Dakloze landgenoten leven in rioolbuizen

De Federatie Opvang vraagt in een Brandbrief aan informateur Schippers aandacht voor 70.000 dakloze mannen, vrouwen en kinderen die opvang vragen. Daarnaast zijn er vele duizenden die geen beroep op opvang doen en wonen in hutjes in het bos, in hun auto, slapen onder bruggen en in verlate fabrieksgebouwen of in rioolbuizen. Zij willen geen opvang maar normale woonruimte. Hiervoor komen zij echter niet in aanmerking.

Mensen zonder vaste verblijfplaats krijgen geen uitkering en voor een woning kom je alleen in aanmerking wanneer je een vast inkomen hebt en bovenaan de wachtlijst staat voor een huurwoning. Op deze manier vallen vele duizenden mensen in onze westerse heilstaat, waar het economisch zo goed mee schijnt te gaan, buiten de boot en letterlijk in het water. Daarnaast is huren voor mensen met een uitkering of arbeidsloon onbetaalbaar aan het worden.

Groepjes mensen leven vaak onder uiterst primitieve omstandigheden op plaatsen waar dat officieel niet mag. Denk aan campings, langs snelwegen, onder bruggen, in oude fabrieksgebouwen. Gemeentes gedogen dit vaak. Dit betekent echter ook dat wanneer een gemeenteraad of burgemeester het op zijn heupen krijgt deze mensen moeten verdwijnen. Daarom hou ik mijn hart vast voor de mensen die in Nijkerk zijn aangetroffen langs de snelweg door het AD. Gemeentes schamen zich, en dat is terecht, en zullen meestal nadat het bekend is dat de gemeente daklozen gedoogt hen verbieden langer in hun gemeente te wonen.

De grote groep van daklozen valt grofweg uiteen in twee groepen. Degenen die om opvang en hulp vragen en dan meestal in de nachtopvang terecht komen, als daar plaats is tenminste. Deze tijdelijke opvang geldt dus alleen voor de nacht en kent meestal een maximaal aantal keer per week. Daarnaast is er de groep die niet in de opvang wil. Dit vaak om uiteenlopende redenen. In de opvang worden namelijk ook mensen opgenomen met psychische problemen of omdat zij zich hier niet veilig.

In de brandbrief stelt Federatie Opvang dat het goedkoper is dakloze mensen te laten wonen dan hen zorg of opvang te bieden.

“Wonen maakt het mogelijk dat deze mensen weer gaan meedoen aan de maatschappij.”

De Federatie vraagt de overheid 10.000 eengezinswoningen, omdat het in Nederland ontbreekt aan kleine goedkope huizen. Om armoede en schulden te voorkomen willen ze ook de bijstandsnorm verhogen en het Rijksincassobeleid veranderen.

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ondersteunen mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie. Het gaat daarbij onder meer om opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld, tienermoeders, kinderen met traumatische ervaringen,
slachtoffers van mensenhandel, ex-gedetineerden en dakloze jongeren.

Dankzij tal van particuliere organisaties kunnen dakloze mensen overleven in een leven vol ontberingen. Denk aan kou en honger. De overheid laat het hier afweten en moet via een brief gesmeekt worden aandacht aan deze problematiek te besteden.

Rob Vellekoop, 9 april 2017

 

37 Comments

 1. Daklozen/Vluchtelingen
  Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) 2 weken geleden bekend gemaakt.

  Amnestie Nederland
  Dijkhof, (VVD) repte met geen woord over de vele Nederlandse daklozen. Medemensen, waaronder kinderen, bejaarden en zieken, die al jaren op straat liggen te creperen. De reguliere gecensureerde staatsmedia is gevraagd om daarover te blijven zwijgen en doet dat dan ook. Dit, om trammelant voor henzelf te voorkomen. De ‘mensenrechtenorganisatie’ Amnestie (afdeling Nederland) geeft, ook nu weer, geen commentaar.

  Plicht
  Gemeenten hebben de wettelijke taak (plicht) om woonruimte te regelen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De wettelijke plicht geldt niet betreffende Nederlandse burgers die geen woning hebben en op straat moeten leven. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel asielzoekers de gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente, inclusief de ingeschreven Nederlanders die op straat wonen!

