Wat is er toch mis met onze pensioenen?

Op pensioengebied spelen op het ogenblik drie zaken. Dat zijn de aanstaande goedkeuring van een nieuwe pensioenregeling binnen de EU, het zogenaamde tekort bij de fondsen en het gesjoemel door de pensioenfondsen met ons geld. Eigenlijk is er helemaal niets mis met de pensioenen alleen moet de pensioengerechtigde opletten dat zijn geld niet verdampt of wordt weggesluisd.

Europese Unie

Met aanvullende regels (IORP-II) wil de EU de interne markt voor pensioenfondsen gemakkelijker toegankelijk maken, fondsen moeten in een andere lidstaat actief kunnen worden.
Volgens de nieuwe regels zijn overdrachten van fondsen mogelijk van de ene naar de andere lidstaat en kan De Nederlandsche Bank dit tegenhouden wanneer de rechten van deelnemers in het gedrang komen. Ook kan een overdracht worden tegengehouden als een fonds in onderdekking is en moet een meerderheid van de pensioendeelnemers met de overdracht instemmen. Tweede Kamerlid Omtzigt maakt zich zorgen over de gevolgen van het verplaatsen van pensioenregelingen naar lidstaten met een soepeler toezicht.

Tekort bij de fondsen

Allereerst heeft de overheid in de 90-er jaren van de vorige eeuw tijdens het derde kabinet Lubbers 15 miljard euro onttrokken aan de pensioenpot van het ABP. Dit is gebeurd toen het ABP los werd gemaakt van de overheid en zelfstandig verder ging in het verzorgen van de pensioenen voor overheidspersoneel. (meer info zie Ad Broere)

Recent worden pensioengerechtigden bijna dagelijks opgeschrikt door verontrustende berichten dat er niet voldoende pensioengelden beschikbaar zijn. Door de lage rente stand en tegenvallende resultaten op beleggingen in effecten ontstaan tekorten. Volgens Ad Broere is er echter geen enkele reden voor paniek:”De nu gepensioneerden hebben niets te maken met de toekomstige rendementen van de fondsen, omdat er in het verleden meer dan voldoende reserves zijn opgebouwd om aan de verplichtingen naar de gepensioneerden te voldoen.”
De onrust is afkomstig, omdat, zo stelt Broere: “De pensioengerechtigden die nu in de opbouwfase zitten, sparen voor hun eigen pensioen. En inderdaad, zij hebben te maken met het huidige en toekomstige beursklimaat en met de lage rente. Dit is het motief om het pensioenstelsel te herzien.” Kortom voor de gepensioneerde is er geen vuiltje aan de lucht, de werknemer die nu zijn pensioen aan het opbouwen is zal zijn vinger aan de pols moeten houden en de bestuurders van zijn pensioenfonds voortdurend moeten controleren! Terwijl de gepensioneerden er voor moeten zorgen dat hun opgebouwde potten niet verloren gaan. Zorg hierover is zeker op zijn plaats.

Gesjoemel door pensioenfondsen

De omroep MAX ging op onderzoek uit naar de beleggers van de Nederlandse pensioenen. De eerste drie uitzendingen ‘Zwarte Zwanen’ maakten tienduizenden reacties los. De documentaires zijn tot vandaag gespreksstof in de bestuurskamers van de pensioensector. Het programma onthult de salarissen en bonussen van vele miljoenen voor pensioenbeleggers. ‘Zwarte Zwanen’ levert het bewijs dat met pensioengeld van ABP en PFZW rendement werd gemaakt door uitgeefconcern PCM leeg te halen met de techniek die Private Equity genoemd wordt. Het FNV-ledenparlement nam naar aanleiding van ‘Zwarte Zwanen’ een motie tegen pensioenbeleggingen in Private Equity aan. Pensioenpremies worden voor het grootste deel buiten Nederland belegd door investeringsbanken zoals Goldman Sachs. Met deze beleggers worden geheime contracten gesloten, waarvan de details niet met de pensioengerechtigden worden gedeeld. Opvallend is ook het gebrek aan voldoende controle van de besturen van de fondsen. Deze controle is keihard nodig. (zie NPO-uitzendingen)

