Het grote misverstand: de overheid dient de burger

Het alom verbreide grootste misverstand is het idee dat de overheid er is voor de burger en bedoeld om voor ons te zorgen en te verdedigen. Keer op keer blijkt uit de algemene verontwaardiging over het optreden van de overheid dat zij niet handelen in het belang van de burgers in het algemeen, maar ten dienste van een kleine rijke elite. Allerlei groepen in de samenleving zitten elkaar in de haren in plaats van het echte probleem aan te pakken: een falende overheid.

Ik benoem vijf gebieden waarop je ondersteuning van de overheid zou mogen verwachten en bespreek waaruit het kolossale misverstand blijkt.

Waarvoor dient de overheid?

Je zou de overheid als een soort verzekeraar kunnen zien, een soort slot op de deur die als je in problemen bent geraakt zij jou helpen met je eerste levensbehoeften: eten, drinken, kleding, onderdak en veiligheid.
Alle andere taken die de overheid heeft kan je zelf in samenwerking met anderen organiseren. Trouwens de mens zou er ook voor kunnen kiezen om in kleine gemeenschappen elkaar te ondersteunen bij de genoemde behoeften. Dan is zelfs een overheid overbodig.

In de praktijk blijkt de overheid de weg te zijn kwijt geraakt. Ze zorgen niet meer voor de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. Zo is de bijstandsuitkering daarvoor niet meer toereikend (dat blijkt onder andere uit de noodzaak van voedsel- en kledingbanken). Mensen die hun woning zijn kwijtgeraakt hebben geen adres meer en kunnen daarom ook niet meer voor een uitkering in aanmerking komen. Zij worden dus overgelaten aan hun lot, de overheid trekt zijn handen ervan af en roept dat dit de eigen verantwoordelijkheid is.

Daarnaast verwaarloost de overheid onze veiligheid. Ons leger beschermt ons niet meer aan onze directe grenzen, maar is opgeschoven met de grenzen van de NAVO tot aan Afghanistan in het oosten. Ook de activiteiten van de politie zijn nogal verwarrend te noemen in verband met onze veiligheid. Zeker als je ze ziet in formaat robocop met allerlei beschermingskleding en uitrusting die eerder agressief is dan dienend voor de veiligheid van burgers.

Er heerst op dit gebied een zeer groot misverstand. Mensen willen hun mening kunnen uiten, maar zij worden daarin steeds meer belemmerd door de overheid die met een schijnberoep op veiligheid betogingen en manifestaties eerder de kop in drukt dan stimuleert.

Natuurlijk zijn er veel meer terreinen waar het contact tussen overheid en burger stropt. Dit valt echter buiten de eerste levensbehoeften, want de overheid is zo langzamerhand op elk gebied actief en heeft voor elk gebied regels opgesteld. Het nadeel van wetten is dat er nooit minder komen maar alleen meer.

De overheid heeft in het algemeen een heel ander idee over de invulling van het takenpakket dan de burger en dat is eigenlijk de kern van het misverstand.

Wat overigens helemaal geen misverstand hoeft te zijn, want de overheid moet de wil uitvoeren van de burgers en ook daar gaat het helemaal mis. Een simpele vaststelling: meer dan 2,8 miljoen medelanders leven op of onder de armoedegrens. De overheid schiet hier helemaal tekort in haar taak en verwaarloost deze grote groep burgers.

Ondertussen zijn ze bezig met het zogenaamd creëren van werk in de vorm van participatiebanen (met behoud van uitkering) terwijl burgers behoefte hebben aan inkomen!

Een voorbeeld

waaruit de enorme afstand tussen overheid en burger blijkt, is prachtig in beeld gebracht door wearechange.nl. Tijdens Prinsjesdag presenteert Sven Hulleman de nieuwe gulden aan het Lange Voorhout in Den Haag. Op een gegeven moment wordt het groepje mensen dat buiten voor een pand staat en een drankje nuttigt opgeschrikt door politie te fiets. Zij omcirkelen het verbaasde groepje mensen en sluiten ze af zodat zij niet meer weg kunnen of mogen en anderen zich niet meer bij dit groepje kunnen voegen. Zij krijgen zelfs een dubbel cordon. Op vragen van de opgesloten mensen wat er aan de hand is, grinniken de politie-agenten wat maar kunnen geen reden geven. Zij volgen slechts een commando op zeggen ze. Na enige tijd legt de commandant ter plaatse een verklaring af waarin hij stelt dat de samenkomst van het handjevol mensen een ‘manifestatie’ is en dat zij nu gefaciliteerd worden door de politie. En daar moeten de mensen het mee doen. Of ze nu willen of niet.

