Nieuwe Toekomst: Deel een boerenerf

erfdelen.nl

Pieter Parmentier bedacht het concept ‘erfdelen’, waarbij een kleine groep mensen samen een boerderij betrekt en voorzieningen deelt, zoals een eetkeuken, werkplaats, logeerkamers, wasserette en bibliotheek. Daarnaast heeft ieder een eigen kleine vrijstaande woning in of rond de boerderij. Een eerste pilot wordt momenteel ontwikkeld voor een locatie in Deventer www.erfdelen.nl. Op 9 juni, in de Global Sharing Week, organiseert Pieter een informatiebijeenkomst, in Diepenveen voor geïnteresseerden die zich in Overijssel willen vestigen.

Het duurzaamste Knooperf van Nederland dat is onze ambitie. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Bij duurzaam gaat het om een betere wereld voor onszelf en de generaties na ons.”

Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg. Tegelijkertijd groeit bij veel mensen de behoefte om kleiner te wonen, met meer mensen samen te wonen en elkaar te helpen. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. En als je dan ook nog de leefbaarheid van het platteland wilt vergroten, dan ligt het voor de hand dat er nieuwe plannen worden ontwikkeld.

Er is een overvloed aan leegstaande boerderijen. Het is een snel groeiend probleem. In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg. Dat is even groot als 2100 voetbalvelden. Alterra-onderzoeker Edo Gies deed onderzoek (2014) naar vrijkomende agrarische bebouwing: “Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang.”

De provincie Overijssel, waar de komende jaren 3000 boerderijen vrijkomen, heeft in maart een ideeënmarathon georganiseerd voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing. De winnaar mag in twee jaar zijn idee in de leegstaande en te vergeven boerderij in de gemeente Ommen verder uitwerken. De belangstelling was groot. Zo’n 75 teams deden mee. De invulling moest passen bij het landschap en de geschiedenis van de omgeving. En het liefst ook geschikt zijn voor andere leegstaande boerderijen. Vijf teams gingen door naar de finale op 17 mei.

Het zal niemand verbazen dat het realiseren van een ‘gedeeld erf’ niet eenvoudig is. Parmentier zegt rekening te houden met een periode van drie jaar: er is overeenstemming nodig met de grondeigenaar, overleg met andere belanghebbenden, toestemming van de gemeente voor een wijziging van het bestemmingsplan, ecologisch onderzoek, het maken van ontwerp- en bouwplannen en de bouw zelf.

Naast het vinden van een lokatie om het erf met anderen te kunnen delen, zijn er medestanders nodig met wie je een stukje van je woonruimte wilt delen. Ook dat is geen eenvoudige opgave. Al gaf de publicatie van Parmentier over ‘erfdelen’ veel reacties van mensen die dit initiatief zien zitten.

Een mogelijkheid om gelijkgestemden te vinden zijn de publicaties van de Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, in Eindhoven over gemeenschappelijk wonen en leven. Zij zijn al vele jaren informatiepunt en vraagbaak voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van gemeeschappelijk wonen.

Mogelijkheden voor een nieuwe toekomst in het groen zijn volop aanwezig in ons land, met doorzettingsvermogen en de bereidheid om over andere paden dan de gebruikelijke te lopen moet het haalbaar zijn.

Rob Vellekoop, 2 juni 2017

55 Comments

 1. Reuze interessant allemaal, maar…. kan iemand mij vertellen ‘waar’ en ‘hoe laat’ de bijeenkomst in Diepenveen vanavond (9 juni) is??

