supermacht ECB verergert crisis ook in NL, Rutte te zwak

ecbmacht
In de Eurozone gaat het economisch veel slechter dan in de VS met een werkloosheidscijfer van 12,1% tegenover 7,5% in Amerika. Landen als Spanje en Griekenland zitten op 27%. Verantwoordelijk hiervoor is de zogenaamde Trojka die bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie en het IMF. Dit is een ondemocratisch orgaan bij uitstek geleid, door een onafhankelijke bank, de ECB. Het door hen uitgestippelde beleid moet al twee en een half jaar worden gevolgd omdat de Eurolanden het monetaire beleid aan de ECB hebben overgedragen.

Zij storten Europese burgers in een steeds diepere crisis door bezuinigingen te eisen en veroorzaakt nodeloos lijden bij miljoenen door een ongekend hoge werkloosheid. Het enige dat telt voor de Bank is een begrotingstekort van 3% ten koste van armoede en honger die ook in NL om zich heen grijpt als een ziekte.
De ECB had de ellende in bijvoorbeeld Spanje en Italië eenvoudig kunnen voorkomen door de rente op obligaties op peil te houden, maar weigerde dit.

Het gevolg van de ijzeren greep waarin de Eurolanden gevangen zitten is dat de welvaartsstaat ontmanteld wordt. De nieuwe supermacht ECB drukt allerlei ´hervormingen´ door zoals verlagen van pensioenen en sociale uitkeringen, verzwakken van de macht van de werkenden en van de deelnemende regeringen zelf.

Commentaar:
Het wordt tijd dat de burger de zeggenschap over NL weer terug neemt. Rutte 2 is te zwak om uit de Eurozone te stappen en komt evenmin voor de belangen van miljoenen medelanders op. Het enige dat deze regering doet is zorgen dat de rijken houden wat ze hebben.

Rob Vellekoop, 1 juni 2013, delangemars.nl

 

6 Comments

 1. Rutte is niet zwak, hij is meewerkend en liegt, dat samen met figuren als Diederik Samsom enzovoort.

 2. De Europese centrale bank geeft bank biljetten uit gekenmerkt met © ( copyright ) dus:

  Wettelijke rechten voor het commercialiseren, in licentie geven, overdragen, uitzenden of reproduceren van een oorspronkelijk werk, onafhankelijk van de media waarop dit zich bevindt

  Auteursrecht is het recht van de auteur, de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt gepubliceerd of vermenigvuldigd. Dit recht ontstaat vanzelf bij het maken van zo`n werk.

  Auteursrecht die je een wettelijke bescherming biedt dat je product door anderen zou gepikt worden om zich te verrijken.

  …Zeg het maar…..

 3. Mijn inziens heeft de ECB en IMF een inhoud van manipulatie van de markt, product versus Geld, Geld versus product. Waar mensen een zeer ondergeschikte rol in toebedeeld krijgen, hooguit als arbeider/werknemer. Dat om “versus” in het zojuist gestelde inhoud te geven voor het welzijn van een kleine groep mensen. Wie mogelijk ontstaan zijn en meer macht verkrijgen buiten de zogenaamde democratie om door dit:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

  Wie mogelijk heden ten dage verantwoordelijk zijn voor het uithollen van de mensheid en het versnelde plunderen van ons thuis in zestig jaar tijd. Ons is voorgehouden dat deze voorspoed in het voordeel was van ons eigen welzijn, wat geenszins het verhaal is. Een verhaal wat overigens gemaskeerd is door ingebrachte “leen” mogelijkheden, dus door schulden aan te gaan. Een welvaart die dus aldoor een illusie is geweest, gecreëerd door schulden. Waarvan blijkt dat burgers die deze welvaart geleend hebben totaal niet beschermd worden, degene die deze maskerade echter verzonnen hebben echter optimaal beschermd worden. Wiens welzijn ook gewoon gelijkwaardig blijft, kan dat van ons welzijn ook gezegd worden.

  Gaat u zichzelf eens na, had u bijvoorbeeld een eigen huis, een leuke auto een smart tv gehad zonder de maskerade, dus zonder schulden aan te gaan. In waarheid zijn velen er nooit echt beter van geworden wat nu ook blijkt. Velen, dus steeds meer mensen worden nu teruggeworpen in de tijd, naar de tijd voor het “leen” stelsel. Dus een welvaart die nooit van ons is geweest, slechts geleend als maskerade t.b.v. van een kleine groep mensen. Wie wel zijn gegroeid in welvaart en welzijn, wie niets teruggeven, wij echter steeds meer in moeten leveren.