Voorziet de politie de burger op dit moment in een van zijn basisbehoeften
(eten, drinken, kleding, onderdak, veiligheid)?

Nee, de politie is hier het verlengstuk van de burgemeester en ontneemt deze mensen een bepaalde tijd hun vrijheid. De politie-agenten krijgen een salaris om commando’s van hun baas, de burgemeester op te volgen. Hij of zij kan beslissen op basis van de een of andere wettelijke voorziening (er zijn er genoeg, dus dit bevel is altijd wel ergens onder te brengen). Als de mensen het cordon zouden willen doorbreken worden ze door de politie gearresteerd, zo simpel is dat. Dus ze moeten gehoorzamen ook tegen hun wil in.

Deze actie zal ongetwijfeld worden gemotiveerd door de burgemeester met ‘veiligheid’. Alleen zal niemand snappen wie hier in veiligheid wordt gebracht, zeker de opgesloten mensen niet. Dit is pure arrogantie van macht waartegen de burger niets kan ondernemen.

We zien hier dus dat bepaalde werkzaamheden van de overheid niets te maken hebben met hun taak, namelijk ons voorzien in onze basisbehoeften. De overheid speelt machtsspelletjes over onze rug en met ons belastinggeld. En dit gebeurt niet in ons belang maar in het belang van enkelen. Het overgrote deel van de bevolking heeft geen voordeel van dit gedoe.

En daar zit de grote ergernis van het grote misverstand. De top van de overheid is een club die in de eerste plaats het eigen belang dient en daarna kijkt of er nog wat aan de behoeften van de bevolking kan worden gedaan.

De overheid heeft veel te veel taken naar zich toegetrokken en de burger heeft te veel verantwoordelijkheid bij de overheid gelegd. Eigenlijk zitten we opgescheept met een overheid die niet doet waarvoor deze is bedoeld en niet opzij gezet kan worden omdat het een machtsconcentratie is. Kijk maar naar Catalonië dat uit Spanje wil stappen en voor zichzelf als land wil beginnen. De Spaanse machthebbers laten niet zonder slag of stoot deze provincie vertrekken. Dat is ondertussen wel duidelijk.

De overheid handelt over het algemeen niet in het belang van de meeste burgers, maar beweert wel deze burgers te vertegenwoordigen en daarom het mandaat te hebben om ons op hun manier te regeren.

Rob Vellekoop, 29 september 2017

29 Comments

 1. Het komt langzamerhand in beeld een POLITIEMACHT in het leven te roepen die het volk effectief kan beschermen tegen de staatspolitie. Ik erken de huidige politie niet meer als bevoegd gezagdrager en ontneem ze het geweldsmonopolie omdat keer op keer van misbruik sprake is.

 2. Ben blij te lezen dat op 1 reactie na iedereen her reageert met dezelfde strekkng, overheid deugt niet en daar moeten we vanaf, Je hoeft daar niet eens geweld voor te gebruiken, leer mensen wat overheid exact is, leer mensen dat ze prima kunnen zonder, beng die mensen bij elkaar en onderneem collectief actie, ik heb het al vaker gezegd, betaal met 1 miljoen mensen collectief geen belasting meer – want onrechtmatig, immoreel en diefstal – en het hele zootje overheid stort in als een kaartenhuis, anders gezegd,stop massaal de geldstroom die belastingen heet en men staat machteloos daar iets tegen in te brengen, wie durft

 3. wij worden al zolang als de vvd aan de macht is in feite geregeerd door de nsb in 1945 verboden maar niet uitgeroeid vanwegen het economies belang de meeste leden waren middenstanders en ambtenaren,in1948 heeft ene meneer oud de vvd opgericht om dat tuig tevreden te houden of dat zijn eigen idee was of in opdracht van de toenmalige regering ben ik nooit achtergekomen maar het zou mij niets verbazen!

