Zijn werkloosheidscijfers opgeklopt voor verkiezingen?

Afhankelijk van de manier waarop de werkloosheidscijfers worden voorgesteld is het beeld rooskleurig of inktzwart. De keuze is aan de lezer. Feit blijft dat van de bevolking van 17 miljoen mensen slechts de helft op de een of andere manier werkt. Namelijk voltijds werkt 4,4 miljoen mensen en deeltijds minimaal 1 uur per week arbeidt 4,1 miljoen. (als de cijfers van het CBS correct zijn)

Werkloos, wat is dat?

Hoe zit de beroepsbevolking eigenlijk in elkaar? In dit overzicht is dit grafisch weergegeven.

Opstelling CBS, Beroepsbevolking van 15 – 75 jaar

Het overzicht gecombineerd met de uitkomsten van de arbeidsdeelname in januari 2017 levert de volgende cijfers op:
12,8 miljoen is de beroepsbevolking mensen van 15-75 jaar
hiervan zijn:
>>8,5 miljoen werkend (met 4,4 voltijdse en 4,1 miljoen deeltijdse banen).
>>4,3 miljoen blijven er over, die hebben geen baan, zijn daarnaar niet op zoek of niet direct beschikbaar.
(0,5 miljoen zijn werkloos – ILO definitie: mensen zonder betaald werk, actief op zoek en daarvoor beschikbaar)

Bedenkingen

Let op: mensen die minimaal 1 uur per week werken worden meegeteld met het werkende deel van de beroepsbevolking van 8,5 miljoen mensen. Daarnaast is het natuurlijk uitermate vreemd om mensen van boven de pensioenleeftijd (67 tot 75 jaar) tot de beroepsbevolking te rekenen.

Ook zijn deze ‘harde’ cijfers van het CBS gebaseerd op schattingen naar aanleiding van een periodiek gehouden Enquete BeroepsBevolking (EBB)?

CBS licht dit in een bijlage als volgt toe: “De cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden.” De Enquete BeroepsBevolking (EBB) is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland, met uitzondering van inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).”

Met deze maanduitkomsten wordt vervolgens een soort gemiddelde genomen, want zo gaat CBS verder: “De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Om deze reden is de gemiddelde maandmutatie over de afgelopen drie maanden opgenomen in het persbericht.”

Voorstelling van zaken

Het klinkt heel anders als gesteld wordt dat van de beroepsbevolking van 12,8 miljoen mensen slechts 8,5 miljoen of twee derde aan het werk is. Meer werkgelegenheid is er blijkbaar niet, waarbij van de 8,5 miljoen werkenden ook nog eens 4 miljoen parttimers zijn. Blijkbaar kiest de politieke elite er voor de werkloosheid te minimaliseren tot 500.000 mensen die geen baan heeft, terwijl dus ook gesteld kan worden dat slechts twee derde aan het werk is, en 4,3 miljoen mensen van de totale beroepsbevolking geen werk heeft.

Want zegt het CBS “In totaal was in januari 2017 zo’n 5,7 procent van de beroepsbevolking werkloos”.

Rob Vellekoop, 23 februari 2017

4 Comments

 1. Dat de cijfers van het CBS, zoals die naar buiten worden gebracht, niet kloppen snappen steeds meer mensen. Maar de achtergronden weten velen niet. Veel mensen denken dat het om getelde aantallen gaat. Dat het geen echte getallen zijn, maar bewerkingen van een steekproef onder 30.000 mensen weet bijna niemand. Maar dit feit geeft keihard aan, dat de cijfers fantasie zijn. Vroeger heb ik iemand gekend die als klokkenluider bij het CBS was ontslagen. Die vertelde mij dat CBS nog iets anders betekent, nl Centraal Bedrog Systeem. Centraal Bedrog Systeem. Goed onthouden. Dit alles vindt plaats onder de minister van Economische Zaken, de VVD-er Henk Kamp.

  Maarre, in feite is een derde van de volwassen bevolking zonder echt werk. Het echte werkloosheidspercentage ligt dus ruim boven de 30%.
  In de lijn met de cijfers van de Zuid-Europese landen. Wat daar kloppen de cijfers wel. Omdat de overheden daar geen opdracht hebben gegeven om met de cijfers van de werkloosheid te knoeien. !!!!!!!.

 2. Verkiezingsbedrog !
  file:///J:/Nieuws%20-%20Politieke%20verkiezingen%202017%20-%20Stemwijzer%20stem%20niet%20-%20Deel%206%20Overheid%20verschuilt%20zich%20achter%20macro%20ec.html

 3. Net wat je al zegt. Als de cijfers van het CBS kloppen? Want wie betaalt die bepaalt. En de rooskleurige cijfers van vlak voor de verkiezingen, die bij het aantreden van een nieuw (rechts VVD, CDA, D66) kabinet, als een blad aan de boom, voor nieuwe bezuinigingen weer omdraaien, beginnen nu toch wel echt op te vallen. Kijk het is voor creatieve rekenmeesters geen kunst om bij een gewenste uitkomst een sommetje te bedenken. En de meeste meeste mensen zijn alleen geïnteresseerd in de uitkomst en niet in de uitganspunten. Terwijl die minstens zo belangrijk zijn.
  Verder zou het niet zo slecht lijken als we uitgaan van een gem. leeftijd van 80jr. Tot je 20e studeren zonder te werken. En na hje 60e hoef je niet meer. Dan blijven er 40 werkzame jaren over.
  En als de bevolkingsopbouw gelijkmatig over alle leeftijden is verdeeld is en de helf dan goed werk heeft, dan zitten we goed.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.