Het einde van al het kwaad of De mens heeft geen overheid nodig

Het boek ‘Het einde van al het kwaad’ van Jeremy Locke heeft een schokkend betoog met een schitterende boodschap: de mens heeft geen overheid nodig. Er zijn hem altijd leugens verteld. Gezag is door de overheid afgedwongen met geweld en geïndoctrineerd onder de noemer ‘cultuur’. Voor Locke is democratie het meest volmaakte kwaad en de meest meedogenloze aanslag op onze vrijheid, maar voorspelt hij, de mens zal zich vrij maken van de tirannie.

Hij zegt dat vrijheid de oneindige waarde is van de mens en het kwaad de vernietiging van onze vrijheid. Al het kwaad leert de mens dat hij weinig waard is.

Hij heeft geen goed woord over voor ideeën als socialisme, fascisme, racisme, communisme, democratie, klassenstrijd, politieke correctheid, fatsoen, vorstendom en terrorisme, die volgens hem de mens onderwerpen aan het gezag.

Hij zegt:”Kwade samenlevingen verzinnen ideeën om het vrije denken van mensen te vernietigen. Het gezag leert je dat andere mensen je leven beter kunnen leiden dan jijzelf. Met een gevoelloze minachting van je eigenwaarde word je bevolen om je te gedragen naar de ideeën van iemand anders.”

“Het kwaad onderwerpt je. Het kwaad zit in woorden zoals macht, dwang, belasting, geweld, diefstal, censuur en politiek. Merk op dat in deze dingen geen vreugde te vinden is. Cultuur en wetten oefenen een verpletterende macht uit in naam van fatsoen en het algemeen belang. Ze vernietigen de vrijheid en geven andere mensen de macht over mensenlevens.”

Hij heeft een uiterst positief beeld over de talenten van de mens: om te denken, te voelen, te leren en lief te hebben. Hij noemt dit de vrijheid van de mens. Het gezag probeert de mens voortdurend van deze vrijheid te beroven en wil dat de mens als marionet gehoorzaamt. Mensen luisteren naar gezag uit angst voor geweld of omdat hun cultuur hen heeft afgericht om gehoorzaamheid aan het gezag als goed en gepast te beschouwen.

Oorlogen

Over oorlogen zegt Locke dat ze worden gevoerd om een nieuw gezag over mensen uit te oefenen, om een cultuur te scheppen. Het kwaad moet een vijand creëren om het vrije denken te manipuleren. Het gaat er niet om wie of wat die vijand is. Het gaat uitsluitend om het winnen van de gehoorzaamheid van mensen.

De overheid schept haar eigen vijanden om de mens het gevoel te geven dat zij voor hun veiligheid het gezag nodig hebben. Zij moeten daarvoor hun vrijheid opgeven met gehoorzaamheid aan het gezag.

Gezag heeft nooit het hoofddoel om de vijand te vernietigen;
dat vijandsbeeld is ontworpen om jou te onderwerpen aan het gezag.”

Cultuur

Locke noemt de hoogste vorm van cultuur: fatsoen waarbij de mens de wet blind gehoorzaamt, ongeacht wat die wet zegt. Cultuur moet de mens overtuigen dat het niet verkeerd is als de wet zijn eigenwaarde onderdrukt en zijn vrijheid vernietigt.

“Gehoorzaamheid aan gezag is het enige doel van cultuur.”

Volgens hem is de taak van cultuur om ervoor te zorgen dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt. Daarom geeft het aan wat gepast en ongepast is om te uiten.

Locke zegt dat de cultuur op zijn sterkst is als het mensen weet te overtuigen om soldaten te worden en te moorden, plunderen en andere mensen te overmeesteren in dienst van het gezag. Dit is gebeurd in elk koninkrijk en elk land. Diegenen die deelnemen aan de bevordering van de doelstellingen van het gezag worden geëerd met titels als ‘moedig’ en ‘eerbiedwaardig’.”

“Cultuur leert dat het enige dat zeker is in het leven de regering is. Alleen de regering kan je water, je eten en de lucht die je inademt veiligstellen. Geef het gezag over aan de regering. “

In twijfel trekken van gezag

Het in twijfel trekken van gezag is het allergrootste taboe, zegt Jeremy Locke.

