NAVO’s War on Terror veroorzaakt honger en ziekte

Grondstofwinning, militaire bezetting  en zogenaamde “anti-terror” inspanningen van Westerse landen destabiliseren verschillende Afrikaanse landen, wat leidt tot wijdverspreide hongerdood en ziekte van miljoenen mensen. Honger is dagelijkse praktijk geworden voor velen in Somalië, Zuid Soedan en elders in Afrika.

Volgens Mnar Muhawesh van Mint Press News is het geen toeval dat in gebieden waar hongersnood heerst zoals Jemen, Zuid- Soedan, Lake Chad bassin van West Afrika en Somalië er een directe link is met hedendaags kolonialisme en imperialisme geleid door de Verenigde Staten.

In deze gebieden valt de exploitatie van grondstoffen, de oorlog tegen terreur, militaire bezetting en destabilisatie samen en veroorzaakt een van de grootste humanitaire crises van vandaag.

Somalië

In Somalië waar de VS een geheime drone oorlog voert, zijn de mensen gewend geraakt aan honger. In een tijdspanne van een jaar, tussen 2011 en 2012 stierven meer dan 260.000 mensen, de helft was jonger dan 5 jaar. Het was de ergste hongersnood van de afgelopen 25 jaar.

Terwijl de VS Somalië plunderde van zijn grondstoffen door mineralenwinning en olie exploratie, gebruikten zij ook hun militaire macht. Tijdens het presidentschap van Clinton in 1993, werden beelden van hongersnood en oorlog gebruikt om de Amerikanen ervan te overtuigen dat Amerikaanse militaire inspanningen noodzakelijk waren.

Zuid Soedan

In Zuid Soedan, een land dat nog geen tien jaar oud is met een van de grootste oliereserves van Afrika, leven 2 miljoen mensen op de grens van de hongerdood. De Verenigde Naties verwachten eind 2017 dat de helft van de bevolking voedseltekort zal hebben.

Het Amerikaanse militaire apparaat heeft zijn sporen achtergelaten doordat het miljarden aan wapens het land inpompte, waardoor het onderdomeplde in chaos zodat het een koloniale buitenpost kon worden. Daarnaast is volgens  een VN rapport uit 2016, de burgeroorlog in Zuid Soedan gevoed door Europese en Israëlische wapenfabrikanten.

Olie matschappijen zoals Oranto to Petroleum en ExxonMobil exploiteren ook Zuid Soedan, met olie en gas deals van miljarden dollars terwijl bijna de helft van de bevolking sterft. Volgens rapporten heeft de Europese maatschappij Suiss Finance Luxembourg AG een $10,5 miljard deal aangekondigd die kan stijgen naar $105 miljard.

Het van Soedan los geweekte Zuid Soedan speelt een belangrijke strategische rol voor de VS met zijn grote goud reserves, bouw materialen en ruwe olie.

Jemen

Jemen is gedwongen de effecten van honger te ondergaan dankzij de Saoedische bommen campagne, gesteund door de VS en een goed bewapende coalitie met Trump als supporter. Na jaren van bommen en havenblokkades moeten de hongerende Jemenis het ook nog opnemen tegen cholera.  Jemen staat voor een totale ineenstorting. Saoedi-Arabië heeft Jemen de doodstraf gegeven met importblokkades van voedsel, geneesmiddelen en brandstof. Hierdoor is Saoedi-Arabië verzekerd van Jemens enorme oliereserves.

De VS geeft geen hulp vanuit altruïsme, maar met direct of indirecte garanties dat het voor hen mogelijk is om van de relatie te profiteren. De Verenigde Staten gebruikt al lang het verstrekken van noodhulp als een manier om zijn militaire aanwezigheid op te zetten en landen te ondermijnen.

Vertaling en samenvatting Rob Vellekoop, 3 augustus 2017

10 Comments

 1. Vraag me af welke burger nog dit accepteert, dat deze wapenlobby maar doorhobbelt en dendert of slapen ze gewoon door?
  Jaren geleden al verafschuw ik deze manier van regeren, in Spanje gaan ze toeristje pesten om de mensen van te doordringen waar ze mee bezig zijn, ja met name toekomen aan de wensen van NWO?

