Tilburg stelt uitkeringsgerechtigden bloot aan kankerverwekkende stof

Tussen 2004 en 2011 heeft de gemeente Tilburg via tROM 581 uitkeringsgerechtigden blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6., waarvan de gezondheidsrisico’s al sinds de 80-er jaren bekend zijn.

De uitkeringsgerechtigden werden tewerkgesteld aan 15 treinstellen van het Nationaal Spoorwegmuseum die zij moesten schuren en soms met de roller verven. De stellen stonden in een ruimte van NedTrain. Het doel was werkervaring opdoen. Het was een actie van de gemeente samen met NS. Beide partijen wassen hun handen echter in onschuld.

De Klientenraad schrijft in 2010 over tROM, het re-integratiebedrijf van de gemeente:
“Mensen bouwden carnavalswagens en knappen treinstellen op voor o.a. het Spoorwegmuseum in Utrecht. Maar tROM wordt door de werknemers toch ook beleefd als een soort afvalputje’. Het is veel zwaar en vies werk. Als men weigert om bij tROM aan de slag te gaan kun je het recht op een uitkering verspelen.”

Kortom mensen werden gedwongen dit gevaarlijke werk te doen door de gemeente Tilburg voor NS.

Uit een bericht uit 2014 in de Volkskrant– waarin gemeld wordt dat medewerkers van Defensie zijn blootgesteld aan dezelfde kankerverwekkende stof chroom-6 staat dat de gezondheidsrisico’s van chroom-6 al veel langer bekend zijn.
Het metaal is tussen de jaren ’60 en ’80 veelvuldig gebruikt, volgens Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht. ‘Dierproeven hebben aangetoond dat het kanker kan veroorzaken.’ ‘De kans op longkanker is het grootst, maar het wordt ook verdacht van het veroorzaken van kanker in andere organen.’

De NS veegt haar bordje schoon op de website met de boodschap:”In oude verflagen van sommige treinen is in juni 2015 chroom-6 aangetroffen. Zodra dit duidelijk werd zijn medewerkers, medezeggenschap, vakbonden en ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) hierover geïnformeerd.”

Ook de gemeente Tilburg wast haar handen in onschuld:”…de werkzaamheden vonden plaats tussen 2004 en 2011. In die periode was de gemeente niet op de hoogte dat er mogelijk chroom-6 in de verflagen zat. Op het moment dat de gemeente hiervan op de hoogte raakte, is actie ondernomen.”

Gedwongen tewerkstelling, door de overheid aangeduid als re-integratie, is een vast onderdeel geworden van het ‘sociale beleid’ via de Participatiewet. Bekend was dat grote bedrijven op deze manier goedkope arbeidskrachten krijgen van tal van gemeenten, maar nog niet eerder is naar buiten gekomen dat uitkeringsgerechtigden verplicht ook hun gezondheid op het spel zetten!

Tilburg wordt bestuurd door een coalitie van D66, CDA, GroenLinks en SP.

Rob Vellekoop, 10 mei 2016

steundlm336x140

5 Comments

 1. Als mij iets is medisch overkomen stel ik niet Gemeente maar NS verantwoordelijk die wist het al wist Gemeente het niet!

 2. Mensen hebben in erbarmelijke omstandigheden gewerkt. Iedereen is eraan blootgesteld of ze ermee schuurden,slepen of verfden en de anderen ook omdat het schuren van treinstellen voor onze neus werd gedaan.Ik heb zelf daar koffie /thee moeten verzorgen.Er was géén mondkap,veiligheidsmaatregelen evenmin was er géén enkel veiligheidsmaatregel of dat er gevaar was ons gezegd. Als er geschuurd werd vloog het stof overal, dus iedereen die ook niet mee schuurde kreeg het ook binnen. Zowel trajectbegeleiders als werklozen en casemanagers Sociale zaken zijn ermee besmet. Nu loopt iedereen weg voor de verantwoordelijkhed door te zeggen dat er veiligheid aanwezig was, dus niet!Ik ben zelf al de 2 dag ziek geworden en móest ondanks ziek werken, er werd gedreigd en is me gedreigd en gekort op uitkering die ik toen heb aangevochten door advocaat in te schakelen.Gemeente trajectbegeleiders waren ineen ze dwongen ons ook met ziekte te werken. Was je ziek gewoon werken ,Ik ben op trom ziek geworden. 2 dagen werken ik deed koffie/thee klaarzetten en schoonmaken .Dus ik moest werken ook al was ik ziek geworden ik moest braken onverklaarbaar waar het kwam ik heb zo moeten werken .Maar ik had zaak aangespannen en advocaat me bijgestaan en heb het 20% die begin ingekort was want die zou oplopen voordat het opliep is zaak afgehandeld en ik heb alles 100% terug betaald gekregen.Maar wél onverklaarbaar ziek op Trom ,.

 3. Waarom wil iedereen aan symptoombestrijding doen zoals basisinkomen en allerlei andere sociale plannen waar nog steeds de bron van ellende voor nodig is: overheid?
  Weer een goed voorbeeld hoe mensen opdrachten krijgen om hun gezondheid op het spel te zetten met achteraf ‘wij wisten pas vorig jaar wat de geheime samenstelling van de verf was’. (Zeer sarcastisch bedoeld).
  Met het invoeren van een basisinkomen wordt niets opgelost, hoogstens verplaatst. Om een basisinkomen te bewerkstelligen moet er geld verzameld worden wat weer onder dwang wordt afgenomen onder de noemer sociale premies en belastingen.
  De oplossing zit in het niet meer verlenen van rechten aan mensen die nergens in de documenten van volkerenrechtenorganisaties zijn omschreven. Als ik niet het recht heb om te stelen (wat heel normaal is) dan heeft niemand dat recht, ook niet als ze een mooie titel, uniform of wat doen ook inzetten om hun autoriteit te bekrachtigen. In mijn ogen zijn de medewerkers die opdracht hebben gegeven aan de werklozen om dat werk te doen geen haar beter als de Duitsers die tegen de Joden zeiden dat ze even moesten douchen.

 4. Weer een goed voorbeeld van een probleem dat je niet gehad had als er eindelijk eens een onvoorwaardelijk basisinkomen ingevoerd zou worden. Kun je niemand zomaar meer uitbuiten.

 5. Bij defensie was hier ook spreke van vanwege het onderhoud aan tanks e.d. De weduwen kregen na eindeloos procederen 100.000 euri uitbetaald van deze maffiosi.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.