Duisternis heerst, kennis van illusies bevrijdt!

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.

Wij zullen aparte partijen vormen, wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn, om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden, opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren.

Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, omdat wij het geheim kennen van het absolute.

IlluminatiConfirmed
Kennis van de illuminati brengt schrik in eerste instantie, maar daarna licht in de duisternis.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.

Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden, maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid. Ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.

Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht; zelfs hun kleren.

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif, want ze zien veel. Wij zullen ze met grappige plaatjes en leuke deuntjes aanleren dat het gif goed is. Zij die als vraagbaken dienen, zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films, waardoor ze er aan gewend raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen die hun hersenen zal aantasten, in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn; wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben: suiker, snoepgoed.

illu2
De symbolen verstopt in een dollar biljet vertellen de ontwaakten wie de macht in de wereld werkelijk bezit.

Als hun tanden aangetast raken door het suiker, zullen wij hen nog meer metalen toedienen die hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen hen voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden; ze zullen toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

Wij zullen hen overheden maken en opposities binnen deze overheden; wij zullen beide kanten manipuleren. Wij zullen steeds ons doel verborgen houden, maar ons plan gewoon uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed door hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

illu3
Illuminati wilden de nieuwe wereld orde en hebben deze onzichtbaar, maar wel merkbaar gecreëerd.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden, waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties(???) stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd, want ze zullen ons niet zien omdat ze ons niet kunnen zien. Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden. Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.

Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.

Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden: dat wij allen één zijn. Dit mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is; ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voor stap zullen wij ons doel bereiken.

Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over hen uit te kunnen voeren. Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal te doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren, waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn– samen met hun kinderen – in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en aan de wereld een ander verhaal vertellen, want wij bezitten de media.

Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment; op onze manier. Als ze zich tegen ons verzetten, zullen wij ze vertrappen als insecten, want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niets ondernemen, want ze hebben geen wapens.

illu4
Het is goed om de symbolen van hoop nu te zien. Veel te lang hebben de symbolen van tirannie verstopt gezeten in de portemonnees van de slaven.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren; wij zullen hen het eeuwige leven beloven; maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten, want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen. Zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te gaan geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk. Nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegenhouden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn; zo dichtbij, dat ze zich er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn, zal de realiteit – die wij voor hen geschapen hebben – hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf gecreëerd waanidee leven. Als ons doel bereikt is, zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof: de geloven die wij voor hen gemaakt hebben. Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn, zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.

illu5
“Er is een samenzwering in dit land dat elke man, vrouw en kind in slavernij laat leven. Voordat ik dit hoge en eerbiedwaardige ambt verlaat, ben ik van plan het complot te onthullen.” – President John F. Kennedy, 7 dagen voor zijn moord.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, zijn wij verloren. Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben, want als dit gebeurt zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn; ze zullen ons dan op kunnen jagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is het geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens, want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen. Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

