Revolutie dreigt in Nederland 11 jaar na Fortuyn

gevolgvanarmoedeHet zijn onrustige en revolutionaire tijden. Buiten Nederland heerst onrust die zich vertaalt in massale demonstraties in Spanje, Portugal, Italië, Turkije en Duitsland. In Nederland is het nog angstvallig rustig, op wat kleinschalige demonstraties na.

Het is echter de stilte voor de orkaan. Elf jaar geleden hebben we een voorproefje gekregen, tijdens Fortuyns revolutie,  een soort pre-revolutie. De eenmansrevolutie van Fortuyn legde haarscherp de kwetsbaarheid bloot van de gevestigde orde. Politici van toen hadden geen antwoord op Pim Fortuyn.

Net zoals nu politici geen antwoord hebben op de crisis die steeds dieper en ingrijpender als een kankergezwel uitzaait. Miljoenen uitkeringsgerechtigden leven in belabberde omstandigheden. Groeiende werkloosheid, groeiende persoonlijke ellende, groeiende stress. Nog meer armoede en honger in ons land, wat zo veel mogelijk dood gezwegen wordt. Ondertussen kondigt Rutte aan dat er nog meer bezuinigd moet worden. Hij komt met geen enkele maatregel om de economie uit het dal te trekken. Nee, hij schopt ons nog dieper de afgrond in.

Zoals we kunnen zien in Turkije is een kleine aanleiding genoeg om massa´s op de been te krijgen. Deze massa´s zwegen aanvankelijk, maar komen opeens naar buiten, omdat de maat vol is.

Zo gaat het ook in ons land. Het is een kwestie van tijd voordat de vlam in de pan schiet. Een regering zoals Rutte 2 kan niet straffeloos blijven knoeien. Op een gegeven moment staat het water tot aan de lippen, zonder dat iemand kan voorspellen wanneer. De snel groeiende armoede is de voedingsbodem van de 11 jaar geleden aangekondigde revolutie. Met iedere bezuinigingsronde komen er meer werkelozen, en met meer werkelozen minder inkomsten, wat binnen afzienbare tijd leidt tot de bijstand. En de bijstand biedt slechts een zekerheid namelijk die van armoede.

Rob Vellekoop, 2 juni 2013, delangemars.nl

34 Comments

 1. Alle mensen die zien en voelen dat de menselijke rechten overschreden worden door de systeem kunnen het beste bij Groep Hop aansluiten.

 2. mensen in de bijstand/schuldsanering en onder bijstandsniveau hebben geen auto en geen geld voor vervoer om naar de grote steden te komen.vele hebben niet eens geld voor eten en kleding.vele worden bedreigd om hun huis uitgezet te gaan worden.dit waren er in februarie al 28000 gezinnen die met huisuitzetting bedreigd werden.80000 mensen kunnen al niet eens meer eten betalen.dus voor je die mensen veroordeeld.ga eerst eens nadenken hoe zou het komen dat ze niet naar de demostraties komen.

 3. tsja kzie in bepaalde reacties dat mensen het systeem nog vertrouwen en bij bepaalde poppen in het politiek serieus te nemen..

  wordt even wakker ofzo, de politiek geeft geen fuck om u, de overheid geeft geen fuck om u, de regeringen geeft geen fuck om u, het koningshuis geeft geen fuck om u, geheime genootschappen geeft geen fuck om u, uwv en dergelijke instanties geven geen fuck om u..

  nederland is nog steeds een lui lekker slaap land, “zodra het maar goed met mij gaat is er niks aan de hand” zie ik bij de meeste mensen nog boven hun hoofd hangen als stripwolkje.. mensen geven geen fuck om elkaar en dat is wat wij moeten leren..

  briefen schrijven helpt niet bij dit soort tuig, WORD WAKKER!

  • “mensen geven geen fuck om elkaar en dat is wat wij moeten leren.. ”

   daarmee bedoelde ik dat wij het moeten leren om aan elkaar te denken!

  • SoM3oN3, brieven schrijven helpt inderdaad niet, de minister president gooit je een laatje individueel probleem, en Zijne Majesteit reageert niet. Het college voor de rechten van de mens komen ook niet verder dan Rutte en discriminatie.nl is toevallig ondergebracht bij een instantie waar ik een klachtenprocedure tegen gevoerd heb. Je komt hier geen zak verder, om het maar even zo te formuleren.

   Hierin Nederland worden mensen totaal niet beschermt, alleen het profijt van anderen en die zijn in ons landje in diverse gradaties aan te wijzen.

