Duits Hof staat CETA toe onder voorwaarden

Er gloorde even hoop nadat een aantal organisaties en bijna 200.000 ongeruste Duitse burgers het CETA-verdrag als mogelijk in strijd met de grondwet hadden aangevoerd bij het Duitse Constitutionele Hof. Vandaag wees dit Hof de bezwaren van de burgers af.

De Bondsregering kan het verdrag voorlopig ondertekenen op 27 oktober tijdens de EU-Canada top in Brussel, maar het Bundesverfassungsgericht heeft drie voorwaarden gesteld.

duitsch
Bundesverfassungsgericht – Constitutionele Hof, de hoeders van de grondwet

In de eerste plaats moet Duitsland veiligstellen dat het land zich nog kan terugtrekken als dit naar een later oordeel van het Hof noodzakelijk is. Daarnaast moet de regering er voor zorgen dat alleen delen van de overeenkomst gelden die niet in strijd zijn met geldende EU regels. Tot slot mag het Investeringsgerecht pas in werking treden nadat de volledige ratificering door alle EU-leden heeft plaatsgevonden.

Door deze beslissing blijft er hoop omdat het stopzetten van CETA steeds mogelijk blijft.

In Duitsland is het verzet tegen de handelsverdragen TTIP en CETA het sterkst. Op 17 september zijn 320.000 mensen op de been gekomen tegen de handelsverdragen. In Berlijn, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München en Leipzig protesteren mensen tegen de verdragen met Canada en de VS.

Na instemming van het Europese Parlement zou CETA begin 2017 in delen voorlopig in werking kunnen treden. Het kan pas volledig van kracht worden nadat de parlementen van de 28 lidstaten het hebben geratificeerd.

Meer over TTIP/CETA

Rob Vellekoop, 13 oktober 2016

4 Comments

  1. TISA
    Heb je van de handelsverdragen TTIP of CETA nog wel gehoord, van TISA meestal niet. Ook daarover wordt aan de bel getrokken. Dit verdrag wordt deze maanden in het geheim uitonderhandeld en moet de standaard worden voor alle dienstverlening over de hele wereld. Uitgangspunt daarbij is niet betere dienstverlening of waar een samenleving behoefte aan heeft.
    Alles staat in het teken van wereldwijde marktwerking door op steeds meer winst gerichte grote multinationals. Clausules regelen onomkeerbare privatisering en perken democratische invloed in. Het verdrag gaat over alle diensten, ook publieke als zorg, welzijn, onderwijs, vervoer, water of veiligheid.

    Meer uitleg vindt je hier;

    http://www.andereuropa.org/kalender/nederland-actiedag-voor-eerlijke-handel/

  2. Zeker dat elke poging van TTIP om via ceta toch EU te infiltreren wordt genegeerd!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.