid uithollen ten gunste van multinationals.

In beide opties blijven de rijken buiten schot.

Ondertussen groeien de staatsschulden van de deelnemende landen de pan uit en wordt hun afhankelijkheid van de banken die het geheel financieren steeds groter.

Overzicht van nationale schulden per land in miljarden euro’s 2014 / als percentage van het BBP (Bron Eurostat)
België….428 miljard // 106,5%
Griekenland…317 miljard // 177,1%
Italië…2.135 miljard // 132%
Spanje…1.034 miljard // 97,7%
Portugal….225 miljard // 130,2%
Ierland…203 miljard // 109,7%
Duitsland…2.170 miljard // 74,7%
Frankrijk…2.038 miljard // 95%
Nederland…451 miljard // 68,8%

De norm is voor de staatsschuld is maximaal 60% van het BBP. Geen enkel land haalt deze norm! Het lijkt een opzettelijke tactiek om kritische landen zoals Frankrijk de mond te snoeren. Aangezien geen enkel lid aan de schuldennorm voldoet moeten zij jaar na jaar bezuinigen wat betekent dat het volk steeds de rekening gepresenteerd krijgt en feitelijk steeds armer en afhankelijker gemaakt wordt van inkomen.

Rob Vellekoop, 13 juli 2015

22 Comments

 1. Het sturen en delegeren van perverse prikkels(waar een luchtje aanzit) stijgt hand over hand!
  Ze toveren ze met miljarden tegelijk als ware uit de toverdoos van Pandora
  Waar blijven we als hier aan geen halt toe geroepen ?

 2. Beste Co,

  Ten eerste heeft de geschiedenis al vele malen aangetoond dat een parlementaire democratie niets anders is als een dictatuur met permissie van het volk en dus niet werkt. Macht en mensen gaan niet samen aangezien macht mensen corrupt maakt. Om enige twijfel hierover voor je weg te nemen, kijk naar de vervolgbaantjes van veel oud politici alleen al in Nederland.

  Ten tweede, dictatuur….fascisme….totalitaire politiestaat. Yup, blijkbaar wel en alweer met permissie van het volk. Het volk is zo goed gehersenspoeld dat als dit http://www.puntuit.nl/nieuws/jongen-aan-politiemotor-geketend-en-meegevoerd-video een bericht zou zijn uit 1940 – 1945 we schande zouden spreken om iemand zo te behandelen omdat die zijn basisrecht (privacy) niet wenst op te geven. Aangezien er bij de berichtgeving alleen iets stond over het niet tonen van een ID als reden voor arrestatie moet ik vooralsnog concluderen dat dit een angstaanjagende en zorgwekkende situatie is. Zeker als de goed geindoctrineerde kuddedieren blijkbaar dit gedrag massaal accepteren. (Maar de reacties op Facebook zijn vooral lovend over het handelen van de politie. Zo zegt Nathalie Peters: “Enige idee hoe sommige “beschaafde” burgers met agenten omgaan ?! Wie niet horen wilt moet maar voelen!”). Dit soort mensen gaat het hardste van allemaal schreeuwen op het moment dat het hun overkomt maar zolang het een ander is mag het blijkbaar. Ik kan hier zelf niet op reageren aangezien ik mijn FB account heb verwijderd vanwege de nieuwe eenzijdige afspraken die FB met mij wenste aan te gaan waar ze theoretisch geld kunnen verdienen met mijn porem. Tevens is het ook een heerlijke gewaarwording om weer relatief anoniem te zijn voor werkgevers en overheidsmedewerkers (geen ongewenste pottekijkers in mijn doen en laten).
  Ik krijg steeds meer zoiets van “Ik verlaat dit pokkeland en de pokke-EU en laat de mensen die deze gare zooi zo mooi vinden dan ook heerlijk genieten van het totalitaire regime wat ze zo prijzen”.

  Ik moet nog maar zien dat de vlam in de pan gaat slaan in Griekenland die dus bv. zijn thermische bronnen, zijn watervoorziening (+zuivering) en als kroon op het werk zijn energiecentrales zojuist heeft overgedragen aan multinationals. We kennen in Nederland maar al te goed de gevolgen van privatisering en degenen die hierover een kritische noot uiten zijn of gek of terrorist (anarchist). Een terrorist is voor een andere groep mensen een vrijheidsstrijder, in 1940-1945 was het verzet een terroristische organisatie en we moeten dus consequent blijven en deze dus net als andere terreurgroepen veroordelen. Een anarchist is niet datgene wat de media en helaas ook onderwijs ons wijs wenst te maken. Een anarchist is iemand die voor het recht op zelfbeschikking is en dus geen overheid wenst.

