Burger betaalt 1,4 miljard te veel voor zorgverzekering

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben in 2014 een winst gemaakt van 1,4 miljard euro – een verdriedubbeling van de winst ten opzichte van 2011 –  dat blijkt uit een overzicht van DNB van 18 augustus. Dit betekent dat de Nederlandse belastingbetaler 1,4 miljard euro teveel aan ziektekostenpremies betaald.

Iedereen begrijpt dat deze verplichte zorgverzekering niet bedoeld is als melkkoe en winstbron voor verzekeraars en hun eigenaren, maar juist als risicovoorziening voor de burgers. Toch stijgt de premie, krijgen de verzekerden minder van hun kosten vergoed en overheerst het gevoel dat het niet klopt en maken zorgverzekeraars ieder jaar winst over de rug van de verzekerden.

goud-1024x768De zorgverzekeringsbranche is een gouden business. Iedere inwoner van NL is verplicht deze verzekering af te sluiten, op straffe van krankzinnig hoge boetes. Onderling hebben de verzekeraars een premiepot van meer dan 40 miljard te verdelen. Het management van deze bedrijven kan aan zichzelf jaarlijks enorme salarissen uitkeren, door voortgaande automatisering hebben zij steeds minder loonkosten, zij kunnen de farmaceutische industrie onder druk zetten, artsen uitknijpen en in een een-tweetje met DNB hoge buffers of reserves vormen waardoor aan het eind van de rit ‘slechts 1,4 miljard winst’ overblijft. Kortom dit is een prachtig model om een bevolking met open ogen jaar na jaar de broekriem te laten aanhalen door hun geld over te hevelen naar de eigenaren van (verzekerings)multinationals.

Patiëntenorganisatie NPCF vindt dat verzekeraars een deel van de winst moeten terugsluizen. Directeur Wind van NPCF: ”Het is een hoop geld en dat moet terug naar de premiebetaler.”

“Premieverlaging voor 2014 ligt in de lijn der verwachting”, laat brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland desgevraagd weten. “Maar de zorgverzekeraars gaan daar uiteindelijk zelf over.”

Een deel van de winst moet volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als reserve opgepot worden, maar een deel kan dus via de premie terug naar de verzekerden. Hoeveel dat eventueel wordt, is nog niet te zeggen.

De Zorgverzekeraars meldden in april al in hun persbericht dat zij rekening moeten houden met declaraties die soms twee jaar na dato nog worden ingediend waarvoor zij geld moeten reserveren. ZN vermoedt dat de zorgkosten uit 2012 en 2013 meevallen waardoor er in 2014 geld is overgebleven uit deze reserveringen.

In 2011 maakten de verzekeraars 500 miljoen euro winst, 100 miljoen daarvan ging terug naar de verzekerden in de vorm van een lagere premie. De winst van 2014 is bijna verdriedubbeld ten opzichte van 2011. Sinds 2011 klagen zorgverzekeraars jaarlijks dat de premies omhoog moeten, wat ook keer op keer verkapt gebeurt door het basispakket uit te kleden (denk aan de medicijnen die geschrapt werden) en de risico’s over te hevelen naar de ‘aanvullende’ verzekeringen.
Alle Nederlanders samen betaalden in 2014 ongeveer 41 miljard aan premies. Van dat geld werd meer dan 300 miljoen besteed aan reclame en promotie, hielden de zorgverzekeraars meer dan 1 miljard over als winst en werd een deel opgepot als reserve. Kortom de zorgverzekeraars zitten er warmpjes bij, nu nog afwachten of zij de verzekerden de komende winter het bos in sturen met hogere premies of de winst teruggeven aan de burger die gewoon te veel premie heeft betaald.
Rob Vellekoop, 23 augustus 2015

10 Comments

 1. Er is een iemand op facebook die deze brief heeft gemaakt.
  Kopiëren, plakken, invullen en opsturen en wachten op een reactie terug…

  Zorginstituut Nederland
  T.a.v. Mw. Drs.I.A.M.Hensen
  (hfd afd. Verzekering Burgers)
  Postbus 320 1110 AH Diemen

  Datum …..-…..-……..

