Sociale dienst Hoekse Waard verlengt contract met detectivebureau in 2015

Oud-Beijerland – Op verzoek van DLM heeft de gemeente (een deel van) de stukken openbaar gemaakt waaruit blijkt dat het contract met detectivebureau Investiga, dat opsporingsactiviteiten verricht voor de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW), is verlengd in 2015.  In 2014 heeft Investiga activiteiten verricht voor een bedrag van 254.400. Dit komt naar voren in de beantwoording van de door PvdA gestelde schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Investiga BV is een particulier bedrijf, gevestigd in Pijnacker. Op de vraag van de PvdA hoe deze opspoorders zich identificeren antwoordt het college van B&W dat bij het legitimeren tijdens huisbezoeken de medewerkers van Investiga B.V. altijd vertellen dat zij ingehuurd zijn door de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard voor het verrichten van onderzoek naar de rechtmatigheid van de bijstandsverlening en dat zij werkzaam zijn als bijzonder controleur namens RSDHW.

De speurders verrichten hun werkzaamheden op basis van het contract van Investiga B.V. met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.

Uit de stukken blijkt verder dat er enige ongerustheid is over de status van deze medewerkers. Daarom is er met Investiga een detacheringsovereenkomst aangegaan en worden de medewerkers van Investiga die voor de RSD werken als onbezoldigd ambtenaren aangesteld. Hierdoor wordt onduidelijkheid uitgesloten of de betrokken medewerkers al dan geen ambtenaren zijn en wordt volgens het College van B&W voldaan aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt.

De CRvB maakt in haar uitspraak van 16 september 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:2947) twee punten duidelijk namelijk wat er onder kerntaken bij de uitvoering van de bijstand verstaan wordt en dat deze kerntaken niet mogen worden uitbesteed aan een commercieel bedrijf.

Het is natuurlijk de vraag of de Sociale dienst met deze truc weg komt. De medewerkers van Investiga zijn feitelijk geen ambtenaren en uitsluitend ambtenaren mogen wettelijk gesproken uitkeringsgerechtigden controleren.

De PvdA heeft ook gevraagd welk bedrag met de activiteiten van Investiga gemoeid was. Het college antwoordt hierop: ‘dit bdrag is opgenomen in de bijlage die aan de raad vertrouwelijk is voorgelegd’. Met andere woorden daarover wil het college geen ruchtbaarheid geven. Gelukkig stond het bedrag wel in de aan DLM toegezonden stukken, namelijk 254.400 euro. Voor dit bedrag kunnen heel wat extra sociale voorzieningen gefinancierd worden.

Investiga BV meldt op haar website dat zij ‘pragmatisch handhaven’. Zij doen onderzoek naar onder meer ‘rechtmatige uitkeringsverstrekking’ . Investiga werkt nauw samen met de opdrachtgevers van kleine en middelgrote gemeenten verspreid over heel Nederland. De Hoekse Waard is blijkbaar niet het enige gebied waar zij uitkeringsgerechtigden ‘rechercheren’.

11 Comments

 1. Onbezoldigd ambtenaar zijn en dan toch ruim twee ton toucheren is een tegenspraak! (woord komt van soldij. In de soldatenwereld weten ze dat)

  Overigens blijkt nu maar eens te meer dat ook de kleine overheid een vijand van het volk geworden is. Het college waarvan de burgemeester is aangewezen door de monarch?… Jaha bij de gratie Gods!!!! (ik wil dat contract wel eens zien!!!!!!!!!!!!!)
  Reform: Druk eigen geld (volksbestuursorgaan)
  Weg met politieke partijen en directe democratie

 2. Jaargang 2014
  Nr. 12536

  Gepubliceerd op 13 maart 2014 11:53

  Inhoudsopgave

  Gemeente Midden-Delfland aanwijzingsbesluit toezichthouder Wwb, Ioaw en Ioaz

  Op 25 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om A. van Opzeeland, H.A. Izendoorn en X.H.D. van Lummel van Investiga B.V. aan te wijzen als toezichthouder Wwb, Ioaw en Ioaz voor de duur van de bestandscreening Sociale Zaken.

  Schipluiden, 25 februari 2014

  Peter Veenman, Arnoud Rodenburg

  gemeentesecretaris, burgemeester

 3. Het wordt tijd dat het basisinkomen wordt ingevoerd. Kunnen al die duurbetaalde controleurs/ambtenaren naar huis. Met een basisinkomen natuurlijk (-: GroenLinks heeft inmiddels in meerderheid gekozen voor een onderzoek. Jammer dat de SP dat niet steunt omdat een meerderheid van de leden vindt dat je werken moet voor je brood. Alsof er voor iedereen werk is! De proeven met basisinkomen hebben overigens allang aangetoond dat mensen juist ondernemend worden als de basis dak boven je hoofd, voeding, scholing, medicijnen geregeld is. Zou ook prima passen bij onze nieuwe ‘zorgzame samenleving’. Je zou eventueel een sociale dienstplicht kunnen instellen voor de handen aan het bed en minder prettige klusjes die gedaan moeten worden in de maatschappij. Kan WA ook een een paar maanden schoffelen en Max koffie in een bejaardenhuis rondbrengen als tegenprestatie voor hun uitkering.