 4. De overheid gedraagt zich heden gelijk aan de graaf of landheren zoals vele eeuwen gebeurd is en ook uitgevoerd.
  Helaas is de evolutie van vol en dus burgers zover gevorderd dat het oude concept is uitgewerkt.
  Het gevolg is en zal zijn hoe wij allen ook wenden en keren dat er een nieuwe samenleving gaat ontstaan voortkomend uit een samenleving die totaal verrot is.
  Feitelijk kunnen wij allen het ontstaan van de nieuwe samenleving al zien ontstaan.
  Want de oude heeft niets meer te vertellen behoudens enkele stuiptrekkingen zoals Syrië en sancties naar de ontstaande nieuwe samenleving China en Rusland.

  • In combinatie met het Asch experiment. Trouwens misschien jouw overheid maar beslist niet die van mij, het wordt mij onder dreiging van geweld opgedrongen.

 5. Wetenschappelijk onderzoek naar “overheidscriminaliteit” toont aan dat de Nederlandse overheid (dat zijn zo’n 1 miljoen ambtenaren) tegenwoordig de grootste bedreiging vormt voor de Nederlandse samenleving. Daar komt bij dat alle Nederlandse onderdanen ook het slachtoffer zijn geworden van het grootste uitspionerings-schandaal ooit.

  We hebben met tuig van de richel te maken, ik weet dat heel zeker.

  • Voor alle duidelijkheid: die één miljoen ambtenaren genieten beroepshalve juridische immuniteit (want Pikmeerarrest, in 1996 aangenomen door organisatie-crimineel/oud-minister Winnie Sorgdrager) zodat we ze nooit ergens voor aansprakelijk kunnen stellen. Ook niet als we ze betrappen op grove nalatigheid of zelfs op ernstige misdaden. In het ergste geval worden ambtenaren “plotseling ziek” en is de vogel gevlogen!

  • Vanzelfsprekend zijn de meelopers, en gelijk zakkenvullers niet om te lullen dus komt de wens om zelfstandigheid alleen van de burger die taks betaalt? Altijd nog het overgrote deel!

 6. Trieste is dat men niet eens weet wat men daar nu staat te doen,wat ze sowieso vertegenwoordigen als verlengde van overheid,opvolgen van bevelen , zelf nadenken is er niet meer bij, men verandert in passieve robots waarvan de menselijkheid geheel is verdwenen, dit is wat geloof in autoriteit kan doen

 7. Kortom, die overheid heeft zichzelf volledig overbodig gemaakt en is alleen nog maar een last aan het been van miljoenen mensen

 8. Naast het eerste verkeerde geloof dat we ambtenaren nodig hebben, komt het tweede verkeerde geloof dat die ambtenaren nog iets nuttigs zouden doen, of aan het geheel bijdragen. Ik kan iedereen verzekeren dat ambtenaren op zich zodra ze betaald krijgen en een baan hebben, als zodanig slechts schade aan kunnen richten aan mens, milieu, en samenleving. De ambtenaar vreet zich in en duikt op met zijn vingertje te wijzen want daar krijgt hij voor betaald. Het zijn luiwammesen die niets uitspoken en anderen daarom maar gaan hinderen en intimideren. Wij houden bij de begroting rekening met het werk wat ze niet doen, om de begroting daar op aan te passen. Laat ze dus niet komen met die verhaaltjes van dat ze te weinig personeel hebben of “prioriteiten moeten stellen” want het stikt hier van de geelkragen. Nu kan ik mij op zich wel voorstellen dat Maria zo een gevaar vormde voor de koning, dat direct ingrijpen noodzakelijk was. Voor je het weet begint ze nog over die kloon die op onze kosten in die koets rijdt, waarna het meteen einde Prinsjesdag is. Ik heb zelf zo een gevoel dat de laatste Prinsjesdag geweest is en de mensen het niet langer accepteren. Iedereen moet plaats maken want de koning moet er langs? Nou, dat gaan we nog zien. Eerder moet die koning wieberen als we hele straten gaan bezetten en luidkeels “kloning kloning” roepen. Zo een dwaas stuur je meteen terug naar zijn paleis.