Dat is het duidelijkst te merken aan de schande die wordt gesproken van iedereen die de eerbiedwaardigheid van politie, leraren op openbare scholen of andere overheidsmedewerkers in twijfel trekt. Hun werkzaamheden zijn onberispelijk omdat zij voor het gezag werken. Soms wordt het wel ‘respect voor het ambt’ of de functie genoemd. Als je in twijfel trekt of zij zich met jouw leven mogen bemoeien, dan krijg je de hoon van de cultuur over je heen. Dit is een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Naties

Ook ‘naties’ komen er ongenadig af bij de schrijver. Hij schrijft dat mensen meer dan ooit tevoren zijn onderworpen aan grenzen en dat de macht van ‘mijn koning’ is vervangen door het culturele concept: ‘ons land’. Naties hebben meer dood en slavernij gebracht dan welke mate van vorstendom zich ooit kon indenken.

Zij gebruiken gemeenschappelijke kenmerken in ras, taal en erfgoed om mensen te overtuigen dat ze bij elkaar horen. Naties tekenden lijnen over de hele wereld waarbij uiteindelijk elke centimeter bewoonbaar land werd opgeslokt. Iedereen die binnen deze lijnen woont, wordt eigendom van de staat, het nieuwe gezag.

Locke zegt dat mensen is geleerd dat vrije mensen, zonder gezag zichzelf kapot zullen maken en dat de regering noodzakelijk is om veiligheid af te dwingen.

Hij vindt democratie het grootste kwaad dat er bestaat, een groter kwaad dan het communisme en koninkrijken. Alle andere vormen van tirannie zijn duidelijk slecht omdat ze een paar mensen toestonden om de levens van iedereen te domineren. Vrijheid wordt daardoor voor bijna iedereen vernietigd.

Voorspelling

Hij voorspelt dat als het patroon van de vrijheid zijn laatste niveau bereikt, de meest onderdrukte culturen op aarde het snelst hun aanhangers verliezen, en deze culturen zullen de meest gewelddadige strafcampagnes opzetten. Een voorbeeld van dit soort geweld zijn terroristische aanslagen. Onderdrukte volkeren willen niet onderdrukt worden. Als ze over vrijheid horen, streven ze dit in hun eigen levens na.”

Het boek The End of All Evil van Jeremy Locke is ook in het Nederlands verkrijgbaar als ‘Het einde van al het kwaad’.
Download vanaf hier.

Rob Vellekoop, 1 augustus 2017

14 Comments

 1. Hoe misdadig en uiterst schadelijk sommige beslissingen van politici zijn:

  In 1996 is onder oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager (wat vonden veel Nederlandse “mannen” het toch een leuk en knap mens!) het “Pikmeerarrest” aangenomen. Hierdoor heeft het overheidspersoneel juridische immuniteit gekregen en daardoor is het misbruik van bevoegdheden sterk gestegen. Wat ook de bedoeling was want bij deze zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm gaat vooral het gemeenschapsgeld met bakken de lucht in. Maar dat niet alleen: er vallen ook doden bij!
  In 2006 is er een wetenschappelijk onderzoe naar deze criminaliteitsvorm afgerond en op grond van de uitkomst kan worden vastgesteld dat tegenwoordig méér dan de helft van alle misdaad in ons land uit deze vorm van georganiseerde misdaad bestaat. Dit betekent dat de Nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de Nederlandse samenleving is dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar!!!

  Bron: wetenschappelijk onderzoek “Overheidscriminaliteit als specimen van organisatie-criminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2006).

  En het is al weer enkele jaren geleden dat ik veel moeite heb gedaan dit bij de overheid -met name bij justitie- aan te kaarten. Pas na vele pogingen kreeg ik eindelijk van justitie bericht dat ze de zaak zouden gaan uitzoeken. Dat is nu al weer jaren geleden en we horen er niets van. Ook heb ik de resultaten van dit onderzoek ter oriëntatie voor een breder publiek méér dan eens op Wikipedia geplaatst maar bij de derde keer verscheen met dikke rode letters op mijn scherm de boodschap:

  ALS U HIER NIET ONMIDDELIJK MEE OPHOUDT DAN WORDT U STRAFRECHTELIJK VERVOLGD WEGENS STALKEN!

  Ik heb toen maar besloten geen verdere aandacht meer aan dit vieze zaakje van justitie te schenken.

