Niet religie maar discriminatie maakt terroristen

Gastbijdrage Kees van Oosten

Deze column heb ik geschreven n.a.v. het gekke voorstel van arabist Jan Jaap de Ruiter om speciaal voor de islamitische gemeenschap een verplichtende overlegstructuur met de overheid in het leven te roepen ter bestrijding van terrorisme. JJdR weet veel van de Arabische taal, maar heeft kennelijk geen benul van grondrechten en van de psychologie van terroristen.Op de kritiek dat je zoiets toch niet kunt doen omdat het in strijd is met de grondwet (discriminatie) reageert hij zoals veel anderen: “maar het is wel praktisch”. Het voorstel doet me sterk denken aan de door de Duitse bezetter ingestelde Joodse Raad.

Wie zich een beetje in de theorie van Kruglanski * verdiept zal al snel begrijpen dat er geen betere manier is om extremisme en terrorisme aan te wakkeren dan het voortdurend beschimpen van de religie van een gediscrimineerde bevolkingsgroep. Dat ligt ook eigenlijk zo erg voor de hand, dat je je moet afvragen of het beschimpen van de Islam en het aanwakkeren van afkeer tegen moslims niet eigenlijk de bedoeling heeft extremisme en terrorisme uit te lokken om daardoor het volk bang te maken, wat bepaalde politieke partijen in de kaart speelt en de overheid de mogelijkheid biedt de schuld voor armoede, woningnood, criminaliteit en werkloosheid af te schuiven op de islamitische gemeenschap.

Inleiding
Dat het geloof mensen ertoe brengt terroristische acties te bedenken en uit te voeren is grote onzin. Dat het islamitisch geloof gelovigen tot terroristen maakt is net zo min het geval als dat het christelijk geloof of het joodse geloof dat gedaan zou hebben of nog zou doen.

Wie denkt dat het een bepaald orthodox of fundamentalistisch geloof is dat mensen ertoe brengt terrorist te worden zou er goed aan doen zich meer in de psychologie van het extremisme te verdiepen in plaats van in de teksten en preken van religieuze leiders.

Een expert op het gebied van de psychologie van het extremisme is sinds jaar en dag de Amerikaanse hoogleraar Arie Kruglanski. Volgens hem spelen drie factoren een belangrijke rol:

1. “need for personal significance, the desire to matter in one’s own eyes and those of significant others“.

2. “ideological narrative that justifies violence

3. “social network that validates the ideology and rewards is adherents“.

1. Need for personal significance
In veel gevallen blijken het losers te zijn die zich ontwikkelen tot terrorist. Verwarde geesten, sociale isolatie, geen maatschappelijk perspectief, behorend tot een verachtte bevolkingsgroep / religieuze gemeenschap.

Om twee redenen kunnen deze losers zich ontpoppen als gewelddadig extremist. De eerste is dat zij niets te verliezen hebben. Ze raken hun baan niet kwijt want die hebben en krijgen ze toch niet. Dat pers en publieke opinie negatief en vijandig op hun extremisme reageert doet ze niets, want dat deden ze ook toen zij alleen nog maar losers waren. De tweede is dat zij door iets verschrikkelijks te doen een daad kunnen stellen waarmee zij het gevoel hebben aan zichzelf en aan anderen te laten zien er wel degelijk toe te doen. Een motief waarbij ook een gevoel van wraak meespeelt: ik zal jullie wel eens leren om mij en mijn geloof te beschimpen en mij als oud vuil te behandelen. Nogmaals: belangrijk is de combinatie met het gevoel toch niets te verliezen te hebben.

2. Ideological narrative
Zoals Marx al leerde behoren opvattingen en religies tot de ‘bovenbouw’. Mensen passen hun opvattingen aan aan wat hen in bepaalde omstandigheden het beste uitkomt en aan wat zij denken dat hun sociale omgeving van hen verwacht, Een belangrijke functie van opvattingen en religies is dat zij het gedrag van mensen rechtvaardigen. Dat is waarom Marx van ideologieënspreekt.

Dat opvattingen en religies een belangrijke functie hebben als rechtvaardiging en makkelijk worden aangepast aan wat mensen het beste uitkomt is ook wat sociaal-psychologen als Philip Zimbardo (Stanford Prisoners Effect, het “Lucifereffect”) en Harald Welzers (“Daders”) betogen. Het ligt ook besloten in de theorie van de cognitieve dissonantie.