Rob Vellekoop, 21 augustus 2016

12 Comments

 1. Hola aloha amigo Rob,

  In jouw artikel staat het volgende beschreven:

  “Volgens de nieuwe regels zijn overdrachten van fondsen mogelijk van de ene naar de andere lidstaat en kan De Nederlandsche Bank dit tegenhouden wanneer de rechten van deelnemers in het gedrang komen.”

  Echter aan De Nederlandse Bank is niks Nederlands aan, want in 1999 werd de DNB onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank (ECB), En de ECB is een onderdeel van de EU en als het politieke tuig van de EU in opdracht van the global elite het hebben gemunt op het pensioen van mijn medelanders, dan kan ik je hierbij al mededelen, dat dit hen (de EU gangsters + the global elite) ook zal lukken voor de volle 100% en zowel de sparende als gepensioneerde medelanders zullen hiervan het slachtoffer worden.

  En het publiek wordt al voorbereid en gehersenspoeld door middel van staatspropaganda op de NLse treurbuis, want gisteren was ik bij een goede amiga van mij en daar zag ik de onderstaand reportage van 1 vandaag waarin Henk krol van de 50+ partij als een leugenaar wordt omschreven en de NLse pensionados als rijke (klagende) stinkerds ….. Zie vanaf 18:15

  http://www.npo.nl/eenvandaag/27-08-2016/AT_2055178

  Trouwens ik heb zelf al ruim 10 jaar geen TV meer in huis en wat was het wennen om al die voorgeprogrammeerde leugens te beluisteren en bekijken van de publieke omroepen op de NLse truerbuis. De publieke omroepen dienen niet het publiek ( volk) maar de polder dictatuur en hun trawanten uit zowel het binnenland als buitenland. Ach ik had wel meteen door hoe men bij Eenvandaag de oudere generatie uit NL een pootje lichtte ….

  .

 2. ER BESTAAN OOK BANK-BILJETTEN VAN WEL VIJFTIG-MILJARD IN AFRIKAANS ZAMBIA/ZIMBABWE WAARMEE MEN EIGENLIJK GEEN BOTERHAMMEN KAN KOPEN VANWEGE INFLATIE ! . . . . . HET BESTE PENSIOEN IS VINDING-RIJKHEID !

 3. Je ziet het grote plaatje niet, Jeanine Hoefnagels. Doe eerst je oogkleppen eens af voordat je zo dom reageert.

 4. De pensioenfondsen zijn in liquiditeitsproblemen gekomen door de idiote renteverlaging tot 0 van Draghi van de ECB, waardoor de pensioenfondsen vrijwel niets meer kunnen bijtellen, dus geen garanties meer kunnen geven voor onze oude dag. Daarom moet Nederland dan ook uit de EU stappen voordat het te laat is en nog veel meer ouderen door het financiële ijs zakken en verzuipen. Dat hebben de wederopbouwers van ons land niet verdiend !!

 5. Pensioenfondsen: Het appeltje voor de dorst waar we ons mede-aardbewoners en dus onszelf mee om zeep helpen

  ‘Eigenlijk is er helemaal niets mis met de pensioenen alleen moet de pensioengerechtigde opletten dat zijn geld niet verdampt of wordt weggesluisd.’ …….???

  Er is juist van alles mis met het hele instituut ‘Pensioenfondsen’. Het appeltje voor de dorst komt namelijk tot stand door de pensioenfondsen welke allerlei andere technocratische en kapitalistische instituties in de lucht houden. Om daarmee de Aarde en al haar medebewoners om zeep te helpen en/of te beperken in hun levensdrang. Er wordt door of eigenlijk via de pensoenfondsen, het is hun lieve lust, geïnvesteerd in (high-tech)wapenhandel, nucleaire wapens en energie, aardoliemaatschappijen, kolenmijnen, ertsmijnen, voedingsmiddelen-, medische-, farmaceutische-, chemie-, kunstmest- en bestrijdingsmiddelen industrie.