 9. Politiemensen zijn altijd al de grootste verraders van het Nederlandse volk geweest. Zo waren het niet de Nazi’s die de Amsterdamse joden uit hun huizen hebben gesleurd maar de politie van Amsterdam versterkt met de korpsen van Haarlem en Den Haag. “Slechts twee (!) agenten hebben geweigerd aan de razzia’s mee te doen. Zij konden hun baan bij de politie behouden”.
  (bron: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)

  • De politie is een uitvoerend orgaan. Als de politie over een paar jaartjes de opdracht krijgt om razzia’s te houden op mensen met een islamitische achtergrond dan wordt een dergelijke opdracht gedienstig en slagvaardig door de politie uitgevoerd.

  • Die asscher is er als de kippen bij naar Hennis te wijzen en uiteraard de salarissen voor de leraren te verhogen, dat ie zelf vergeet, dat ie met de flexibilisering een enorme blunder geslagen heeft? Dat noem ik nou laf.

 10. Als ik zie wat er voor (debiele) vragen worden gesteld aan politieagenten die hun werk doen, kan ik alleen maar concluderen dat men geen idee heeft wat een echte dictatuur betekent. Dan hadden de agenten meteen erop los geslagen en mensen opgepakt. Wat voor watjes de ‘demonstranten’. De agenten waren allemaal terughoudend, hebben als het niet te debiel was ook netjes een antwoord gegeven. Het is nou eens zo, als de polit-elite ergens staat wordt beschermd. Wellicht een keer aan/in de kamer een wob aanvraag stellen??
  En nu maar weer wachten tot de ‘centrale’ mijn reactie goedkeurt… 😉

  • Ik zal maar eens heel snel grondrechten bekijken en dan bedenken of het gerechtvaardigd is om legitimatie en tassencontrole af te dwingen. Een dictatuur neemt het niet zo nauw met mensenrechten, ook Nazi Duitsland, communistisch Warschaupact, China en Noord Korea hebben net als het Westen gelijkwaardige grondrechten. Het verschil is dat de media in het westen de schendingen van deze landen met veel tamtam vertoont en de schending van rechten in het westen verdwijnen in de doofpot. We leven technisch gesproken zelfs in een dictatuur aangezien de volksvertegenwoordigers allen in eerste instantie trouw zweren aan het staatshoofd, je weet wel, de meest succesvolle uitkeringstrekker in Nederland.

  • ik zie gelijk de overheids trollen in actie komen om de overheid weer te verdedigen. Maar om duidelijk te zijn hier heeft het Nederlandse volk volkomen gelijk. de macht van de overheid is buiten haar boekje gegaan. immers soevereiniteit zal altijd bij de Nederlandse bevolking liggen, nimmer bij de staat of bij het parlement in Brussel.

 11. heel duidelijk wat hier gebeurt
  wist eerlijk gezegd niet dat het zo erg was
  de politie wordt hier opgescheept
  met het controleren van goedwillende burgers
  die nog iets leuks te vertellen hebben ook
  terwijl die oplichters uit de monetaire wereld
  die allemaal hun verdiende gevangenistijd hebben kunnen afkopen
  voor het massaal oplichten van de goedgelovigen

  ernaast staan en op hun wenken bediend worden

  fantastisch dat dit wordt vastgelegd
  anders wordt men niet geloofd
  zo onwerkelijk is dit

 12. Je bedoelt: ‘De overheid bedient de burger?’
  Hoe kunnen we de burger het zo moeilijk mogelijk maken door wetten,opleggen van verplichtingen,verboden etc. waardoor de burger door de bomen het bos helemaal zoek is?

 13. Zit veel waarheid in, echter kun je je als mens afvragen wie heeft de (r)overheid bedacht/vorm gegeven?
  Wie bepalen de spelregels/wetten van dit systeem (globaal)?
  Zal dit de mens (globaal) zijn, of het clubje die er nu het meest van profiteert?