67 Comments

 1. De namen zijn bekend waarom dan geen actie ondernemen, met een man of 25 zijn ze zo van de aardbodem verdwenen

 2. Het grootste gedeelte van het volk heeft helemaal geen gedachte gevormd bij alles wat er gaande is.
  Het grootste gedeelte van het volk gelooft dat wat gezegd wordt door de autoriteiten van belang is.Het grootste gedeelte van het volk denkt dat is verhaal zoals dat verteld is via de media over 9-11 waar gebeurt is. Het grootste gedeelte van het volk denkt niet zonder een overheid of staat in de huidige vorm te kunnen.Het grootste gedeelte van het volk vindt dat mensen die daar heel anders over denken, tegenliggers en oproerkraaiers zijn. Het grootste gedeelte van het volk denkt dat als ze doen zoals dat van ze wordt verwacht, ’t goede mensen zijn. Het grootste gedeelte van het volk heeft nog een warme sympathie voor het koningshuis al weten ze bij God niet waarom. Het grootste gedeelte van het volk laat zich uitkleden door diezelfde familie terwijl hun eigen kinderen nauwelijks goede schoenen hebben. Het grootste gedeelte van het volk koopt precies de verkeerde rotzooi in de winkels zodat de kitsch en wegwerpcultuur in stand blijft.Het grootste gedeelte van het volk heeft geen idee van kunst en cultuur zodat waardevolle orkesten verdwijnen en de hele kunstsector zowat verzuipt. Het grootste gedeelte van het volk kiest voor andre rieu en frans bauer. Het grootste gedeelte van het volk kijkt naar bagger op tv want hun hersens kunnen niet meer aan dan dat. Het grootste gedeelte van het volk loopt achter amerikaanse trends aan en verloederen hun taal met die wankultuur. Het grootste gedeelte van het volk aapt elkaar ook eindeloos na zonder zelf een smaak te ontwikkelen. Het grootste gedeelte van het volk wacht af totdat iemand anders wat gaat doen. Het grootste gedeelte van het volk heeft kritiek als iemand opstaat en boven het maaiveld uitkomt. Het grootste gedeelte van het volk heeft een IQ van een schrikwekkend laag peil en is daarmee niet in staat kinderen de genomen te geven waarmee deze uit die spiraal komen. Het grootste gedeelte van het volk laat zich ook heel makkelijk ‘social engineeren’, zodat alle modetrends en gedraging makkelijk zijn te sturen. Het grootste gedeelte van het volk neemt aanstoot aan reclames anders werden in deze sector ook niet miljoenen besteed. Het grootste gedeelte van het volk heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel jegens fokdieren en blijven de kiloknallers gewoon kopen. Het grootste gedeelte van het volk heeft geen notie van de gevaren van ’toegestane’….E nummers en vreten massaal tonnen E621 mononatriumglutamaat (smaakversterker) en E951 asptartaam kunstmatig zoetmiddel, niet beseffende dat het neurotoxinen zijn en kankerverwekkend. Het grootste gedeelte van het volk vatten kennelijk niet dat tandenpoetsen met Fluoride een belangrijk deel van de hersenen kapot maakt wat ze juist opmerkzaam probeerde te houden. Het grootste gedeelte van het volk denkt dat de gezondheidsraad en het voedingsbureau er zijn om de mensen zo goed mogelijk te dienen. Het grootste gedeelte van het volk laat hun kinderen met ’trots’ en graagte dienen in het leger om ergens anders mensen het leven te beëindigen. Het grootste gedeelte van het volk denkt ook dat door mee te doen aan ‘vredesmissies’ alleen het goede gediend wordt. Het grootste gedeelte van het volk weet niet dat hun kinderen op geofferd worden als gereedschap voor de kapitaalelite om zodoende nog rijker te worden. Het grootste gedeelte van het volk denkt door te gaan stemmen dat er via die manier werkelijk iets mag veranderen. Het grootste gedeelte van het volk denkt dat politici oprechte mensen zijn die doen wat ze tijdens de verkiezingen beloven. Het grootste gedeelte van het volk ziet heil in het lidmaatschap van de EU. Het grootste gedeelte van het volk laten hun kinderen met de goorste cocktails inenten wanneer het nog baby’s zijn die later veel schade ondervinden aan de massale inspuiting van zoveel lichaamsvreemd gif. Het grootste gedeelte van het volk laat zich heel gemakkelijk manipuleren door gebruikmaking van angst. Het grootste gedeelte van het volk heeft een leider nodig. Het grootste gedeelte van het volk zijn de telegraf als krant en de NOS als nieuwsbrengers voldoende. Het grootste gedeelte van het volk is bereid hun medemens te verraden als de overheid daarom vraagt. Het grootste gedeelte van het volk is helemaal klaar voor de uitrol van de fascistische dictatuur zonder vooraf de tekenen te zien of te willen zien. Het grootste gedeelte van het volk heeft helemaal niets geleerd van de geschiedenis.
  Het grootste gedeelte van het volk bidden met kerst voor vrede maar betalen voor oorlog. Het grootste gedeelte van het volk laat zich gedwee een oorlog met Rusland indommelen omdat de VS dat graag wil. Het grootste gedeelte van het volk geloofd daarom dat de MH17 door de russen is neergehaald en niet door de Oekraïners gesteund door de VS. Het grootste gedeelte van het volk blijft stug doorgaan met het in toenemende te gaan betalen met de pinas. Het grootste gedeelte van het volk heeft geen idee……………….

  voor het grootste deel van het volk zijn de massagraven reeds in bereidheid gebracht!

 3. Tja tòch zijn er zaken die op onderdrukking wijzen , zo als MONSANTO die zaden bewerkt.Of (nog niet) verplichtte chip inbreng, z,g voor medische doeleinden e.a legitimatie.Ook de sprake van afschaffing van baar geld, om bankrun te voorkomen, oftewel NO chip No toegang tot je bank account.Allemaal be angstigende zaken,om je in ”het gareel” te laten lopen.Ik zit er nog ver vandaan hier in Zuid America,maar hou jullie oplettend in de gaten.

 4. http://www.globalresearch.ca/the-secret-bank-bailout/5461881
  http://www.globalresearch.ca/greece-an-alternative-to-troika-style-austerity/5462130
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/07/13/ende-mit-grauen-die-abwicklung-der-euro-zone-hat-begonnen/
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/07/13/offenbar-einigung-beim-eu-gipfel/

  En zo gedraagt zich de club van vrienden ….de schoolplein bully is er niks bij

  Kwestie van tijd en dan zakt het kaartenhuis in elkaar

 5. lees het essay van LENNARD ALLAN 12-04-2014 FLIRTEN MET DE ILLUMINATIE IN DE POP CULTUUR en dan schrikken jullie van wat onze ROB ONS AAN WENST TE LEREN ………………………………….! ROB ZAAIT

   • Oke nou..
    wat ik vond is geen essay maar een artikel van Trouw, die beheerst wordt door het Kapitaal.
    Maar voor de mensen die het willen lezen zie hier

    http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/3634335/2014/04/12/Flirten-met-de-Illuminati-in-de-popcultuur.dhtml

    Ik zie geenszins in hoe wat met deze site en Rob te maken heeft.
    Welgoed dat u waarschuwt (waarschijnlijk tegen anti semitisme?) Dat is een veelvuldige denkfout die men maakt in het onderzoeken van de illuminatie, de echte Joden staan er los van.
    En haat mag dit zeker niet opleveren want dan stapt men in de val van verdeel en heers.
    Fijn dat u oplet.
    Thanx

    • De publicatie in trouw is duidelijk gericht op het ridiculiseren van harde feiten en in wezen verleent de schrijver lippendienst aan talmoedische tendensen die wel degelijk de nodige schade op het geweten van de aanhangers hebben. Kijk hoe makkelijk het instrument antisemitisme uit de koffer gehaald wordt om de gemoederen te smoren. De gemoederen van jongeren met name die wel degelijk in de gaten hebben in tegenstelling tot volwassenen dat er een dubbelspel gespeeld wordt op wereldschaal waarover volgens de schrijver beter niet gesproken kan worden. Dankzij zijn ‘uitgestrekte kennis’ van de schrijver die nu plotseling kenner is geworden van het hele thema kan de jeugd nu in het verdachtenhokje geplaatst samen met alle andere ‘complotters’.