Volgens Kruglanski zijn het niet religies die mensen tot extremisme aanzetten, maar is het omgekeerde het geval: het hebben van extremistische aanvechtingen maakt dat mensen zich een religie eigen maken die dat rechtvaardigt, wat meestal betekent dat zij een religie voor zichzelf zo uitleggen dat die hun gedrag rechtvaardigt.

Elke religie valt door extremisten uit te leggen als een rechtvaardiging voor geweld. Volgens Jan Jaap de Ruiter (“Statistiek der religies”) leent ook het Oude Testament zich daarvoor, zelfs veel meer dan de Koran.

3. Social network
De functie van het sociale network voor extremisten is volgens Kruglanski tweeërlei. De eerste is dat de informatie op basis waarvan extremisten hun wereldbeeld vormen sterk bepaald wordt door het social network waartoe zij (willen) behoren. Hetzelfde zie je bij mensen die hun afkeer van de Islam en van vreemdelingen koesteren: die worden op facebook vrienden en lezen alleen nog maar wat andere islamofoben en vreemdelingenhaters posten.

De tweede functie van het social network is dat zij de extremist, in het bijzonder de “lone-actor” geven wat de maatschappij hen onthoudt: het gevoel erbij te horen en gerespecteerd te worden. En daar hebben mensen veel voor.

Het social network waar iemand met “extreme” ideeën en plannen zich toe voelt aangetrokken kan natuurlijk ook omvatten bevolkingsgroepen en zelfs volken waarmee hij lotsverbondenheid ervaart, die voor zijn gevoel in hetzelfde verdomhoekje zitten.

Conclusie
Wie zich een beetje in de theorie van Kruglanski verdiept zal al snel begrijpen dat er geen betere manier is om extremisme en terrorisme aan te wakkeren dan het voortdurend beschimpen van de religie van een gediscrimineerde bevolkingsgroep. Dat ligt ook eigenlijk zo erg voor de hand, dat je je moet afvragen of het beschimpen van de Islam en het aanwakkeren van afkeer tegen moslims niet eigenlijk de bedoeling heeft extremisme en terrorisme uit te lokken om daardoor het volk bang te maken,  wat bepaalde politieke partijen in de kaart speelt en de overheid de mogelijkheid biedt de schuld voor armoede, woningnood, criminaliteit en werkloosheid af te schuiven op de islamitische gemeenschap.

* www.radicalisationresearch.org/debate/kruglanski-2016-psychology/

Kees van Oosten, 9 juni 2017
www.keesvanoosten.nl

32 Comments

 1. In de banlieus van grote steden in Frankrijk eisen, vrouwen de openbare ruimte weer op, niet allen daar maar ook in Duitsland worden vrouwen met name in achterstanfs wijken, geminacht. als je zelf discrimineert kun je niet verwachten dat je door je gastland geaccepteerd wordt. Ik ga er ook van uit dat religie hier niet de oorzaak van is, maar een macho-cultuur die botst met onze waarden.

 2. Stemmers maken terroristen. De enige club die 24/7 terreur op een groep mensen uitoefent is de overheid.

  • @ John nijhoff

   Of jij zit nog vaak voor een Mind Controle Fake TV te staren naar o.a
   Nep Actie films ..dus georkestreerde gespeelde films met agressie opkloppende betaalde figuranten als wat je hierboven wil laten zien .
   Of je maakt een grapje met deze Movie Trailer

   Ruptly will be LIVE from Berlin, Germany, as thousands are due to participate in the ‘Peace Demonstration’ on Saturday, October 8 2016

   The nationwide protesters demand a pacifist German foreign policy, advocate a pulling out of NATO and wish to promote the disarmament of Germany’s military. The organisers are also rallying against German arms exports, which almost doubled in 2015. The value of individual approvals granted for arms exports was 7.86 billion euros ($8.75 billion) last year.

   https://www.youtube.com/watch?v=dExE1zGAjvA

   • Precies!
    Wanneer ik de macht zou krijgen, zou ik eerst in het gezicht spugen van wie ik het kreeg, om het vervolgens gelijk te herverdelen!
    Optiefen met macht!

    Zie je nou het hele kader niet Jhon?
    In je eigen filmpje?