 2. Er zijn diverse rapporten van Innovatienetwerk beschikbaar over Buurderijen waarbij vooral is ingegaan op organisatorische aspecten en nieuwe organisatieprincipes. Even googelen. In die rapporten komen ook processen aan de orde om tot zo’n nieuwe woon- en leefvorm te komen. Enthousiasme is niet genoeg maar er moeten ook stevige verbindingen komen. Wederkerigheid als organisatieprincipe in plaats van vrijblijvendheid. Voorkomen dat processen enthousiast beginnen maar vervolgens doodlopen. En je vooral niet laten afschrikken door “tegendenkers” die heel creatief zijn om telkens weer redenen te bedenken waarom het allemaal niets wordt. Zie http://www.ontganiseren.nl

 3. SHARINGWEEK 4-11 juni
  Veel leegstand in onze buitengebieden en veel mensen die zelfvoorzienend buiten hun eigen leven vorm willen geven. Deze groepen komen nog moeilijk bij elkaar en daar wil ik wat aan doen in de sharingweek.
  WIL JE ME HELPEN? Je helpt mijn actie door je droom te delen onder bijgaand artikel. Heel mooi om alle reacties te lezen. Een bron van nieuwe energie. Ik heb het breed uitgezet in de media en hoe meer reacties, hoe meer kans dat we echt aandacht krijgen. Alvast dank.
  http://www.zininbuiten.eu/deel-droomerf-sharingweek-2017/

  • Mijn huis staat al 4 jaar te koop en zou in de toekomst graag een deel van een boerderij willen delen. Heb al eens een oproep op de Omslag gedaan maar weinig reacties. Zou graag meedoen

 4. Zo, kijk ons nou eens, ineens durven we het allemaal hardop te zeggen hoor, haha. Iemand nog meer op de tong? :p

 5. WAAR IEDEREEN OVERHEEN LEEST

  Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg.
  En niemand vraagt zich af hoe dat komt, en wat daarvan de gevolgen zijn als er geen boer voor in de plaats komt??
  ALARRRMMMM!

  • @ Spring

   Vele Boeren zijn inderdaad weg-gekocht door Gemeentes.
   Vele oudere Boeren hadden een boerenbedrijfje
   wat ze in hun eentje moesten runnen, hun kinderen gingen studeren
   elders in grotere steden , en voelen zich innerlijk niet geroepen,
   voor het boeren bedrijfje van hun vader en moeder en ambiëerde andere
   functies in het bedrijfsleven e.d.
   Boeren hebben het inderdaad heel zwaar om rond te komen ,
   omdat zij ook door de onterechte opgelegde gecompliceerde
   regels en wetten belet worden ,
   om nog een beetje winstgevend te kunnen draaien.
   Door hoge leningen te moeten aangaan met banken , om de verplichte opgelegde vernieuwingen in hun bedrijf te moeten aanpassen bezwijken zij
   om hun ambachtelijke bestaan nog verder te kunnen handhaven.
   Hun vee mag maar voor een bepaald seizoen de weides in ,
   en het veevoer moet ook zo op een goedkoopste manier ingekocht worden.
   Dat dat GMO voer is waar hun dieren in de stallen vaak mee gevoerd worden,
   is natuurlijk ook niet al te best .
   Daarbij krijgen boeren te weing vergoeding voor hun opbrengsten,
   van hun akkerbouw . De aardappels , bieten, uien groenten enz..
   daar verdienen ze nog nauwelijks aan , want de veilingen / leveranciers grote supermarkten nemen het zo goedkoop mogelijk van hen af .
   Deze oneerlijke strijd waar de meesten boeren mee te kampen hebben,
   is natuurlijk onleefbaar oneerlijk.
   Er zit voor hen niets anders op dan hun met opzet geblokeerde
   boeren bestaan op te geven.
   Heel triest inderdaad . We leven met ons allen met hen daarin mee.
   Waar zij naar toe moeten verhuizen is divers .

   Maar aan elk nadeel kan weer een voordeel uit ontstaan.
   Een grote transitie in het verschuiven van woon -werk gelegenheid
   voor mensen die zich innerlijk geroepen voelen het boeren – natuurlijke leven
   in hen zelf toe te laten en dat met gelijk gestemde medemensen nieuw leven in te blazen , door een verlate Boerderij helemaal functioneel te laten opbloeien
   naar eigen gelieve met wat kippen, geiten, kalfjes, ( vul maar in )
   Eigen moestuinen kruidentuinen realiseren , dus zelf voorzienend met het daarbij behorend confort , en zo kan men onderling voedsel ruilen met ook weer andere Boeren gemeenschappen onderling.
   Dit gaat dan overal gewoon op natuurlijke wijze verder lopen.
   De oude traditionele boeren kunnen ook met hun ervaringen hun kennis nog doorgeven aan deze nieuwe generatie woon-gemeenschappen.
   Het gaat er toch gewoon om , om ons contact met de natuur weer terug te vinden
   en daar in ons bestaan met ons allen te verwezelijken samen met de dieren zoals ganzen , konijnen, koeien , varkens, ezels, paarden enz..
   ( een mooie trotse pauw vogel) op het gezamelijke erf .
   De opties staan open als een nieuw kijk venster in de toekomst 🙂
   Het leven gaat verder.