 4. Het is ook inbraak op je privacy leven ik vind dit echt heel erg te ver gaan.

 5. Ambtenaren zijn te lui om te werken dus huren ze externen in die veel duurder zijn en die niet altijd aan de wettelijke vereisten voldoen. Het resultaat had immers ook behaald kunnen worden indien de medewerkers van de sociale dienst zelf hun zaken op orde hadden gehad in goed overleg met de mensen wie het betreft. Het is wel typisch voor zo een politiestaat dat ze “detectives” in gaan huren die bij iedereen in de struiken liggen als de onnozelen die zij zijn. Daar komt nog een tweede probleem bij dat je niet mee hoeft te werken aan opsporing van strafbare feiten indien je die al gepleegd zou hebben, zoals robvdz terecht op merkt. Het controleren van gegevens zoals bankafschriften had best in minnelijk overleg gekund. Overigens zit het fascisme er dan in dat als je weigert zo een rechercheur binnen te laten, dit dan gezien zou kunnen worden door de ambtenaren als het niet voldoen aan de informatieplicht. Die indruk heb ik op grond van dit artikel namelijk ook gekregen. Maar waarom vragen ze dan niet gewoon om die informatie die ze nodig hebben? Is de beste methode snel informatie binnen te halen in een Staat waarbij je zelfs de lengte van je haar nog bij de sociale dienst moet melden.

  • Geloof me als ik zeg dat die informatie (zoals bankafschriften) wel degelijk gevraagd wordt. Verder beschikken de sociale diensten over systemen waaruit heel veel te halen valt. Elke auto die op je naam heeft gestaan of nog staat tot aan elke cent die de cliënt verdient heeft bij welke werkgever. (ex-werkneemster)

 6. Dus het zijn in feite een soort ambtenaren light geworden , een klein beetje ambtenaar zonder werkelijke opsporingsbevoegdheid.

 7. “…… namelijk 254.400 euro. Voor dit bedrag kunnen heel wat extra sociale voorzieningen gefinancierd worden.” Maar dan kan Investiga het wel vergeten!
  Aber ja, controleren, intimideren, onderdrukken, wantrouwen muß auch sein, oder?
  https://www.youtube.com/watch?v=2lHwv8okYMM En dat luisteren leren we al op de kl;euterschool, nu al in de kindercrèche! (Geen ontkomen meer aan?)

 8. Het zijn pas ambtenaren wanneer zij onder het daarvoor heersende protocol zijn beëdigd. En daarbij mogen zij pas handhaven als daarvoor de benodigde jurisdictie is verkregen.
  Tot die tijd is een slof van maat 45 onder het achterste zeer toepasselijk.

 9. Schandelijk. Wat een verspilling van de belastingcentjes van de burgers… Het wordt hoog tijd voor het onvoorwaardelijk basisinkomen en meer vrijheid voor de burger.

  Wat een eng en vreselijk land leven we toch tegenwoordig…

  • We leven altijd al in een verschrikkelijk landje. Een land waarin we decennia stiekem atoomwapens hebben. Waar Demmink en zijn maatjes hun gang kunnen gaan, waarin de pers de sexavonturen van de overspelige burgemeester van Maastricht interessanter vindt dan het verslaan van de huidige ontwikkelingen in de wereld. Een wereld die op het punt staat om in brand te vliegen, met een failliet Amerika dat binnenkort zijn eigen burgers gaat neerknallen op grote schaal. En dat een oorlog wil met Rusland. Welke idioot wil er nou oorlog met Rusland?
   Oh ja, ik weet het al. Die snotteraar die een kwart eeuw relaties opbouwen met Rusland zo de prullenbak in smijt omdat ie een youtube filmpje heeft gezien. Waaruit zou blijken dat Putin MH 17 heeft neergeschoten.
   Echt waar, ik lul niet. Minister Timmermans presteert dat soort dingen echt. Hij en zijn vrienden doen namelijk veel liever oliezaken met een land waar ze vrouwen verrot slaan als ze achter het stuur van een auto worden betrapt.

   Ondertussen wordt stiekem AGENDA 21 uitgerold.
   Geen enkele politicus of mainstream media journalist die daar ook maar iets over te melden heeft.
   Nee,we krijgen de reetneukavonturen van Onno Hoes geanalyseerd, en met Paul de Leeuw gaan we een avond over poep praten.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.