  • Overigens wel interessant, de video clips van nu die gemaakt worden voor de jeugd zijn net orgiën en veelal gaat het om duivel aanbidding..
   Ouders kijk eens een keer mee, wat vind u ervan?

   Ik vind het veel verder gaan verder dan flirten..

 6. En als we dan toch een convenant van het Licht gaan bedenken..

  waarom dan ook niet meteen even een tegenhanger vd Georgia Guide stones?

  The Dutch Light Stones for universal Life and Love.

 7. Begin bij creatie Geld papier,
  Volgens geen waarde hechte aan kristal en goud.

  Dan heb je de duisternis in de hoek 😉

  A de zions hebben alle banken in het westen en amerika,
  B, de zions hebben alle goud/ kristallen uit afrika.
  C Je koopt hen producten waardoor ze in leven blijfen en voorbestaan.
  Dus dat zal moeten geboycot worden

  En politiek is zijn honden van zions die voeren uit wat zij willen of beschermen.

  Onderzoek alleen hoe isreal isreal is geworden
  Dat zegt genoeg ;).

 8. https://www.aivl.be/subthema/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-eenvoudige-versie/841

  ga dit eens bestuderen en zie hoe dit ook hier met voeten getreden wordt…. basis voor onze denk tank van daaruit werken en meer diepte geven.
  Binnen deze regels kunnen we ook MEER RESPECT eisen voor mensen die op mensonwaardige manier geconfronteerd worden met uitkeringsinstanties…. zie artikel 22 23 en 25…..actie op dit punt brengt een hoop rust voor de slachtoffers van deze intimidatie
  Honger en huisuitzetting is hiermee in strijd. … art. 25

 9. joh laten we het in het nederlands schrijven ,bereiken we 17 milioen mensen.KLASSE!

 10. Ik snap niet dat sommige mensen dit niet geloven en afdoen als onzin. Is de waarheid te hard? Te eng? Jullie zoeken een bron? Lees de boeken dan eens van Daniel Estulín over de Club Bilderberg. Alle tendensen kun je al zien in de huidige maatschappij als je goed om je heen kijkt. Sociale diensten, UWV hoe ze mensen behandelen. Ondertussen worden de rijken almaar rijken. En is het toeval dat het zo slecht gaat met Griekenland terwijl onze koning daar een x aantal villa’s heeft laten neerplanten. Is dat allemaal toevallig denken jullie? Mensen word verdomme eens wakker!

  • Minima, even ter verduideling, ik zie het niet als onzin. Ik schreef al dat er veel waarheden instaan. Maar…. inderdaad ook een hoop onzin. Buitenaardsen bijvoorbeeld, wat moet ik daar nu mee? Dat is een bangmakertje dat de NWO al Jaren gebruikt. Een god is inmiddels afgedaan. Bewezen is inmiddels ook dat de Jezus uit de bijbel nooit bestaan heeft, dus nu de buitenaardsen maar (wat absoluut niet wil zeggen dat die niet bestaan, maar niet in dit tijdperk op aarde) En ‘het eeuwige leven’? Daar moet ik toch hard om lachen. DAAROM is het voor mij zo belangrijk om te weten wie de bron is. Het is namelijk (geschreven als) een speech. Wie was dat dan?
   Dan kunnen we er wel het bijbelboek Openbaringen bijhalen (rond de jaren 300 en 400 geschreven door de toenmalige machthebbers), of ‘De wijzen van Sion’. maar dat is geen antwoord op de vraag: wie is de bron. De grote vragen zijn dus: wie is de bron en wat is de bedoeling hiervan. Zin en onzin door elkaar heenhalen is namelijk verdachte en een bekende tactiek van de NWO om ons, de mensen die hen doorzien, op het verkeerde been te zetten.

   • Kom op Gerrit, niet zo plat denken. De Aarde is echt rond.
    Ten eerste zijn wij niet de enige die het universum bewonen. Allemaal kunnen we nog in boekjes lezen hoe de wereld bestond uit witten plekken op de kaart en zelfs nog zijn er delen van de wereld die nog niet ontdekt of bezocht zijn. In het kader van de dualiteit is het helaas zo dat er ook rassen zijn met minder gunstige bedoelingen voor ons mensen. Da’s niks nieuws want dat is onder de menselijke soort ook tot in den treuren gedaan en hele volkeren zijn afgeslacht en helemaal verdwenen. Dit kwalijke mechanisme houd buiten onze atmosfeer niet op. Het feit dat onze zintuigen niet toereikend zijn om een breder spectrum waar te nemen wil nog niet uitsluiten dat er bepaalde zaken wel bestaan! De strijd die wij voeren t.a.v. de NWO, is ook elders gaande, in een andere omstandigheid en met andere middelen. Daarom niet minder onderdeel van de tijd waarin we leven, de eindstrijd.
    De bijbel zoals deze is opgeschreven en als canon voorgelegd tijdens het concilie van Nicea in 325 nChr. te Constantinopel is het werk van Calpurnus Piso. Een van de senatoren uit het kabinet van keizer Constantinus. Deze senator had nauwe banden met o.a. fam. De Medici van waaruit later met name ‘Christoforus Columbus’ is bedacht als instrument des duivels voor de nieuwe wereld.
    Deze clubs waren zoals je al kunt vermoeden onderdeel van een occulte sekten die zich later hebben gemanifesteerd in o.a. de Vrjmetselaarij. In de satanische inner circle werkt men juist naar de profetie toe. De paarden van de apocalys krijgen in deze tijd een ruiter. Het maakt helemaal geen bal uit of je erin geloofd, het virtuele bestaan is er niet minder om. Ik ben een aanhanger van de leringen van de historische figuur jesus en het maakt mij helemaal geen bal uit of ie bestaan heeft, zwart, geel, wit of blauw, man, vrouw of androgien, homo of wat dan ook. Het maakt mij ook niet uit of ie nou wel of niet aan het kruis gestorven is voor onze zonden…? Het maakt allemaal geen bal uit maar wat wel uitmaakt is de essentie van zijn of haar nalatenschap!!!
    De wetmatige heilzaamheid van liefde voor alles wat leeft! En dat de kracht van liefde het licht is waar de wereld haar bestaan aan ontleent.
    De tegenkrachten scharen zich onder lucifer de gevallen engel. De pseudo drager van het licht die de schepper naar de kroon wil steken en een machtspelletje aan het spelen is met onwetende pionnen, de mensen.
    T’is wat dat betreft net geld. Bedrukt papier met betrekkelijke waarde maar helemaal zonder is dit leven een raar verhaal geworden. Het gaat erom wat we met z’n allen afspreken wat waarheid is en zal worden.