  • En moet je nagaan, dat is dus criminaliteit die volgens hunzelf ook als crimineel is gemarkeerd. Dus niet legaal volgens de door hun zelf verzonnen regeltjes. Overheden zijn daarnaast bewezen de grootste massamoordenaars. In de vorige eeuw, notabene net na de tweede wereldoorlog heeft de NL’se overheid meer dan een kwart miljoen mensen in Indonesië over de kling gejaagd. Alle overheden bij elkaar vermoorden in de vorige eeuw meer dan 262 miljoen mensen. Allemaal dus ‘eigen onderdanen’. Dat getal is groter dan dat er mensen omkwamen in alle internationale oorlogen die over het algemeen ook door dezelfde overheden worden gevoerd maar dan tegen andere overheden.

   Mark Passio, Larken Rose, Jeremy Locke en Adam Kokesh hebben allemaal prima materiaal beschikbaar gemaakt wat voor iedereen met interesse beschikbaar is. Het is belangrijk dat mensen hun eigen geloof in Statisme ontmantelen en dit soort informatie ook in hun sfeer van invloed onder de aandacht brengen.

   Zodra dit geloof van Statisme haar macht over de gedachten van mensen verliest hoe sneller dit soort aggressie ten einde zal kunnen lopen.

   • Er zijn ongeveer een miljoen mensen in overheidsdienst en de mate en soort van betrokkenheid bij het misbruik maken van bevoegdheden verschilt. Zo moet het onderwijs slechts gehoorzame en ijverige onderdanen afleveren geschikt voor regelmatige arbeid onder toezicht. Ernstiger -soms véél ernstiger!- misbruik vinden we bij de politie en justitie. Je vraagt je af wat dit voor mensen zijn die slechts een zestiende deel van de bevolking uitmaken en toch verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel in de totale hoeveelheid misdaad in ons land. Je schrijft “Zodra dit geloof in statisme haar macht over de gedachten van mensen verliest hoe sneller dit soort agressie ten einde zal kunnen lopen”. Dat is dan ook precies de reden waarom ik mijn comments plaats!

 2. Oké, dus pas kwam Luca hier langs.

  Johan, je moet mij lekker noemen waar jij je goed bij voelt!

  Snap je dat?
  Ik hoop het wel!

  Nog eens?
  Ik ben (voor/tot jou) wat jij zegt dat ik ben, waarom zou jij anders zeggen dat ik dat ben?

  Want, volgens mij ben jij geen leugenaar.

  Dan kan jij Luca gelijk op voorhand ten goede houden, maar ben je überhaupt bekend met zijn reilen en zeilen!?
  Mogelijk minder..
  Ik heb Luca al vrij lang op mijn radar. Heel veel ‘Grote Namen’ in/uit ‘het wereldje’ natuurlijk.

  Ik zie mijn radar echter geenszins als een instrument tot waarheidstoetsing.

  Baudet is er ondertussen wel af gevallen. Maar de radar volgt onder andere maar niet beperkt tot; Sven, Ad, Frank, Everwijn, Anton, Steve, Johan, Micha, Spring, Douwe, Mia, Wim, Martin, Francis, soms doe ik mijn stinkende best om zelfs de Liona’s te begrijpen. Zal ik de hele lijst plaatsen!? Of is het zo wel duidelijk? Ik beperk de lijst mensen die ik ‘volg’ bij deze tot mensen die zich vooral bewegen in het ‘spectrum’ van digitaal aangeboden ‘alternatief’ nieuws. Wanneer je denkt dat ik geen oog heb voor de Koentjes, Tobiassen, Ingrids, Peters, Saskia’s, Robben en Hansen, je vergist je. Er is bij hun geen actieve focus, maar wanneer je denkt dat bepaalde semantieken me niet gelijk opvallen en me motiveren toch eens te kijken welk onmens een bepaald artikel heeft geschreven,.. tsja, dat gebeurt dus wel! Nu ontstaan er interne ‘statistieken’, patronen in ‘emotionele’ markeerpunten. Waarmee ik dus zeker niet bedoel dat al die journalisten negatief in mijn kijker staan. Alhoewel werken voor de ‘gevestigde orde’ je bij mij dus wel per direct in het ‘andere kamp’ zet, maar lees daar aub geen vijandschap in zeg, maximaal zou ik het ’tegenstand’ noemen bij uitzondering, aangezien de geestelijk wat zwakkeren dan mogelijk weer letterlijk ’tegenstanders’ zien in personen uit/in dat ‘andere kamp’. Maar ik zou bijvoorbeeld graag eens zien dat Tobias eens zou schrijven tegen Koen, in tegenstelling tot met, en wat zou Ingrid schrijven wanneer zij zich niet zou laten aanlijnen door Peter? Zeker en vooral qua Du Pont en Chemours! Of andersom, als ik me vergis, het mannelijke en vrouwelijke is niet meer zo makkelijk te onderscheiden in producten van de non-discriminerende MSM. Mogelijk zie ik wat van haar komt als van hem aan en andersom.. ach.