   • Hartelijk dank voor je informatie over de Boeren die bewust de nek om zijn gedraaid. Waar jij terugkeer en contact met de natuur ziet en veel goed bedoelende mensen met jou, zie ik dat dit het begin is van weer een andere kant van agenda 21 ecodorpen.Mensen laten denken dat dit de oplossing is tegen de bankiers is niet waar. Ook is het geen oplossing tegen het kapitalisme.
    Communalistisch wonen, nu nog omdat het kan en leuk is straks omdat het te duur gemaakt wordt om alleen een huis te kunnen kopen en of huren?
    Ik blijf het maar benoemen, zonder stroop vang je geen vliegen.
    Omdat veel agenda 21 grassroot LIJKT te zijn niet is minder waar. Maar de beste weg is “follow the money” in dit geval,doe maar onderzoek naar het dorp en de bewoners en de financiële bron en als het geen vrijheden en individualiteit in de weg staat, volg dan het hart.
    Van wie is of wordt de boerderij bv, wie heeft het betaalt?
    De bewoners> of NGO> wat voor regels gelden er, is er plaats voor het individu en zijn wensen?> of moet “het individu op de achterbank van het collectief”.
    IMO zijn het dezelfde bankiers die de boeren de nek om hebben gedraaid die jullie nu in dat dorp willen hebben dat of een megacity. Ik blijf vechten voor het bestaan van de gulden middenweg, een vrije plek voor ieder zonder extreem-isme en bankiers of groene dwang.
    Ik zal jullie nog vaak lastig vallen met “negatieve kijk” op “Leuke initiatieven”, UIT LIEFDE voor vrijheid.

    • voor wie beide niet wil wordt het een “floating city” btw…

     zo van: ga maar de zee op

     • Dat is dus ook zo bizar in dit land met stijgende waterspiegels…zat water om in arken op te wonen, maar tegenwerking overal en het wordt onbetaalbaar gemaakt. Woonboten worden steeds meer iets vd elite. Maar ook Tiny houses e.d worden tegen gewerkt…genoeg land over nu minder koeien in de wei. Laten we eens wat meer anarchistisch worden in ons denken..en laat de overheid eens ophouden meer dan 2 kinderen te financieren. In een land waar binnenkort 3 miljoen alleenstaanden wonen met steeds vaker problemen een passende woning te vinden…en dan ook nog door de overheid gedwongen belastingtechnisch in verhouding veel te veel te bstalen.. Wonen wordt steeds onbetaalbaarder. Spring…volledig met je eens, maar wat is het alternatief als ‘het Volk’ niet zelf na wil denken omdat ze liever vlaggetjes naar Natanjurkjes zwaait of uitgekakt voor de buis hangt. Niemand ziet wat armoedig Nederland ah worden is…Er zijn 2 mensen nodig om tegenwoordig om de wurghypotheek te betalen..Huizenprijzen vliegen door het plafond…we worden massaal voorgelogen over de situatie vd banken.
      De top heeft allang zijn geld elders gestald…Justitie vormt geen basis meer voor de bescherming van onze wetten..voor onze democratie…De Trias Politica is al niet meer ad orde…
      Wat te doen? Hoezo zijn we echt vrij te kiezen als de keuzes bepaald worden door anderen..steeds vaker zonder kennis of geweten…