   Profijt is o.a: inkomen verkrijgen uit bijstandstrekkers, inkomen verkrijgen uit WW gerechtigden, inkomen verkrijgen vanuit subsidie, gemeenschapsgeld. enzovoort, enzovoort. Als je daar dan besjochelt ( Nederlands?) door raakt, dan krijgt de sociaal werker, de maatschappelijk werker inkomen uit jou probleem. Allemaal zonder mogelijkheden van sancties voor ons, waarmee zij echter wel slecht werk mee kunnen verdoezelen.

   Hm, ze gaan ons allemaal nog missen, als wij in staat blijken, te komen tot een menswaardig basisinkomen. Maar goed, daar hebben zij ook profijt van.

   Noemen ze uitkeringsgerechtigden profiteurs, terwijl velen werk door ons verkrijgen en inkomen genieten en maar sanctioneren, ondankbaar zijn ze.

 4. Open brief gestuurd aan de ministers van ons land,met simpele en heel goed mogelijke mogelijkheden, hoe de armoede te gemoed te komen in de komende jaren:

  Hoe te kunnen overleven voor de minima________.

  “Als deze regering nu eens de volgende dingen kunnen waarmaken,
  zou het voor vele burgers,een mogelijkheid zijn om in deze tijd te kunnen overleven.”

  – De huren van een huurwoning mogen niet meer zomaar worden verhoogd
  – De huren moeten eerst worden bevroren
  – De verkoop van woningen mogen niet meer worden gekoppeld aan de verkoop prijzen van koopwoningen,van de eerste verkoop van het jaar
  – Als verkoopprijzen van koopwoningen,lager worden,moeten de huren van huurwoningen ,ook naar beneden worden gesteld
  – Dit geeft lagere huurprijzen van de huurwoningen,maar ook lagere huurprijzen voor,de kleine winkelpanden.
  dus meer werkgelegenheid voor een kleinere zaak
  – De huren moeten vervolgens worden gekoppeld aan:
  – de leeftijd van een woning , hoe ouder de woning hoe lager de huur.
  -het gedane onderhoud van de verhuurder aan de woning
  -het gedane onderhoud van de verhuurder aan de woning
  – een slechte onderhouden woning,moet ook een goedkopere huur betalen
  -dit stimuleert een verhuurder de huurwoningen optimaal te onderhouden
  – want anders vallen ze in eigen verlies

  Nu, : — ‘een oude huurwoning in een straat wordt door een woning korporatie,of door een gemeente aangekocht,
  deze ene woning wordt dan voor 100% of 150% verbouwd en zeer goed gerenoveerd,
  deze ene woning wordt dan voor een schrik makende hoge prijs verkocht met een winst van 200 tot 300%
  deze ene verkochte woning staat, omdat hij als eerste van een jaar is verkocht binnen een straal van…..,
  als voorbeeld voor alle niet gerenoveerde huurwoningen,
  -hierdoor zijn de huren veelal door vele verhuurders verhoogd
  -hierdoor worden de grond belastingen van de gemeentes te hoog getaxeerd
  -hierdoor bestaan er hoge huren/vaak niet meer te betalen
  -hierdoor vragen gemeentes hogere gemeentebelastingen,die niet meer te betalen zijn

  Als de huurprijzen lager worden,wat geeft dat aan voordelen voor de staat e.d.

  – De staat heeft minder onkosten aan huursubsidies
  – Hierdoor blijft er veel meer geld in de schatkist
  – huurwoningen worden beter onderhouden
  – er komt hierdoor weer meer werkgelegenheid in de bouw sector.
  – eindelijk worden de scheuren en schimmels ,lekkages in de huurwoningen gerepareerd!!!
  – Het bevorderd de gezondheid,van de gezinnen in huurwoningen, dus ook voor de kinderen die daar wonen
  – hierdoor minder ziekeverzuim op de werkvloer en op scholen.
  – De gezinnen houden meer geld over om van te eten
  – De gezinnen kunnen meer besteden in de winkels in hun buurt
  – de gemeentebelastingen hoeven niet meer zo hoog te worden berekend,en worden weer betaalbaar
  -er hoeft hierdoor minder te worden kwijtgescholden, en hierdoor komt er meer in de gemeente kas.
  – Eerst moet een huurwoning weer voor 100% worden verbeterd,om een 100% huur te mogen eisen.
  – Iedere mankement aan een huurwoning, moet wettelijk worden verminderd in het vragen van een huurprijs.
  – Dit verplicht het een verhuurder,de huurwoningen,optimaal te onderhouden.
  Maak het wettelijk mogenlijk,voor degene die een huurwoning huurt,
  en bijvoorbeeld, door een sterfgeval alleen is achter gebleven,
  voor jonge gezinnen,met een grotere huurwoning,
  – om medebewoner in de huurwoning te nemen,
  zonder dat dit wordt gekort op hun uitkering!
  – om een opa of oma bij hun in huis te nemen,
  zonder,dat dit wordt gekort op hun uitkering!!
  – om een kamer te geven aan een student,dit geeft ook meer woongelegenheid voor studenten,
  doch dit nooit langer dan de studie in die buurt duurt
  zonder dat dit wordt gekort op hun uitkering!!
  – hierdoor hoeven geen subsidies meer verstrekt te worden
  aan studenten,voor reiskostenen komt er voor studenten
  meer woongelegenheid in de buurt van hun school.