  Boete
  Vorige week werd bekend dat Minister Ronald Plasterk (binnenlandse zaken PvdA) een wet in de maak heeft die een boete van 1860 euro per maand oplegt aan gemeenste voor elke te laat gehuisveste asielzoeker. Een medewerker van het ministerie BZK heeft bevestigd dat Plasterk (PvdA), geenszins van plan is om ook zo’n boete op te leggen aan gemeenten, die weigeren om Nederlanders die op straat leven woonruimte aan te bieden. Ook niet als het om kinderen, bejaarden of zieken betreft. De Nederlandse reguliere staatsmedia zwijgt! Rob Vellekoop van de -De Lange Mars- gelukkig niet!

 2. Vrolijk Pasen niet zo vrolijk als je naar de organisatie kijkt en alweer een dode te betreuren valt door de organisatie van de gemeen schap als het te laat is zijn de hulpverleners daar in een ijskoude samenleving waar ze mensen laten kreperen

 3. Vandaag laat mijn buurvrouw haar vriend op straat zetten zonder geld en zonder recht op niets want zijn paspoort is van 2012 verlopen en had er geen domecil met niets in orde ik heb iets gegeven geld wou niet aannemen ik hang me staks op zei hij politie gebeld naar opvang maar zit helemaal vol zeiden ze zeer triest als dit niet roept om wraakakties dan weet ik het niet maar echte redenen worden verzwegen en ze leren nog niets de trieste waarheid word verdraaid

 4. Dakloos wordt je niet ineens er is een lang voortraject van helaas grandioos falende zg hulpinstanties. Niemand zou op straat gezet moeten worden een tijdige nood oplossing moet er kunnen zijn.tja waarschijnlijk werkt alles weer lekker langs elkaar heen formuliertjes papiertjes dikke vinger daar sta je dan
  In onze huidige wereld kan dit iedereen overkomen dit zijn echt niet allemaal klunsen die niet kunnen budgeteren.
  Toch ontbreekt het ook aan solidariteit dit is nu een mager apel aan de overheid die faalt. Noodopvang zou er altijd moeten zijn.wij zouden harder aan de politiekbellen moeten trekken dit zijn onacceptabele situaties.er zou toch minimaal regionale opvang moeten zijn met enig onderscheid tussen helaas ook verslaafden of geestelijk labiele mensen etc niet alles op een hoop als een soort levend afval.
  Als instanties eerder meedenken met een positieve insteek kan heel veel van dit leed gewoon voorkomen worden… daar heb je niet de zoveelste splinterpartij voor nodig maar gewoon respect voor de medemens heeeel simpel goede wil en respect leidt zeker tot een tijdige oplossing.
  Bouwen van huizen met betaalbare huur is hoog nodig de kosten voor levensonderhoud te hoog ergo…. hh.bestuurders uitkeringen moeten verhoogd

 5. De volksvertegenwoordigers maken de problemen doe een ander niet wat je niet graag zelf heb maar het brengt op voor ene aan de top moeten er 10 kreperen de piramide is vol met leugens

 6. Wat men in nederland ook probeert om langs politieke weg te bereiken, anders stemmen, nieuwe partijen, demonstreren, politici bevragen….het haalt allemaal niets uit: steevast wordt er een kabinet geformeerd dat een gemeenschapsgeld plunderende dictatoriale bezettingsmacht is van criminele bankiers. Echt: ALTIJD.

  Pim Fortuin was niet mijn politieke man maar hij had scherp voor ogen hoe het bankwezen functioneert en wat de rol van politici hierin is. Zijn aanhang nam exponentieel toe -een zuiver democratisch verschijnsel en voorlopig ook het laatste- en ja….dan wordt je zó erg gedemoniseerd dat je al gauw op een heel vieze manier wordt vermoord. En dat het nederlandse volk nooit bij zichzelf heeft gedacht “ik ga nooit meer stemmen op die vieze klootzakken” dat grenst voor mij aan het ongelooflijke. Ik heb sinds de moord op Pim Fortuin (die in de allereerste plaats de moord was op het laatste restje aan democratie in ons land) nooit meer gestemd en ik krijg nu, jaren later, nog steeds een bijzonder vieze smaak in de mond als ik het woord “volksvertegenwoordiger” hoor. Onder diegenen die hun uiterste hebben gedaan om Fortuin kapot te maken zat o.a. Ad Melkert die direct na de moord naar de VS is gevlucht waar dat soort altijd meer dan welkom is. Maar het individu Ad Melkert is al weer terug in nederland. “Omdat hij vindt dat hij nog veel voor de nederlandse politiek kan betekenen”.