    • @ Spring

     Agenda 21 …Agenda 21…. Agenda 21

     Mensen hebben innerlijk in hun bewustwording ook nog een eigen ingebouwde natuurlijke Agenda , waar men gewoon intuïtief daar vanuit naar toegetrokken wordt , zoals een vogel die zelf haar keuze maakt,
     om een nest te bouwen in een stadscentrum of een stukje verder op
     in een rustig natuurgebied met hun soortgenoten .
     Het innerlijke navigatie systeem (ook van mensen)
     heeft zelf een besturing van waar het wil zijn ,
     elk een op zijn eigen levenspad naar innerlijke vrijheid van leven
     Zeker UIT LIEFDE VOOR VRIJHEID én voor alles wat leeft ,
     ÉÉN ZIJN MET DE NATUUR ,
     wonen op het water op een woonboot in de Biesbosch
     tussen de korhoenders , zwanen, reigers,en ander prachtig rondvliegend gevogelte b.v . Mensen maken hun eigen keuze als de keuzes en alternatieven daar voor open liggen.

     https://stedenintransitie.nl/interview/ad-vlems

     • @ Bernadette,
      jouw quote:
      “Agenda 21 …Agenda 21…. Agenda 21

      Mensen hebben innerlijk in hun bewustwording ook nog een eigen ingebouwde natuurlijke Agenda , waar men gewoon intuïtief daar vanuit naar toegetrokken wordt , zoals een vogel die zelf haar keuze maakt,”

      Je kan beter gewoon de stukken lezen waar agenda 21 naar toe wil, je kan mij belachelijk maken, door te doen alsof ik in herhaling val. Maar als ik zie wat je deelt, blijf ik nog even doorgaan. Je weet kennelijk echt niet genoeg van AGENDA 21/2030.Je intuitie laat je kennelijk in de steek…
      Die gaat het niet om liefde voor leven en natuur maar depopulatie , het afnemen van vrijheden, het opdringen van een levensstijl aan de massa, het individu beperken en er ondertussen als stakeholder lekker aan verdienen zonder ook maar een seconde minder te vliegen met de prive-jets vanhenzelve Extreem links extreem rechts, extreem groen is niet waar ik naar toe wil.
      Boeren die verdwijnen is leuk voor de koper vd boerderij,de een zijn dood is de ander zijn brood?? Heel verlicht en liefdevol!Ik noem het over lijken gaan.
      Gedachte twee:wie gaat het voedsel voor nederland leveren waar de boeren ophouden te bestaan?

  • @Spring. Nederland is allang niet meer zelfvoorzienend. Verhouding 17 miljoen…we zijn dichtstbevolkt van alles…onze lucht en grondkwaliteit (en verdroging door grondwaterstanden) zijn erbarmelijk!!
   Los van wat door boeren aan schade is aangericht aan de grond (vaak gesubsidieerd door de overheid!!) door gebruik van kunstmesten/gifsoorten/monoculturen etc. We moeten echt omschakelen richting Permacultuur bv willen we ook toekomstige generaties gezonder voedsel kunnen leveren. Vlees is in principe te veel grond vergend…te veel water ook. Nederland is allang de grens gepasseerd qua ratio mens/ grond. Onze voetafdruk is gruwelijk. Hoezo moeten we zoveel keuzes hebben om te eten. Wat van ver komt vernietigt…hoezo drinkwater bij de kruidvat hier goedkoper dan in Azië terwijl het uit Azië gehaald is…kompleet krankzinnig!
   De mens koopt zich arm aan illusies..3 euro voor een T shirt denkt men…maar welke wereld er achter die 3 euro schuilt wil men niet weten. Hoezo krijgt de Ludl xtra geld en prijzen voor hun groene denken. Die broccoli komt wel uit Bulgarije waar de arme boer een paar euro per dag vangt…en dan kwaad worden dat diezelfde arme boer voor iets meer liever naar Nederland vertrekt.. zijn antieke zieke ouders achterlatend…waar Max dan weer een schoon geweten voor inzameld…