    • “Ik ben een aanhanger van de leringen van de historische figuur jesus en het maakt mij helemaal geen bal uit of ie bestaan heeft, zwart, geel, wit of blauw, man, vrouw of androgien, homo of wat dan ook. Het maakt mij ook niet uit of ie nou wel of niet aan het kruis gestorven is voor onze zonden…? Het maakt allemaal geen bal uit maar wat wel uitmaakt is de essentie van zijn of haar nalatenschap!!!
     De wetmatige heilzaamheid van liefde voor alles wat leeft! En dat de kracht van liefde het licht is waar de wereld haar bestaan aan ontleent.”

     Die nemen we mee in het bedenken van ons aller Convenant van het Licht,

     Liefde zal overwinnen en wij zullen de dragers zijn.

     Ik voel een grouphug opkomen….

    • Rob en Spring, ik begrijp niet wat je hiermee willen zeggen.
     Nee, ik denk niet dat de aarde rond is (je bedoeld dat bekrompen den neem ik aan?)
     Ik ben er 100% van overtuigd dat wij niet de enige levende wezens in het universum zijn.
     Sterker nog, In de oude overleveringen (aangehaald in het oude testament maar gebruikt, misbruikt en verdraaid door de toenmalige machthebbers) staat beschreven dat de ‘goden’ (reuzen) op aarde kwamen in wagens van rook, vuur en donderend lawaai. Zo iets kan je niet bedenken, zeker in die tijd niet.
     Het lijkt mij dus zeker dat er buitenaardsen op aarde zijn geweest. en voor langere tijd, gezien de vele, maar met oude middelen niet te bouwen, bouwwerken.
     Maar er staat ook beschreven dat de ‘goden’ weer vertrokken. Einde verhaal buitenaardsen dus.
     Geef me 1 bewijs dat er nu nog buitenaardsen op onze planeet zouden zijn.
     Ik heb ook vele UFO foto’s gezien of zeer wazige filmpjes, maar niet 1 is overtuigend. Het lijkt me dan ook niet erg logisch dat buitenaardsen onze planet voor enkele minuten zouden bezoeken en dan weer zouden vertrekken.
     En de bijbel? Indoctrinatie en pure fantasie van de machthebbers, te vergelijken met onze huidige leugenkrantjes en TV. En de gelovigen? Vaak goede mensen die het beste met anderen voor hebben. Helaas is het zo dat (nog steeds zoals we zien bij de islam) een enkele oproep van zo’n hotemetoot als de paus of een imam grote groepen gelovigen doet opstaan om anders- of niet- gelovigen naar een andere wereld te helpen.

     • Er zijn verschillende theorien te vinden over de Nephillim en de gevallenen, dat zijn de reuzen maar er waren ook reuzen voor die tijd aan wezig op aarde , ( dat is een studie op zich) dat even terzijde.

      Ik vind het jammer te lezen dat u gelovigen over een kam van gehoorzamige domheid scheert. Er zijn vele zelfstandig nadenkende gelovigen en een enkele sekte, die hebben altijd bestaan.
      Sterker nog wie verder leest vind ook wie ze financiert, en dat ze simpelweg ingezet worden om chaos te ondersteunen.

      Het zou fijn zijn idd als mensen niet meer zouden gehoorzamen aan zo’n oproep of order welk een ander schaadt. Maar dat geld ook voor mensen die in een oorlog stappen of wensen met de juiste propaganda.
      🙂

     • Spring, Ik denk dat we eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik kam zeer zeker niet alle gelovigen over een (gehoorzame) kam.
      Tijdens de oorlog gingen veel gelovigen tegen de opdracht van hun kerk in en gingen in het verzet. Ik ken veel gelovigen die zelf nadenken en goede politieke standpunten innemen. Ik ken ook godsdienstige joden die voor een joodse staat zijn maar tegen de israelische politiek en de palestijnen verdedigen.
      Alle gelovigen echter, de goeden en de slechten, ze geloven allemaal in een god die de aarde en zelfs het heelal heeft geschapen, de aarde en de mens kan beinvloeden en zelfs je gedachten kan lezen en tot nog veel meer in staat zou zijn.
      Sorry hoor, maar ik kan niet begrijpen dat een volwassen en zelfstandig denkend mens dit kan geloven. Een kind kan je alles wijsmaken, maar een volwassene…