    Heb je dat wel door?
    Sorry hoor, maar, misschien had je hem even op pauze kunnen zetten, wanneer de advertentie werd getoond? Maar dat hoort vast niet bij je; Mind Control Fake TV modus operandi? De zaken uitzoeken.

    Wanneer je dat wel had gedaan, had je de advertentie ook gewoon kunnen lezen:
    SUBJECTS WANTED for behavioral experiment, two weeks, no experience necessary, safe, 1000,- dollar A DAY

    Gaan we verder met het trailerscript:
    In witch we will be simulating the conditions of life inside a state penitentiary, some of the subjects wil be deprived from civil rights.

    Dan is je eigenlijk al genoeg informatie gegeven. Maar, om het nog een hint mee te geven,geef ik nog een stukje script, want dan komt het hoor!
    De volgende twee zinnen zeggen het allemaal:

    A says: ,,I can’t help but think this says something about us.”
    B reacts: ,,I think it says we need money.”

    Jaja, de eerste 37 seconden zeggen me wel weer genoeg.

    Stelletje hoger beroeps afgeleiden.

    Beste Jhon,
    wanneer ik je goed begrijp, ben je van mening dat mensen monsters worden van macht en zet je die trailer erbij om dat kracht bij te zetten. Het is toch zeker niet andersom!? Dat de film of trailer je daarvan overtuigde en je je woorden erbij zette om dat uit te spreken?
    Ik ga vooralsnog van de eerste mogelijkheid uit.

    Hoe zou dat mij dat in hemelsnaam daarvan moeten overtuigen dan? Het is een film man, hollywood.

    Ik heb een vraag voor je.
    Waarop zijn de autoriteitsverhoudingen in het experiment volgens jou gebaseerd?

    Ik zou het buitengewoon tof vinden wanneer je hier alsnog antwoord op zou willen geven.

    Ik snap ook niet dat mensen dat niet zien hoor.

    Vanwege het punt dat je maakt denk ik namelijk niet dat je het in het juiste kader plaatst. Althans, volgens míjn mening. Of wat Bernie zegt, je maakt een grapje..

 3. Het hele banksysteem schudt op zijn grondvesten.Graaf Draghiella blijft maar smeerolie toevoegen aan de economie, maar de bevolking is kennelijk reeds jaren verzadigd en gaat geen risico-gevaarlijke-leningen meer aan.
  Bovendien de Nederlandse Bank zegt dat loonstijgingen aan de orde is, maar wie is ermee gebaat? Juist alleen de multinationals en de bankiers!

 4. Ondanks dat ik de denkwijze van de auteur niet kan volgen vanwege de verwarrende schrijfstijl begint geweld bij het indelen van mensen in groepen, wat al een hele gevaarlijke onderneming is. Van de 100 personen zet je er 5 apart die niet mee mogen doen, en die jaren te horen krijgen dat hun groep minder waard is. Als die 5 personen zich tenslotte met geweld moeten verdedigen tegen het uitroeien van de rest van de groep, dan is voor mij duidelijk wie er met geweld begonnen is. Het is daarmee een uiterst gewelddadige samenleving waar argumenten gewoonweg niet op gaan, en waar mensen geen andere keuze hebben zich met geweld te verdedigen tegen de ongekende agressie van de agressor. Als je geen geld hebt de huur te betalen kun je zonder schadelijk karma zo een VVD-er tegen de muur drukken.

 5. Discrimineren doen we allemaal; moslims maken zich hier ook schuldig aan. Dat veel moslims, ook na een aantal generaties, sociaal economisch nog altijd een grote achterstand hebben is mijns inziens een belangrijker oorzaak. Dat discriminatie hierbij een rol speelt zal ik niet onkennen, maar volgens mij zijn verschillen in arbeidsethos en intelligentie tussen Noorderlingen en Zuiderlingen minstens zo belangrijk. Dat is de reden dat Noord Europeanen maar bijvoorbeeld ook Chinezen altijd bovenaan de sociaal economische ladder staan, waar ze ook gaan.
  Dat terroristen over het algemen losers zijn op zoek naar erkenning is nogal een open deur. Dat soort mensen zijn natuurlijk makkelijk over te halen om dergelijke acties uit te voeren. Dat de Islam als enige religie oproept tot het doden van “ongelovigen” is in ieder geval niet echt behulpzaam. Het geeft jeugdige delinquenten zonder vooruitzichten een een aantrekkelijke “way out”.

