#CETA kan nog steeds worden gestopt

Er zijn nog een paar stappen te nemen voordat het #CETA handelsverdrag tussen Canada en de EU definitief is vastgesteld. Een overzicht van de huidige stand van zaken.

 De stappen van het CETA-ratificatieproces
1. De Europese Commissie presenteert het resultaat van de onderhandelingen met de Canadese overheid
2. De Europese Raad (regeringen) keuren het goed. EU en Canada ondertekenen 30 okt. 2016
3. Het Europese Parlement stemt
3A– Commissie Internationale Handel (INTA) stemt
eind jan. 2017
3B– Andere parlementaire commissies geven hun mening
3C– Het Europese Parlement houdt de definitieve ‘plenaire’ stemming begin februari 2017
4. Nationale (en regionale) parlementen stemmen vanaf feb. 2017
  1. In juli 2016 kondigde de Commissie aan dat CETA als een gemengd verdrag zou worden afgesloten. Dat betekent dat CETA zowel door het Europese Parlement (EP) als door elk van de 28 Lidstaten moet worden goedgekeurd. In sommige Lidstaten (bijv. België) houdt dat goedkeuring door de regionale parlementen in of door de tweede kamers van nationale parlementen die de regio’s vertegenwoordigen (bijv. Duitsland).
  2. Hierna werd CETA op 30 oktober 2016 ondertekend door Donald Tusk (voorzitter EU Raad), Jean-Claude Juncker (Voorzitter EU-Commissie) en Justin Trudeau (Canadese premier).
  3. De datum die momenteel wordt vooropgesteld: 1 februari 2017. Zelfs half februari zou echter een probleem zijn geweest omdat de Europese parlementsleden daardoor maar weinig tijd krijgen om het document van 1600 pagina’s door te nemen voordat zij een definitieve beslissing nemen. Om CETA te verwerpen moeten ongeveer 272 van de 571 parlementsleden ‘nee’ stemmen. Als genoeg parlementsleden zich van stemming onthouden en er meer ‘nee’ dan ‘ja’ stemmen zijn, wordt CETA ook verworpen.
  4. Als de Europese parlementsleden het CETA verdrag in het Europese Parlement goedkeuren, wordt CETA naar elk van de 28 EU-Lidstaten gestuurd om daarover in het parlement gestemd te worden. Zelfs als één parlement CETA verwerpt, zal het vrijhandelsverdrag in zijn geheel mislukt zijn.

Normaal gesproken duurt het ratificatieproces van het Europese Parlement minstens zes maanden en gaat het daarna naar de plenaire stemming. Dergelijke onderzoeken bestaan uit hoorzittingen, debatten en schriftelijke verklaringen. Nu is daarvoor veel minder tijd beschikbaar.

Nog een omstreden kwestie: de verzoeken van parlementaire commissies om voor de stemming geraadpleegd te worden, waren oorspronkelijk verworpen. Drie commissies (milieu, transport en tewerkstelling) kregen pas na druk van groepen burgers en kritische Europese parlementsleden, toestemming om toch een schriftelijke mening voor te bereiden. Dit toont aan dat druk van burgers wel degelijk invloed heeft op het EU-beleid! De korte deadline ondermijnt de noodzakelijke controles om het debat en de democratie in het Europese Parlement te garanderen.

Na intensieve onderhandelingen met de EU liet Wallonië toe dat België CETA ondertekende, maar onder bepaalde nieuwe voorwaarden (zoals controle van de bepalingen over de speciale bescherming van investeerders door het Europese Hof van Justitie). De ratificatie van CETA in het Waalse parlement zal worden tegengehouden als de richtlijnen van Wallonië niet gevolgd worden.

Meer info

Rob Vellekoop, 9 december 2016

 

3 Comments

  1. als alle maatregelen voor een wereldregering succesvol getroffen worden, zullen we er niet onder uitkomen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.