  De Rob die niet onder die Robben valt, niet vergeten hoor, eerder best for last (beste voor het laatste), maar ook dat is totaal subjectief en vooral gelegen in het relatieve tussen mij en Rob.
  Wet van aantrekkingskracht enzo, en het zegt waarschijnlijk meer over mij dan over Rob. Iets over autofabrikanten en hun klanten en de kleuren waarin de auto’s aangeboden worden

  ((, alsof ik zelf niet zou kunnen lakken en spuiten, ik word dus niet door het aanbod beperkt, ik heb wel meer dan eens gewerkt in de (auto)plaatwerkerij, toen was ik zelfs nog 14 man, ik heb in een periode van vijftien jaar op meer dan dertig adressen gewoond en maar gestopt met tellen, voor dertig werkgevers had ik trouwens niet eens vijftien jaar nodig, dat ging soms zelfs per acht jaar al, ik snap dus wel wat je ermee bedoelde, maar begreep niet hoe dat toe te passen als reactie op mij..))

  . Dat ik hier ben ‘geland’ kan je trouwens een combinatie van factoren verantwoordelijk voor houden, waarin de meest leidende eigenlijk niets meer is dan het simpele feit dat ik mij niet langer goed voelde in de niche van het eerder genoemde spectrum, waar ik ‘vandaan’ kom zeg maar, alhoewel ik ook daar dmv een viavia terecht kwam. Wanneer Spring op mijn radar verscheen als beste kompas ben ik daar achteraan ‘gevlogen’ en zodoende hier terecht gekomen. Van alle site’s was het hier toch het meest ’thuiskomen’.

  Haha, of dat iets is om blij mee te zijn.. als je het Spring maar niet kwalijk neemt. Het was toch echt mijn keus.

  Ik beoordeel wel.
  Waarmee ik dus vooral bedoel, dat ik wel moet, om te zijn, minstens, om te worden, hopelijk.
  Speciaal niet bedoelende dat ik oordeel en veroordeel.

  Dus dan toch nog even over Luca.

  Luca is en Luca bestaat,
  ik heb geen idee wie het is en of het hem hoe vergaat. Ik ben mij hoor, ik ben hem nooit geweest, dat is hem z’n Leven, dat heb ik nooit geleefd. Informatieve interfrequentie, Judas kustte, zo de zoon zo de vader, ik heb een ander idee, kwestie van mijn referentiekader. Witte vogels zwarte vogels, probeersels en poogsels, raven gieren, duiven zwanen, niet zo klieren, niet op namen, en zo is dat en in het heden, over slechte mensen mag je pas goed spreken wanneer ze sinds reeds zijn overleden..

  In ieder geval..
  Wat mij tegenstaat aan Luca, is dat er volgens mijn registraties, dus volgens mijn interne persoonlijke statistieken gevormd uit patronen in ‘emotionele markeringen’ veroorzaakt door wat ik waarneem, nogal wat mensen ‘geslachtofferd’ zijn door hem. Alhoewel ik me ondertussen dus ook echt wel afvraag in hoeverre hij daar eigenlijk wel verantwoordelijk voor is geweest, zoals het op verschillende sites ook gewoon doodleuk wordt (oog werd) gepresenteerd. Om ook maar niet te zwijgen over effecten als; waar gehakt wordt vallen spaanders, en/of; wie bang is om te vallen zal nooit leren lopen, of fietsen en ook de lessen die men leert uit ervaring zijn nu eenmaal niet kosteloos, daarmee niets financiëels bedoelende.