  Dit geeft de mogenlijkheden:
  -Om gezinnen te herenigen
  -Om iemand in huis te hebben die de kinderen kan opvangen,als de ouders werken
  -Het geeft de ouders/opa oma, weer een doel, en meer gezelligheid
  -Opa of Oma /ouders hoeven niet meer op straat gezet te worden, als er een tekort aan geld is voor hun huur,
  – door dat er meer geld is op, deze manier samen, in een gezin,qua inkomsten,
  kunnen de gezinnen- de huur weer betalen
  – het gas weer kunnen betalen
  – de elextra weer kunnen betalen
  – Het geeft meer gezelligheid onder elkaar
  – het geeft de staat meer inkomsten in de schatkist,doordat er minder aan subsidies hoeven worden uitgekeerd.
  De hulp voor elkaar
  geeft: – samen kunnen doen met geld
  – toch samen de huur kunnen betalen
  – meer eten op de plank
  – meer positiviteit onder de bevolking
  – oppasmogenlijkheid over en weer,- zowel veiliger voor kinderen
  – als voor opa en oma
  – veiligere /gezondere woonomgevingen voor studenten

  Er is hierdoor minder kinderopvang,en naschoolse opvang nodig
  – en blijft hierdoor meer geld in de schatkist
  -er hoeven hierdoor minder subsidies te worden uitgekeerd
  -aan kinderopvang
  -aan naschoolse opvang
  -aan opvang voor ouderen of bejaarden

  _______ reiskosten subsidies en file problematiek______

  Maak het openbaar vervoer gratis,met de verplichting aan bedrijven,dat als hun werknemer ,
  in een straal van 10 tot 15 km woond, zij geen vervoerskosten aan de staat hoeven te betalen
  maar dat als zij een werknemer in dienst nemen,die meer dan 15 km ver weg woond,dan de arbeids plaats,
  deze werkgever voor deze personen,alle reiskosten moet overmaken aan de staat.
  Hierdoor kan de staat de kosten van het openbaar vervoer gratis maken,en van deze reiskosten het openbaar vervoer bekostigen, en hierdoor weer een beter overzicht hebben op het onderhoud van het openbaar vervoer

  hierdoor zal een werknemer die toch zijn eigen auto wilt rijden,zelf de onkosten moeten dekken die hij maakt
  hierdoor zullen werkgevers meer arbeidskrachten uit hun eigen regio aannemen

  hierdoor zullen er minder files ontstaan op de wegen

  hierdoor krijgt men vollere treinen en bussen trams metro’s
  .
  Gratis trein en bus vervoer,geeft:
  – minder auto’s op de wegen
  – minder files
  – het is beter voor het millieu
  – en komt meer werkgelegenheid in alle regio’s
  – werkgevers zoeken eindelijk weer werk in hun eigen regio’s
  – werkgevers zoeken eindelijk weer werknemers uit hun eigen regio’s

  – werkgevers krijgen voor hun lease auto’s geen subsidies meer, van de overheid
  – werknemers krijgen geen subsidie meer voor een lease auto van een bedrijf,van de overheid
  – er blijft hierdoor meer geld in de schatkist
  – er hoeft hierdoor door de regering minder belastinggeld te worden uitgegeven aan subsidies

  _______ Meer Werkgelegenheid in eigen regio’s______.

  Door minder wetten/diploma verplichtingen,op te leggen,om :
  – een klein bedrijf in eigen regio te kunnen starten
  hierdoor: – eerdere startmogenlijkheden voor kleine bedrijfjes in eigen regio’s
  – meer werkgelegenheid in eigen regio
  – minder uwv of wao kosten voor de schatkist
  – de Huren van winkelpanden,bij een leegstand van 1 jaar totaal,
  bij wet verplicht met 50% verlagen.
  – Dit geeft de mogenlijkheid voor beginnende starters een eigen bedrijfje te kunnen beginnen
  – dit geeft meer werkgelegenheid
  – dit geeft een oplossing bij wet aan alle leegstand van winkelpanden,of huurwoningen
  – dit bied een oplossing tegen krakers/kraakpanden
  – geen leegstaande winkel en/of huurpanden meer
  – de Koopwoningen,en of koopwinkelpanden,bij een leegstand van 1 jaar totaal,
  bij wet verplichten,deze leegstaande koop woningen/koopwinkels
  bij wet te verhuren,indien dan wederom na 1 jaar geen huurder hiervoor is gevonden,
  zal ook bij deze woningen en winkelpanden de huur bij wet met 50% worden verlaagd.

