NCTV: angst voor terrorisme zonder concrete bewijzen

De NCTV kan geen concrete aanwijzingen van voorbereidingen voor een aanslag vinden, maar acht toch de kans op een terroristische aanslag reëel. Kortom de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid jaagt de Nederlanders met het Dreigingsbeeld van november 2016 de stuipen op het lijf met vage vermoedens en aannames.

De coördinator baseert zijn doemscenario op de mogelijkheid dat er gewelddadige incidenten van extreemrechts en extreemlinks plaatsvinden en dat als het kalifaat van IS wordt verslagen, waarschijnlijk meer Nederlandse jihadisten   naar ons land terugkeren en zich vermoedelijk aansluiten bij de binnenlandse jihadbeweging.

De NCTV heeft radicalisering ontdekt bij zowel rechtse als linkse groeperingen. En dan gaan de alarmbellen rinkelen en de sirenes loeien, want dit kan volgens hem tot terrorisme leiden. Dit biedt op zich weer een aanleiding om te spreken van een dreiging, enzovoort.

Het nadeel van het optuigen van een instituut als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is dat je hiermee werkgelegenheid creëert die zichzelf keer op keer moet bewijzen. Vandaar dat ze doen waarvoor ze salaris ontvangen namelijk dreigingen inschatten en melden.

Voordat de NCTV werd opgericht waren er natuurlijk ook al gewelddadigheden. Deze werden meestal niet verwacht, van dreiging werd dan ook van tevoren niet gesproken. Het grote voordeel voor de samenleving was dat politie en leger niet steeds in staat van paraatheid werden gebracht en dat de pers veel minder over dreigingen sprak en daardoor niet bijdroeg aan een algemene atmosfeer van angst.

Deze keer komt de NCTV via de NOS met een mogelijke dreiging tijdens de verkiezingen. Hebben wij iets aan zo’n mededeling? Nee. De overheid is nu niet en zal waarschijnlijk ook nooit in de toekomst, in staat zijn om iedere terroristische aanslag te voorkomen.

Zeker niet wanneer je je realiseert dat ook veiligheidsdiensten aanslagen in scene zetten of laten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan Gladio in de vorige eeuw en de acties van geheime diensten die terroristische groeperingen aan het werk zetten. (Meer info) Trouwens ook de meest recente terroristische aanslagen worden door tal van mensen argwanend bekeken, omdat zij ook hier het mogelijk achten dat zij door geheime diensten zijn aangestuurd.

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag. De NCTV publiceert vier maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN),een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland.

Wat is eigenlijk terrorisme en wat zijn dan terroristen?
De definitie van de Nederlandse overheid voor terrorisme luidt:

Het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Met andere woorden het uit ideologische motieven plegen van daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade met als doel de politieke besluitvorming te beïnvloeden is terreur. Hieronder kan gemakkelijk de politie-staking vallen. De politiebonden wilden de politiek beïnvloeden over de hoogte van hun salarissen en veroorzaakten daarvoor onder andere verkeershinder op snelwegen.

In België maakten ze aan den lijve mee hoe het straatbeeld door angst bepaald werd. Angst na de aanslagen in Parijs, zeker, maar ook angst voor de ongeziene maatregelen die sinds 13 november 2015 werden genomen. Het hoofdstedelijk gewest Brussel stond onder de staat van beleg, terwijl de rest van het land zich in een noodtoestand bevond.

De definitie van terrorisme is zo breed dat ook stakingen daaronder kunnen vallen. Als de overheid, zoals in België, besluit dat er terreurdreiging is van een bepaald niveau dan volgt de staat van beleg en worden demonstraties verboden, maar blijven kerncentrales onbeveiligd. Het komt er in feite op neer dat vanaf het moment van een bepaald niveau van terreurdreiging een soort Veiligheidsraad de zeggenschap overneemt van de democratisch gekozen regering, waardoor opeens andere regels gelden met name wat betreft de vrijheid van meningsuiting.