  In een land waarin zoiets mogelijk is moeten de mensen zich de ogen uit de kop schamen. Wàt een volk…. Bizar!

  • Denk dat de meeste van deze partijgasten gewoon naast hun schoenen lopen, zelfingenomen narcisme of cynisme? Ben er zelf nog niet uit!
   Zou mezelf doodschamen in het geval van pim?

 7. Een volk dat ze dom (of crimineel) is om z’n politieke stem uit te brengen op misdadigers van de ergste soort hoort ook in het riool thuis.

  • Minister-president Mark Rutte (woordelijk!): “Als het je niet bevalt dan hoepel je maar op.” En: “We moeten onze vrienden van de NATO helpen”. Maar wat zijn dat eigenlijk voor vrienden die ons afluisteren en die (en dat is onlangs nog bevestigd door de oud-premiers Van Agt en Lubbers) kernwapens op nederlandse bodem hebben liggen terwijl de nederlandse regering geen enkele zeggenschap heeft over het gebruik er van?
   Men wil het -gezien de opkomst en de uitslag van de recente verkiezingen- toch echt allemaal zèlf. Krepeer nu dus ook maar mooi in de vaderlandse riolen.

 8. De overheid moet zich schamen een goede aanpak zou zijn mensen te helpen meestal zijn het mensen die ook schulden hebben deurwaarders die hoge rentes hanteren mensen in het nouw brengen waardoor huurschulden kunnen onstaan mensen die vervolgens stap voir stap alles kwijt raken de schuldenregelingen die mensen ingaan waar mensen nog dieper uitkomen toen ze Erin kwamen. Overheid word wakker en pak de bron aan om te verkomen dat er meer en meer mensen dakloos worden tip wooncorperaties aanpakken deurwaarders aanpakken mensen die verslaafd zijn daar de bron van aanpakken dan kom je al een stap verder

  • Prioriteit dat deze mensen als eerste geval geholpen moeten worden, anders wordt het van kwaad tot erger?

 9. Ik zie wel een aantal slimme oplossingen voor de problemen in de maatschappij de Nederlandse althans. De eerste is dat wonen gratis zou moeten worden en dat de woningen eigendom zijn van de gemeenten. Om voor deze woningen in aanmerking te komen moet je, je dan inschrijven bij de gemeente waar je wil gaan wonen. De woningen hebben mogelijkheden voor gedeeltelijke zelfvoorziening. Eventuele schade is dan wel voor eigen rekening natuurlijk. Mensen houden dan veel geld over die dan de economie weer ten goede komt. Zo kan dan ook iedereen veel makkelijker een klein bedrijfje beginnen. De woningnood is ook op te lossen door export van landbouw producten met name vlees en zuivel tegen te gaan of te verbieden. Zo komt er veel ruimte voor zowel de mens als de natuur vrij. Tevens verschraald de grond door deze export. Op korte termijn als tussen oplossing moeten daklozen een cursus zelfvoorziening in de natuur krijgen zodat ze zelf eetbare planten kunnen plukken.

 10. Het is de waarheid,de overheid vergeet al de mensen met een laag inkomen. Beginnend bij mensen die in het buitenland enkele jaren gewerkt hebben met een laag inkomen en dan terug komen na Nrderland en verder in Nederland zijn gaan werken deze mensen houden zeker 10 tot 15 % minder pensioen over dan een persoon welke enkel in nederland gewerkt heeft. Hoe komt dit dat is de leuke rekenvorm van de overheit en het SVB. Ik spreek uit ervaring, er zijn diverse procedures al gewest welke het SVB heeft verloren maar de verplichting om te betalen komt het SVB niet na, on tegendeel SVB negeert de uitspraken van de rechter en probeerd op een slinkse manier onderuit te komen.Zo is de Nederlands politik,de klein man/vrouw wordt in Nederland onderdrukt hooct zaak man komt niet aan en wil zijn recht hebben dan zijn zij niet tuis

 11. Vaak hoeven deze mensen niet perse aan lager wal te geraken, maar schijnbaar is dit een maakbare industrie, verdeel en heers, etc?
  Maar wel alle charmeoffensief naar alle derde wereld ellende, terwijl daar de rijken verantwoordelijk voor zijn, en deze mensen het resultaat daarvan op hun dak krijgen?