  Als u na kunt denken over het bovengenoemde, kunt u nu ook weten waarom uitkeringsgerechtigden de nadruk opgelegd krijgen om een tegenprestatie ( productie ) te moeten leveren voor hun uitkering. Wellicht omdat deze mensen geen tegenprestatie meer kunnen leveren voor aangegane schulden waar vele werkenden nog wel onder gebukt gaan. Welke welvaar is echter meer echt, de welvaart van uitkeringsgerechtigden of de welvaart van werkende. Ik denk de eerste welvaart, echter beide vormen daar zijn voor een zeer selecte groep, wie welzijn en welvaart alleen maar groeit. Wie mogelijk straks, over een tijdje naar mars vertrekken, om die planeet te plunderen, Wij achterblijven met een lege aarde.

 4. Beste Rob,

  De ECB supermacht? Neen, zeker verre van zo iets. De ECb is slecht een wiel in een mechanisme dat men onterecht “geldsysteem” noemt, het had “SCHULDENFABRIEK” moeten heten.
  In dit mechanisme is de ECB slechts een filiaal van de Federal Reserve.

  http://www.geennieuws.com/2013/01/de-eurozone-monetaire-kolonie-van-de-federale-reserv/

  Wanneer zal het Europese volk eens begrijpen hoe deze schuldenfabriek werkt?
  Het begrijpen van het “geldsysteem”, van hoe de Fed werkt en wat de ECB status is ten opzichte van de Fed is onontbeerlijk om de oorzaak en de oplossing van de “crisis” te vatten. De “Henk en Ingrid” worden zoet gehouden met een rookgordijn van betekenisloze afleidingen: een “sociaal akkoord”, een “zorgakkoord”, “aanpakken van de jeugdwerkloosheid”, en zo voorts.

  = = =

  De “crisis” is aangestoken door de eigenaren van de Fed, de elite.

  HET EINDDOEL VAN DE ELITE is de mensheid te onteigenen van de planeet.
  De bewust gemaakte “Crisis” is het beheerste PROCES VAN WAARDE TRANSFER van de mensheid eigendommen naar de elite.
  De huisuitzettingen zijn deel van de “Crisis”. Ook zo zijn de immers groeiende schulden. Hoe meer schuld des te meer elite aandeel in het eigendom van onze thuis planeet.
  Het vehikel waarmee de elite haar plan op een verhulde wijze uitvoert is het private geldsysteem.
  De primaire functie van het geld is ruilmiddel. De uitgever van het geld blijft immers de EIGENAAR. Het geld dat we nu op de bank of op zak hebben is niet van ons. We hebben maar een tijdelijk gebruiksrecht daarvan. Het huidige geldsysteem bedient uitsluitend zijn eigenaren. De crisis is dan ook voor 100% een bewuste keus van deze eigenaren.
  Dit verklaart ook waarom we nu in de economie hebben:
  1. geschikte arbeid
  2. goede infrastructuur, gereedschap, materieel en materialen
  3. vraag naar product
  en
  – de arbeid staat stil
  – de infrastructuur en de rest roesten
  – de vraag naar product wordt niet beantwoord.

  Simpelweg omdat de 1, 2 en 3 geen ruilmiddel hebben om met elkaar ons een beter leven te geven. De krimp is te danken aan de eigenaren van het geldsysteem.

  Dit is voor sommigen een grote lap tekst, maar als je het wilt begrijpen, neem dan 10 minuutjes en lees het.
  Alle vragen welkom. Iedereen die hier het mee eens is, mag zich vrij voelen om het over te nemen en elders te plaatsen op voorwaarde dat ook de vrije overname vermeld staat.
  Het geldsysteem is het probleem. Onderzoek het geldsysteem en dan zie je “onderwater” waarom er geen oplossing komt binnen het huidige geldsysteem. Het is ook niet voor niets dat de mainstream media elke serieuze uitleg vermijdt van het geldsysteem.

