Eerste Kamer kan verder uitkleden medisch geheim stoppen

De privacybarometer.nl maakt zich hard voor het handhaven van het medisch beroepsgeheim voor patiënt en volksgezondheid. VVD-minister Schippers wil voor een belachelijk klein beetje minder fraude het medisch beroepsgeheim nog verder om zeep helpen. Haar voorstel is strijdig met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Tweede Kamer heeft ze al zo ver gekregen, de Eerste Kamer moet nog het voorstel bespreken.

Het medisch beroepsgeheim was echter al eerder aangetast doordat verzekeraars al de mogelijkheid hadden om bij vermoedens van fraude de patiëntgegevens van de meeste verzekerden te bekijken. Die mogelijkheid wordt nu opgerekt naar alle verzekerden. Kortom we zijn er al veel eerder ingeluisd!

Het belang van de verzekeraars bij kennis van het medisch dossier van patiënten is dat de verzekerde kan worden uitgesloten van verzekering en dat kan weer minder kosten dus nog meer winst opleveren.

De lobby van de zorgverzekeraars is machtig. Zij verdelen onder elkaar ieder jaar meer dan 1 miljard winst, naast de topsalarissen die het management opstrijkt. Daardoor is de Tweede Kamer waarschijnlijk zo gemakkelijk meegegaan met het voorstel van zorgverzekeraars-ambassadeur Schippers.

Binnenkort bespreekt u het wetsvoorstel van Minister Schippers over opsporing van fraude in de zorg*. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat commerciële bedrijven, namelijk de zorgverzekeraars, inzage kunnen krijgen in medische dossiers van mensen.

Het wetsvoorstel betekent een drastische inperking van het medische beroepsgeheim en kan daarmee het vertrouwen in de behandelrelatie en in de zorgverzekeraars ernstig schaden. Een ongeschonden medisch beroepsgeheim is fundamenteel voor een goede en toegankelijke gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat burgers altijd om expliciete toestemming wordt gevraagd voordat in hun medisch dossier gekeken mag worden.

De totaal geconstateerde fraude met zorggeld in 2015 blijkt slechts 0,015% te zijn. Het is buitenproportioneel om vanwege een dergelijk klein percentage voor iedereen de vertrouwelijkheid van medische gegevens in te perken en verzekeraars de mogelijkheid te geven het medisch dossier zonder toestemming in te zien.

Wij onderschrijven het belang van goede controles op juiste besteding van zorggelden. Uit de cijfers blijkt dat inzage in medische dossiers zonder toestemming van burgers zo goed als niets aan fraudebestrijding bijdraagt. Het belangrijkste pleidooi van de zorgverzekeraars zelf is dan ook om de aandacht te richten op eenvoudigere en transparante processen zodat fraude moeilijker is en sneller wordt ontdekt.

Bovendien blijkt er een minder ingrijpende oplossing mogelijk mét behoud van het medisch beroepsgeheim. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens mogen slechts noodzakelijke en proportionele inbreuken op de privacy worden toegestaan en moet daarbij de minst ingrijpende oplossing gekozen worden. Het wetsvoorstel voldoet aan geen van deze drie voorwaarden. Het onderdeel over inzage in medische dossiers zonder toestemming zou daarom geschrapt moeten worden.

privacy barometer.nl

Rob Vellekoop, 24 september 2016

5 Comments

  1. Only you, Als Schippers de wet “verwarde personen” er doorheen krijgt gejast, dan zijn kritische burgers zoals U en ik vogelvrij verklaard. Weet uit persoonlijke ervaring dat veel mensen zich niet kunnen voorstellen wat voor een impact een dwangopname voor iemand en zijn naaste omgeving betekent. En dan nog niet te spreken over de dwang medicatie en therapie. Van de 10 gevallen gaan er 9 over in een 3 weken durende I.b.s. ( in bewaringstelling)die oorzaak hiervoor is onwetendheid en agressief gedrag wegens verzet. Dit kan zowel verbaal of non-verbaal. (word vermeld in Uw elektronisch patiëntendossier, kan de zorgverzekeraar even meelezen). Met die donorregistratie heb je nog een keuze,trouwens Ook handig voor de zorgverzekeraar.

  2. Je gaat me toch niet vertellen dat de donor registratie doorgaat? Zoals het geld erdoor heen gejast wordt voor zaken die niet de burger tegemoetkomen, zoals hoogstandjes , leger ed?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.