  De Voordelen bij deze wettelijke aanpak:
  – verkopers of verhuurders,zullen de koop/huurprijzen,verlagen,op toch een huurder/koper te kunnen vinden binnen dat jaar voor het pand,om toch maar onder deze wettelijke maatregel uit te kunnen komen.
  – er is minder leegstand, van woningen en winkel/bedrijfs panden
  – beginnende starters kunnen sneller iets beginnen
  – er is minder criminaliteit
  – minder politie nodig op straat,ze kunnen eindelijk weer hun eigen werk verrichten
  – hierdoor wordt het weer veiliger in buurten/winkelcentra’s

  ________Criminaliteiten door jongeren__________

  Alle Criminale jeugd,die wordt veroordeeld voor een 2e of 3e vergrijp:
  bij wet verplichten,een opleiding te volgen in de militaire dienst
  Hierdoor:
  – zullen jongeren minder criminele uitspattingen ondergaan
  – hierdoor wordt het veiliger in de buurten
  – hierdoor worden jongeren heropgevoed
  – hierdoor krijgen we weer mannen en vrouwen in de maatschappij terug en geen cremineeltjes
  – hierdoor wordt een tekort aan politie mensen gepromoot
  – hierdoor wordt het tekort aan militairen gepromoot
  – hierdoor gaan jongeren verplicht via de militaire dienst een goede opleiding krijgen
  – en komen de jongeren goed opgeleid tetug in de maatschappij

  Meer Politie mensen aannemen, met paard en of fiets ervaringen:
  dit geeft:
  – minder milieu belasting/vervuiling,
  – minder auto aanschaf bij de politie:
  – minder auto’s nodig
  – kleinere wagenparken
  – meer geld over in de schatkist
  door politie te paard of te fiets:
  – dichter en sneller bij/tussen de mensen
  – beter overzicht bij criminaliteit in wijken/winkelcentra’s

  Grote bouwbedrijven en Grote bewakings bedrijven, bij wet verplichten:
  werk aan te nemen in een cirkel van – 25 km,van een woning van een werknemer
  – het woon werk verkeer moet minder worden dan een straal van 25 km
  – bij een straal van + 25 km,moet verplicht worden gesteld,
  dat de werkgever zorgt voor het aanbod van een passende huurwoning
  voor de werknemer , indien dat werk wordt gedaan langer dan 1 jaar.
  – om er voor te zorgen dat deze bouw/bewakings bedrijven,deze personele werknemers ,
  niet kunnen ontslaan,omdat er een ” zogenaamde naamsverandering heeft plaats gehad,
  of zo’n bedrijf een zogenaande doorstart onder een andere naam heeft gehad”
  Is het van groot belang dit bij wet te veranderen,en de verplichting niet door deze bedrijven
  te kunnen omzeilen,of personeel op deze gronden te ontslaan.
  – Het verplicht maken van deze bedrijven,om personeel,
  dat 1 maand proeftijd heeft gehad,te verplichten!!
  deze werknemers in vaster dienst te nemen voor onbepaalde tijd!!
  dus geen halfjaar contracten meer mogen aanbieden!!
  dus geen oproep krachten meer!!
  niet meer dan 2 stage/leerplekken per dag per regio
  dit heeft als voordeel:
  – Er komen betere arbeids voorwaarden voor de werknemer hierdoor.
  – Betere en vaste werkplaatsen,voor geschoolde werknemers met diploma’s
  – De goed geschoolde werknemers kunnen eindelijk weer aan de slag
  – de geschooldewerknemer kan eindelijk weer een AOW opbouwen
  – De subsidie kraan dichtdraaien,
  voor werkgevers die meer dan :2 stage/leerplekken der dag der regio, in hun dienst nemen.
  – want hierdoor krijgen goedgeschoolde werknemers met goede diploma’s
  een plaats op de arbeidsmarkt