  Afijn, wie er dan ook wat dan ook van vind, nogmaals, ik beoordeel alleen en zolang ik nog leef zal er geen eindbeoordeling zijn vanuitwege mij. En wanneer ik dood zal zijn, zal zich dat dus ook echt niet meer manifesteren hoor.

  http://www.pateo.nl/HTML/NL/PateoPedia/Desinformanten/Luuk_van_Dinter.htm

  Dus.. het is toch moeilijk vatten wanneer je bepaalde zaken niet vast zou mogen stellen. Al was het maar ten bate van het verloop van het totale collectieve proces voor ieder individu.

  Tsja, wanneer bijvoorbeeld die mensen toch wel uit hun huis gezet werden, gaat het mij dus te ver om Luca daar verantwoordelijk voor te stellen, maar wanneer die mensen zonder bemoeienis van Luca hun huizen niet waren verloren, tsja, lijkt me duidelijk dan. Maar goed, zo duidelijk is het dus allemaal vooral en zeker niet!
  Dit is ook wat ik bedoeld had met die vorige reactie van mij over Luca.

  En dan Johan, kan jij hen en hem nog vertellen dat ik de trol van DLM ben ook, au. Nee, geen goud. Wel zilver natuurlijk! Ach, één foutje geeft op mijn schaal tot tien nog steeds een 9 hoor! Ik neem het je dus allemaal helemaal en in geen geval wat dan ook binnen de digitale context; kwalijk. Alhoewel ik de timing wel als bloed irritant heb ervaren, maar daar zijn dus zoveel bij elkaar komende factoren voor benodigd, dat ik je daar dus niet verantwoordelijk voor kan houden. Synchronisiteit is geen toeval zal ik maar zeggen. Dat was dus wel ff de onder de tafel gestoken kosmosweefselsteek onder water van de week.

  Rob, ik vroeg me nu dan alleen ook nog af, in hoeverre dit dan ‘op de man spelen’ is of niet.
  Hoe mogen we er dan wel mee omgaan als dit niet zou mogen?
  De geboden nog niet aangenomen informatie.

  Over ongekwantificeerde informatie gesproken, Johan, laat het onderwerp van de vraag je aub niet op verkeerde voet zetten. Maar, er bestaat in de wereld der natuurkundig capabelen toch zeker geen publiek geheim over de perpetuum mobile van het eerste soort toch? Of zijn er bij jullie inmiddels wel een aantal apparaten bekend die er wel al heel erg op beginnen te lijken?
  Ik stel deze vraag volledig serieus. Wanneer ik een vraag zou willen stellen in een poging om een bepaalde positieve indruk bij je te wekken, zou ik je wel vragen of je weet dat ik er ook bewust van ben dat DE natuurkundige vraag voor mijn generatie vooral is en zal zijn hoe de zon lokaal een kromming in de ruimtetijd veroorzaakt. Als ik de juiste mensen napraat, zou ik nu ook al de oorzaak leggen bij elektromagnetische effecten ten gevolge van het ‘plasmaproces’ dat ‘onze ster’ is, maar dit dus volledig ter kennisgeving en ter zijde.

  In ieder geval, de goeie groeten van mij, ik hoop dat het goed met je gaat, wie je dan ook bent, denkt te zijn en/of wordt.

  Yo!

  • @ Anoniet,
   het hele spectrum kan me gestolen worden, ik vergaar nieuws om te weten wat ons te wachten kan staan opdat we ons kunnen verdedigen en of iets tijdig kunnen stoppen of er juist wel in mee kunnen gaan, dat laatste heb ik nog niet gevonden helaas. Ik deel waar ik het KAN.
   Dat wat ik op de radar heb is, je weet toch…
   Dat spectrum —-> <3 <—- dat voor ons allemaal. Dat en vrijheid.
   In het midden van het alto spectrum voel ik mij het fijnst maar waar is dat?
   Voornamelijk waar geen censuur plaatsvind ook helaas is daar nog winst te behalen op alle sites!

   Jouw zin;
   "ik hoop dat het goed met je gaat, wie je dan ook bent, denkt te zijn en/of wordt."
   Dat vind ik een prachtige zin om de wens die erin schuil gaat En de wijsheid: als je een moment opname neemt van iemand en daarop oordeelt heeft men nooit het juiste "oordeel"
   De persoon kan over een jaar weer zo anders zijn door levenswijsheid, we zijn een supermooi project in ontwikkeling ALTIJD…

   God, wat is het leven mooi!

