Arnhem stuurt Klijnsma met tegenprestatie bos in

Arnhem – De gemeente ligt sinds een paar weken overhoop met Klijnsma over de ‘verordening tegenprestatie’ omdat Arnhem mensen in de bijstand niet verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. Ook de FNV stelt zich op dit standpunt en vraagt Klijnsma om opheldering. De FNV benadrukt dat het principe van vrijwilligheid bij tegenprestatie ‘van cruciaal belang’ is: ‘Wat ons betreft bestaan er slechts 2 soorten werk: betaald of vrijwilligerswerk.’

De gemeenteraad besliste in 2014 dat tegenprestatie vrijwillig moet blijven. In een door de meerderheid gesteund voorstel van SP, D66 en GroenLinks werd gesteld het dat ‘vrijwilligerswerk prima is’ maar dwang nooit een goed middel is. “Op mensen die met tegenzin koffie schenken in een verzorgingshuis zit niemand te wachten”, benadrukt raadslid Desiree Egberts van de SP.

Op basis van de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, moet van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie worden verlangd. De rijksoverheid laat het echter aan de gemeenten over daar invulling aan te geven.

Het stadsbestuur van Arnhem riskeert ingrijpen door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) wegens verwaarlozing van taken bij de uitvoering van de bijstand, dat zegt fractievoorzitter Combée van de VVD. (De Gelderlander)

De meeste gemeenten eisen van de uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie. Op tal van plaatsen heeft dit tot veel onrust geleid. Met argusogen wordt gekeken hoe Arnhem zich verweert tegen staatssecretaris Klijnsma, die zich normaal gesproken afzijdig houdt als het op de specifieke invulling van de Participatiewet aankomt aangezien de verantwoordelijkheid hiervoor is overgeheveld naar de gemeentelijke overheid.

Rob Vellekoop, 25 maart 2015

13 Comments

 1. Bonuspunten voor Arnhem ! Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat verplichte tegenprestatie bij mij – en volgens mij bij vele anderen – louter contraproductief heeft gewerkt. Nog voor ik wistof ik wel een uitkering zou krijgen was ik aan het werk in een Stichting die, eufemistisch gesproken, de zaken nog niet helemaal op orde had. Van begeleiding was geen enkele sprake, het werk was stompzinnig en uitermate slecht georganiseerd. In de tijd die ik daad liep te verdoen hat ik talloze sollicitaties kunnen verrichten. Uiteindelijk is mij de uitkering geweigerd en heb ik daar voor jan joker gelopen. Slechte wetgeving met geen enkele goede onderbouwing en bovendien nog concurrentie-vervalsend ook. Mooi dat er een gemeente is die dat kennelijk inziet.

 2. Zijn allemaal gestoord in het kabinet.
  Ze zorgen goed voor gevangenen en bejaarde zoeken het maar uit.
  En mensen die ziek zijn mogen niet bij de socialewerkplaats werken.
  En als je mag werken krijg je minder geld omdat je via de gemeente moet aanmelden of zelf werk zoeken met een beperking.
  Zo ga je van 1200 naar 800 in de maand.
  En als je geluk hebt krijg je nog ww.
  70%
  Zo verdient de gemeente geld en ben je slaaf van de overheid.

 3. Kleinsma is een narcistische kaviaarsocialiste pur sang, hier herkent u haar aan Wolf in schaapskleren (narcisten lijken in eerste instantie heel charmant en meelevend)
  In hoge mate egoïstisch en egocentrisch
  Vaak zijn ze ontrouw, liegen en bedriegen ze veel
  Narcisten kijken niet naar de behoefte van een ander, hooguit als het ze iets oplevert: zij staan namelijk te allen tijde op één.
  Zich boven de wet verheven voelen
  Nauwelijks tot geen empatisch vermogen
  Dit zijn een paar van haar gevaarlijke trekjes