  – Door minder subsidies te hoeven geven aan deze gehaaide werkgevers,
  blijft er heel veel in de schatkist.
  – Ook de achterstand,in de AOW,wordt hierdoor ingehaald,
  er komt dus weer meer geld in de schatkist
  – Er komen meer oudere werknemers in vaste dienst,
  dit kost het rijk geen werkeloosheidsuitkeringen meer,
  dus blijft er meer in de schatkist
  – Doordat werknemers dichter bij hun werk wonen,zijn ze sneller paraat,
  en kunnen bij callimiteiten,direct inzetbaar zijn,
  omdat ze de wegen kennen,in hun directe woonomgeving

  Het is een hele lange brief geworden,maar als deze maatregelen met spoed worden ingevoerd,
  dan,komt er meer in de schatkist dan dat eruit vliegt,
  tevens komen er meer werkplaatsen en meer werkgelegenheden in de regio’s!
  Ook wordt er hierdoor een vermindering gebracht,aan de onkosten van subsidies die door het rijk worden weggegeven aan grote bedrijven,een super postenplaatje,dus pak deze bedrijven aan.het komt ten goede aan de Schatkist van het rijk,tengoede aan de werkgelegenheid,tengoede aan de opbouw van de AOW,ten goede aan de minima,ten goede aan politie,militairen,en tegenwerking van de criminaliteit

  Met mijne Hoogachting,verblijf ik op Uw antwoord,
  Hoogachtend.

 5. Nederlanders zijn huichelaars en lafaards die niet voor hun recht op durven komen lopen liever achter anderen aan.
  wat een laf volk zijn wij toch dat we dit allemaal maar accepteren.
  Mensen geef Geert Wilders een kans hij is de enige die het met ons goed voor heeft.
  de rest zijn huichelaars van Brussel. wij wonen niet in brussel wij wonen hier in Nederland dus kom op en stem op Geert Wilders als we ons Land terug willen.

  • Beste Theo, ik geef Wilders geen enkele kans. Hij zet aan tot haat tussen bevolkingsgroepen. Hij creeert een vijand in de vorm van de islam om ons zand in de ogen te strooien. Hij komt met geen enkele oplossing voor de toekomst. Het enige dat hij doet is anti-Rutte zijn. Met andere woorden de gevoelens van onvrede die er leven onder de bevolking verwoorden en NL aanzetten tot een burgeroorlog. Ik hoop dat de kiezer tijdens de volgende verkiezingen zal inzie dat Wilders nog een slechter alternatief biedt dan zijn voormalige vriend Rutte. Wilders is en blijft een rechtse rakker, vergeet dat niet.

 6. @donderopwijwillenvrijheid: U slaat de spijker op zijn kop. Veel Nederlanders zijn kruiperige conformisten die de laars kussen die ze naar beneden trapt. En men trapt ook als achterbakse kruiper graag naar beneden. (werklozen worden bijvoorbeeld als 2e-rangsburgers gezien).

 7. Nederlanders zijn over het algemeen een kudde volkje. Meebewegen met diegene die iets leuks roept of een mooi pak met een leuke stropdas heeft. Staan al die dwazen met oranje vlaggetjes te zwaaien, mensen met tranen in hun ogen op de dam naar die poppenkast te kijken. Ze worden hun hele leven voor gelogen, uitgeknepen en mogen vlak voor het einde een spuitje. Ga eens wat doen lullo’s. Doe wat! Weet iemand nog hoeveel steekpenningen opa Bernard kreeg van Lockheed en van Notrop en van al die anderen. Jullie krijgen precies wat je verdient omdat je te lui bent om wat doen en te laf omzelfstandig je mening te vormen.

 8. Een ding kan ik met absolute zekerheid voorspellen. Nederlanders zullen nooit, maar dan ook NOOIT in opstand komen..Ze denken dat het niet helpt. Dit is fout het help wel degelijk. Kijk maar wat er onlangs is gebeurt m.b.t. Montsanto, deze is door demonstraties tegengehouden. Maar helaas, mensen plegen tegenwoordig liever zelfmoord dan dat ze opkomen voor ons aller belang.

 9. Mijns inziens vertoont de gemaakte bovenstaande analyse door Rob Vellekoop gemaakt allerlei fouten. Want wat er ‘werkelijk’ aan de hand is, is veel omvattender en destastreuzer.

  De ‘juiste’ analyse die gemaakt moet worden, is dat de (wat genoemd kan worden) ‘kapitalistische bevolkingspolitiek’ verder bijgeschaafd wordt en vervolmaakt wordt. Men zou kunnen zeggen dat landen worden gerund als bedrijven en dat (die kapitalistische) bevolkingspolitiek het bijbehorende personeelsbeleid vormt.

