Oranjes betalen geen belasting, kamer wil dit stoppen

Op donderdag vindt er in de Tweede Kamer de bespreking plaats van de begroting van de Koning. In eerste instantie hebben Kamerleden hierover vragen gesteld aan Rutte. Deze gaan met name over de geheime belastingdeal uit 1973 die RTL heeft gepubliceerd over de compensatie voor de belasting die het Koninklijk Huis zou moeten betalen.

Volgens de Grondwet zijn de leden van het Koninklijk Huis vrijgesteld van het betalen van belastingen.

De wet bepaalt wie lid is van het Koninklijk Huis. Deze leden zijn vrijgesteld van het betalen van Inkomstenbelasting, Successierecht, Overdrachtsbelasting en Schenkingsrecht. Ook over de vermogensbestanddelen die verband houden met de uitoefening van hun koninklijke taak. (Grondwet artikel 40). Alleen zijn de leden wel vermogensrendementheffing verschuldigd, maar deze komt dus te vervallen door de belastingdeal uit de 70-er jaren van de vorige eeuw.

Officieel is de Koning wel belastingplichtig over zijn privévermogen, maar niet over schenkingen en vererving van zijn privévermogen.

De site van het koninklijk huis: “Dit is zo in de Grondwet geregeld om ervoor te zorgen dat de Koning zijn vermogen behoudt dat hij, bijvoorbeeld bij roerende zaken, nodig heeft voor de uitvoering van het koningschap. Ook zorgt het voor een financieel onafhankelijke positie van de Koning.”

RTL pakt breed uit over een zogenaamd geheim document, dat echter als Memorie van Toelichting in de officiële stukken is opgenomen, maar waar verder niemand aandacht aan heeft besteed. Op deze manier wordt het Koninklijk Huis meer dan 40 jaar lang volledig belastingvrijdom gegeven.

De PvdA heeft aangekondigd met een Initiatiefwet te komen om de belastingvrijdom van het Koninklijk Huis op te heffen en iedereen belasting te laten betalen. Hiervoor zullen zij waarschijnlijk steun gaan krijgen van D66 en SP.

Premier Rutte laat een historisch onderzoek doen naar de inkomensafspraken uit 70-er jaren met de Oranjes. Oppositiepartijen SP, D66 en GroenLinks eisen opheldering van premier Rutte.

De SP-er Van Raak sprak de angst uit dat het beoogde onderzoek veel te grootschalig dreigt te worden. Hij vond dat het zich moet toespitsen op de belastingdeal waarvan door Rutte het bestaan wordt ontkend, ondanks de door RTL aangevoerde bewijsstukken uit het Nationaal Archief en uit een andere bron die Rutte niet bekend is en waarnaar hij bij RTL ook niet heeft gevraagd.

Opvallend waren de opmerkingen uit christelijke hoek CU, SGP en CDA. Deze partijen willen bijna vanuit een soort gene niet meer informatie over de financiën van het Koninklijk Huis. Met name het CDA maakte zich drukker over de mogelijke imago schade die de oranjes oplopen dan over wat er nu werkelijk feitelijk is financieel is geregeld.

Tijdens het debat zijn enkele opmerkelijke uitspraken gedaan door de woordvoerders van de verschillende politieke partijen.

Rob Vellekoop, 27 oktober 2016

4 Comments

  1. Allemaal verkiezingsretoriek?
    Waar hebben we dat stelletje slapers in de 2de kamer voor?
    Die Assher loopt nu al vooruit de migranten aan de slag te helpen en woonvoorziening te regelen, dat ie zich maar inzet voor die 6000000 mensen met een enorme schuldenlast, en daarom dreigen uit hun woning uitgezet te worden?>

  2. Kamerleden hebben helemaal niets te willen, hun taak is het zogenaamde KH te dienen, al het andere is een show voor de bühne!!! Nederland is al 200 jaar een dictatuur onder deze bastaard oranjes.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.