  DE GROTE CRISIS
  ==============

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bij voorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  De Grote Crisis zal nog lang duren en het wordt veel erger
  ————————————————————————————-

  Het beleid naar de economische diepte zet onverminderd door.

  De ECB beroept zich op de “Maastricht” en “Lissabon” verdragen om geen soevereine recht uit te oefenen voor geldschepping. In plaats daarvan onderwerpt zich de ECB als een franchise van de 100% private Federal Reserve. Alle nieuwe liquiditeit die de ECB in de Eurozone introduceert zijn aangegane leningen bij de Fed. De Fed heeft dat geld ook niet maar die maakt het met de computer zonder dekking, zonder een belemmering à la “Maastricht”, zonder democratische inspraak of inzage.
  Zo is de Euro een dollarsurrogaat en de Eurozone een monetaire kolonie van de Fed met Draghi de Euroslave Master In-Chief.
  Door de Grote Crisis voort te zetten en zelfs te verergeren is de financiële maffia enorm gebaat: hoe meer economische krimp hoe meer financiële middelen worden door de ECB van de Fed geleend om de speculanten te verrijken.
  Kijk hoe simpel het is: de Fed is 100% privaat, heeft het geldscheppingsmonopolie en vertegenwoordigt de kern van de financiële maffia. De ECB onder de mom van landelijke overheden “helpen” koopt staatsobligaties van de speculanten (zie het OMT mechanisme door Draghi gelanceerd op 6.9.12). Zo verzekert hij dat de speculanten vrij zijn in het bepalen van de rente op staatsleningen én dat deze speculanten ook nooit risico lopen omdat de ECB toch al die papieren inkoopt. Rechtstreekse aankopen van de uitgevers van de staatsobligaties wil de hypocriete Draghi niet: “Maastricht” zou dit blokkeren. Maar de rest van de “Maastricht” voorzieningen zijn met de voeten getreden door het ESM, en daar heeft geen eurocraat moeite mee, laat staan Draghi. Zo is de plaats verzekerd voor de speculanten die als bloedzuigers zitten tussen de lenende landen en de opkopende ECB. De speculanten halen goedkoop krediet bij de Fed of de ECB, daarmee kopen ze staatsobligaties met een ver hogere rente (die ze zelf manipuleren) om vervolgens die papieren aan de ECB verkopen. En de Grieken sterven in ziekenhuizen omdat ze elementaire geneesmiddelen niet meer kunnen betalen.
  Met zo veel macht bij de Fed en hun filiaal in Europa de ECB is crisis maken een kinderspel.
  Bij normale omstandigheden in een gezonde economie:
  – krediet groei naar de fysieke economie leidt meestal tot een toename van de economische activiteit
  – afname van krediet naar de fysieke economie leidt tot een afname van de economische activiteit
  In een normale economie bepaalt de ruilcapaciteit (geldmassa) de conditie van de fysieke economie.
  In het huidige geldsysteem beheren de Fed en de ECB (voor de Eurozone) het kredietvolume, de omvang van de geldmassa en zo bepalen ze wanneer de fysieke economie groeit of krimpt.
  De main stream media staat vol afleidingen over de oorzaak van de Grote Crisis: de luie Grieken, de Amerikaanse hypotheken, de Chinese spaarders, etc, etc. Geen woord over het geldsysteem.
  Aangezien de ontwikkelingen (waaronder ook de krimp in de nieuwe hypotheken) is weinig reden te verwachten dat deze mega-rovers bereid zijn de Grote Crisis te beëindigen. Ze zullen blijven de domme spelen,(“niemand zag het aankomen”, “we moeten daadkracht tonen”, “bezuinigingen en hervormingen zijn onontkoombaar”, etc.), ze zullen blijven volharden in hun steeds moeilijker te verbergen bedrog en demagogie. Wat we zeker niet zien van deze corrupte leiders is: de oplossing.

  De toppers van de financiële maffia beheren het hele politieke spectrum, hebben letterlijk alles onder controle en de steile dip die fysieke economie vertoont is hun bewuste keus, hun verantwoordelijkheid en getuigt van een immense macht en kwaadaardigheid.

  Hoe langer dit crimineel geldsysteem aanblijft des te dieper de Grote Crisis wordt en des te erger want dan zullen we moeten heropstarten vanaf een steeds dieper wordend punt.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.