  De eerste ‘slachtoffers’ van deze kapitalistische bevolkingspolitiek zijn (wereldwijd) de (tot illegaal gebombardeerde) vluchtelingen. Door een Fortuyn te benoemen als een ‘eenmansrevolutie’ wordt daar compleet aan voorbij gegaan. De (feitelijke) ‘eigen volk eerst’ gedachte wordt daarmee alleen maar een volgende impuls meegegeven.

  Want wanneer we om ons heen kijken, zien we allemaal dat het goed fout gaat in onze samenleving. Een samenleving die met een sneltreinvaart meer en meer mensen uit- en buitensluit. We zien bijvoorbeeld, dat de ‘crisis’ die ons momenteel opgedrongen wordt, eigenlijk niks anders is dan een herschikking van het kapitaal. De derde wereld is geplunderd zodat het grootschalig plunderen hier nu moet beginnen; kleinschalig was het natuurlijk al langer bezig. De globalisering komt thuis!

  Nemen we even een kijkje in de recente geschiedenis, dan kunnen we constateren dat de opgebouwde verzorgingsstaat uiteindelijk gecreeerd is om daarmee de solidariteit af te kopen. Solidariteit is dusdoende een staatsaangelegenheid geworden. In plaats van dat deze zich van mens tot mens manifesteeerde. De menselijke maat is daarmee omzeild.

  Omdat de solidariteit door de staat is afgekocht, kan diezelfde staat daarom dan ook even gemakkelijk diezelfde opgebouwde verorgingsstaat weer even snel afbreken. De ‘massa’ kan alleen maar verbaasd en machteloos toekijken hoe die ‘opgebouwde rechten’ weer even snel in de vuilnisbak aan het verdwijnen zijn. De opgebouwde verzorgingsstaat had dan ook als enig doel het kapitaal zelf te dienen.

  Waarbij het arbeidseithos altijd leidend is geweest. Een arbeidsethos, die altijd een ‘arbeidreserveleger’ heeft gehad (de werkeloze), om juist hen die produceerden te kunnen onder druk te zetten, door te dreigen dat er een hele batterij aan werkelozen klaar staan om degene die produceerden te vervangen mocht de productie afnemen en/of niet naar wens verlopen.

  De klassieke terugkerende crisis van het kapitalisme, wordt nu een nòg fundamentelere crisis waarin het gegeven van arbeid zelf op de helling komt te staan. Daarin is de mens een waardeloze arbeidskracht geworden. Zijn er dus ‘overbodige’ mensen. Over de hele wereld worden steeds meer mensen gedwongen hun arbeid te verkopen onder de meest verschrikkelijke omstandigheden omdat, gemeten tegen de huidige standaard van productiviteit, hun arbeid steeds minder waard wordt.

  Ergr nog, datzelfde systeem heeft ‘illegale’ mensen geceeerd, die niet eens op de reservebank kunnen zitten en ‘invallen’ als daar behoefte aan is. Wereldwijd zijn er dusdoende al heel veel mensen compleet aan hun lot overgelaten. Men stelt dat je wel mag sterven van de honger maar niet van een kogel. Je mag politieke vluchteling zijn maar geen economische vluchteling. Maar de economie is natuurlijk politiek. Het bewijs daarvan is dat wij allemaal wel een minister van economie hebben, dus economie is politiek en eens je economische vluchteling bent dan wordt je toch aanzien voor een profiteur en dan wordt je illegaal. Rechteloos, een ‘non-burger’.

  De gevolgen zijn desastreus. De potentiële economische crisis en de ontwaarding van arbeid, samengeperst over 30 jaar, komen nu, op dit moment, tot ontploffing. De huidige crisis betekent dat steeds grotere aantallen mensen simpelweg “overbodig” verklaard zullen worden. De rol van de staat is daarin het organiseren en toedienen van een racistisch en nationalistisch beleid van sociale uitsluiting.

  De samenleving valt uit elkaar, zal wegzinken in een moeras van armoede, geweld en irrationeel bijgeloof als we er niet in slagen deze manier van produceren achter ons te laten. Het zijn daarin niet de ‘speculanten’ en de financiële markten die het probleem vormen. Het is de volkomen absurditeit van een samenleving dat slechts welvaart creëert als een restproduct bij het opwaarderen van kapitaal zowel reëel als fictief. De terugkeer naar een, op het oog stabiel kapitalisme, staande gehouden door enorme legers aan arbeidskrachten is noch wenselijk, noch nastrevenswaardig.

  In een samenleving voorbij de productie van handelswaar, voorbij geld en ver voorbij de staat, in de huidige crisis wordt eindelijk de het systeem zelf in vraag gesteld. Het wordt tijd dat we het antwoord geven. In plaats van enkel een smeekschrift te presenteren aan hen die ons regeren, kunnen we beter bouwen aan een beweging die de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren!