   • Serieus Renee met alle respect, je loopt zwaar achter de feiten aan, onderzoek agenda 21 en de leugens waarop het gebaseerd is.
    We hebben geen overpopulatie, er is grondwater genoeg, dus een koe kan echt geen kwaad. C02 is bron van leven, de methaan bubble angst is ook onterecht, methaan zorgt zelfs voor afkoeling van de aarde en niet voor opwarming.
    Permacultuur is een tak van sport die mensen lokt met het nieuwe groen alsof ze van mensen houden,Transition Towns zijn niet goed bedoeld,de permacultuur oprichter rob hopkins en zijn informatie verschaffer/ inspirator richard heinberg zijn vooral gericht op het zich verheugen van depopulatie middels ramp.
    Voor hen is dat een feest.
    En ja ik kan alles staven middels bronnen.
    Waar ik het wel mee eens in jouw comment Renee is dat het off shore produceren om ethiek milieu regels te ontlopen en lonen te drukken niet zou moeten mogen.

    Beste, leer de feiten eerst kennen voordat je agenda 21 promoot.

    http://climategate.nl/2017/07/07/eerlijke-klimaatfilm-the-uncertainty-has-settled-vanaf-6-juli-online-beschikbaar/

 6. Voor diegene die zich innerlijk geroepen voelen om terug in verbinding
  met de natuur en Samen daarbij in Harmonie te leven ,
  Kijk eens op internet , Boerderijen te koop in je omgeving
  Net als deze in Drenthe ,

  http://www.boerderijtekoopindrenthe.nl/fotogalerij.html

  En geef die Boerderijen aan tijdens de Global Sharingweek
  a.s 9 Juni

  http://www.zininbuiten.eu/deel-droomerf-sharingweek-2017/

  Mooi om samen van elkaar te leren , ook hieronder
  Eco Weekend verblijf Friesland 16 /17 / 18 Juni

  http://www.greenevelien.com/9Ecoweekend.php#agenda

 7. Het idee mag dan wel niet nieuw zijn, toch is het één van de concepten om de toekomst aan te kunnen. Of dacht je dat leven in een stad soelaas zal kunnen bieden? Kleinschalige zelfvoorzienende structuren zijn tóch de toekomst. De huidige overheid zal dan meer en meer de remparachute blijken te zijn waar we echt vanaf moeten.
  De plaag die Overheid heet werkt enorm parasitair en dient slechts zichzelf.
  En,…beste mensen hou toch a.u.b. op met de ziekelijke mythe die CO2 in het vaandel draagt.
  Het is een onbewezen non-wetenschappelijke hoop lariefarie met slechts als doel, geld en repressie!

  • “Het idee mag dan wel niet nieuw zijn, toch is het één van de concepten om de toekomst aan te kunnen. Of dacht je dat leven in een stad soelaas zal kunnen bieden? Kleinschalige zelfvoorzienende structuren zijn tóch de toekomst.”..

   Ik zou niet weten waarom. Tenzij we stoppen met handelen met buurlanden. In dat geval hebben wij het met zijn allen laten afweten.
   men doet nu alsof er maar een uitweg is, en dan moeten we maar communalistich in een boerderij, waarvan niemand zich afvraagt waarom de bewoners vertrokken zijn.

   Beste rvdz, ik zie ons liever ook nog met een voet in de beschaving.
   En dit voor de leuk ernaast.

 8. Dit hele concept is iets voor doeners. de theoretische betweters heb je er juist niet bij nodig. Laat die maar lekker verhuizen naar de Amsterdamse grachtengordel

  • ik denk dat we in een klein landje leven waar het positief is dat de boeren een uitstervensbeleid via monoculturen (een ziekte waar jouw dieren aan sterven en jij bent geen boer meer), subsidie’s om uit te breiden ( en als je zo groot bent en even een tegenvaller hebt, dan ben jij geen boer meer), en wie dit niet doet af te laten vallen, van de regering opgelegd krijgt, want het is beter de grond te gebruiken voor hoog technologische ontwikkelingen (dus geen agrarisch gebied maar industriegebied) die de kassa laten rinkelen, dan dat buiten de rijken vereiste denken van het plebs om, gewoon zelf te gaan denken, en goedkoop te gaan wonen, absurd is. Het rijk heeft zovelen een dure opleiding laten genieten, dus moet er nu het resultaat worden geboekt. We zijn zo hoog opgeleid dat er geen man meer is die iets met zijn handen kan, en de enkeling die dat wel kan, heeft 10 tot 20 managers tot zijn beschikking. dus……leuk idee, dat erf delen, maar daar worden de rijken niet rijker van.jammer.