  • Exact zelf een hopeloos geval dus gunt de rest ook geen leven. Ze heeft niet voor niets n participatiebaan (v haar talent heeft ze t niet gehad)

 4. Stuur haar zelf even met een bijstandsuitkering verplicht aan het werk, als ze door haar handicap iets niet kan jammer dan je doet het maar en anders blijf je maar in je rol stoeltje zitten buiten in de kou bij de plantsoenen dienst, moeten wij ook

 5. Oud Hollands gezegde ‘als de vos de passie preekt, boer let op je kippen!’ ook de wolf in schaapskleren komt bij mij op als het over Jetta gaat!

 6. Ted wees ons er 2 jaar geleden al op:

  “Ted B.

  Independent: Webentrepeneur; Individual & Family Services Professional

  Zie de grondwet op tewerkstelling/dwangarbeid en je ziet dat onze grondwettelijke regels met voeten getreden worden.

  DEEL II: HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

  TITEL I: WAARDIGHEID [die door “verplichte en met sancties dreigende” tewerkstelling bedreigd en geschaad wordt.

  ARTIKEL II-65: Het verbod van slavernij en dwangarbeid

  1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
  2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
  3. Mensenhandel is verboden.

  Nederlandse grondwet:
  Artikel II-5: Verbod van slavernij en dwangarbeid
  1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
  2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
  3. Mensenhandel is verboden.”

  https://www.linkedin.com/groups/Een-juridische-blik-op-vrijwilligerswerk-3158793.S.230887040

  Frau Klijnsma voor de rechter? O, onschendbaar?

 7. Terecht van Arnhem! Hoe kun je van iemand een prestatie verwachten als je zelf geen prestatie levert? De overheid levert absoluut geen prestatie door uitkeringsgerechtigden geld te geven dat is namelijk de plicht van de overheid en zij hebben het geld zelf niet verdient dus leveren ze geen prestatie! Je kunt iemand wel vragen een prestatie te leveren dat heet beschaving.

 8. Klijnsma krijgt steeds meer nazitrekjes. Wat kun je ook van zo’n linkse salonsocialist verwachten die zeker flink zelf financieel geprofiteerd heeft vanwege haar handicap en in een op een slinkse manier aan een miljoenenhuis is gekomen. Dit soort mensen zijn het respect nog niet waard. Hoe durf je als je eerst de mensen een premie ervoor laat betalen (ja, we betalen voor de bijstandswet!!! premie!!!) en dan bij het uitbetalen ga je nog eisen stellen. Is net als een all-risk autoverzekering: hoi, je bent voor alles verzekerd hoor!! Oeps, een schade, ja, de bumpers en de ramen zijn niet verzekerd hoor!!! Wat een asowijf. Dit soort mensen dienen rap Nederland uit te worden geflikkerd. Ojee, dan hebben we geen kabinet meer als we het integriteitsprincipe en “we zijn er voor de Nederlanders-principe” eens gaan hanteren.

 9. Waarom kan Nederland vele punten van het EVRM verdrag schenden?

  Hoe kunnen gemeentes projecten opzetten waarbij de burger nog onder het wettelijk sociaal minimum zal verdienen?

  Hoe kan het dat er steeds meer automatisering (snelle revolutie laatste jaren) komt en er juist banen verdwijnen om vervolgens nog te beweren dat de banenmarkt en economie zal aantrekken?

  Hoe kan een burger erger in zijn bek worden gescheten doordat de banken die toen geholpen moest worden nu opeens zichzelf weer gaan verheerlijken door top bonussen aan zichzelf uit te keren?

  Zo kan ik nog wel verder gaan over de getransformeerde piraten die allemaal fraude plegen en burgers intimideren en benadelen met zijn of haar riante positie.

