Stapt Dijsselbloem op na opofferen Griekenland voor euro en banken?

De Griekse oud-minister van Financiën Varoufakis vraagt naar aanleiding van het vernietigende rapport over het falende Trojka-beleid in Griekenland om ontslagen bij de Trojka die zich schuldig maakte aan het slopen van Griekenland. Volgens interne onderzoekers diende het beleid alleen de euro en om de Noord-Europese banken te redden!

Dat betekent mensen binnen het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. Ook verwacht hij minimaal excuses aan het Griekse volk en een onmiddellijke aanpassing van het beleid dat wil zeggen het einde van de opgelegde bezuinigingen, verlichting van de staatsschuld en herstel van de Griekse democratie.

Hier volgt de vertaling van een deel van zijn bericht.

“Deze week begon met een debat in het Griekse Parlement bijeengeroepen door de officiële oppositie (de trojka’s voornaamste, maar niet de enige, binnenlandse cheerleaders) met als doel het eventueel mij ten laste leggen dat ik het gedurfd heb om de trojka te trotseren, als Minister van Financiën in de eerste zes maanden van 2015. De trojka die een bank run had veroorzaakt voordat ik mijn intrek nam in het ministerie, die me gedreigd had met bank sluitingen drie dagen nadat ik minister was geworden, en die doorging met het sluiten van onze banken, ging er nu toe over om mij te beschuldigen van… bank sluitingen en kapitaal controles. Als een ordinaire bullebak bewees de trojka ontzettend uit te zijn op het  geven van de schuld aan de slachtoffers, en om iedereen die zich durfde te verzetten tegen zijn gewelddadigheid te schenden en te belasteren.”

“Mijn reactie op de trojka’s aantijgingen het dreigement om voor een rechterlijk onderzoek gedaagd te worden was eenvoudig:” “Kom maar op!” “Ik zal er zijn”, Ik daagde hen uit “in elk forum dat je wenst: in een amfitheater, TV station, zelfs in de rechtbank!” Uiteindelijk krabbelden zij terug en de parlementaire motie werd verworpen omdat enkele van hen strategisch tegen stemden.”

“En toen het pak slaag van de trojka, het rapport van IMF’s Independent Evaluation Office (IEO) kwam naar buiten. Het is een gedurfde inventarisatie, dat geen ruimte laat voor twijfel over de vulgaire economische en kanonneerboot diplomatie toegepast door de trojka. Het laat het IMF, ECB en de Europese Commissie een krappe ruimte: Ofwel herstel een zekere mate van legitimiteit door de meest verantwoordelijke ambtenaren te ontslaan of doe niets, en maak het ongenoegen dat de Europese burgers hebben in de richting van de EU groter, versnel de afbraak van de EU.”

“Terwijl ik op het ministerie was en onderhandelde met de trojka-vriendelijken (of moet ik zeggen trojka-afhankelijken) argumenteerde de pers dat ik niet geschikt was om de onderhandelingen te leiden omdat ik het had gewaagd te insinueren dat van 2010 tot 2014, het IMF, ECB en de Europese Commissie Griekenland fiscaal had gewaterboard, wat een onnodige grote depressie tot gevolg had als resultaat van het opleggen van een macro-economisch incompetent beleid. De mainstream pers claimde dat een Minister van Financiën van een klein, failliet land dat werd gewaterboard door een hoge en machtige trojka zich niet kon permitteren om te zeggen, in het openbaar of privé, dat dit kleine failliete land werd gewaterboard.”

Griekenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn antwoord was dat we het hadden geprobeerd in stilte en gehoorzaam van 2010 tot 2014. Het resultaat? Een verlies van 28% van het nationale inkomen”. Daarom was het tijd om de trojka bescheiden en rationele voorstellen te doen en tegelijkertijd te weigeren om door te gaan en te berusten in hun doen-alsof tactiek. Het was een houding die mij nooit vergeven werd.”

“Een jaar nadat de trojka mij succesvol uit de Griekse regering verwijderd had, door Alexis Tsipras te dwingen om zich aan hen over te geven tegen de wensen van 62% van de Griekse kiezers, bevestigt de ‘interne zaken’ van het IMF mijn standpunt als uiterst gerechtvaardigd in plaats van als een vergissing of ondiplomatiek. Ambrose Evans-Pritchard, in zijn 29 July Telegraph artiekel, zie dit over het IMF’s IEO rapport:

Een sub-rapport over de Griekse sage vertelde dat het land werd gedwongen om een duizelingwekkende druk te ondergaan, gelijk aan 11procent van BNP over de eerste drie jaar. Dit veroorzaakte een zichzelf voedende neerwaartse spiraal. Des te slechter het werd, des te meer werd Griekenland gekort – wat ex-Minister van Financiën Yanis Varoufakis  “fiscale water-boarding” noemde.

De vraag is:”Wat nu?

Er moet een vervolg komen met het onmiddellijke ontslag van tenminste drie functionarissen:
Poul Thomsen – IMF Greek Mission Chief, Thomas Wieser, voorzitter van de EuroWorkingGroup
Declan Costello en Klaus Masuch van de ECB.

Tot slot en meest belangrijk zullen de verontschuldigingen en de ontslagen niets betekenen zonder dat het  macro-economische, fiscale en hervormingsbeleid voor Griekenland volledig aangepast zal worden.

griekenlandHet rapport schrijft onder meer:

Terwijl de acties van het Fonds begrijpelijk waren in de hitte van de crisis, de harde waarheid is dat de bail-out Griekenland opofferde in een “bedrijfsactie” om de euro en de Noord-Europese banken te redden. Griekenland onderging de traditionele IMF schok van bezuinigingen, zonder de compensatie door het IMF van schuldverlichting en de devaluatie om de levensvatbaarheid te herstellen. “

De top staf van het Internationale Monetaire Fonds misleidde het eigen bestuur, maakte een serie rampzalige taxatiefouten in Griekenland, werd euforisch cheerleader voor het euro-project, negeerde waarschuwingssignalen van dreigende crisis, en heeft collectief gefaald met een elementaire concept van de munt theorie te begrijpen.

Verantwoordelijke voor de schandalige behandeling van Griekenland zijn natuurlijk de leiders van het IMF, ECB en de Commissie betrokken bij het Griekse drama in de persoon van Dijsselbloem. Het zou hen sieren wanneer zij zouden toegeven gefaald te hebben en zouden aftreden.

Rob Vellekoop, 29 juli 2016
Bron: verklaring van Varoufakis

3 Comments

  1. Europa landen kunnen economisch samenwerken maar een munt, dat had nooit moeten gebeuren? Terug ermee!

  2. Ik ben ik en jij bent jij en ik ben jij en jij bent ik………oftewel……..all-één…………hartegroet
    vertaald: wat de grieken is aangedaan is mij aangedaan en andersom

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.