Het meest gevaarlijke bijgeloof

16/07/2017 rob vellekoop 33

Larken Rose rekent in zijn explosieve boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’ af met gezag inclusief elk geloof in ‘regering’. Hij vindt dat het geloof in ‘gezag’ de aartsvijand van het mensdom is en legt dit met eenvoudige voorbeelden uit. Zijn […]

‘We kunnen er toch niets aan doen’

11/05/2016 rob vellekoop 19

Al eeuwenlang geven mensen aan een klein groepje ‘gekozen’ medemensen macht en autoriteit. Deze machtsdragers komen naar voren tijdens verkiezingen of grijpen de macht op een gewelddadige manier. De meerderheid van de bevolking kijkt, zwijgt en werkt verder, of hoopt […]

Bericht uit Mahabaratha

22/02/2016 rob vellekoop 7

De meeste van ons hebben er voor gekozen hun levens te laten leiden door autoriteiten. We hebben macht gegeven aan het parlement en ambtenaren. Zij hebben in de loop van vele eeuwen hun macht uitgebreid, zodat wij  nu opgescheept zitten […]