 9. Rob ik had eigenlijk gedacht dat jij , slim als je bent, wel zou inzien dat het C02 klimaat verhaal onzin is. Co2 wordt opgenomen door planten en produceert zuurstof, minder co2 en het leven houdt JUIST op te bestaan.

  Er is geen bewijs dat verhoogde co2 de oorzaak is van de opwarmende aarde en de opwarming van de aarde is maar 0,01 %
  De Hysterie is onterecht. Leugen op leugen wordt ontmaskerd.
  Feit is dat “climate change” leuke deals oplevert er wordt een leuk groen kartelletje gevormd, als je meedoet vang je centen zo niet de roe.
  Nieuwe onzalige ideeen zoals agenda 21 voor ( eerder tegen ) de samenleving worden er op losgelaten, never let a good crisis go to waste!
  * Controlled Human settlements.* Het is niet alsof ze verbergen waar ze heen willen…
  Iets met Georgia Guide stones?

  allemaal gebaseerd op de co2 leugen.

  Misschien voor de C02 angstigen even wat feiten:

  https://www.spectator.co.uk/2016/10/the-world-is-getting-greener-why-does-no-one-want-to-know/

  https://realclimatescience.com/

  http://www.thegwpf.org/content/uploads/2015/10/benefits1.pdf

  http://www.naturalnews.com/2017-06-01-the-paris-climate-accord-is-genocide-against-plants-forests-and-life-planet.html

  • Beste Spring, ik heb blijkbaar iets gemist, maar tot op heden heb ik nog nooit over CO2 uitstoot geschreven. Misschien een idee.

   • quote:[”. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. En als je dan ook nog de leefbaarheid van het platteland wilt vergroten, dan ligt het voor de hand dat er nieuwe plannen worden ontwikkeld.”].
    Vanuit het artikel!

   • Beste Rob,
    uit jouw bovenstaande stukje overgenomen:

    …”Elke dag komen er op het Nederlandse platteland vijf boerderijen leeg. Tegelijkertijd groeit bij veel mensen de behoefte om kleiner te wonen, met meer mensen samen te wonen en elkaar te helpen. Tel daarbij op de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. “…

    Dat is echt wel heel erg over de c02 waanzin. Fossiele brandstoffen, ook zoiets.
    De russen hebben aangetoond dat het zich steeds weer opnieuw aanmaakt. olie is niet schaars, gas ook niet. Ook is het niet fossiel.
    Het is een renewable.

    Als we schoner willen op zonnecellen , super de puper! (vooralsnog geen tegen-info gevonden behalve dat die nu de markt overspoelen geen goede zijn, ze nemen niet genoeg in. )
    Als we windmolens willen, mwah, zijn er een hoop vogels die door de wieken vliegen de sjaak. Dat en meer.
    http://www.earth-matters.nl/7/11488/duurzaam-20/de-keerzijde-van-windenergie.html

    Ik zou heel graag zie dat jij een stukje maakt over C02.
    Ik zou graag willen weten hoe jij erover denkt.
    Oh en voor wie het wil weten, ik kom uit een krampeerflat, woon nu groter, ben er heel erg blij mee dat ik me nu kan uitrekken in de ochtend zonder de muren te raken. Nee ik wil nooit meer kleiner wonen. Ik gun ieder de ruimte, met die ruimte komt rust in de geest en ontplooiing.
    Wie kleiner wil moet dat zelf weten. Ik ben van alles mag niets moet.
    je hoeft niet kleiner te wonen, om socialer te gaan leven. Ik ervaar het juist andersom.

 10. Whahahahahahahaha, wacht, begrijp ik dat nou goed? Er bestaan werkelijk mensen die denken dat dit een nieuw idee is? Mag ik ff?
  Whaaaahahahahahahahaha!!!

  Nee joh, neolithische revolutie heeft nooit bestaan joh!
  Dat is een test van God, net als die botten in de aarde, of een duivels complot!