      Ik heb ook je link gelezen van Anna Lisa. Zeker mooi, maar ik moet hier toch bij opmerken dat de schrijver(ster) leeft (op het moment van schrijven dan) en niet uit de dood is opgestaan. Het blijft dus een vermoeden wat er na de dood gebeurt (we wijken wel erg af he 🙂 ) Niemand heeft het ooit kunnen bevestigen, dus kunnen we dit als fantasie van de hand wijzen.
      Als je mocht vragen hoe ik hier zelf over denk (doe je natuutlijk niet, maar ik vertel het toch), ik denk dat lichaam en geest (wat dat ook mag wezen) twee verschillende dingen zijn. Ons lichaam sterft, maar onze geest sterft niet maar komt terug in een ander, nieuw, lichaam. Ik geloof dus in vorige levens, meerdere zelfs.
      Bij kleine kinderen met een hoog IQ is dat vaak te merken. Soms zeggen ze zelfs gewoon, ‘ daar ben ik vroeger ook geweest’ of ‘dat heb ik vroeger ook gedaan’. Soms heeft zo’n klein kind een nachtmerrir en praat over vroegere dingen. Dit terwijl zo’n kind het gewoon niet KAN weten.Ik heb dit bij een paar kleine kinderen zelf meegemaakt.
      Soms als ik s ochtends wakker word en gedroomd heb, denk ik, dat kan geen droom geweest zijn, het is te herkenbaar. Ik denk dat jij zelf dat ook wel eens meemaakt.
      Nee, bewijzen kan ik het niet, Maar het heeft zeker niets met de god te maken die door de romeinse machthebbers bedacht is.

     • Gerrit at 14.45

      We zitten zo te lezen wel op een lijn. Het mooie van geloof is: het is een geloof, ieder heeft zijn vrijheid te geloven wat ij wil in welke god hij wil bedacht of niet bedacht door machthebbers, persoonlijk geloof ik zeker, in mijn IDEE/gevoel is er maar een creator van het Universum.
      Dat is mijn vrijheid zo heb jij de jouwe dat moet blijven en weet je dat maakt het leven MOOI.

      Its that simpel.
      Laat elkaar in de waarde en in de vrijheid te geloven wat hij wil. De Bijbel b.v. doe ik niet meteen af als onzin, punt is denk ik dat er waarheid en onzin in staat geschreven door mensenhanden om terug te komen op het Jezus verhaal, deze staat voor het Goede, denk dat we die boodschap allemaal uit kunnen dragen en dat hoort het overblijfsel te zijn van religie in elke vorm.

      Vermoedelijk is de waarheid geshuffeld in heilige boeken, punt is er is maar een weg om deze aardkloot mooi te maken en dat is :

      Die goed en goed ontmoet.

      En daar sluit de link van anna elisa (is het geloof ik :S sorrie meis) heel mooi bij aan. De symboliek van het goede, mag niet verdwijnen onde feiten van mensenhand.
      <3

     • Dit is wat het moet zijn!!!!!!!!!!!!! Bedankt voor het mooie filmpje!!!!
      Dit is de uitweg uit alle rotzooi. Zelfredzaamheid. Wanneer de overheid hierin de mensen met rust laat en opsodemietert want we hebben ze helemaal niet nodig…..!!! Dan redden we het het wel.
      Wat je nodig hebt is ruimte en mensen met het besef en en verstand.
      Van zo’n filmpje word ik nou weer helemaal vrolijk!

   • Zin en onzin.. buitenaards…. nee we kunnen er nog niets mee en bang worden heeft geen zin… MAAR we zijn al jaren voorgelogen ,de Duitse Nazies hadden al contacten….lees the Brotherhood of the Bell van J, Farel. , de Money Maffia van Paul Hellyer oud minister van defensie voor Canada… onthullend materiaal en The secret history of extraterrestials…. Len Kasten… een pracht overzicht met inside informatie … info die er niet om liegt.
    ALS 10% hiervan echt is val je echt al achterover.

    Waarom beginnen overheden met exopolitics…. google het woord en zie dat er meer is dan aan ons verteld wordt…. exopolitics is hoe de overheid contacten met buitenaardse zou gaan onderhouden…
    ook interessant in dit geheel is project blue beam … roept heel wat vraagtekens op en toont ook heel veel totale gekte .
    En wij de brave burger stond erbij en keek erna… wat is echt wie liegt en waarom wie het weet mag het zeggen

   • Het is zeer zeker niet de bedoeling om jou als bekrompen weg te zetten want als dat zo zou zijn dien ik per direct gebannen te worden van deze site. Elkaar afkatten is het laatste wat we moeten doen maar soms zijn woorden voor uitleg vatbaar en dat kwetst zonder dat dat de bedoeling was. Bij deze.

   • Wat een hoop onzin. Bewijs dat Jezus nooit heeft bestaan? Openbaringen geschreven door toenmalige machthebbers? Waar haal je die informatie vandaan??

 11. Vragen over wat de bron is… ach het maakt me niet eens uit wat de bron is.
  Ik zie het ontvouwen in onze dagelijkse gang van zaken!

  wie verder onderzoekt ziet idd dat dit zich werkelijk afspeelt en velen onder ons zien geen uitweg door alles wat er zich afspeelt, met uitzondering van zij die alles zien als toeval. Ignorance is bliss.. want alles is te vinden op het net.

  Persoonlijk zie ik steeds meer dat het de strijd van goed en kwaad die zich op aarde wordt uitgevochten of noem het lessen voor bewustwording , punt is wel waarom we niet met zijn allen op gaan staan om het Licht terug te doen komen.

