3e inspiratiemiddag Lokaal geld in Zwaanshoek

Op 16 april organiseren Ad Broere en Guido Jonkers een bijeenkomst over ‘community currencies of lokaal geld’ in Zwaanshoek. Dit is de derde bijeenkomst in de reeks van vier inspiratiemiddagen over ‘een menswaardige economie’. Er worden drie korte inleidingen gegeven en vervolgens is er ruimte voor discussie en inspiratie.

Rob Vellekoop houdt op deze bijeenkomst een inleiding over herstel van de lokale en regionale economie en over de sociale verbondenheid in de gemeenschap. De rol die lokaal geld hierin kan spelen voor een menswaardige samenleving en een betere spreiding van de welvaart is groot.

Vervolgens laten specialisten hun licht schijnen over het onderwerp. Rob van Hilten (Stichting Qoin) heeft veel kennis van community currencies en is betrokken bij meerdere initiatieven, ook in Engeland bijvoorbeeld met de Bristol Pound en de Brixton Pound. Anthony Migchels (De Florijn) zit momenteel met De Florijn in een testfase.

Initiatieven voor lokaal geld in ons land zijn razend populair. Het biedt een alternatief voor de euro. ‘De aandacht voor alternatieve valuta is in Nederland de laatste jaren toegenomen’, zegt Jaap Vink, projectmanager bij de Social Trade Organisation (Stro), een internationale organisatie die lokale gemeenschappen helpt bij het opzetten van een lokale muntsoort.

De lokale munt werkt als een soort tegoedbon. Een therapeut in Dordrecht die zich bij een ‘muntgemeenschap’ heeft aangesloten kan een therapie aanbieden voor 25 Dordts. Met die Dordts kan hij sla, tomaten en rijst kopen bij een kruidenier die eveneens lid is van de gemeenschap. De kruidenier kan vervolgens met zijn verdiende Dordts naar een lokale Dordt-boer die hem groente levert, enzovoort.

Bristol_Pound.svg

De ‘Bristol Pound’ werd in 2012 gelanceerd en is inmiddels de grootste alternatieve munteenheid in het Verenigd Koninkrijk. Er is het equivalent van £ 700.000 in omloop. Het blijkt dat de munt als een sterke stimulans voor consumenten werkt, om hun inkopen te doen bij lokale winkeliers. En zo ontstaat één van de grote voordelen van een alternatieve ‘munt’: het geld blijft circuleren binnen de economie van Bristol. Het idee heeft ook andere steden, zowel nationaal als internationaal, geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Voorbeelden van lokaal geld in ons land
Eurijn
In Wageningen e.o. ging de community Rijn & Vallei van start. Naam betaalmiddel: eurijn. Een publiciteitsteam bereidt de publieke lancering en informatiebijeenkomsten voor. De lokale natuurvoedingswinkel in Wageningen onderzoekt  op welke manier zij de eurijn als betaalmiddel kan accepteren. Er wordt met allerlei partijen gepraat, zoals met de gemeente Wageningen. Binnenkort wordt een eerste test gedaan met een betaalpas met een NFC-chip, zoals bij de OV-chipkaart, waarbij je het pasje niet in een pinapparaat steekt maar ervoor houdt. eurijn.nl.

Culturijnen
Een initiatief van Wim van Bokhorst, in samenwerking met CultuurPrimair. De Culturijn is een lokale, digitale cultuurmunt, waarmee leerkrachten en culturele partners onderling kunnen handelen.De eerste groep van culturele instellingen en winkeliers is al aangehaakt. Bureau CultuurPrimair heeft de eerste 1500 Culturijnen (ter waarde van € 1500) ingezet om leerkrachten te belonen voor hun extra inzet op het gebied van cultuureducatie.
culturijnen.nl.

Uniteds

unitedsDe community United Economy is actief voor bedrijven die betrokken zaken willen doen met duurzaam geld onder de naam Uniteds. Leden in heel Nederland, maar voorlopig concentreert de community zich op Arnhem, waar Heidi Leenaarts woont, de inspirerende kracht achter United Economy. Momenteel zijn zo’n 150 bedrijven betrokken, van duurzame koplopers tot MKB en ZZP-ers. Voor bedrijven zijn de extra kredietmogelijkheden die Circuit Nederland biedt interessant. In United Economy worden de eerste kredieten getest.  unitedeconomy.nl.

Broden

Community Broodhandel biedt aan ondernemers binnen broodfondsen een alternatief voor de euro-schaarste. Al meer dan 6000 ondernemers zijn lid van een broodfonds. Als ze elkaar klussen toeschuiven, kan het geld vaker bij elkaar besteed worden, waardoor iedereen meer verdient. Community Broodhandel faciliteert de onderlinge handel met een eigen munteenheid. Ook komt er extra werk voort uit onderlinge kredieten waarbij de risico’s gedekt worden door een onderling waarborgfonds.

Dam
“Dam is lokaal geld. Vooral voor ondernemende Rotterdammers die financieel ruimer in hun jas willen zitten”, aldus de website. ‘Met de Dam willen wij middenstanders en kleine ondernemers meer financiële ruimte geven, want er zijn te weinig euro’s in omloop.’

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd. In februari, maart, april en mei. De onderwerpen die worden behandeld zijn gerelateerd aan het thema ‘naar een menswaardige economie’: rentevrije hypotheken, lokaal geld, baanbrekende energie oplossingen en gezondheidszorg in eigen handen. De doelstelling van elke bijeenkomst is, dat mensen worden geïnformeerd en tegelijkertijd gestimuleerd om hun schouders onder een of meer projecten te zetten of minstens bereid zijn om hierin actief te participeren.

De welvaart is zeer onevenredig verdeeld: de rijkste 10% van de bevolking heeft meer dan 70% van alle eigendom.  Bovendien heeft meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen een te laag inkomen, gemeten naar de huidige levensstandaard. De gevolgen hiervan voor de samenleving worden genegeerd door de autoriteiten.

Ad Broere:
“Verandering wordt daarom slechts mogelijk doordat we ons losmaken van de dominantie van het geld en van de instituten die dit in stand houden. We kunnen en mogen niet vertrouwen in een overheid die zelf is gegrepen door de macht van het geld. Volgens de Amerikaanse schrijfster Alice Walker is het gebrek aan geloof in eigen kunnen de weg naar machteloosheid.”

 

quinta-essentia-logoDatum: zaterdag 16 april 2016
Plaats: Quinta Essentia, Spieringweg 913, Zwaanshoek
Tijd: 13:30- 17:00 uur
Organisatiebijdrage 15 euro, het aantal deelnemers per bijeenkomst is maximaal 75.
Aanmelding: vul het formulier in via deze link

 

Rob Vellekoop, 31 maart 2016

steunDLMnieuws336x140

1 Comment

  1. ik wil graag een lans breken voor CMN, citizens multi national. Zij zijn al 35 jaar bezig met geld creatie en willen boekhoudkundig KAPITAAL, net als de banken . Jammer dat zij niet zijn uitgenodigd. Er zijn al tientallen bedrijven die met dit boekhoudkundig kapitaal werken via CMN en nu zijn ze in gesprek met een groot biologisch voedsel bedrijf. DAT zou écht een doorbraak zijn…….

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.