‘Kerstwens’ SNS bank aan Dirk: wij verkopen uw huis

Banken kondigen de verkoop van je huis aan, gewoon een dag voor kerst op 24 december. Geen haan die er naar kraait. Er gelden regeltjes in dit land. De schuldeiser moet worden beschermd, o ja er is ook nog een schuldenaar, nou die had maar beter op moeten letten. ‘Eigen schuld’, dat zijn de zakelijke kerstgedachten die in ons land normaal zijn. Het leed dat op deze manier als een besmettelijke ziekte in de samenlevingverspreid wordt is niet te overzien. Nog altijd heeft de schuldeiser een veel sterkere positie dan de schuldenaar. Er zijn wetten die de schuldeiser bijstaan, maar er is geen wettelijk verbod op de huisuitzetting van de schuldenaar.

Wij ontvingen van Dirk onderstaande email van donderdag 24 december 2014.

Geachte heer,

Zoals met u telefonisch besproken op 17 december 2015 zouden wij u schriftelijk bevestigen welke stappen wij zouden gaan ondernemen. Wij hebben uw dossier intern besproken en besloten dat wij de openbare verkoop van uw woning gaan opstarten. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende beslissing voor u is, echter zijn wij van mening dat wij geen andere mogelijkheden meer hebben. U bent namelijk niet in staat uw huidige hypotheekverplichtingen te voldoen. Daarnaast heeft u ons meerdere malen telefonisch aangegeven geen medewerking te verlenen bij levering van uw woning, op het moment dat wij deze verkopen, middels de door u afgegeven volmacht tot verkoop en levering. Concreet betekent dit dat wij na de jaarwisseling de notaris opdracht zullen geven om de openbare verkoop op te starten. U ontvangt hierna een bevestigingsbrief van de notaris. Hierin zal vermeld staan hoe en wanneer de openbare verkoop van uw woning zal plaatsvinden.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BLG Wonen
(BLG Wonen is een handelsnaam van SNS Bank)

De openbare verkoop van een woning levert in het algemeen vele tienduizenden euro’s minder op dan een gewone verkoop. Meestal blijft er na de verkoop een restschuld over. De bank schiet er weinig mee op en voor degene wiens huis verkocht wordt is het een groot drama. Hij valt vaak in een nog diepere put waar moeilijk uit te komen valt. Hij verliest een dak boven zijn hoofd en blijft achter met een schuld terwijl hij nog steeds woonruimte nodig heeft waarvoor betaald moet worden. Ook de maatschappij schiet hier niets mee op. Het stoere gedrag van de bank kost de samenleving aan sociale kosten 100.000 euro per jaar. En dat allemaal om de angst levend te houden en de betalingsmoraal hoog.

Net zo goed als er een minimum bedrag (bijstandsnorm) is waaronder niet geïnd mag worden, zodat ieder een bestaansminimum heeft, zo zou er ook een absoluut verbod op de huisuitzetting moeten komen. Het moet een recht worden waarop iedere burger aanspraak heeft: het recht van huisvesting.

Rob Vellekoop, 26 december 2015

6 Comments

  1. Na de executie verkoop ontvangt de bank van de nieuwe eigenaar maandelijks rente en aflossing. Maar ontvangt ook nog van de vorige eigenaar een maandelijkse bijdrage. Dus met een beetje mazzel levert de woning maandelijks nog meer op als voor de executie verkoop. (denk vooral aan de boetes en “verzonnen” bijkomende kosten en rente over deze fictieve kosten )
    Door deze methode krijgen de banken nog meer macht over de bevolking. Tja, wie had dat ooit gedacht in ons democratisch Nederland.

  2. In de boeken Matrix 2, van John Blaserman staat Sven Hullemans probleem met de bank beschreven!
    Als de gerechtelijke uitspraak positief uitvalt heeft de bank het nakijken?

  3. Het is niet Dirk S, de SNS, of de SNS-aandeelhouder die wijzer wordt van een executieverkoop, maar de doorverkoper die handig gebruik, of zoals anderen het zien: misbruik via een lucratieve doorverkoop van een niet-marktconforme aankoop. Ook de curator blijft, als precedent, dus bevoorrecht, schuldeiser doorgaans niet met legehanden staan.

  4. Meer dan een kerstgedachte… Wie opnieuw – gelijk een Engel – op de aarde zou komen, zou kunnen zien dat er voor iedereen genoeg zijn. Genoeg voeding, een dak en verzorging, het is allemaal beschikbaar. In feite gaat het om een andere manier van verdelen van hetgeen beschikbaar kan komen — want er is een groot potentieel, de natuur is zeer gewillig om de mensheid te helpen. Verdelen van oogsten en alles wat de aarde voortbrengt is geheel anders dan van elkaar zo veel mogelijk afpakken en de eigen zaken veilig stellen, iets wat helaas toch te veel voorkomt. Tijd voor een vrediger economisch systeem. Doe mee om de verandering kracht te geven (klik even op mijn naam).

  5. Het probleem moet andersom gelegd worden. Net als in Amerika moeten je je sleutel in kunnen leveren. Dan kijken ze wel beter uit met hypotheken verstrekken. Het huis is van de bank, tot je de laatste betaling hebt gedaan. Gaat het dan fout dan zit de bank met het probleem. Dan gooien ze je er echt niet zo vlug uit hoor.

  6. Neem contact op met Sven Hullemen van de stichting restschuld eerlijk delen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.