  • Correctie: in het oude testament van de bijbel worden ongelovigen ook bij bosjes gedood.

 6. When I was young, it seemmed that life was so wonderfull, a miracle, o it was beautiful magical.

  For the times they are achaaanging.

  Watch what you say, or they’ll be calling you a radicall, oooo an extremist, terrorist.

  So take the long way home.

  Let’m be, let’m be-e, let’m be, o, let’m be,..

  But I’m not the only one.

  Nooo-nene-nooo-nene-nooo, said it ain’t meee babe, it ain’t meee there looking fooor babe.

  Someone who will die for you and more.

  History recalls, how great the fall can be, while everybody’s sleeping, the boat’s put out to sea.

  Through these fields of destruction
  Baptisms of fire
  I’ve witnessed your suffering
  As the battle raged higher

  I can see you in the morning when you go to school, don’t forget your books you know you gotta learn the golden rule

  And the sign said “Long-haired freaky people need not applyyy”

  Check out my new weapon, weapon of choice.

  There’s a war goin’ on outside no man is safe from
  You could run, but you can’t hide forever

  WAR! HUH! AH! What is it good for!? Absolutely, absolutely, nothing!

  If you are a big big tree-ee, we are a sma-all axe, ready to cut you do do-own, ready to cut you down

  Elle a dit, “Garde tes trésors
  Moi, je veux mieux que tout ça
  Des barreaux sont des barreaux, même en or
  Je veux les mêmes droits que toi
  Et du respect pour chaque jour
  Moi, je ne veux que de l’amour”
  Aah!

  And when a child is born into this world
  It has no concept
  Of the tone the skin it’s living in
  And there’s a million voices
  And there’s a million voices
  To tell you what she should be thinking

  Manchild, will you ever win
  Manchild, look at the state you’re in
  Manchild, he will make you cry
  Manchild, Manchester, Manchild

  Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
  Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
  Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön.
  Hmm alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen

  I have no white God don’t teach mi anything wrong
  Would di white God save mi from whiteman oppression ?
  I have no white God it’s just a BLACK MESSIAH
  If a white God a bless how him naw bless sizzla

  bambu station – chance to grow

  https://m.youtube.com/watch?v=W97s8LtKmNU

  Sing out yea, beckon yea, beckon dem Reemah, lets beckon dem
  Every situation is a chance to grow,
  And every sunrise another chance to sow
  With our hands in soil, we making furrow,
  Examine what you know

  Who master Ghana? That we assimilating the assimilator
  Foregoing our tongues & our beautiful dress
  Just know their democracy is the greener grass test
  So Elder, Sister, yo younger Brother,
  Watch me scars so no more will suffer
  I pray, I beg, my word consider,
  Sometime ago I met a bridge-builder who say

  Chorus

  How can we forward in life,
  If dem dont want the children start use their mind
  Give up dem heritage me tell you just for the dime,
  When in reality dem Willie Lynching all the while
  Mistakes of my parents dem cannot be mine,
  For a part of tradition dem a stand up in the line
  How can their hearts be content when fallacies they oblige,
  A just the blind a lead the blind

  Chorus

  The more you live you learn, make choices thats your own
  Threatening to break dem ties and Im still not concern
  For the lies I cant live anymore a page got to turn,
  Got to wisen up and make that move
  Nothing in their plan for us so what is the use,
  Ignorance is degradation, do not refuse
  Knowledge that is power seek only the truth

  Chorus

  So we got to look & live & come together,
  With the courage to call our follies our errors
  Our lives like buzzards circling in the air,
  Circling death because Jah know we afraid yea
  To examine our ways & our righteous thinking,
  Not because its a Black fact you can say its the right ting
  So when you speak your truth make sure you seek it from the source,
  From not a man on this Earth did life spring-forth me say

  Chorus
  Hey, beckon dem, sing out & beckon dem,
  Let your voice beckon dem, Reemah!

  Wake up and live, weve got to wake up & live (2x)
  Got to be wise, children open your eyes, living in crucial times
  With the righteous man dem, with the righteous man dem
  Stand up firm in a the Most High, just stand firm in a the Most High
  And they could never stop we, dem could a never stop we
  Said dem cant stop we, yeayea

  De woorden van een ander..

