Poetin interviews: andere verhaal over NAVO en Syrië (2)

Dit is het tweede artikel van een reeks van drie, die gaat over ‘The Putin interviews’ van de Amerikaanse filmer Oliver Stone met president Poetin in de periode van 2015 tot 2017. In dit artikel geeft Poetin zijn verrassende kijk op de NAVO en de achtergronden van de Russische deelname aan de oorlog in Syrië.

NAVO

Poetin zegt tegen Stone dat Rusland zich bedreigd voelt.

“De dreiging bestaat hier uit dat als een land eenmaal lid wordt van de NAVO, het politieke leiderschap of dat land als geheel en zijn bevolking de beslissingen die de NAVO neemt niet meer kan beïnvloeden, inclusief beslissingen over het stationeren van een militaire infrastructuur. Zelfs zeer gevoelige wapens kunnen geïnstalleerd worden. Ik praat ook over antiballistische raketsystemen. Op het ogenblik kan je een zekere versterking zien van de Amerikaanse invloed in Europa. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de Oost-Europese landen, omdat zij de voormalige dominante macht van de Sovjet Unie proberen te weerstaan. Juist nu dit is omgedraaid in Rusland. Maar vroeg of laat zal dit ophouden.”

“Door het initiatief te nemen in de crisis in Oekraïne zijn ze (de Amerikanen, red.) erin geslaagd een houding tegen Rusland te stimuleren, waarbij Rusland gezien wordt als een vijand, een potentiële agressor. Maar spoedig zal iedereen begrijpen dat er geen dreiging komt uit Rusland, noch naar de Baltische staten of naar Oost-Europa of West-Europa. En des te sterker het misverstand is, des te groter hun wens om hun onafhankelijkheid te funderen voor hun nationale belangen.”

“Dit constante gevoel van onder druk staan, laat me je dit verzekeren, is iets waar niemand gelukkig van wordt. Vroeg of laat zal dat consequenties hebben als dit stopt, en het is beter als dit gebeurt tijdens een dialoog.”

“Je kunt natuurlijk Noord-Korea of een ander land gebruiken om een donker plaatje te schilderen, maar ik denk dat het nu nodig is voor de overgang naar een nieuwe filosofie om relaties op te bouwen tussen landen. En deze filosofie zou gebaseerd moeten zijn op respect voor de belangen van andere landen, voor de onafhankelijkheid van een ander volk. Niet proberen ze te intimideren door een of andere dreiging te gebruiken die alleen overwonnen kan worden met behulp van de Verenigde Staten.”

Over de NAVO vraagt president Poetin zich in deel 2 van de film af waarom zij moet uitbreiden (in 2017 trad Montenegro toe als lid, red.).”Zeker niet om de veiligheid van vele landen te garanderen, daarvoor is het niet nodig. Iran heeft zijn atoomprogramma stopgezet, desondanks wordt het antiballistische raketsysteem (ABM) in Europa opgezet. Tegen wie doen ze dat?”

“Dit vereist antwoord van Rusland.”
In het eerste deel van de film legt hij dit uit. Voor hem vormen de ABM-systemen  in de buurt van de Russische grens met Oost-Europa een bedreiging. “Bijna het hele Russische gebied kan met deze systemen worden bereikt (namelijk ook via de Noordpool, red.)  Deze bedreiging moet door ons adequaat worden beantwoord en dat betekent niets anders dan een nieuwe wapenwedloop. Evenwicht is alles. Niemand zal een kernoorlog overleven. Een rakettenschild zal niet de gehele VS kunnen beschermen.”

“Om het bestaan van NAVO te rechtvaardigen hebben ze een gemeenschappelijke vijand nodig. Er is een constante zoektocht naar een vijand, of een provocatie om iemand als vijand te benoemen. Tegenwoordig is de NAVO een instrument van de buitenlandse politiek van de VS. Het heeft geen bondgenoten, het heeft vazalstaten.”