Rob Vellekoop, 15 november 2016

10 Comments

 1. Oef! Met deze definitie zou ik al snel als terrorist kunnen worden bestempeld. Of als Lonely Woof. Bij de eerste echte Lonely Woof die hier over de grens trekt ligt het CDA en Europarlementariër Annie Schrijer -Pierik (CDA) als beschermer van Roodkapje,de jagers en industriële agrarische wereld met wat jagers al klaar om iedereen in een angstpsychose te jagen en het mooie dier ter stond neer te schieten. Natuurlijk is dat op ondeskundigheid en angst gebaseerd, maar wie maalt daar nog over in dit land. Nu ja een paar nog gelukkig. Ook de framing van anitifa,linkse vrijdenkers en anarchisten door politiek,NCTV en NOS door deze min of meer gelijk te stellen aan rechts extremisme wordt als goed middel gezien voor verdere repressie en om te voorkomen dat het technocratische, neo-liberale en kapitalistische kaartenhuis instort. Voorlopig zet ik de ecologische strijd gewoon door. In het klein en sameen op wat grotere schaal. U hoort wel wanneer ik wordt opgepakt.Volgens mij staat deze site namelijk ook al onder verscherpt toezicht. Doet mij denken aan de film Das Leben der Anderen

 2. Die man ziet zijn beroep waarschijnlijk in gevaar komen, dus spelt het publiek maar gauw wat op de mouw?

 3. De Bildenberggroep Sloper,
  Hoe bang zijn/is de kapitalistische graaiers van het voetjes volk,die al 60 a 70 jaar lang opgelicht–bestolen-voor de gek zijn gehouden….hoe bang zijn-is men geworden..
  1 voorbeeld…..het kwartje van Wim Kok die wij nog steeds terug moeten krijgen!
  2 voorbeeld…..de recentelijke ontslag genomen belasting medewerker die er flink op los gegraaid hebben wat de staat der nederlanden een begrotings tekort heeft van 70 miljoen..dat mag U weer bij gaan betalen.
  3 voorbeeld…..de hoogste chef van de politie met zijn malloten van vriendjes die er heerlijk van gegeten en gedronken hebben…en dan te weten dat er honger is in dit land…want waarom zijn er dan nog voedselbanken??

  Ik zou als ik die lui zou zijn langzaam maar zekers ook eens bang gaan worden voor een totale volksopstand!
  Iedereen staat zo wat stijf van de schulden bij die graai bankjes..bijna niks te vreten….de zorg die tot op het bot toe is uit gemolken en als je geen geld hebt om je te laten behelpen ga je kapot…net als in de middeleeuwen!
  O..dat was ik nog vergeten…men zegt dat dat allemaal ..democratie is!!
  Dat is nederland anno 2016!
  ik dank u!

 4. DE overheid doet ongehoord zich bedienen van methoden, die alleen aan machtswellustelingen toegeschreven zouden worden?

 5. Het feit dat deurwaarders in samenwerking met politie iemand onder dubieuze redenen dwingen tot betaling of uitzetting met gebruik van geweld, is dan plotseling geen terreur??
  Het onder dwang met dreiging van buitensporig geweld innen van belasting is dan volstrekt normaal???

  • Zo..is het Robvdz.

   Als deze ,,mensen,, die voor deze criminele rovende bedrijven werken $$
   zich innerlijk eens gaan beseffen , waarvoor zij hier op aarde zijn gekomen.
   Is dat een missie om je medemens(en)verdriet , en ellende te bezorgen ?
   of is je missie hier op aarde om samen met ons allen in vrede met elkaar in harmonie samen te leven ?

   Dus ben je een duivel of een engel op deze planeet in dit Universum ?

   https://www.youtube.com/watch?v=dEAVMiNXaI4

 6. Wat ik niet begrijp is het feit dat terugkerende Jihadisten niet worden veroordeeld door een rechtbank. Het zijn in feite toch Nederlandse burgers die een vorm van desertie plegen, per slot van rekening zijn we lid van de N.a.v.o. en deze is in oorlog met Is (Isis). Het zijn over het algemeen jonge mensen die niet goed zijn onderwezen en verkeer zijn geïnformeerd.

  • Al die watjescultuur, aandacht, is gewoonweg de mensen hiermee bezighouden als afleiding op andere belangrijke zaken?Zo hebben zze euro er ongevraagd door gejast, en nu met die verdragen als ceta, oekraine etc trappen we er niet mee in althans als het europarlement niet ligt te slapen, zoals afgelopen week het geval was bij de bespreking over zaken die het eurogebeuren aanging, terwijl Trump met gelkuidoverlast zat te trompetteren,en mogelijk voor de zoveelste keer in slaap gedut is en de reglementen als zodanig, vanzelfsprekend, aangenomen werden?

  • @math En jij bent blijkbaar onderwezen en geinformeerd door de msm, IS is een verzinsel van US en Israel om Syrie te ontregelen en regime change te bewerkstelligen. Volgens jouw beredenering zijn we dus eigenlijk in oorlog met de US.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.