  Er pakken zich hele donkere wolken samen boven de EU en ik hoop pleite te zijn voordat de wolkbreuk losbarts want als die komt gaat die goed komen.

 3. Beste Maup, helemaal eens met je. Behalve dan je opmerking over dat democratie & wereldregering niet werkt. Dat werkt nu juist wel, want dan worden grensoverschrijdende problemen aangepaktMaar politieke besluitvorming vindt plaats op nivo van democratie & palement. Buiten palementaire acties zoals ‘Occupy’ is ook mooi, maar daar vindt niet de politieke besluitvorming plaats. We kunnen met z’n allen demonstreren en protesteren, maar ook dat helpt maar weinig. Nogmaals politieke besluitvorming vindt plaats in democratische instituties en instellingen zoals EU, Nationale parlementen. Ondertussen gaan de werkelijke machthebbers, het groot kapitaal, banken, verzekeraars, vermogenbeheerders gewoon door met het stelen van het grote geld van beleggers en pensioenwerknemers (zie het Max tv programma over wie het rijkst worden van jouw en mijn pensioenpremies. 10% rendement gaat naar pensioenfondse, fondsenbeheerders etc en maar 2% rendement heeft de pensoengerechtigde (zie mijn artikel in Teleskoop Magazine op Plazilla Internetforum. Op naar revolutie en profiteurs, oplichters, fraudeurs met een zeer laag ethisch en maatschappelijk nivo en geweten moeten berecht en achter de tralies. Met andere woorden kleine dieven die weinig geld stelen komen in de gevangenis en grote dieven van jouw en mijn portemonnaie gaan meestal vrijuit en worden ook nog beloond door de overheid (Belasting dienst) co meijer

  • Met het juist formuleren van de lopende problemen los je nog niets op en als je vast wil houden aan bestaande systemen, ook prima. Maar ik doe niet mee als je zegt dat binnen het huidige (niet werkend gebleken fraudegevoelige systeem) wil doorgaan en hopen dat er ooit een totale wissel van de wacht gaat plaatsvinden waarbij alle rotte appels als door een magische aanraking van een miraculeus, ‘en nou gaat alles beter worden’ toverstafje gaan verdwijnen!!!!
   Hoe je ‘em ook oppoetst, een rotte appel blijft een rotte appel en steekt de andere zonder plekje ook aan.
   Gooi de hondenmand met luis en vlooien toch op het vuur!

 4. de betreffende landen worden stelselmatig tot op het bot geslacht, uitgebeend!
  dan is er toch geen sprake van democratie?

 5. ER IS EEN STAATSSCHULD AAN DE WEERLOZE BURGERS ONTSTAAN VERMEERDERD MET EEN CHIQUE RENTE PLUS BOETE WEGENS AFPERSEN EN PUREREN TOT MACHTELOOSHEID EN BESCHAAMDHEID EN VERDRIET ! ! !

 6. We hebben het steeds maar over de gevolgen!! van hoe geld in elkaar zit,
  Griekenland krijgt geen hulp maar meer SCHULD erbij.

  Al het geld in circulatie is rente dragende schuld!!!!!!!!!!!!!!

  Kan iemand mij uitleggen hoe dat terug betaald kan worden, ik daag jullie uit!!!
  leg het uit!! wie??!!

  groet
  maup

  • Niet. Dit geld evenals de nationale schulden van de overige Eurolanden, kijk alleen al naar Spanje met ca 1000 miljard, kan niet worden terugbetaald! Ook de VS heeft een astronomisch hoge staatsschuld die niet afbetaald kan worden. Daardoor bevinden deze landen zich steeds meer in de wurggreep van de banken. Deze schulden zouden moeten worden kwijtgescholden, wat prima mogelijk is omdat de banken deze ook gecreëerd hebben met een pennenstreek. Dat is de enige escape.

   • ja Rob dat klopt,maar ook het 10 euro briefje wat ik in mijn portemonnee heb zitten
    en mijn saldo op de bank is allemaal schuld wat iemand nog moet terug betalen met rente.

    Het word niet opgelost als de schulden worden kwijtgescholden , dan begint het weer van voren af aan, er moet een nieuw systeem komen!!

    groet
    maup

    • Natuurlijk, Maup, er moet een nieuw systeem komen. Maar ook een andere ‘organisatie’ van de samenleving die niet meer geregeerd en gemanipuleerd wordt door een kliek van rijken.

     • Top,Rob we begrijpen elkaar

      Waar gaan we beginnen,
      zal ik een voorstel doen.

