Vredesweek van 17 – 25 september

Vredesorganisatie PAX organiseert dit jaar de 50e Vredesweek van 17 t/m 25 september. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

De Walk of Peace
18 september in Enschede
vanaf 12.30 tot uiterlijk 15.00 uur aanmelden bij de start.
Om 13.00 is de opening op het Willem Wilminkplein.

Manifeest
zaterdagavond en -nacht van 24 september in Amsterdam
de Stadsschouwburg in Amsterdam wordt omgetoverd tot een vredespaleis
waar theatermakers, schrijvers, muzikanten, kunstenaars en DJ’s samenkomen met het publiek om te feesten voor vrede.

PAX werkt samen met burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een brede groep burgers, maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan onder de naam IKV Pax Christi. Vanaf 29 januari 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX.

Rob Vellekoop, 23 augustus 2016

1 Comment

  1. Dat is waar de mensheid naar moet streven VREDE & GERECHTUHEID en …DUURZAAMHEID (ecologie & social;e duurzaamheid). De bezem moet door Den Haag over het Binnenhof. Weg met al die politieke partijen, die allemaal uit zijn op eigen gewin en niet voor het algemeen belang. Geen corruptie, machtsmisbruik en de macht aan de burger. Directe democratie dus en een anti-liberaal politiek beleid. Strijd tegen armoede, strijd voor goed onderwijs, werknemerszelfbestuur in bedrijven en overheid! Coóperatieve bedrijven. Weg met de corrupte banken & verzekeraars, de uitbuiters en loonslavernij van deze tijd! Een gegarandeerd basisinkomen, mits betaalbaar, en afschaffen van alle sociale voorzieningen burocratie. Weg uit de Navo, gedomineerd door de VS, geen defensie (meer) geen te dure JSF. herverdeling subsidies e.d. o.a. voor kunst e.a. niet voor overleven burgers noodzakelijke geldstromen. Een internationale wet maximum inkomens. Anti-liberaal beleid (VVD, CDA, SGP> CU, D’66 en PVV.) Meer macht aan de vakbeweging (FNV). Geen vooroordelen tegen buitenlanders, en genuanceerd beleid inzake religies. Tegen politieke radicale ideologieën (terreurdreiging). Uitroeien anti-humane gewelddadige terreurbewegingen als AL Quaida en IS etc.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.