  Whaaaaaaaaaaahaaaaahahahahaha.

  Niet te dicht bij de zon vliegen hoor!
  Ik weet niet wat voor vleugels je je hebt aangemeten of aan laten meten.

  Maar het idee om samen met andere mensen een plek te bewonen nieuw?
  Dat werkt wel zo ernstig op de lachspier, ik kon me zelfs niet bedwongen door op mijn handen te gaan zitten.

  Wat is je aanvangmoment?
  De mijne is zeg 15000 jaar geleden..
  Misschien eens tijd om de zaken eens wat objectiever en in een groter perspectief te plaatsen?

  Ocharmen, nieuw concept…

   • Bernadette, samen op een boerderij wonen. Kan dit zonder meer vanuit gemeenten. Mag er ook nog een woning bij, bijvoorbeeld een verplaatsbare woning. Heb jij ervaring? Waar kun je hierover informatie krijgen. Ik wil me graag eerst in verdiepen om voorbereid te zijn, als ik naar de gemeente ga.

    • @ John Tetteroo

     Zeker kan je jezelf er in verdiepen ,
     ga nooit alleen naar de Gemeente , men krijgt daar een onervaren ambtenaar te maken die je weer van het kastje naar de muur stuurt.
     Neem contact op met Pieter Parmentier
     parmentier@planet.nl

     Gezamenlijk in een groepje een afspraak / onderhoud aanvragen bij
     de betreffende Burgemeester \ wethouder van het geïnteresseerde woongebied , en het gezamenlijke gesprek filmen – opnemen om de onderlingen afspraken vast te leggen als document

     https://erfdelen.nl/planning

     Ook kan men contact leggen met Eline van de Veen

     Zin in Buiten

     http://www.zininbuiten.eu/contact/

     • @ John Tetteroo
      Het is ook raadzaam om gezamelijk als ondersteuning een Jurist
      met een Menselijke inborst bij de hand te hebben ,
      als je met Gemeentes te maken gaat krijgen omtrent kadaster zaken en erf pachten / opkopen van eventuele grond nabij boerderijen, én
      verplaatsbare woningen zoals Chalets , stacaravans e.d
      Burger activist en Jurist Sven Ake Hulleman & Co kan met raad en daad
      als raadsheer van dienst zijn om alles in goede banen te geleiden.

      Contact Mr. S. P.X Hulleman
      email; info@stopderestschuld.nl

      http://www.stopderestschuld.nl/contact.html

    • Probleem bij de gemeentes ( tenminste in Zeeland) is dat ze geen bewoning in het buitengebied wil toestaan, op een boerderij, ongeacht hoe groot, mogen maar 3-woon-eenheden gevestigd zijn ( of 6-appartementen voor toeristen….) wonen moet in de dorps-kernen wordt er gezegd…. aan de andere kant, in de kern van de dorpen worden er echter wel woningen opgeofferd voor winkels, restaurants, en ja hoor, appartementen voor toeristen….

     Verkommerde boerderijen, buitenplaatsen, landgoederen, krijgen wij helaas geen toestemming voor om meer dan 3-wooneenheden in te vestigen, elke gemeente wil ons erg graag binnen halen naar enkel op grond die we van de bewuste Gemeentes kopen, grond die de Gemeentes zelf hebben aangeschaft tegen landbouwgrond tarief, van landbouwers die moeten verkopen om het hoofd boven water te houden cq. bedrijfs beëindiging…. niet bepaald toekomst gericht denken….

     Ondanks dat hebben we nu al geen probleem om deelnemers re vinden voor onze woongemeenschap, interesse? Kijk maar eens op http://www.woonwerkgemeenschapwalcheren.com of op onze Facebook pagina! Voor 2020 wonen we daar! Reken er maar op, dat gaat ons lukken!

 11. Deel een boerenerf etc.
  Dit concept heb ik meer dan 20 jaar geleden al ontwikkeld, maar in Brabant wordt dat door de politieke bureaucratie effectief geblokkeerd.
  Ik vind het dus prima, maar de claim dat het nieuw is, is dus onzin.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.