      Een publieke trust oprichten waar ieder lid ook mede-eigenaar is

      maup

     • Ik denk eerder langs de weg van duizenden kleine gemeenschappen. De landsgrenzen zullen verdwijnen en de wereld gaat terug naar duizenden gemeenschappen. zie mijn artikel

     • Ik denk eerder aan een goede organisatie. Dat is door de sociaal democratische kliek en en het infiltreren in linkse partijen (zoals de SP eens was) volledig om zeep geholpen. Links moet eindelijk eens die kleine verschillen van inzicht aan de kant zetten en zich op hoofddoelen gaan richten. We moeten een nieuwe partij oprichten zonder van de daken te schreeuwen dat we communist, Mao-ist, Trokskist of anarchist zijn. En iedere AIVD infiltrant er gelijk uit knikkeren ook al zal de pers dit misbruiken. Als de SP Hans van Heijningen er gelijk had uitgeknikkerd zou het nu nog een goede partij zijn geweest.

     • Mijn idee! Wanneer ik denk aan: de Honinbij dan zijn er wereldwijd vele soorten in vele verschillende klimaten maar allemaal functioneren ze in een compacte goed georganiseerde gemeenschap. Het bijenvolk. Allemaal leven ze in een bepaald territorium en zoeken de concurrentie niet op.
      Ze hebben een belangrijke functie in het bio-systeem en produceren hun eigen dienstbare koningin. Geen monarchistische trekjes bij deze insecten want parasieten kennen ze al in de vorm van de varroa mijt.
      De natuur heeft weer het goede voorbeeld. Nu de mensen nog.

 7. Het wordt de hoogste tijd dat de EU wordt opgeheven en vervangen door een federatieve democratische wereldregering met evenredige volksvertegenwoordiging. Geen dictatiur van Merkel cs. Neen, een wereld waar sociale ongelijkheid wordt nagestreefd en bereikt. Gelijkwaardigheid. En ook weg met het verderfelijke liberaal kapitalistisch systeem, waar corruptie, fraude misleiding en oplichting in hoogste lagen van het a-sociale systeem elke dag zichtbaar is. Waar ‘Sun Capital’ etc zich zelf verrijkt ten koste van alle pensioengerechtigden die slechts ca 2% rendement hebben van hun ingelegde pensioenpremie en Vermogenbeheerders in opdracht van grote ook Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zich verrijken. met gemiddeld 10% rendement totaal gemiddeld 12%. (zie mijn artikel op PLAZilla in Teleskoop Magazine! Waar topsporters als moderne ‘goden’worden behandeld en jaarlijks 50 miljoen dollar opstrijken voor een partijtje voetbal, tennis, basketbal en baseball etc. Waar absurde a-sociale exorbitante topinkomens worden toegestaan door Raden van Besturen van (inter)nationale bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen,, die, voor wat (inter)nationals, ook nog eens met steun van ook Nederlandse e,a EU overheden profiteren van belastingvoordelen. Sommige kapitalisten, vrije beroepen betalen door belastingvoordelen geen cent belasting, en laten met steun van de overheid anderen opdraaien voor hun a-sociale gedrag en dat van de overheid (Ministerie van Financiën, belastingdiensten). Mensen sterven in de 3e wereld aan ondervoeding, weinig en nog erger geen inkomen, ziekte’s en nog meer gebrek. De wereld kijkt toe en doet feitelijk niets. Het laat corruptie, misleiding, omderdrukking, oplichting, fraude toe en niemand protesteert. Niemand zet a-sociale verantwoordelijken achter de tralies en niemand wordt berecht. Het verderfelijke liberaal kapitalistische systeem gaat gewoon z’n dagelijkse gang…. tot dat er revolutie komt, en daar toe roep ik iedereen met maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Vrede & gerechtigheid dat is waar het maatschappelijk om zou moeten gaan. Vandaar een duurzame oplossing een duurzame democratische federatieve wereldregering, welke grensoverschrijdende problemen aanpakt en niet toe staat dat er enerzijds vluchtelingen massaal hun heil elders zoeken (en terecht) en aan de andere kant de élite’blijvend profiteert van het verderfelijke liberaal kapitalistisch systeem wat de mens reduceert tot ‘slaaf’van dit systeem. Wie doet mee aan mijn revolutie?! Wie doet mee aan de oprichting van een nieuwe links van de SP op te richten politieke partij?! En weg met neo liberale politieke partijen, die het verderfelijke a-sociale liberale kapitalistische systeem handhaven en zelfs ook nog versterken! Co Meijer

  • beste co meijer,

   Je wil het nog onbereikbaarder maken voor de gewone mens, wereld regering.
   Democratie werkt al niet en heeft nooit gewerkt.