  Het is niet moeilijk, het Licht bevindt zich in ons allemaal, compassie, is er een mooi voorbeeld van.

  Wat ons is aangeleerd is dumbing down, kijkend naar de i phone en apps, met lege frases en korte zinnen en LIKEs die niets om het lijf hebben ontvangen op je wifi waar je je af mag vragen wat al die straling met je lichaam en de geest
  ‘de o zo mooie geest’ doet.
  Ondertussen gmo voedsel kauwend wat de kanker doet groeien, je kind een vaccinatie laten ontvangen waarvan je de ingrediënten niet weet, terwijl er in Kenia vaccinaties werden gegeven waarvan mensen onvruchtbaar werden, onszelf zorgen makend wel of niet over jezelf de buurman of we nog wel werk een huis of voedsel kunnen houden of krijgen, onderwijs en zorg het bestaat allemaal maar niet bereikbaar door financiële prikkels en de oorzaak bij een ander leggen die er in feite niets mee van doen heeft, Rusland of werkzoekende of gelovigen zelfs, maar een vijand zal er zijn. Want een vijand is nodig. Was die vijand er niet gingen we kijken naar wat er verdorie zich echt afspeelt en wie ons de basisrechten ontneemt en voor wat, om erachter te komen dat er ergens iets mis is gegaan in de geschiedenis en van een gmo appel hebben gegeten die ons in slaap heeft doen vallen en alle touwtjes uit handen hebben laten glippen.

  Want we snoosden zo lekker ..

  De wekker gaat al een tijdje mensen, er is geen tijd meer voor de snoooze stand.
  Pak je leven terug en kijk eens naar jezelf en je kinderen die naar je kijken maar je ziet het niet door je i pad naar je vrienden buren hou weer van ze gun ze de wereld omdat je weet dat die er is om te delen.

  Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

  Martin Luther King, Jr.

  en KIJK VERDIKKE EENS OMHOOG en zoek eens op geo engineering en laat je niet verchemtrailen!

 12. Zolang er geen nadere toelichting komt en verwijzing naar meer info, dan alleen een boek, doe ik dit af als onzin.

 13. Betse Rob goed gesproken en zo is het maar net…

  Via sublimatie techniek worden we gesedeerd .. via valse teksten in het les materiaal worden de kinderen geïndoctrineerd
  Via vaccinatie en chemtrails worden we geëlimineerd.
  Die ziektekosten onbetaalbaar huisvesting onbetaalbaar….etc etc….helemaal volgens hun plan .
  Leuk he die google car luidt wel het einde in van weer een stukje autonomie…. komt straks uw google car u ophalen en gaat u dan naar een werkkamp.?????

  Via de afbraak van ons stelsel wordt eerst het verdeel en heers werkzaam en daarna alweer de eliminatie…
  Via geld worden we tot slaaf gemaakt volop gaande hier in Nederland!!!!!!! Kijk maar eens naar het gedrag van het UWV en de sociale diensten.. of moet ik zeggen asociale diensten.
  Alleen een bananen republiek heeft een voedselbank …. een regering die zijn volk het bestaansrecht ontneemt is een onderdeel van dit spel ze werken voor de Elite … wie nog ergens twijfelt over de inhoud van je tekst … kijk om je heen… en wordt wakker want alleen wij als volk kunnen dit keren door ons niet te laten uitspelen ..door hoe dan ook solidair te blijven en elk onderdeel van verzet optimaal te benutten.
  Het walgelijk EU spel is niets anders dan de prelude tot de armoede staat van Europa… goedkoop personeel dat voor een aardappel werkt… Ukraine een fascistische bankroet staat wordt nu binnen gehaald hoe kun je het bedenken!!!!!!!! Een Pool die de Nazi groet brengt in het Europarlement geen enkel probleem… moet kunnen toch macht en geld stinkt niet
  DUS laten we even wel zijn .. wanneer starten wij een VOLKSLOBBY voor ons eigen welzijn.
  dat kan vooralsnog alleen als we ons bewust meer met de politiek en de uitvoerende nonos gaan bemoeien.
  Een volks denktank .. bedenken en uitwerken van ideeën om dit tij te keren!
  genoeg lieve intellectuele mensen die dit ook anders willen.. dus koppen bij elkaar….?????? Lief slim sociaal kennis op meerdere vlakken en dan gaan voor het grote goede doel…. o.o1% uitgespeeld.

  • Volkslobby. Of ‘Meteen maar beginnen?’, zie mijn reactie helemaal onderin. Het is hetzelfde. Wij (jij, ik en anderen) kunnen de andere ‘wij’ worden, zodat het ‘convenant van de duisternis’ en een tegenhanger kan krijgen door het ‘convenant van het licht’. Gewoon in praktische termen. Ik denk aan ‘wij willen’. En in de lijst zetten jij en ik wat we wel en niet willen en gaan daar dan voor lobbyen. Zo kun je denk ik, zelf actief een bijdrage aan het goede leveren. En dat lijk mij een mooie manier voor nuttige tijdbesteding. Doe ook mee. Alle talenten en alle energie lijkt mij ontzettend welkom. Reageer maar voor wie kan/wil reageren. Als er substantie ontstaat, dan kan er een website komen en alles wat verder nodig.

   • Prachtig!
    Convenant van het Licht…
    Universele mensenrechten, maar dan goed..

    Mooie bijdrage 2e hands en Madelief echt waar!