 3. Het begrip “vrijheid” is voor de meeste Nederlanders op een drama uitgedraaid. Zet een Nederlander midden in het bos en zeg: “vanaf nu ben je helemaal vrij”.
  Hij rent dan zo snel mogelijk terug naar gevangenschap!

  • Een Nederlander in een bos?

   Oe, volgens mij weet ik dit raadsel wel..

   Euhm..

   Dat is toch die ene? Die dinges.
   Oei, hoor het eens kraken boven..
   Oja, dat was het natuurlijk!
   Met een Nederlander in het bos, kraakt de boom wél!!
   Kraken, haha, zou ik ook een raadsel geven? Wat verlies je wanneer je het uitspreekt? *1

   Zet een Nederlander in een bos.
   Ja-a, alsof Nederland bos heeft.
   Zet een Nederlander in een bos en zeg; vanaf nu ben je helemaal vrij.. hoe lang denk jij dat het duurt voordat de boswachter…

   Ga toch zeker eerst een vuurtje maken. Hutje bouwen. Vallen zetten, bramen plukken. Pruimen ook, wellen, prepareren, toch maar stenen verzamelen, misschien gooi ik wel een fazant raak. Oventje bouwen. Houd maar op, doe toch normaal man.

   Zittie weer eens af te geven op nl’ers hoor. Wie heeft er nou zo’n teringzooi van laten maken?
   (Nee, ook hier houd ik je niet verantwoordelijk voor!)

   Johan, ik zou het dus wel fijn vinden wanneer jij zelf eens niet zou stoppen hiermee, maar richt het dan zo in dat ook jij die ‘negatieve energie’ gewoon naar de bron/oorzaak kanaliseerd, in plaats van ook naar het ‘gevolg’. Dat die bende criminelen in Den Haag, jou ‘het land’ uit hebben gejaagd, en Jeanine en Gerrit en Micha en.. moet jou er toch minstens van bewust maken dat er helemaal niet zoiets bestaat als de en/of een Nederlander! Ik heb ook geen Stockholm syndroom symptomen hoor! Maar om de dooie donder dat ik me weg laat jagen! Dan ga ik liever Breivik, om het even Scandinavisch te houden. Alhoewel ik dat niet zou doen onder invloed van een Tarik-paniek-effect. Eerder Alphen aan den Rijn stijl, kalm en koelbloedig, nog even een potje bowlen op de bowlingbaan in een bowlinghal. Beste AIVD, mochten jullie er ooit bewust van raken dat ik ga bowlen zonder een groepje idioten, kom me dan maar preventief oppakken hoor, dat zou wel echt een teken aan de wand zijn. Tss, bowlen. Tss, five bagger, sixpack en seven-in-a-row, tss, ga toch spelen in een sandbox.

   En als je het echt wil weten wat er zou gebeuren wanneer je mij in een bos zet? Maar dan wel een bos zoals ze dat bij jouw locatie dus nog wel echt hebben? Is er na een tijdje geen bos meer beste Johan Khan!! Want tegen de tijd dat ik tijd over heb naast het tijd besteden aan overleven, ga ik het zo organiseren dat ik steeds meer tijd over houd, uiteindelijk ga ik dus ook gewoon bomen omhakken met een ‘steen op tak’, en dat hutje wordt gewoon een ‘huisje’.

   Tegen de tijd dat ik tijd over heb en echt niets meer weet te verbeteren ga ik wel kaalkopjes eten en klaproosbolletjes insnijden voor dag en dauw.
   O, pi? Um; 3,14159

   Maar ik heb zo het idee dat Co dan wel langs is geweest hoor!

   Bos, Nederland, tss.

   Nee hoor, als je het echt zou willen weten, wat er gebeurd wanneer een mens zich in een bos vind, kom je maar eens op vakantie in Nederland, kan je zien hoe die mens zich een paar honderd jaar later op zo’n manier heer en meester van de omgeving heeft gemaakt dat we het hier ondertussen elkaar zo zuur maken dat we elkaar zelfs het bos en land uitjagen om (niet beperkt tot):: verveling infoconflicten en machtsverdeling.

   Ten slotte zou ik wat ik dus ook daadwerkelijk bedoel graag uit laten leggen door een Rus, en dat kan, want de beste man doet dat zelfs zonder woorden!!!