 7. Op de Filipijnen hebben moslims ontzettend huisgehouden in een kerk. Ze sloegen alle beelden kapot onder het roepen van :” Allah akbar ” .daarna brandden zij de kerk af. Er is op de Filipijnen totaal geen discriminatie. Dus hoezo zou terrorisme voortkomen uit discriminatie ? Waarom hebben zij vele Christenen vermoord ? Waarom homo’ s van flatgebouwen gegooid ? Dat heeft totaal niets met discriminatie te maken ! Het is het geloof van de islam dat aanzet tot haat en geweld.

 8. Waaruit is discrimatie ontstaan? Uit de (doctrines van de) religie(s). De terroristen komen dus wel degelijk voort uit de religie(s). Wanneer iedereen gaat begrijpen en inzien dat LIEFDE de sleutel is, dan kan geweld niet meer bestaan.

 9. Het abjecte gedrag van zogenaamde gulle draghi gijzelt het gespaarde geld, waardoor waardevermindering en inflatie, maar de elite als enige vaart r wel bij? Ophouden deze geldzaken in handen van de nwo te geven, staat moet hierin regulerende zijn?

   • Het begint al bij de ,,schoolplicht – leerplicht,,van de staatschool.
    Wordt men als Baby geboren op deze Planeet om leerplichtig te zijn ?
    Wie bepaalt dat over jou kind ?

    Docenten/ Leer-raar die een (leerstof ,,leer- programma ,,
    (uitgedragen door de staat)
    moeten navolgen om kinderen te programeren in hun Breintjes,
    wat WAAR zou moeten zijn over geschiedenis leer enz…

    De Baby wordt geboren in het NU en komt als ziel op deze Aardse Planeet,
    met een bepaalde innerlijke zielsmissie.
    Men kan geen 20 kinderen in één klaslokaal hetzelfde ,,leerpatroon,,
    aanbieden , want elk een heeft een aangeboren innerlijk talent.
    Wat voor een kleur het kindje dan ook heeft.
    Het is dan ook tegen de Natuur in om kinderen van kleins af aan
    in een structuur te duwen , waar het kind helemaal geen affiniteit
    mee heeft en zich daar inwendig tegen wil verzetten.
    Dat is ook heel begrijpelijk dat kinderen dat op elkaar dan onderling
    uitspelen in protesteren tegen elkaar (gedragsuitingen)
    Want ze hebben al aan moeten leren NIET tegen leer-raren te mogen protesteren wat niet getolereerd wordt . Het kind krijgt dan straf.
    En wordt het labeltje rebels op al op mouw gespelt ,
    tegenwoordig ook wel vaak als ADHD bestempelt
    of dat het kind ,,leer-problemen,,heeft.
    het past dan niet in,,het systeem,,.
    Thuis blijkt dan het kind onopvoedbaar te zijn geworden,
    ook mede veroorzaakt aan de vaccinatie cocktails die het als kleine Baby
    ingespoten heeft gekregen waardoor het gehele innerlijke immmuunsyteem
    wordt ontregeld . Het kind kan zich op de school- gevangenis
    niet verdedigen en ondervind een soort van onderlinge concurrentie
    tegenover zijn docenten / schoolhoofd / school-directeuren
    en ,,mede-leer-plichtigen,,
    De innerlijke Zelfwaarde van het kind wordt dus al van jongs af aan onderdrukt ( kijk maar eens terug naar je eigen kind – zijn historie)
    Men leert de kinderen al aan om in afgescheidenheid te leren leven ,
    het kind voelt zich dan al geïsoleerd met ieder mens/kind om zich heen.
    Dat kan zich dan gaan uiten in bang of verlegen gedrag, of geweldadig gedrag tegenover alles en iedereen om zich heen (ook tegen dieren)
    en er wordt dan overwogen via schoolarts e.d,,over de rug ,,van het kind
    Ritalin – Prozac verdovende medicatie te geven .
    Dan wordt het wat rustiger in gedrag. (onderdrukking)
    Het kind heeft eigenlijk van kleins af aan een innerlijke weerstand om naar een school te moeten , elke dag maar weer gedwongen uren op een stoel te zitten in die verstikte klaslokalen jaar in , jaar uit.
    Gemiddeld zo’n 20 leerjaren .
    Een vast verplicht,
    ingemetseld geïndoctrineerd geconditioneerd EGO stramien.
    Als vervreemde zombies verwijderd afgezonderd levende langs elkaar door straten en steden lopend op trein stations perrons
    (heb ik wat van je aan? mentaliteit)

    KINDEREN MET WAT VOOR EEN KLEUR SAUSJE DAN OOK BIJ GEBOORTE
    OVER ZICH HEEN GEGOTEN GEKREGEN VAN MOEDER NATUUR ,
    hebben allemaal de VRIJHEID zich te ontplooien op een Natuurlijke wijze.