 2. De realiteit van de witte privileges over het hoofd zien bestaat op zoveel terreinen en inderdaad de enorme roofbouw en het uitputten van earth’s resources, grondstoffen, delfstoffen, brandstoffen, slavenarbeid kinderarbeid, niks eerlijke concurrentie ook. Nog afgezien van het biologisch kapitaal aan verloren gegane biodiversiteit door het massaal uitsterven van flora en fauna in recordtempo. Het heeft alles met imperialisme en kolonialisme te maken en met het failliet van het kapitalisme. Om dat te verhullen gaan we de Russen overal de schuld van geven ook al geven ze 10 x minder uit aan bewapening het rode gevaar is weer helemaal terug van de koude oorlogs stal gehaald. Lage lonenlanden en goedkope vakantieoorden waar de ongerepte natuur omgekat wordt om het de culturele imperialist (=toerist) naar z’n zin te maken en ga zo maar door. Goedkope kleren noem maar op. Vandaag was Earth Overshoot Day en dat is elk jaar eerder. Allemaal verkeerde dingen aangeleerd. Afgelopen week die varkensstal gezien die afbrandde? Dat er 24.000 varkens (de dood vonden, wat een verspilling) in gehouden werden, de afmetingen in aanmerking genomen, is toch alleen al om je kapot te schamen, daglicht zagen ze ook nooit, maar het CDA is heel beslist en ferm tegen strengere regelgeving! Dus gebeurt het niet. Ziek is het. Het gehele intensieve veehouderij bio-gentechnologisch agroindustrieel complex. Ook de consument die het mede mogelijk maakt hoor. Heus het komt niet meer goed, ik geloof er niets meer van Rob. The Earth is exhausted – we’re using up its resources faster than it can provide

 3. De rijke institutionele beleggers -de bankiers- komen geld tekort en willen poen zien. Hebben om dat doel te bereiken onze politici zo gek gekregen om een oorlog met financiële dwangmaatregelen te gaan voeren tegen hun onderdanen. Want dat is wat wij zijn: onderdanen. Als Brussel belt om tien miljard aan Nederlands gemeenschapsgeld dan wordt zo’n bedragje snel bijeengeharkt door onze regering en binnen één week (ESM-verdrag!) overgemaakt.

  We hebben dus niet alleen te maken met een omverdeling van arm naar rijk maar ook van ijverig naar lui. En iedere keer als onze politici lachen dan lachen ze ons allemaal uit. Je vraagt je af wat rijke mensen die alles al bezitten nog voor kostbare verlangens hebben…..wellicht onze toekomst en die van onze kinderen?

  • Dahr Jamail – Scientists Warn of “Biological Annihilation” as Warming Reaches Levels Unseen for 115,000 Years

   We zitten op hete kolen ja. Intussen waarschuwen wetenschappers al jaren over dat wanneer er niets gebeurt de min of meer onvoorspelbare effecten van klimaatverandering Onomkeerbaar zijn geworden. Natuurlijk ligt Nederland onder de zeespiegel en die zeespiegelstijging is met het smelten van de poolkappen en gletsjers, de smeltende permafrost en haar accelerator het opgesloten methaan (broeikas) gas iets waar wij rekening mee zullen moeten gaan houden. Wij zijn als Nederlandersb niet alleen gespecialiseerd in waterhuishouding en waterloopkunde, het bouwen van zeeweringen, dijken afwateringen en inpolderingen dat ons internationale prestige opstuwt maar we zijn ook nog het schootghondje van de Amerikaanse President. Wanneer die lak heeft aan het klimaatakkord zoalos overeengekomen in Parijs zullen wij de laatsten zijn die gaan pleiten voor economische sancties waar dat (met ons EU parlemantarier boegbeeld van Balen maar met instemming van de meeste andere laffe EU parlementariërs) meteen wel selectief verontwaardigd vooraan staat als het gaat om het opleggen van sancties aan Rusland omdat ze de Oekraïne niet met Rus zouden laten. Intussen is de wereld in hoog tempo onbewoonbaar aan het raken voor een heleboel arme landen die er als eerste de wrange vruchten van gaan plukken. Denk bijvoorbeeld aan Bangladesh dat minstens zo erg onder de zeespiegel ligt als Nederland en waar minstens zoveel mensen wonen, wat zeg ik + 156 miljoen mensen. De verwoestijning in Afrika die al slachtoffers maakt zoals je reeds aangaf Rob. Naast een nagestreefde nucleaire catastrofe waarop aan gestuurd word (vroeger en daar was lange tijd consensus over, hadden kernwapens slechts een ‘afschrikwekkende‘ functie. Sinds Obama de Nobelprijs voor de vrede kreeg worden er ‘Strategische’ Kernwapentjes gebouwd door de Amerikanen, die benaming is niet zonder betekenis! – The Deep State (wikigesencureerd) lijkt steeds meer ad touwtjes te trekken van welke president dan ook -) functie maar nu de houdbaarheidsdatum van de oude kernwapens er op zit en we het vervangen en plaatsen van nieuwe kernwapens hadden moeten en kunnen voorkomen lijkt een kernoorlog steeds meer de bedoeling. De agressor, en je moet wel blind zijn om het niet te zien, is de hele tijd Amerika (het beloofde land van nep historicus Geert Mak) voor de kust van China, Korea in het Midden Oosten aan de grens met Iran en in Europa met de Navo aan de grens met Rusland (en de grenzen met landen in het MO waaruit mensen vluchten door de (proxie)oorlogen die de VS er begonnen).