   Bij deze, wat ik momenteel veruit het beste YouTube kanaal vind zelfs!

   Ik hoop dat iedereen even wil kijken.. dat zeker de mensen die zich hier ‘ophouden’ daar toch ook echt wel oog voor zouden moeten kunnen hebben..

   Ik word er in ieder geval net zo ‘stil’ van als de beste kerel zelf.

   https://www.youtube.com/channel/UCAL3JXZSzSm8AlZyD3nQdBA

   https://youtu.be/SjK2XlNE39Q

   https://youtu.be/VVV4xeWBIxE

   https://youtu.be/i9TdoO2OVaA

   Jaja, over werktuigkundig gesproken, ? .

   Ik neem het je niet kwalijk hoor, maar ik ga het er dus echt ook niet maar gewoon ‘accepteren’.

   *1: Ssst, ? ; ,,Stilte.. ”

   Yo!
   Goeie groetjes!

   • WAUW Anoniet,
    Ik zag daar toch geweldige primitive slippers voorbijkomen! Wel een goed merk meteen “Primitive” voor de slippers..
    Nu nog even zoeken hoe we ze in het roze kunnen maken, zat te denken aan iets met Biet.

    “Primitive C” Copyright is wel van Spring heh Hebbuh die kip!!
    (Anoniet krijgt uiteraard een percentage, kapitalisme is zo gek nog niet mits goed verdeeld)

 4. En wat de “eerbiedwaardigheid van de Nederlandse politie” aangaat… Ik herinner de mensen hier er nog even aan wat de politie is: een betaald (ook hier: het geld regeert!) en bewapend uitvoerend orgaan.

  “Het is weinig bekend dat het niet de Duitse bezetter was die de Amsterdamse joden uit hun huizen hebben gehaald om op transport te zetten naar de concentratiekampen maar de Amsterdamse politie versterkt met de korpsen van Haarlem en Den Haag. Slechts twee (!) agenten hebben geweigerd er aan mee te werken. Zij konden hun baan bij de politie behouden.”

  Bron: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

  Het mooie van de politie is dat ze het morgen zó hetzelfde zouden doen!

 5. ALLE NEDERLANDSE POLITICI VERZWIJGEN DIT ZORGVULDIG:

  Democratie is één van de grondvormen van een dictatuur. Want degenen waarop we stemmen mogen geen macht uitoefenen: zij zijn slechts de handlangers van de macht. Verkiezingen zijn dus volstrekt zinloos. Volksvertegenwoordigers regeren ons dus niet maar wat we wel allemaal kunnen waarnemen is dat het geld ons regeert. De vraag is dus: wie regeert het geld? En dan komen we bij de institutionele beleggers terecht en dat zijn bankiers. Dat zijn dus de werkelijke machthebbers. En daar kunnen we nu eenmaal niet op stemmen. Zó eenvoudig is het!

  • Heb ooit een bankemployee gevraagd of ze er zelf ook bij stilstond om cliënten formulieren te laten tekenen, waarbij je jezelf afvraagt of dit in dienstbaarheid van de cliënt is of van VS?
   Winnie waarover u het heeft gehad, had de staat verheven tot banenrepubliek? Van der Aa heeft niet voor niks het leven gelaten voor de waarheidscommissie met het zogenaamde ongeluk?

 6. Zoals de komst van de door de vuige katholieke kliek geroemde Bonifatius een einde maakte aan de cultuur van de vrije Friezen met hun eigen geloofstradities en onder het tot de dag van vandaag sleetse gristendom, zo heeft iedere volgende crisis een einde gemaakt aan de creatieve kracht vanuit de bevolking.
  Bijv. de Jugendstill ofwel Art Nouveau die ontstond ongeveer omstreeks 1880, duurde tot 1914. De uitbraak van de 1e WO maakte een einde aan die prachtige organisch georiënteerde stroming. Toch krabbelde de kunst weer overeind na 1918 in de vorm van Art Deco. Weliswaar was dit de versoberde vorm van de voorgaande.
  De 2e WO maakte ook daar een einde aan en de na-oorlogse jaren kende in Nederland nog even de Delftse school in de bouwkunde maar de zielloosheid van de Nieuwe zakelijkheid heeft de allerlaatste ornamentiek kapot gemaakt.
  Nu schijnt geld de grote afgod en totale overwinnaar te zijn.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.