    Gelukkig zijn er al vele Wakkere Ouders die hun kinderen
    NIET LATEN VACCINEREN en verbinding zoeken met andere ouders
    om hun kinderen te vrijwaren van het verplichte opgedragen
    school-systeem door ,,De Overheid,,van de staat-gevangenis.

    Onderling bepalen zij zelf wat hun kinderen graag in hun toekomst willen.
    En dus op de aangeboren natuurlijke talenten foccusen , met Samenspel
    Samen-zijn van kinderen bij elkaar in Harmonie .
    Gewoon Happy vrolijke kinderen op weg van hun eigen Levenspad met elkaar.

    https://www.vaccinvrij.nl/

    http://www.thuisonderwijsdoenwesamen.nl/

    http://ditisthuisonderwijs.nl/

    http://www.thuisonderwijs.com/

    http://www.thuisonderwijs.nl/

    Voor als het nodig is … altijd goed om achter de hand te hebben ,
    ongeacht welke geloofsovertuiging.

    http://www.richtingbezwaar.nl/

    • Gepubliceerd op 15 sep. 2015

     Dat kinderen psychische problemen hebben is bijna normaal geworden: in elke klas zitten wel meisjes en jongens met ADHD of een autismespectrumstoornis als PDD-NOS – zelfs de afkortingen raken ingeburgerd. Het is ook vanzelfsprekender geworden om voor dergelijke klachten hulp te zoeken. In deze documentaire laat Ingeborg Jansen het dagelijkse werk zien van een aantal behandelaars van de jeugdafdeling van Riagg Rijnmond. NIEMAND vraagt zich af
     of deze ADHD achtige Fenomenen door Vaccinatie schade in hersenen is ontstaan , of dat deze kinderzieltjes graag in de Natuur hun gangetje willen gaan gewoon heerlijk bezig zijn als scouting team in Bosrijke gebieden (buitenlucht) . NEE… het wordt allemaal ,,behandelt,,
     achter de deuren van gebouwen tussen betonnen muren van steden .
     Een geheel arsenaal aan ,, therapeuten,, (Het Bemoeisysteem )
     verdient er ondertussen een goed maand salaris aan , want ZIJ de ,,Beterweters,, weten wat er aan schort ?
     Jammer ..dat dit…. zo hoort te gaan.
     Bekijk… met een Heldere kijk naar deze opname.
     Want zo fragiel willen overheden de mensen graag hebben ,
     afgesloten van elkaar ,verzonnen complexen aangepraat
     Op 39.02 minuten , Hé ..hé gelukkig heb ik géén ADHD.

     https://www.youtube.com/watch?v=yB8oRrCFEeY

 10. De enige waarheid is de waarheid van de Islam. Al het andere is niet van de Islam. Hoe kun je discrimineren als de Islam de enige waarheid. Al het andere is dwaling en is dus tegen het Woord. Zij discrimineren dus. En zondigen…….

   • Nee, de schrijver van het artikel slaat door. Hij haalt de zaken door elkaar heen. Alle religies zijn vanaf hun ontstaan uiterst gewelddadig geweest. Godsdiensten zijn kankergezwellen, bedacht en in stand gehouden door de (toenmalige) machthebbers om het volk te onderdrukken. In deze laatste zin is het hele antwoord aan de schijver samengevat.
    Onbegrijpelijk Rob, dat je dit plaatst zonder commentaar.