  Deze ‘eigen eisen’ zijn het middel om een confrontatiepolitiek te voeren om een tegenlmacht op te bouwen. Een confrontatiepolitiek voeren is noodzakelijk om een tegenmacht op te bouwen. Zonder confrontatiepolitiek te willen voeren, zal er ook nooit een tegenmacht opgebouwd kunnen worden.

  • Beste Raak, mijn stukje is geen analyse maar een signalement van een gebeurtenis 11 jaar geleden die zich nu aan het herhalen is.
   Dank je voor jouw analyse. Je wilt een beweging die ´de kracht heeft haar eisen zelf te realiseren´. Misschien interessant om ons te vertellen hoe deze beweging er uit ziet en wat er in NL concreet moet veranderen.

 10. Alleen maar klagen, je kunt zelf bepalen of je in armoede leeft of niet. Maar wij middelmatige, kleinburgerlijke kaaskopjes willen dat vadertje staat ons pampert. In plaats van je eigen lot te bepalen. In plaatst van die revolutie aan te kondigen die toch niet komt, kun je je tijd beter besteden om eens naar school te gaan. Scheelt ook weer een hoop luchtledige onzinteksten zoals die revolutie van jullie.
  De regering bepaalt niet of je arm bent, dat kun je zelf bepalen.

  • Beste Paul,
   1. je kunt niet altijd zelf bepalen of je in armoede leeft of niet. Tenzij je alle omstandigheden in en rond je onder controle hebt. Zelfs multimiljardairs hebben dat niet. De regering bepaalt door toenemende bezuinigingen wel degelijk dat vele bedrijven hun deuren moeten sluiten met enorme werkloosheid tot gevolg.
   2. Ik kondig geen revolutie aan, maar geloof dat de regering door de armoede te bevorderen de onrust in ons land laat toenemen naar revolutie-niveau.
   3. Voorstel: lees de tekst pas nadat je je vooroordelen uitgeschakeld hebt.

   • Hoi Paul,

    Het klopt niet dat je zelf bepaalt of je in armoede leeft of niet. Het wordt op dezelfde wijze bepaalt of je aangenomen wordt voor een baan ja of de nee. Hoe dan ook als je aangenomen wordt in armoede of voor een baan, het onderstreept jou afhankelijkheid. Al wordt je ondernemer en daardoor werkgever, dan kan je het niet alleen , dus dan ook ben je afhankelijk. Alles wat je bent, wie je bent, vooral bedenkt te zijn wordt mogelijk door een ander en dat alleen door een ander. De ander is altijd een mens, want de rest van het leven om ons heen draagt geen portemonnee op zak. Is dat leven arm of rijk of gewoon gelijk. Dus zou een menswaardig gelijkwaardig basis inkomen voor iedereen niet de oplossing zijn? Er wordt dus een oplossing gegeven, een oplossing die zeker niet luchtledig is, zelfs heel goed mogelijk.

  • Paul.Als je VVD stemt zoals je duidelijk doet had ik dat stil gehouden.
   Je komt vanzelf ook door je eigen partij zonder werk en na de WW kan je was handjes gaan vouwen.Kom dan nog eens terug.En ja het wordt tijd voor een revolutie ,mensen ,moeten laten zien dat ze mensen met een moraal zoals jij hebt meer dan zat zijn!

  • Zeg Paul, volg je het nieuws nog de laatste tijd, want dan moet het je wel zijn opgevallen dat er enorm veel mensen zonder werk zitten en die hebben daar echt niet zelf voor gekozen, dat werd namelijk voor ze gedaan en hoewel ze graag een nieuwe baan met salaris willen, komen ze daar nauwelijks aan, want die zijn er steeds minder dus na de WW komt dan de Wwb waarvoor ze dan 32 uur moeten werken (dus er is wel werk, maar zonder een fatsoenlijk salaris) dus dat is armoe, snap je dat, Paul…

   • Juist geformuleerd Palma, er is wel werk maar werkgevers willen er schijnbaar niet het volle pond voor betalen. Hoezo crisis als er steeds meer werk ontstaat voor alleen bijstandsgerechtigden tegen behoud van uitkering.

  • zeker nooit in een wia situatie gezeten paul ? je hebt dan niets meer te willen of te melden ,en als je zelf actie onderneemt dan loop je het risico niets meer te krijgen, hun (uwv) doen er heel makkelijk over ,mocht je het niet eens zijn met hun beslissingen dan kun je contact opnemen met de ombudsman……!!!!!!! ik krijg niet eens de kans om weer wat te ondernemen.