   De volgende stap MOET nu genomen gaan worden in de menselijke evolutie.

   Zelfbeschikkings-recht
   Directe democratie
   Rente en schuldvrij geld

   En je praat niet over hoe geld in elkaar zit,want als dat niet veranderd
   verandert er helemaal niets.

   groet
   maup

  • Volksvertegenwoordigingen zijn vindingen die betrekking hebben op een tijd waarin de mensen heel ver van de besluitvorming stonden, niet konden lezen of schrijven en de heersende klasse bestond uit voorname vooral heren die de taal van de regenten meester waren.
   Nu zie je dat volksvertegenwoordigingen autonome kliekjes zijn geworden die het volk eerst nodig hebben om op het pluche te komen en daarna om de oren slaan met vuile leugens.
   In een tijd waarin er zoveel anders kan dankzij de technologie en andere participatie (beladen woord) van de gewone mensen, is er geen volksvertegenwoordiging meer nodig.
   Einde politiek partijen. Op naar een 21e eeuws model van directe zeggenschap.
   In een tijd waarbij de overheid voor eigen gemak het zo heeft gemaakt dat de afroming onder dwang (belasting) geregeld kan worden via het internet, kan er onder dezelfde voorwaarde gestemd worden. Eens per vier jaar een stelletje schoften kiezen waar je dan vervolgens je hele leven en welzijn aan overhandigd is natuurlijk helemaal van de zotte.
   Wetende dat ze nooit maar dan ook nooit hun vunzige beloften zullen waarmaken en nooit maar dan ook nooit de verlangens van de groep die hun aan de macht bracht zullen nakomen.
   Wanneer we in dit ouderwetse fraudegevoelige onethische systeem blijven hangen zullen het nooit de wensen van het volk zijn die de voorkeur krijgen maar slechts die van de remparachuten. Daarom hechten ze zo aan dat systeem en zullen er alles aan doen om de hakken in het zand te krijgen want als het volk het echt wil, hebben ze maar op te donderen.
   Wij zijn de heersende klasse!
   En omdat je een alternatief moet hebben als een bestaande wantoestand wil verwijderen is er directe democratie via internet. Dan is er een taak weggelegd voor internet omdat de macht niet bij de reguliere media komt te liggen. NOS verslaafden en telegraaf varkens zul je altijd houden maar een breed aanbod van achtergronden wordt dan essentieel.
   Slechter dan nu kan het niet en deplorabeler kan het niet gaan met de democratie mochten we die nog hebben.
   De debatten worden dan verlegd naar de belangengroepen zelf.
   Het volk is dan weer aan het woord!!

 8. dit is de waanzin ten top!
  de geschiedenis heeft uitgewezen, dat geen èèn land, volk te knechten is?
  ‘l’histoire se repète’
  “Is het geld nou, dat deze elite zo hardleers maakt”?—.-> “Al is geld ook zo dom, het maakt alles recht, wat krom is”

 9. Op de achtergrond bepalen, m.i., de grote banken met ECB, IMF en Goldman Sachs het beleid. Griekenland is de proeftuin en als de proef slaagt volgt in volgorde de rest van Europa. Ik vraag me af wat sommige politici beweegt om de belastingbetaler en meestal de minst draagkrachtige, te laten opdraaien voor deze wantoestanden. Mario Monti Goldman Sachs, voormalig president van Italië vond dat het noodfonds maar gevuld moest worden met belastinggeld 2X 500 miljard. Bron gewoon-nieuws.nl En de Nederlandse politici zwijgen evenals het volk. Als lemmingen lopen we gedwee naar de afgrond.

 10. De oplossing blijft echter een lastige, want wie heeft het ‘wijze plan’ op de plank liggen. Zelf denk ik dat het aan de ene kant goed is dat alle feilen uitdrukkelijk openbaar worden, aan de andere kant lijkt de EU een onmogelijke constructie, vooral door de unie-munt (Euro) die van alle deelnemende landen hetzelfde economische tempo vraagt (gelijk een auto gelijke wielen heeft). Blijft het nog jaren dealen en bijstellen, of kan er op termijn toch een overkoepelende gedachte ontstaan? Gezien alle culturen is dat mogelijk te veel verwacht en zal het ‘never nooit’ gaan lukken. En dan is er een andere gedachte nodig. Maar welke? Hebben we alle leiders wel nodig om gewoon een gelukkige burger te zijn, zou een passende vraag kunnen zijn. Moet elk land weer gewoon zichzelf worden, dat is ook vraag voor een goed antwoord. Enzovoort. Er is nog veel te denken denk ik, vooral vanuit wijsheid zou ik aanbevelen. NB: reageren=prima.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.