Rutte stelt uitvoering Oekraïne Nee weer uit

Vanmiddag meldt Rutte op zijn FB pagina dat ‘het kabinet de komende periode verder gaat onderhandelen…om recht te doen aan de nee-stemmers’. Het besluit stelt hij uit tot 15/16 december. Als hij werkelijk recht wil doen aan de nee-stemmers zoals hij schrijft dan geldt natuurlijk maar een oplossing, namelijk dat het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne voor Nederland niet doorgaat.

Rutte heeft voor ratificatie van dit verdrag de steun van de Eerste Kamer nodig, en daar heeft het kabinet geen meerderheid. Rutte worstelt er mee om deze kamer achter zijn dubbelzinnige standpunt te krijgen. Nu stelt hij het besluit weer uit.

Blijkbaar is het Rutte de afgelopen dagen, sinds zijn dramatische persconferentie van afgelopen vrijdag, niet gelukt de oppositie achter zijn standpunt te krijgen.

Minister-president Rutte schrijft op FB op 31 oktober :

Het kabinet gaat komende periode verder onderhandelen in Brussel om een juridisch-bindende oplossing te vinden die recht doet aan de nee-stem van het Oekraïne-referendum. Dit besluit hebben we vandaag in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht, in antwoord op een kamermotie die ons vroeg om voor 1 november duidelijkheid te geven. Dat kost opnieuw tijd, meer dan velen gewenst hadden in Nederland. Het kabinet begrijpt heel goed dat menigeen dit een moeizaam proces vindt. Dit leidt tot een algemeen gevoel van ongenoegen dat zo spoedig mogelijk moet worden weggenomen.

Het Associatieakkoord met Oekraïne kan niet los worden gezien van de instabiliteit aan Europa’s grenzen. Nederland is onderdeel van een brede internationale coalitie die eensgezind strijdt voor stabiliteit en tegen agressie in de wereld. Juist die eensgezindheid is nodig als antwoord op het Russische buitenlandse beleid dat leidt tot destabilisering aan de grenzen van Europa. Gelet op deze internationale context ziet het kabinet het als nationaal belang om alles te proberen om de binnenlandse zorgen te adresseren en ratificatie mogelijk te maken.

Onze inzet is om tijdens de Europese Raad van 15 en 16 december tot een onderhandelingsresultaat te komen dat tegemoet komt aan de voornaamste zorgen die in het maatschappelijk debat over de Associatieovereenkomst naar voren zijn gekomen. Het kabinet denkt aan een besluit van de staats- en regeringsleiders dat vastlegt dat de Associatieovereenkomst geen opstap is naar of recht geeft op lidmaatschap van de Europese Unie, geen collectieve veiligheidsgarantie voor Oekraïne inhoudt, de Lidstaten geen verplichting tot militaire samenwerking oplegt, geen recht verleent aan Oekraïense werknemers op toegang tot de EU arbeidsmarkt, en evenmin een verplichting inhoudt tot financiële steun aan Oekraïne. In dat besluit zou verder moeten worden vastgelegd dat versterking van de rechtsstaat en in het bijzonder corruptiebestrijding een centraal onderdeel zijn van de Associatieovereenkomst.

De vele internationale contacten in de voorbije maanden geven het kabinet het vertrouwen dat een dergelijke juridisch-bindende oplossing haalbaar kan zijn. Als dat inderdaad het geval blijkt, dan zal het kabinet een voorstel tot regeling van de inwerkingtreding van de goedkeuringswet indienen aan de Tweede Kamer.

Rob Vellekoop, 31 oktober 2016

7 Comments

  1. zal hem lekker niet lukken, kijk maar de commotie ,rel in het Brits parlement?
    Is de stem van het volk wel werkelijk terug te vinden in het parlement??

  2. Als hij zich louter en alleen bij de voorwaarden van het verdrag houdt en er niet omheen loopt te lullen zoals gewoonlijk?

  3. De kranten van de staatsmedia moeten het volk alleen nog wat vòòrmasseren voor de JA-stem, althans las al dat de 2de kamer al mee begint te gaan in de argumenten, die volgens mij als een tang op een varken slaan, die Rutte aanvoert(zgn èèn blok vormen voor oorlogsdeiging tegenover Rusland) ?

  4. Een weerzinwekkende persoonlijkheid. ’s Mans slappe trekken doen het ergste vermoeden.

  5. Mark ‘Pinokkio’ Rutte, de MP zonder ballen… en een slap aftreksel van een echte oerHollandse kerel, wacht zijn kans af om dat Oekraine ‘handelsverdrag’ er gewoon doorheen te kunnen jassen. Hij zal dit het liefst uit willen stellen tot na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 uit! Bang voor Porochoco en bang voor ons, het Nederlandse voetvolk/stemvee!!! Het is te hopen dat het ijs in de stemhokjes a.s. 15 maart ’17 voor hem sterk genoeg zal zijn om er niet door heen te zakken…

  6. Mark Rutte gaat een “juridisch-bindende oplossing” zoeken voor een klip en klaar NEE van de nederlandse bevolking.

    Ook hier: Mark Rutte rekent op de domheid van de bevolking. Succes verzekerd!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.