 12. de NATIE STAAT CORPORATIE is slechts in staat DODE PERSONEN OP ZEE te helpen, omdat zij zich IN COMMERCE bevinden, en dat is toch waar het allemaal om draait, de LORD MONEY, om deze reden is er ook de REGISTRATIE DRANG, hetgeen ON-MOGELIJK maakt om gezamenlijk een Project uit te voeren voor de Mede-Mens, als Spirit Incarnate (nee PERSON) …

 13. En maar gelukzoekers toelaten huizen geven en inrichten nog effe en ze krijgen ook nog een auto ! Vvc oprotten en zeker die pinokkio van een rat rutte bedoel vvd .EERST ons eigen volk en dan de rest Schände!!

 14. Lijkt me een tenderieus artikel. Er zijn beslist schrijnende situaties in Nederland. Maar een artikel schrijven over tienduizenden daklozen die in rioolbuizen leven met daarbij een foto uit Amerika is gewoon fraiming. Geen betrouwbare infirmatue.

  • Er staat nergens dat er tienduizenden in rioolbuizen leven, wel dat het voorkomt dat mensen erin moeten slapen! De foto klopt gewoon, het kan je buurman zijn die dakloos wordt, of jij zelf. Net zo gemakkelijk. Zo onveilig is onze maatschappij.

 15. Ik vul aan dat mensen die een huurachterstand van 1 – 3 maanden hebben, ook als dakloos gezien en geteld moeten worden. Het is dan dankzij de coulance van de woningbouw dat ze nog blijven wonen want ik las inderdaad dat het steeds te laat betalen van de huur, ook al een reden kan vormen iemand er uit te gooien terwijl die persoon met beperkte middelen het niet bij kan houden. Het is daarbij nog eens stigmatiserend mensen de schuld te geven zoals de wethouder doet, omdat het bij de overheid nooit op is gekomen dat de problemen eigenlijk door de overheid veroorzaakt worden. Dan komt men met de oplossing: stort je hele maandinkomen op de rekening van de gemeente, en de gemeente zal het dan zogenaamd oplossen voor je. Mensen voor wie de problemen best opgelost kunnen worden met een kleine lening van de gemeente worden dan gechanteerd met huisuitzetting een heel duur en lang traject “schuldhulpverlening” aan te gaan, terwijl dat eigenlijk geen passende oplossing is. Het gevoel hebben dat er elke dag twintig ambtenaren onder je stoel de poten vandaan aan het zagen zijn, schept nu niet bepaald betere verhoudingen tussen burger en overheid. Ik wist niet dat mensen met een geestelijke achterstand wethouder konden worden maar begrijp best dat wie geen geld heeft zijn huur te betalen, ook de mogelijkheden niet ziet een eigen partij op te richten bij de notaris. En dat terwijl het standpunt van een burger die zijn wmo voorzieningen niet krijgt, gestaafd wordt met verwijzingen naar jurisprudentie, tekstgedeelten, en zaaknummers. De overheid stookt agressie en geweld verder op, en dus zullen we ons moeten gaan verdedigen door verzet te plegen. Het oprichten van een eigen politieke partij is daar zo een voorbeeld van. Immers, wie intelligent is, heeft geen moeite zijn oplossingen aan de tekstverwerker toe te vertrouwen.

  • Rinus ,
   Het oprichten van een eigen menselijke partij , staan al in reserve paraat.

   vrede-recht.nl

   basispartij.nl

   Je kan je nuttig maken om ook als coördinator je erbij te scharen ?

   • Te gek voor woorden, als belastingbetaler, wordt je in slechte tijden achter aan in de rij gezet?

 16. Deze Foto is een dakloze uit de USA.
  Ja daar wordt je sneller dakloos dan in Nederland en is
  de hulp veel minder.
  Het Probleem is daar naar mijn mening veel groter dan in nederland.
  Hoeveel mensen leven hier in nederland in rioolbuizen ? Is hier onderzoek naar gedaan ? In WOII waren er velen in Polen die zo jaren onder de grond leefden met ook nog veel angst om opgepakt te worden. Alles is relatief. Niet iedereen kan goed met geld omgaan ondanks cursussen budgettering. Gezond verstand en goede hulp helpt wel.