  Ik verzoek iedereen die dit leest een WOB verzoek in te dienen voor welke zaak dan ook.
  Dit is informatie van gemeentes die zij verplicht zijn om openbaar maken ( let wel op ! ) betaal niets voor wat jij niet wilt betalen, sommige gemeentes vragen kosten hiervoor, verzoek tijdens het WOB verzoek dan ook altijd dat jij eerst op de hoogte wil worden gesteld als er sprake is van kosten).

  Ontregel de aanval door de aanval om te keren!
  Nutteloos werk? laat de gemeente dan ook nutteloos in de papieren lopen.
  Als je ooit nog vragen heb gehad aan de gemeente?

  Het WOB verzoek is jou informatiebron en geeft in de meeste gevallen antwoorden, normaal krijg jij niks voor elkaar qua informatievoorziening.
  Verschaf je zelf kennis.

  Ook kom je gerechtelijke uitspraken tegen en verzoeken waarvan jou gemeente wil dat jij dat niet weet.
  Het volk moet tenslotte dom blijven door 40 uur lang te werken om op knopjes te drukken en zichzelf te begeven in een gemanipuleerde volautomatische dwangmatig opgedrongen virtualisatiewereld en daarbij zich niet meer afvragen en bewust zijn waarom jij nou de op de wereld ben gezet.

  Doe mee met een digitaal WOB offensief tegen alle gemeentes in Nederland die deze regels (vrijheidsberoving) van Mevrouw Klijnsma willen hanteren of willen doorvoeren of zelfs al uitgevoerd hebben.
  Een WOB verzoek kan je ook als niet Nederlander doen en bovendien bij elke gemeente in Nederland.
  Het hoeft dus niet jou gemeente te betreffen.

  En WOB verzoek kost de gemeente erg veel papierwerk.
  Je kunt meerdere WOB verzoeken indienen die betrekking hebben op alle verschillende onderwerpen die zich afspelen in onze maatschappij.
  Er zit geen limiet op het aantal WOB verzoeken, doe er zoveel je kan!

  Als de gemeente niet op tijd zal handelen, ken je in sommige gevallen een dwangsom opleggen gericht aan de gemeente.

  Deze dwang die een burger krijgt met korting is dus ook andersom uit te voeren.

  Laat zien dat een armer iemand ook kan vechten en kan ontregelen.
  Laat gemeentes verzuipen in de papieren, wij mogen tenslotte ook verzuipen.

  Groetjes en veel geluk gewenst

 10. Deze is voor de gemeente Arnhem! Ik vind ze geweldig ! Take a Bow!

  https://www.youtube.com/watch?v=IxAKFlpdcfc

  🙂

  Verder:

  ” Naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie in de Tweede Kamer zegt Klijnsma dat ze gemeenten als Arnhem de tijd geeft om hun koers uit te leggen. Ook geeft ze aan dat een gemeente die de verplichte tegenprestatie blijft weigeren in aanmerking komt voor ‘indeplaatsstelling’.”

  Ik zou graagwillen dat Klijnsma even gaat vertellen wat haar koers eigenlijk is en waarom zij via een omweg de cao wil afschaffen en ons aan de bedelstaf wil houden.
  mensen tot dwangarbeid verplicht.

  Lijkt mij geen volksvertegenwoordiger meer, maar een tegenhetvolkvertegenwoordiger.

  Vriendelijk verzoek tot een “indeplaatstelling” van mevrouw Klijnsma aub. En neem Rutte ook even mee in dit verzoek.

  Of als het even kan het gehele kabinet…?

  ?
  Alvast dank! 😉

 11. Als inwoner van Arnhem, met een bijstandsuitkering, wacht ik in spanning af. Ik hoop dat Arnhem zelf de regie kan blijven voeren, en dat Klijnsma niet gaat ingrijpen. In dat geval kan Arnhem het goede voorbeeld zijn.

 12. Ik heb een goed idee. Laten we het salaris van Klijnsma eens intrekken. Kijken hoe goed zij haar controles dan nog uitoefent.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.