Nationale Ombudsman en gemeente mangelen Deventenaar in onderonsje

Na talloze instanties om hulp te hebben gevraagd zoals Cliëntenraad, Deventer Raadslieden, Juridisch Loket, inclusief een klachtenbrief aan B&W klopt Kuki bij de Nationale Ombudsman aan.

Zij dient op 4 november 2014 een hele reeks klachten in bij de Nationale Ombudsman over de gemeente Deventer. Er zijn fouten gemaakt in het bedrag van de betaalde uitkering. De gemeente heeft de bijzondere bijstand in de studiekosten afgewezen doordat zij van een foutief bedrag uitgaan per jaar. Zij laten Kuki een heel hoog rentepercentage betalen. (terwijl de kredietbank wel degelijk renteloze leningen verstrekt en kwijtscheldingen als er geen uitzicht is op financiële verbetering is). Zij wordt zonder toelichting niet te woord gestaan tijdens het inloopspreekuur voor schuldenregeling. Kuki’ s aanvraag ligt 8 maanden lang onberoerd op de stapel van het Budgetadvies bureau Deventer.

Kortom de gemeente maakt de ene na de andere blunder. Zij wordt uitgenodigd om haar klachten toe te lichten bij de Nationale Ombudsman in Den Haag. Ze denkt eindelijk gehoor te vinden voor haar klachten. Uiteindelijk vindt op 19 februari 2015 het bemiddelingsgesprek plaats met de Gemeente en mensen van de Nationale Ombudsman. Helaas doen de ombudsmensen niets, Kuki heeft eerder het idee dat het een onderonsje tussen ambtenaren is. Wel moet ze een papier ondertekenen waarop slechts de aanwezige personen staan vermeld. Nadat later dit papier wordt opgevraagd blijkt dat er opeens nog een verhaal aan toegevoegd is, namelijk dat het haar verboden wordt om dit bemiddelingsgesprek naar buiten te brengen!

Als gebaar van goede wil en om een streep onder de slechte verstandhouding met de gemeente te zetten belooft de gemeente Deventer haar bijzondere bijstandsverzoek voor studiekosten nog eens te onderzoeken. De gemeente komt deze afspraak na, maar wijst een maand later het bijstandsverzoek toch opnieuw af. Ook het gebaar van goede wil blijkt nep net als het bemiddelingsgesprek met de Ombudsman.

Studiekosten heeft ze nooit gekregen. Omdat de dochter haar opleiding wil afmaken zijn ze hiermee nog altijd bezig. Het is onmogelijk om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Voor Kuki zijn er weinig mensen binnen de gemeente die zij nog vertrouwt.

Ze zegt:

“En nog altijd ligt men dwars waar men kan als mijn naam op tafel komt binnen de gemeente.

“Natuurlijk” wel ingedekt wettelijk door de participatie wetgeving.”
Een typisch geval van machtsmisbruik door deze gemeente die zich helemaal niets blijkt aan te trekken van het lot van de burgers waarvoor de overheid in het leven is geroepen. Ook de Nationale Ombudsman laat lelijk verstek gaan.
Rob Vellekoop, 23 februari 2016
steundlm336x140

 

5 Comments

  1. Heeft iemand ook de gemeente Deventer gevraagd om commentaar? Hoor en wederhoor zou hier wel gepast zijn, zoals dat in de journalistiek ook gebruikelijk is. Conclusies trekken op basis van het verhaal van één persoon is best onzorgvuldig.

  2. de roltrap naar om-laag is een hindernis voor wie er over naar boven gaat want elke stap op de volgende trede zinkt steeds weer opnieuw weg : is er wel een veilige weg naar om-hoog ?…..

  3. Kan dhr. Heidema misschien iets betekenen voor deze dame? Wat een nare toestand. Vechten tegen een machtig orgaan. Succes Kuki!

  4. Ja, dat is zoals het met …burgers…gaat in dit land, die leg je in de pan en bakken maar, nietwaar?
    Het gaat zelden over mensen, de m.i. enig juiste omschrijving voor mensen

  5. Nationale Ombudsman laat mensen lange brieven schrijven om ze in de prullenbak te smijten. Het onderwerp bijzondere bijstand inzake studiekosten komt mij wel bekend voor omdat ik jaren terug dat niet aan heb gevraagd, de schoolkosten wel moest maken, en tot op de dag van vandaag mij af vraag of ik er niet goed aan had gedaan die kosten toch op te geven, zodat mijn leven minder zorgen had gehad. Eigenlijk heel triest dat arme mensen zich nog verder in de schulden moeten steken in een poging uit hun armoede te geraken. Als het dan niet lukt, bijvoorbeeld wegens depressie en de falende zorg van Schippers, staat de schuldhulpverlening uiteraard wel voor je klaar. Alles opnemen. Laatst ook: u bent bij het verkeerde loket aangekomen. Tja, mensen die iets willen treffen alleen de hand van een ambtenaar in de rug als er stroop gegoten moet worden want een steun in de rug zijn die gasten al helemaal niet. Ik bellen: kunnen we een afspraak maken? Nee, dáár kunnen we niet aan beginnen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.