Emmen stop 8 in de stedenreferendumtour

De gang naar de gemeente Emmen verloopt niet bepaald op rolletjes. Het contact met de gemeente verloopt stroef. Aamadon ondervindt veel tegenwerking. De voorgaande 7 steden zijn veel gastvrijer. Emmen zegt dat de bus nergens kan parkeren, maar natuurlijk mogen we wel flyeren. Wij worden er officieel op gewezen dat volgens de Algemene Politieverordening niet langer dan 10 minuten op dezelfde plaats stil gestaan mag worden. Helaas kunnen we zoals bekend geen beroep doen als Nederlander op ons gewaardeerde grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Aangezien artikel 120 van de Grondwet namelijk verbiedt dat een rechter zich uitspreekt over een wet of verordening. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat je al flyerend met de stopwatch zou moeten rondlopen en nergens langer dan 10 minuten stil kan blijven staan om met mensen te praten.

We vatten de bureaucratie van de gemeente op als een aanmoediging van onze creativiteit en Peter tovert een uur later een verzorgingstehuis uit de hoge hoed. Daar worden we met warmte en vooral veel koffie en thee onthaald. Peter en ondergetekende houden er een betoog in de gezellige gemeenschappelijke ruimte en praten met de aanwezigen. We kunnen zelfs een interview afnemen. Kortom van een nadeel kunnen we een voordeel maken. Het is warmer dan een paar uur flyeren op straat en veel comfortabeler. Hier is het filmpje dat op deze dag is gemaakt:

Rob Vellekoop, 3 maart 2016

steunDLMnieuws336x140

3 Comments

 1. . . . GELE-IN-ZEEP-STIP OP WIT-GEWASSEN -” DOKTERS “-JAS . . . MAG DIE STOERE-JAS OOK VIES WORDEN ? . . . WANT DOOR GORE-VIEZE-ROMMEL- SCHOON-TE-MAKEN WORDT EEN JAS BESMEURD : ! GRIJS EN VUIL !

 2. http://emmen.verordeningbeheerder.com/verordening-d0c5d4663517542801353094457c0005/versie-d0c5d4663517542801353094457c0006.html#a_Artikel_2_4_Beperking_aanbieden_e_d__van_geschreven_of_gedrukte_stukken_of_afbeeldingen

  AFDELING 3 VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKEN
  Artikel 2:4 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

  1.Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

  2.Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

  3.Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

  4.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

  En daar gaat onze vrijheid van meningsuiting in zowel woord als schrift. Goed gekeken of er niet per ongeluk nog verdwaalde SS-ers rondliepen daar in Emmen. Is trouwens aanvechtbaar voor een Europees Hof aangezien het in strijd is met artikel 10 uit het EVRM. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.