   • Dat is nou precies wat ik bedoel en waar we naar toe moeten…. WIJ HET VOLK en de bescherming , rechten en plichten van dat volk….alles op basis van respect voor elkaars verschillen met het doel een leefbare zorgzame samenleving…. en daarvoor is dus een denk tank nodig… vraag hoe kunnen we dat praktisch realiseren en ideeën uitwisselen om een mooi werkbaar manifest te maken…
    voor als nog moet dat toch een beetje binnen anonimiteit gebeuren omdat helaas heel veel mensen in een bijzonder kwetsbare positie zitten maar toch heel goede ideeën hebben… we zijn nog wel vrij maar worden best gecontroleerd… zou zo zeggen…. ROB…… maak een dump box voor ideeën die we kunnen aandragen en dat kan dan weer als een hoofd item verwerkt worden, geplaats op de site en weer tot nieuwe input via reacties leiden…. als we dan allemaal zeggen zo zit het goed in elkaar kan het hele manifest naar buiten en gebruikt worden in een dialoog met welke instantie dan ook…. gaat niet makkelijk worden maar ergens moeten we een start maken… goed om te weten WAT we willen helemaal prachtig als we weten wat we absoluut niet willen.
    Aan de basis beginnen helaas binnen het huidige bestel , maar als niemand aan de poten van de stoelen gaat zagen vallen ze nooit om en komt er geen vernieuwing

    DUS…….. ALO ALO WIE MAAKT DIE IDEENBUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nu kan er nog een vreedzame ommekeer gemaakt worden maar als dit abces echter door woekert eindigt het met geweld en dat is wel het laatste wat we willen en leid over het algemeen zelden tot iets goeds… op weg naar verandering dus via vreedzame middelen

    • Vandaar mijn voorstel: Schaf de overheid op termijn af en bouw ondertussen aan duizenden kleine menslievende gemeenschappen.
     Een website daarvoor staat in de stijgers. Binnenkort kom ik er mee naar buiten.

    • Met alle respect, Madelief maar besef dat we leven in een knuffeldictatuur waarbij de keiharde realiteit mij doet weten dat het niet gehoorzamen altijd een confrontatie oplevert met de machthebbers die ook nog eens trots zijn op het feit dat zij de geweldmonopolie hebben. Dat zie je aan het fiscale systeem. Je wil best bijdragen maar niet voor oorlog bijvoorbeeld om bepaalde investeerders de wind in de zeilen te geven voor nog meer leed.
     Dan houd je een symbolisch deel van dat bedrag af, laten we zeggen 1 promille. De computers van de fiscus laten jouw naam eruit rollen met een aanslagbiljet en die betaal je niet met de mededeling erbij waarom niet.
     Daar heeft ome fiscus helemaal geen bal mee te maken en na verloop van tijd en heel veel papier komt er toch een gewapend iemand jou afpersen. Met alle geweld waar de persoon meent recht op te hebben.
     Omdat ie door de selectie is heen gekomen en alle ethiek, als er al wat van bestond, heeft verbrand, gaat ie met getrainde halen jouw lichaam bewerken. Net zolang totdat jij weer keurig in het hokje zit en doet wat er gezegd wordt. Of de bak in, kan ook maar luisteren zal je.
     Als de maffia dit doet spreekt iedereen schande maar de staat mag in principe alles. De rechter hoeft zelfs niet meer te toetsen aan de grondwet. Recht hebben is nog geen recht krijgen.

     Dus….
     Niet meelopen in de colonne richting de NWO is wat hier toch gepropageerd wordt, is de facto ongehoorzaamheid. Of je er nou niet aan wil en denkt het op de zachte geweldloze manier te doen en in overleg e.d., alles wijst erop dat je niet wil meedoen aan het groeiende fascisme. Is ook heel gezond. Yiddu Krisnamurti zei ooit,”het is geen teken van gezondheid te conformeren aan een totaal zieke samenleving”!
     Dus je kunt jezelf gelukkig prijzen dat je tot de gezonde mensen behoort en niet onderuitgezakt naar geer en goor zit te kijken en de telegraaf leest, te beroerd om tegen iets onmenselijks of ondierlijks in actie te komen.
     Hou er dan rekening mee dat de koers die je kiest altijd onvermijdelijk tot geweld zal lijden.
     Niet jij kiest het geweld, nee dat komt gewoon naar je toe!
     Dat is de realiteit. “’t geweld komt naar je toe deze zomer”!!!!! (grapje)
     (volgende zomer dan)

 14. Is bovenstaand artikel gebaseerd op feiten en zo ja, waar of is het gebaseerd op aanname. Het artikel heb ik al eerder zien rondgaan.

  • Dat is afhankelijk van de vraag welke gegevens jij als feiten wilt zien. Zijn dat de ‘feiten’ die in het algemeen onderwezen worden en door de mainstream media zoveel mogelijk bevestigd worden? Zijn dat de ‘feiten’ die de traditionele wetenschap aanhangt en afgesproken heeft voor waar te willen zien? Zijn dat de ‘feiten’ die bijvoorbeeld sites als het grotereplaatje.nl naar buiten brengt en tot ons komen via chanelling?

   Het artikel gaat niet over de waarheid, maar over de duisternis. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld dan zal je pijnlijke parallellen ontdekken in het stuk. Overeenkomsten die ronduit pijnlijk geformuleerd worden.
   Er is sprake van een ‘wij’ die ver van onze leefwereld schijnt af te staan en een regelrechte vijand is.

   Ben je bereid met een kaars onze duisternis te verlichten en op onderzoek uit te gaan, zodat je nieuwe dingen zult zien en ontdekken die onze ouders en leraren ons niet geleerd hebben en onze media van ons verborgen willen houden?

