100 Duitse gemeenten eisen inspraak TTIP, regering weigert

Berlijn – Er zijn meer dan 100 Duitse gemeenten die inspraak willen in de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP dat tussen de EU en de VS gevoerd worden. De Duitse regering heeft via de Economische dienst laten weten dat dit niet onder hun bevoegdheid valt. De gemeenten vatten dit op als een discussieverbod en weigeren zich te laten muilkorven.

Op het gebied van de vrijhandelsverdragen zijn drie landelijke organisaties in Duitsland actief namelijk Mehr Demokratie, Attac Deutschland en Umweltinstitut München. Zij roepen gemeenten op om zich niets van het discussieverbod van de regering aan te trekken. De gevolgen van de vrijhandelsverdragen raken iedere gemeente. Denk bijvoorbeeld aan liberalisering en privatisering van allerlei gemeenschapsvoorzieningen, die door de macht van multinationals dankzij deze verdragen straks doorgezet kunnen worden en later niet meer kunnen worden teruggedraaid.

Deze organisaties hebben speciaal voor gemeentes resoluties voorbereid om actie te vereenvoudigen. De stad Keulen is hier in tot nu toe het verst gegaan. De Keulse gemeenteraad heeft met overweldigende meerderheid een besluit genomen. Dit besluit roept de regering op CETA niet te ratificeren en de onderhandelingen over TTIP en TiSA te stoppen.

De resoluties hebben vooral een symbolische waarde. De juridische waarde staat niet op de voorgrond. Dit hoeft gemeentes er echter niet van te weerhouden zich tegen de vrijhandelsverdragen te verzetten.

Het wordt de hoogste tijd dat ook in ons land de lokale gemeenten zich gaan roeren. Gemeenteraden kunnen ook hier met resoluties alarmsignalen afgeven en de bevolking waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van vrijhandelsverdragen waarvan de bevolking de inhoud blijkbaar niet mag kennen en waarvan slechts met grote moeite naar voren komt wat de inhoud is. Daarbij kunnen we veel leren van het vrijhandelsverdrag dat Canada en de USA en Mexico met elkaar gesloten hebben.

In een volgend artikel over de vrijhandelsverdragen worden de tribunalen waar multinationals de (lokale) overheden kunnen aanspreken uitvoerig behandeld, met name de bedragen die daar in omgaan vertellen genoeg over de kwetsbaarheid van kleine gemeenschappen die zich onmogelijk nog tegen de wil van multinationals zullen kunnen verzetten.

Achtergrond informatie (Duits)

Rob Vellekoop, 29 maart 2015

1 Comment

  1. Je kunt zeggen van die Duitsers wat je wil, maar ruggegraat hebben ze!
    Daar kunnen de nederlandse modderaars vel van leren.
    Misschien eens wat contacten aanknopen met de buren. Wellicht slaat het ‘pit in je donder virus’ wel over.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.