  • Nicolette, schaam je om het daklozenprobleem zo te benaderen. Leven in een rioolbuis is een triest voorbeeld, geen regel. Dat er na de oorlog in Polen mensen onder de grond leefden is een schandalige vergelijking. Blijkbaar heb je er geen weet van hoe de oorlog in Polen heeft huisgehouden. En nee, niet iedereen kan met geld omgaan, maar dat is het argument van de VVD en hun ambtenaren om de schlemielen van de maatschappij te demoniseren. Ooit geprobeerd om een paar jaar iedere maand met een paar honderd euro rond te moeten komen? Ik wed dat de door jou gebruikte zin dan ook op jou slaat.

   • Nicolette hoeft zich nergens voor te schamen en dat niet iedereen met geld om kan gaan daar heeft ze groot gelijk in. Mensen worden iedere dag door een onnoemelijk aantal reclameboodschappen (wetenschappelijk doordachte leugens) belaagd. Veel mensen kopen daardoor iets om zich wat gelukkiger te voelen en dat “geluk” zakt na de aanschaf al gauw af naar nieuwe ontevredenheid. En dan moet er weer iets nieuws worden gekocht. Ik ken heel wat mensen die zo leven en daardoor steeds verder in de financiële problemen komen. Men wordt wijs gemaakt dat men door het kopen van vaak onzinnige producten gelukkig wordt terwijl iedere filosoof weet dat er echt helemaal niets op deze wereld is waaraan mensen een constant gevoel van geluk kunnen onttrekken. Maar dat laatste zal de verkoper van een sla-slingeraar nooit tegen zijn klant zeggen.

    • Zelf kom ik niks te kort omdat ik geld als middel beschouw en niet als doel, heb gruwelijke hekel aan multinationals en grootbedrijven die consumenten als slaven van de maatschappij maken, zelfs als je ziet wat er aan voedsel doorheen gedraaid wordt, dan zijn wij decennia verkeerd bezig!
     Sinds dat reclame de burgers in de ban houden, waarvoor ik ongevoelig voor ben min of meer uit voorwetenschap, gaat het neerwaarts, waarvan het begin zo’n 50,40jaar begonnen is!

  • Er zijn mensen die ook wel eens een leuke week willen hebben of 1 keer per 5 a 10 jaar een weekend weg of op vakantie.Budgetteren???Als je 200 euro over houd per maand en je moet alsnog een paar rekeningen betalen kan ik me heel goed voorstellen dat je daarvan ETEN koopt ipv jat en dus die rekening niet kan of wil betalen.

  • Er is niets relatiefs aan 70.000 mensen die dakloos zijn.
   Er is niets relatiefs aan het feit dat de lagere inkomens te laag waren, toen al, en dat bij die inkomens ver weg de meeste bezuinigingen gehaald zijn.
   Er is niets relatiefs aan voedselbanken die de vraag niet aan kunnen.
   Er is niets relatiefs aan de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor sommige broodnodige behandelingen. De politie heeft het er druk mee.
   Of de premie voor de zorg, en zeker het eigen risico, eigen bijdrage voor veel medicatie wat buiten de zorg valt.
   Huren zijn omhoog gegaan inkomens naar beneden.
   Kosten voor levensonderhoud blijven stijgen, inkomen gaat naar beneden.

   Ik kan je wel vertellen wie er geen verstand heeft van budgettering en aan wie het realiteitszin ontbreekt en dan heb ik het over onze regeringen ook die vd laatste jaren en uiteraard de brusselse boeven.
   Ik vrees alleen dat die tip van u, budgetteren en met name de tip “gezond verstand”, daar geen uitweg zullen bieden.
   Ik wens voor u dat u een goed inkomen kan behouden opdat u deze situatie nooit meemaakt waar deze mensen in zitten, aan de andere kant gun ik ook u inzicht in wat er werkelijk speelt in de maatschappij.
   😉

 17. De Overheid is voor een deel schuldig aan deze daklozenproblematiek.
  De vaste lasten zijn de afgelopen 25 jaar enorm gestegen….. vrij besteedbaar inkomen wordt steeds kleiner.
  En de Woning coöperaties hebben veel betaalbare huurwoningen verkocht.
  Veel sociale huurwoningen zijn afgebroken en dure (koop) woningen hiervoor in de plaats gekomen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.