   Iedereen die de propaganda en newspeak van onze massamedia en haar zogenaamd deskundige opiniemakers serieus neemt kijkt niet verder dan Pinokkio’s neus lang is. De belangen van het Militair Industriëel Complex en de Fire sector zijn torenhoog en die zetelen in, hoe kan het anders, de Verenigde Staten. Mensen worden bang gemaakt voor valse voorstellingen van zaken, fake news van het Ministry of Truth, zoet gehouden met triviale onzin, hedonistische genoegens en opgejaagd doordat ze zich in de luren hebben laten leggen door schulden aan te gaan zijnde medeplichtig geworden aan de besmettelijke parasitaire praktijken. Dit alles in het Antropoceen, het beeldscherm tijdperk waarin mensen het gewoon zijn gaan vinden een elektronisch bord voor hun kop te hebben. Lees boeken mensen!

   De laatste zin uit deze monoloog, een sleutelscène, is ook al zo verbazingwekkend visionair, actueel or should I say: ‘profound’… Network – 1976 IMDB

   Money speech:

   You have meddled with the primary forces of nature, Mr Beale, and I won’t have it! Is that clear?

   You think you merely stopped a business deal. That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back! It is ebb and flow, tide and gravity. It is ecological balance.

   You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no Third Worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multi-varied, multi-national dominion of dollars. Petro-dollars, electro-dollars, multi-dollars, reichmarks, rands, rubles, pounds and shekels.

   It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic, and sub-atomic and galactic structure of things today.

   And YOU have meddled with the primal forces of nature. And you will atone.

   Am I getting through to you, Mr Beale?

   You get up on your little twenty-one inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T, and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today.

   What do you think the Russians talk about in their Councils of State? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, mini-max solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do.

   We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bye-laws of of business. The world is a business, Mr Beale. It has been since man crawled out of the slime.

   And our children will live, Mr Beale, to see that … perfect … world in which there is no war nor famine, oppression or brutality. One vast and ecumenical holding company for whom all men will work to serve a common profit. In which all men will hold a share of stock.

   All necessities provided. All anxieties tranquilized. All boredom amused.

   https://www.youtube.com/watch?v=zI5hrcwU7Dk

   En de documentaire Four Horsemen is er ook éen dat je in mijn optiek absoluut gezien moet hebben om de bankencrisis uit 2008 te begrijpen en waaruit die voortkwam, waarom er niets is veranderd en we voor de gek worden gehouden.

   Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Een goed spoor zet je níet op het verkeerde been, integendeel, maakt je geïnformeerder dan je al was.

   • Het is overigens geheel niet mijn bedoeling (om niet te zeggen integendeel grrr) dat elke ‘videolink’ meteen formateerd als een video in de commentaarsectie maar goed deze bedoel ik met de Docu ‘Four Horsemen’, het zijn wat mij betreft nogal messcherpe analisten en denkers die er in aan het woord komen! https://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU

  • Met alle respect Johan, niet alleen politici zijn het kwaad minstens zo erg zijn de televisie- en dagbladen maffia. Het is werkelijk ongelooflijk hoe erg ze momenteel campagne aan het voeren zijn om zo’n schofterige partij met fascistoïde neigingen als het forum voor democratie te normaliseren momenteel. Puur gif is het!

  • Dat lachen zichzelf uitbetaalt zal een fabeltje wezen?
   Net als in Spanje wordt t niet meer gepikt! Km

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.