Syrië

Poetin verwijst naar wat er in de regio gebeurde met Irak en Libië.

“In Libië en Irak heeft zich een tragedie afgespeeld en dat is gebeurd door een krachtige afzetting van de regimes. Ze zijn niet gewoon afgezet, maar geëlimineerd. We willen niet dat hetzelfde gebeurt in Syrië. Anders raakt de hele regio in chaos. Sterker nog als hetzelfde als in Libië in Syrië gebeurt zal de positie van radicale terroristen organisaties versterkt worden. Nu zijn deze organisaties erg sterk (voordat IS aan de verliezende hand was, red.) omdat ze een groot deel van de olie controleren dat in de regio gewonnen wordt. Ze verkopen kunstvoorwerpen, culturele voorwerpen. Ze ontvangen hulp uit het buitenland en zijn erg machtig geworden. Omdat ze een kalifaat proberen te creëren van zuidelijk Europa tot aan centraal Azië. Dat is de grootste zorg.”

“Wij hebben een aantal praktische doelen. Er zijn duizenden militanten uit voormalige Sovjet republieken en uit Rusland die daar vechten. En zij kunnen terugkeren naar Rusland. Wij moeten voorkomen dat dit gebeurt. Dat alles heeft ons gemotiveerd om maatregelen te nemen waarvan je je bewust bent.”

“Tegelijkertijd snappen we goed dat het huidige leiderschap van Syrië fouten heeft gemaakt in het opbouwen van relaties in hun eigen land. En daarom voordat we deze beslissing namen hebben we een dialoog gehad met president Assad. Hij begrijpt goed de vele problemen waarvoor het land staat. En hij is niet alleen bereid aan een dialoog mee te doen met oppositiegroepen, maar ook met de gewapende oppositie. Hij is klaar akkoord te gaan met vroege presidentiële verkiezingen onder internationale supervisie worden gehouden.”

“Dagelijks delen de VS en Rusland met elkaar informatie om incidenten in het luchtruim te voorkomen. In dat luchtruim (boven Syrië, red.) zijn tegelijkertijd vliegtuigen van een aantal landen. Dit kan altijd consequenties hebben. Tussen twee haakjes, wij opereren daar op uitnodiging van de Syrische regering, dus legaal. Wij handelen in overeenstemming met het handvest van de Verenigde Naties.” (Assad heeft nooit de Amerikaanse regering gevraagd om hem te helpen met de strijd in zijn land, red.)

“De internationale coalitie aangevoerd door de VS maakt 2 tot 5 luchtaanvallen per dag. De Russen voeren zo’ n 70 tot 100 aanvallen  uit per dag. Het geschatte aantal terroristen dat deelneemt aan ISIS is 80.000. Van hen zijn 30.000 huurlingen uit 80 landen, inclusief uit Syrië.” (Ondertussen vechten niet meer dan enkele duizenden IS-strijders, red.)

Rob Vellekoop, 7 juli 2017

2 Comments

  1. Duitsland beleeft nu opnieuw de dertiger jaren. Maak je dus zo gauw als mogelijk uit de voeten of doe gewoon mee met de “elite”.
    Mijn vrouw en ik hebben ons uit de voeten gemaakt. Voor de achterblijvers zou ik zeggen: ondersteun jullie politici. Geloof hun smerige leugens, laat je onbeschaamd bedriegen en uitplunderen en ondersteun hen met hun “vredesmissies”. Echt, jullie politici hebben het beste met jullie voor. En zorg dat jullie kinderen een leuke baan -mèt toekomst!- bij de politie, bij justitie of in het leger krijgen.
    Andere opties zijn er niet. Veel succes!

  2. Dit verhaaltje vertelt Trump ook, maar daardoor hebben al die machtshebbers boter op hun hoofd.
    ZE vertellen niet waarom die onderlinge verhoudingen spaak lopen?
    Wel door toedoen van belangen in het hebben van grondstoffen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.