   In het boek De Nieuwe Tao heb ik de twintig illusies die ons leven beheersen uitgelicht. Deze illusies beheersen onze duisternis. Ik nodig je uit op onderzoek te gaan.

 15. leuk artikel, maar wat is de bron? en hoeveel geloof moeten we eraan hechten ?

  • nou als je zo kieskeurig bent zou ik de hand maar eens in eigen boezem steken…. kijk wel eens bij jullie site …. en bron vermelding is hier niet de sterkste kant

   • dat is helemaal waar madelief, wij doen aan bronvermelding behalve als het een origineel handgeschreven artikel is, daarom staat er bij mijn artikelen dr.snuggles onder.
    mvg groet
    dr snuggles

 16. Aha,

  daar trappen wij dus niet in. Wij gaan niet in de angst, ben je bedonderd.

  “Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.”

  Nee, wij gaan JUIST ons eigen “ik”, dat wil zeggen: het Zelf, ontdekken! Want dat is inderdáád waar het om gaat in het leven. Het Zelf ont-dekken en vervolgens manifesteren.

  Waar komt deze tekst vandaan, Rob? Wat is de bron?

  “…… en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf.”
  En zó zal het gaan.

 17. gelukkig dat door de media de ogen open gaan, nu nog de mond laten roeren

 18. Het doek is al aan het vallen en de furie van de Schepper (en dat bedoel ik niet godsdienstig) is al opgewekt. De scheppende krachten zijn al hier. En de achtergrondmachten weten het!
  Medemensen, vat moed, richt je op bewustzijn, bewustwording en richt je op contact met je eigen innerlijke wezen!

 19. Nadere verklaring zou ik zeer op prijs stellen. Wie of wat zijn zij? Gaat dit over een of andere religie? En wat wordt bedoeld met terug geworpen worden in diepte waar ze vandaan komen?

  • Dat gedeelte van de tekst is bijna letterlijk afkomstig uit de Openbaringen van Johannes apogrieven uit het tweede testament waarin de eindtijd wordt vermeld.
   De tijd waarin de antichrist actief is en waarin de satan nog een keer de gelegenheid krijgt om zijn rijk te stichten. Ofwel zoveel mogelijk zielen voor zich te winnen. Tsipras heeft in ieder geval al!
   De bokken worden van de schapen gescheiden en de wederkomst van de ware Christus is aanstaande en zal afrekenen met het kwaad welke voor duizend jaar zal worden neergeworpen in de krochten der Aarde.
   De analogie met de huidige tijd is treffend. Ondergrondse bases met een wereldwijd gangenstelsel waar naar zeggen extraterrestrielen hun verblik hebben hier op de planeet als dependance van waar ze vandaan komen. Afgezanten van rassen die met andere buitenaardse vechten om deze planeet. Veel mensen die zij nu zien als ‘opvreters’ en in de weg lopen en mogelijk een machtsfactor zouden kunnen zijn als ze eindelijk eens door hadden welk spelletje er liep. Men wil naar 500 miljoen dus moeten er nog wel een aantal verdwijnen.

   Het gaat allemaal om de strijd tussen goed en kwaad en ik zou zeggen, zie om je heen!
   Lees eens wat over Albert Pike, ook zo’n lekkere jongen die WOI, WOII en WOIII op de kaart wil zetten.
   “t is nog een wonder dat nog zoveel mensen gewoon kunnen slapen. Ja, onwetendheid!!!!!
   En….niet willen weten!
   Wat is wijsheid?

 20. Rob, blijf met beide benen op de grond staan aub. Het is een mooi verhaal, waar zonder twijfel een hoop van waar is, maar waar is de bron? Ja, Pateo, maar waar is de echte bron? Pateo heeft zonder meer goede standpunten en artikelen, maar kan ook vreselijk wazig zijn zonder dit met feiten en bronnen te staven. Verder wil ik hier niet over het Pateo van Johan Oldenkamp discussieren, want dat zou onfair tegenover hem zijn en bovendien het is een bijzonder integer mens.

 21. Een kennis van mij kwam met de theorie dat je op de hoogte zou moeten zijn van de NWO, Zeitgeist en nog veel meer van dergelijke prularia alvorens je de strijd voor het socialisme zou kunnen aangaan. Dat slaat helemaal nergens op. Dit soort verhalen zijn slechts bedoeld om de aandacht af te leiden maar ik trap er niet in en velen met mij trappen er ook niet in. Jammer dat De Lange Mars de verleiding niet kon weerstaan dit artikel te plaatsen. Oh ja. Vrijmetselaarsgilde. Ook zoiets. Vooraanstaande lieden van het CDA zouden daar mee te maken hebben. Ook al zou dat zo zijn. Laten ze het mooi zelf bekijken. De arbeidersklasse heeft totaal niets aan dat soort informatie en het is bedoeld als politiek gif. Toen ik een keer bij iemand aan de voordeur kwam, begon hij over Zeitgeist en dat er zoveel You Tubes van zijn op internet. Volgens hem is dat heel belangrijk en dat moest ik dan maar eens gaan bekijken. Dat is ook een manier om een serieuze politieke discussie uit de weg te gaan om zo een ander af te poeieren.

 22. Pittig stukkie Rob! Waar heb je dat kunnen vinden (een kopietje van Kennedy gekregen…)? Maar goed, we kennen nu de formule en de negatieve impact, dus nu nieuw tegenspel geven en dan komt het goed. Dit in theorie. Maar misschien is daar net zo een organisatie voor nodig als de brengers (‘Wij’) van bovenstaand convenant. Meteen maar beginnen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.