  Welbeschouwd kun je stellen dat pensioen voor een groot deel is opgebouwd om een bijna onomkeerbaar gezwel nog groter te maken. Dus daar werk je, mocht je een pensioen opbouwen, (verplicht) aan mee. En onze kameraden in Verwegistan, voor wie schoon drinkwater, we slaan al boerend nog even een colatje achterover, en een appel per dag al een ‘godsgeschenk’ is, hebben nog verder het nakijken. In wezen zijn de pensioenfondsen,voor een groot deel verantwoordelijk voor de ecologische crisis. Een crisis waar elke andere crisis een afgeleide van is.

  Zo lang we ons door politici en hun faciliterende geradicaliseerde extremistische wegbereiders dom laten houden en angstig laten maken, zolang zal het met pesticiden bespoten appeltje onze westerse honger stillen en onze dorst nog lessen. Maar dus ook het gezwel in en buiten ons doen laten toenemen. De vraag is; Hoelang zullen de gespecialiseerde eenheden van de macht en u en ik dat nog volhouden?

  Het is van een triest niveau dat ook de zogeheten ideale banken gewoon in hun beleggings- en aandelenfondsen de Unilevers, de Heinekens, zeg maar degene die het eigenlijk in de westerse democratieën’ voor het zeggen hebben, de multinationals, hebben opgenomen. Het is ook triest dat de regering pensioenopbouw voor een ieder verplicht wil stellen.

  Eerder schreef ik in een krant dat we als vrijdenker geboren worden maar dat we alras door de overheid een Coca Cola flesje en even wat later een MCDonalds hamburger en Heinikenflesje in de mond krijgen geduwd. Eigenlijk mogen we niet echt vrij en gezond leven en mogen we ook niet echt in vrij en gezond doodgaan.

  Pensioenfondsen opdoeken dus. Tenzij al het geld en middelen via kleine coöperaties worden ingezet voor kleinschalig werken, ondernemen, leven en echt samenleven van binnenuit. Daarmee worden alle medebewoners, ook in hun eigen waarde, weer meer gelijk aan elkaar. Daar hoort dit soort pensioengif niet bij.

  De echte Appel die de dorst doet lessen is namelijk de borst van Moeder Aarde. Het lijkt mij dat we die levensvloeistof gifvrij moeten houden.

 6. Wat er mis is met onze pensioenen?! Lees mijn pensioenartikelen op PLAZILLA onder mkopje Teleskoop Magazine. Co Meijer

  • Dan moet je er voor zorgen dat je wel je pensioen krijgt. Klagen helpt niet, actie wel.

   • precies rob. Ik begin zó de pest te krijgen aan al die klagers die gewoon op hun luie reet blijven zitten en denken: laat anderen het maar voor mij doen………

 7. Willen die kapitalistische woekeraars er nog een slaatje uit slaan ook? Het was hun eigen wens dat de fondsen met geld zouden speculeren, als het dan mis gaat, ligt de schuld bij de bestuurders van de fondsen? Nu het hele stelsel binnen enkele maanden klapt verdampen de reserves binnen een dag. Geld is toch al helemaal niets meer waard omdat het welvaart kost. “Juf, waarom gebruiken die kapitalistische personen geld als elke rol toiletpapier bij moet worden gehouden door een vrouw achter de kassa?” Stil maar Jantje, die vrouw “werkt hard”. Het is onze plicht (als anarchisten) de banken te overvallen. Dat dan weer wel. Het lijkt mij zaak zo veel mogelijk op te roepen tot een bankrun zodat de boel ploft. Beter dan lange analyses over de werking van geld in de moderne tijd. Op gebakken lucht maak je ook geen winst.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.