Er zijn alternatieven voor zogenaamd reddingsplan aan Griekenland

Het onmenselijke leningenplan van de Eurogroep aan Griekenland is niet nodig want er zijn alternatieven genoeg. De enorme overheidsschulden zijn aangegaan zonder instemming van de bevolking en zonder dat zij er voordelen van hadden. De toename van de nationale schulden komt doordat er te weinig belasting geheven wordt van grote ondernemingen en de rijksten en doordat particuliere schulden zijn omgezet in overheidsschulden.

In de media wordt de oplossing die de Eurogroep de Grieken door de strot duwt gepresenteerd alsof dit de enige uitweg is. Niets is minder waar. Maar dan moeten de banken die nu steeds de hand boven het hoofd gehouden worden wel genationaliseerd worden en hun macht ingeperkt. Welke regering durft dit. Tot nu toe alleen de IJslanders! Tsipras is er in ieder geval te laf voor.

Griekenland stevent af op een humanitaire ramp als het zogenaamde ‘reddingsplan’ doorgang vindt. Na vijf jaar van ernstige bezuinigingen zullen er nog veel meer volgen samen met de uitverkoop van Griekse bezittingen voor 50 miljard, in ruil voor het leningenpakket. De gewone Griek betaalt en de rijke Griek onttrekt zich hieraan.

Er zijn echter alternatieven volgens Dr Eric Toussaint, president van CADTM :

bankiersuitknijpers1. Griekse regering moet het betalen van de leningen uitstellen tot minstens mei 2016 na de audit.

2. De Griekse regering moet de zeggenschap in de banken nemen. De overheid heeft al meerderheidsbelangen in 4 belangrijke banken, samen goed voor 85% van de markt.

3. De creatie van complementair geld naast de euro, in digitale vorm. Op deze manier kunnen gepensioneerden en werknemers elektronisch geld krijgen waarmee gas, water, elektriciteit en openbaar vervoer betaald kan worden.

4. Rechtvaardige belastingheffing: verlaging van de BTW op produkten en diensten (in plaats van 23% die de Trojka wil), verhoging van de BTW op luxe-artikelen, waardoor import zal afnemen en belastingopbrengsten zullen toenemen. Leg de 1% rijksten, de reders en Orthodoxe Kerk een sterke toename van directe belastingen op.

Vanaf de zestiger jaren volgt CADTM (Comite voor het annuleren van de wereldschuld) kritisch de wereld economie en het mechanisme van dominantie dat het beïnvloedt. Het analyseren van diverse statistisch materiaal is essentieel om te identificeren wat werkelijk op het spel staat en te komen met alternatieven die voldoen.

Het CADTM constateert in hun 2012 Rapport Wereldschuldencijfers dat de schulden van de meeste landen zoals bijvoorbeeld Griekenland:
• zonder instemming van de bevolking zijn aangegaan,
• de bevolking er geen voordelen van heeft,
en dat de Kredietverstrekkers dit wisten toen zij de leningen verstrekten.

In tegenstelling tot de leugenachtige berichtgeving in de mainstream media, aldus het Rapport, dat landen te veel schulden door ongecontroleerde uitgaven in de sociale sector hebben, is de toename van de nationale schuld te wijten aan drie factoren:
• Onvoldoende belastingheffing op de winsten van multinationals en de inkomens van de rijksten. Het tekort is opzettelijk bewerkstelligd door de achtereenvolgende belastinghervormingen te gunste van deze bedrijven en rijken, die leiden tot meer overheidsleningen!
• De leningen aan de banken van 2008 en 2011, hierdoor werden kolossale particuliere schulden omgezet in overheidsschulden.
• De effecten van de bankencrisis van 2008 op overheidsbudgetten: verminderde inkomsten en toegenomen uitgaven om de sociale behoefte veroorzaakt door de crisis te dekken.
Er wordt het publiek een beeld voorgehouden alsof het afhankelijk is van de banken die onder geen beding mogen omvallen omdat ze anders een heel land in hun ondergang meetrekken. Hierdoor worden landen, Griekenland incluis, gegijzeld. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk banken te nationaliseren en de geldcreatie zelf ter hand te nemen en banken te laten handelen in het belang van een land in plaats van voor de aandeelhouders.
Rob Vellekoop, 15 juli 2015

6 Comments

 1. Tijdens een zoektocht naar de Nimrod variaties van Edar Elgar vond ik dit filmpje.
  Duidelijk in beeld het gezicht van een violiste die de tranen laat zien van een Griekse die waarschijnlijk haar baan kwijtraakt omdat het hele orkest moet verdwijnen door bezuinigingen.
  Niet alleen de muziek vertolkt de tragiek van een trotse natie maar ook de diepe gevoelens weergeeft van een monstreus systeem wat ons allen probeert te kortwieken in ons diepste zijn.
  Daarin zijn wij proletariërs gelijk. Het feit dat we nog iets meer vet op de leden hebben maakt dat de bijl voor ons wat later zal vallen maar laten we het er over een ding eens zijn ondanks het gesis van de propaganda slangen van de media, dat we allemaal solidair moeten zijn.
  Europa dat zijn wij! Niet de slaafse legkip die dagelijks beroofd wordt van haar eieren en dus maar blijkt doorleggen. Braafheid is dodelijk. Zelfrespect maakt vrij! Leve het Griekse volk, leve de internationale solidariteit!

  https://www.youtube.com/watch?v=hEl4WrfX8lg

 2. We got the numbers but we don’t have the intelligence!

  Ik word zo moe van ons, we laten ons maar bespelen en manipuleren terwijl we alles in een oogwenk zouden kunnen veranderen…. If we stood together!

  De aarde, het leven, het is een paradijs. Ware het niet voor dit kankergezwel.

  We zouden allemaal in ‘bliss’ kunnen leven maar ik ben bang dat de monsters van deze wereld daar anders over denken.
  https://www.wsws.org/en/articles/2015/07/16/hybr-j16.html

  Hoelang gaan we dit spelletje nu weer meespelen…..totdat het kalf verdronken is?

 3. Aandelen kopen; het is te begrijpen dat mensen dit doen, wanneer zij geld over (te veel) hebben. Maar [het is] o zo fnuikend [voor de samenleving als geheel].
  En dat (aandelen kopen, enzovoort) terwijl zoveel van je medemensen volledig in het nauw zitten. Hoe kun je als aandeelhouder met dit besef leven?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.