   • Hoi Eddie

    Het zelfde hier, ook een doorverwijzing ontvangen naar de nationale ombudsman. Aan mijn hoela per direct weer een nieuwe klacht ingediend. Ik pik die lege excuses niet meer noch die nep gegrond verklaringen waar je geen zak aan hebt. De zoveelste op rij, ze bedriegen de kluit en ga nu eens tot het gaatje. Dit moet echt stoppen die oplichterij van overheidsinstanties.

 11. All governments have failed to adequately react on the biggest financial scandals, schemes or scams caused by the FINANCIAL INDUSTRIES WORLDWIDE, starting visibly and obviously in the years 2000 and having visibly their effect in 2007 until present.
  Governments have allowed and facilitated this, as most were bribed and closed on or both eyes for the reality cq. consequences.
  The Libor effect and derivates plus ongoing wars etc. (too many factors to name) have created this mess.
  Not any Government have admitted failure, instead they try and tried to glue the pieces together by robbing the working people blind with fatal measurements and consequences well known by now.

  Now, people realizing what is going on, being reduced in money and Human rights, now awareness is hitting hard!

  An European and Global revolution can´t be avoided anymore.

 12. Dat bezuinigen en die idiote 3-procentsnorm moeten worden losgelaten.
  Er moet worden geïnvesteerd en veel meer worden gestimuleerd denk aan innovatie, groene energie, blauwe economie en minder privacyschending onder het mom van bezuiniging!

 13. allemaal erg mooi dit verhaal..
  Iedereen zit te klagen dat het anders moet en nu weer, maar waar is de oplossing? je kunt tegen een zeer been aan blijven schoppen, maar dat helpt niks. Laat mensen a.u.b pas gaan klagen als ze zelf een idee hebben van hoe het op te lossen valt.

  • Hoi Remco,

   Er zijn genoeg oplossingen, zoals ook hier gemeld op deze site. Speur even internet af en je komt nog meer oplossingen tegen. Het is niet zomaar schoppen tegen een zeer been, wat niks helpt. Er is sprake van een (R)evolutie wat verzoekt om herziening, een andere verdeling van de wereld (aarde ), te weten gelijkwaardig. Wat bij wijze ( evolutie ) mensen past, en niet bij hebzuchtige ( evolueren niet ) mensen. Het verschil zit gewoon in de aansturing van ons denken, vanuit welke bron ontstaat het denkpatroon.

  • De oplossing is eenvoudiger als sommigen denken. Stel…morgen komt er een asteroide met een doorsnee van 8 Km tegen ons planeetje aan knallen. Wat heb je liever, een zak met geld of een zak met graan?
   Er is een periode in de geschiedenis geweest waar onze voorouders ons wilde doen geloven dat geld een primaire levensbehoefte is, overal ter wereld (dus ook op plaatsen waar zgn. ‘onontwikkelde’ inboorlingen leefden hebben wij dat geregeld en daarmee hebben wij de hele symbiose van onze planeet uit zijn verband gerukt.
   Vraag je nu af wat je wilt achterlaten voor je kinderen, een uitgewoonde planeet waarbij egoisme een primaire levensbehoefte is of een beschaafde planeet?

   Dat het hoog tijd is voor een revolutie….zeker, maar niet een revolutie met herverdeling van financien….een revolutie op cultureel vlak. Plantjes (ons voedsel) hebben geen munten en biljetten nodig om te groeien, die hebben zon en water nodig om te groeien. En let op mijn woorden, als wij als volk nu niet ingrijpen mogen onze kinderen over een jaar of 30 vechten om water op een planeet die voor 70% bestaat uit water…..nu aan jezelf vragen…..”hoe stom kan men zijn?”

 14. Helemaal mee eens. Het wachten is op de ‘laatste druppel die de emmer doet overlopen’.
  Kan trouwens ook nog wel even duren; de meeste mensen hebben het nog te goed. Maar dat het gaat gebeuren staat voor mij wel vast.

  • Ik denk dat u nog geen goede analyse heeft gemaakt over het Nederlandse volk wat zeer onderdanig is en nauwelijks ruggengraat heeft. Ik kan u verzekeren dat de laatste druppel uit een tropische regenbui moet bestaan voordat er een aanzienlijk aantal mensen in verzet komt.

 15. In sociaal-economisch opzicht was Fortuyn verre van revolutionair. Eerder ouderwets neoliberaal. Was bijvoorbeeld een groot voorstander van verdere vercommercialisering van de zorg.

  • Eens. Ik was en ben zeker geen voorstander van ideeën Fortuyn. In ieder geval bracht hij wel het een en ander te weeg in NL. Helaas bleef het bij een eenmansactie waardoor het opschonen van de ´gevestigde politieke clubjes´ uitbleef.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.