 14. [De overheid handelt over het algemeen niet in het belang van de meeste burgers]

  Herstellen: “De overheid handelt niet in het belang van de meeste burgers”
  Zo, nu is die juist. De overheid is een ziek hersenspinsel (geloof) wat nu zelfs hele gevaarlijke vormen gaat aannemen door nationalisme verplicht te stellen in het onderwijspakket. Verplicht naar de 2e kamer om gekrakeel te horen over hoe fantastisch de democratie is en dus de kinderen niet zelf laten ontdekken wat de beste samenlevingsvorm zou kunnen zijn aan de hand van geleverde gegevens.
  Democratie is dictatuur light en een voorloper van algehele dictatuur. Soms duurt dat proces nog geen 10 jaar zoals bijvoorbeeld gebeurde in Nazi Duitsland, meestal wordt de dictatuur geleidelijk geïntroduceerd met behulp van propaganda, false flag en hoax aanslagen en inzet van verdeeldheid van het volk. Sven Hulleman is een prachtig voorbeeld van meewerken aan verdeeldheid van het volk net als die eikel van een Quincy (zwarte pieten discussie). Deze mensen zijn (on)bedoeld hard bezig de vertegenwoordigers van overheid meer macht te geven en dragen niets bij aan los te komen van het meest destructieve geloof ooit ontwikkeld (het geloof in recht / democratie / overheid).
  Grondrechten, internationale rechtsverklaringen (UVRM /EVRM) en al dat soort nonsens op papier zijn de zogenaamde rechten die onvervreemdbaar zouden zijn dus achteraf privileges aangezien ze afgenomen kunnen worden. Rechten zijn de dingen waarvoor men bereid is te vechten.
  Aangezien in Nederland gigantisch verdeeld is er een fantastische voedingsbodem voor de gezagstrouwe belastingbetaler in een rol die het heel goed deed ten tijde van de bezetting, het verklikken oftewel de NSB-mentaliteit. Dit gedrag wordt al aangeleerd op school en in combinatie met dat nieuwe plannetje voor het staatsonderwijs wat niet eens wet mag zijn (demissionair kabinet mag geen wetgeving aanpassen of invoeren) creëert men nationalisme.
  Rob, je bent een betere weg ingeslagen als je politieke aspiraties maar ik zal je wel al uit de illusie halen dat zelfs als heel Nederland zijn buik vol heeft van overheid dat dit vreedzaam zal verlopen, net als in Spanje zal het volk met geweld zijn vrijheid moeten opeisen. Het is nu de vraag in hoeverre men wil organiseren en tot hoever men bereid is om de vrijheid terug te nemen.

  • Ik wil trouwens aanvullen dat ik een donkerbruin vermoeden heb dat Hulleman gewoon controlled opposition is. Iets verteld mij dat er een farce rechtzaak komt vanwege de in beslag genomen zinloze papiertjes om aan te tonen dat het rechtsysteem wel werkt.

  • @Nico
   wat bedoel je precies met je stelling:
   dat zelfs wanneer Nederland zijn buik vol heeft
   van overheid dat dit vreedzaam zal verlopen

   net als in Spanje zal het volk met geweld
   zijn vrijheid moeten opeisen?

   met daarop volgend als jouw ultieme conclusie:
   het is nu de vraag in hoeverre men wil organiseren
   en tot hoever men bereidt is de vrijheid terug te geven
   beste Nico
   ik heb het maar even opgetypt in een nieuwe poging
   tot begrijpend lezen
   maar het blijkt een waar kryptogram
   verlos ons uit de verbijstering
   en geef eens in normale woorden aan
   wat je nu eigenlijk wil zeggen
   groetjes

   PS ik heb wel een zeer donkerbruin vermoeden
   dat één en ander te maken heeft met het taalgebruik
   en een farce rechtzaak
   tegen de controlled opposition

   • Aangezien je meerdere malen de wijsneus was die wel even uitleg kwam geven over mijn motieven / acties zonder dat je mij kent neem ik aan dat je ook snugger zat bent om dit kryptogram te ontcijferen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.