    • De intentie van een godsdienst is god vereren. Vervolgens zijn er machthebbers en anderen die een godsdienst kunnen gebruiken om er hun macht mee te behouden of versterken. Ook kan je godsdiensten misbruiken door de aanhangers ervan tegen elkaar uit te spelen, ook zo behoud je de macht. Dat is nu aan de gang. De zelfmoordaanslagen van terroristen worden een godsdienstige hoek in geduwd. Alsof IS islamitisch zou zijn. Dat kunnen ze wel roepen, maar ze ze zijn niet meer dan een moordenaarsbende gefinancierd door Saoedi-Arabië en Quatar en ondersteund door de VS. Vervolgens zijn er honderdduizenden in het westen die zich gek laten maken en geloven dat hier sprake is van een godsdienstoorlog tussen christenen en moslims. Terwijl er een machtsstrijd gaande is in het Midden-Oosten die uitsluitend gaat over het bezit van olie en gas. Als dit echter te duidelijk wordt dan krijgen de multinationals het te verduren. Daarom hebben de machthebbers voor het aloude middel van de godsdiensttwist gekozen. En ondanks de geschiedenis die zich maar blijft herhalen, zijn we er met z’n allen weer ingestonken. En schreeuwen domme mensen moord en brand over de islam, in het kielzog van nog grotere sukkels zoals Wilders, e.d.

     • ”De intentie van een godsdienst is god vereren”
      Nee hoor, ook jij haalt m.I. hierboven de zaken door elkaar. De intentie van het geloven in een god is een god vereren. Godsdienst is de organisatie die misbruikt maakt van het feit dat er mensen zijn die in een god geloven. Deze figuren schreven de bijbel en de koran en de……
      Hun doel is om deze goedgelovigen op te zwepen om anders gelovigen of ongelovigen te lijf te gaan, om zo hun macht te kunnen vergroten (zoals je zelf al constateerde).
      Van het christendom, beter gezegd van het katholicisme hoeft dat na 2000 jaar geen betoog. Nu heeft de koran (de figuren dus die achter deze godsdienst zitten en dat zijn weer dezelfde figuren, kijk maar wie achter de schermen de boel organiseert en financiert) deze taak overgenomen, alhoewel de katholieke kerk zichtbaar op de achtergrond bezig blijft.
      Er dient een wezenlijk verschil gemaakt te worden tussen geloven en godsdiensten.
      Zet (ergens) een vredelievende regering neer, haal de macht bij de (leiders) van de godsdienst weg, zoals in Lybie en Syrie was en de godsdienstoorlogen zijn over. Sjiieten, soennieten, christenen en anderen leven in vrede samen.

      Ook schrijf je: ”Correctie: in het oude testament van de bijbel worden ongelovigen ook bij bosjes gedood.”
      Dat is waar. Maar ook hier moeten we voorzichtig mee zijn. Daar waar het nieuwe testament geheel uit de fantasie van de heersende Romeinen is ontsproten, bestaat het oude testament uit overleveringen die bewerkt en aangepast zijn door dezelfde Romeinen.
      Overigens ga ik wat betreft de achtergronden volledig met je mee.
      (Leuke discussie trouwens).

     • Ben ik grotendeels met je eens, maar religie en doctrines worden wel misbruikt en misvormt om de massa eronder te houden.

   • De monotheistische godsdiensten heben alle drie naast de reguliere exoterische religie een esoterische stroming, die verdraagzaamheid, vrede en interspectie predikt, Jodendom Kabbalah, Christendom Esoterische Christendom en de Islam het Soefisme. De huidige religies zijn door elite gepromoot, gehoorzaamheid aan de staat, erkenningvan gezag boven je en toestaan van geweld tegen anderkenden.

 11. De huidige economie in Europa berust op een enorme zeepbel die is veroorzaakt door het eindeloos gratis geld bijdrukken van Draghi van de ECB. Zodra zijn bestuursperiode erop zit over 1,5 jaar zullen zijn opvolgers ongetwijfeld deze abjecte zeepbel gaan doorprikken en de armoede voor bedrijven en burgers in volle hevigheid weer gaan toenemen. Miljoenen mensen zullen zich in uiterste nood wenden tot haat predikende imams en zal er een enorme polarisatie ontstaan tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen. Reeds nu is er al geen tijdige oppositie en corrigerend vermogen meer mogelijk vanwege het volstrekt ondemocratische districtenstelsel en het ontbreken van evenredige vertegenwoordiging bij parlementsverkiezingen in zowel Frankrijk en Engeland.Ik verwacht dan ook dat de burgers over 2-3 jaar het recht in eigen hand gaan nemen met alle onlusten van dien.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.