  Geachte mevrouw Hensen,
  Ik betaalde elk jaar weer braaf mijn AWBZ –premie, en met mij ongeveer 13 miljoen Nederlanders.

  Kortgeleden werden we echter wakker geschud door een prachtig onderzoek, uitgevoerd door H.van Gerven ( huisarts en Sp-kamerlid) die ons haarfijn uitlegde dat wij maar liefst 76 miljard Euro teveel hebben betaald.

  Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 zes miljard Euro van de opgebrachte premies van 34 miljard Euro niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven.

  In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven.

  Natuurlijk waren wij..Nederlanders, solidair met de arme ouderen, die de schuld kregen van de veel te dure Zorg.

  Echter toen ik dit onderzoek onder ogen kreeg, begon ik daar anders over te denken en daarom claim ik dan ook 5.400 Euro aan teveel betaalde AWBZ.

  U kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer ……………………………………..

  Hoogachtend, naam
  Adres
  BSN:
  Ondertekend; datum………………..te …………………………………..

 2. Naar aanleiding van dit artikel, staat er op de site van Nibiru van 28 augustus 2015 een artikel waarin de Nederlanders een voorgedrukte brief kunnen versturen naar mevr. Hennis, met daarin een claim om € 5.400 terug te betalen aan de Nederlanders, per persoon dus!!. Deze brief moet tegelijkertijd met zoveel mogelijk Nederlanders op 31 augustus a.s. op de bus worden gedaan. Zie artikel Niburu: WIJ WILLEN ONS GELD TERUG (DOE MEE!!!!!)
  Dus doe van harte mee zou ik zeggen.

 3. wat te denken voor behandeling van vluchtelingen, of behandeling van oorlogsslachtoffers-industrie?
  outsourcing in de zorg?
  daar dragen de gegoede burgers aan mee, dank u!

  • Een lariekoekverhaal. Rechtstreeks uit de koker van NepZorginstituut VerNederland. Propaganda voor nog meer verslechteringen en een nog dikkere portemonee voor de ‘zorg’directeuren.

 4. Prima stuk, in lijn met wat wij ook vinden, denken, en schrijven. Mensen kunnen geen eten kopen maar de winst van de verzekeraars blijft door gaan, zodat de genocide op het volk met deurwaarders en ambtenaren doorgezet zal worden. Arme mensen weten ze dan nog in de schuldhulpverlening te duwen, omdat ze controleziek zijn. Geen eerlijke verdeling van de welvaart maar een heksenjacht op arme mensen, bij wie ze nog de medicijnen af willen pakken. De medicijnen die je nodig hebt, kun je dan niet eens betalen. Het verzet moet zoveel mogelijk vorm krijgen, want we zullen ons verdedigen als de deurwaarder de laatste boterham van ons bord wil grissen. Als je wordt aangevallen is geweld toegestaan.

  • Inderdaad Rinus, zo voel ik dat ook. Het duurt niet lang meer of het gaat een keer “fout”ergens. Hopelijk gaan meer brtrokkenen in het “spel” dit inzien. Ik denk dat er eerst dooien moeten vallen.
   Vervelend allemaal.

 5. Ik heb een procedure lopen tegen de buitenlandpremie. Een verplichte premie die nederlanders aan het NepZorginstituut Nederland moeten betalen terwijl ze in hun woonland ook al verzekerd zijn en daar ook premie betalen. Ik heb uitgeplozen dat dit in strijd is met de europese wetgeving hierover. De zaak loopt nu bij de CRvB, maar van die bende is niets te verwachten, dus moet ik eerdaags naar het Europese Hof.

  In de tussentijd heb ik een klacht lopen bij het Z.I.N. omdat ik van mening ben dat ze niet (3 jaar!) met terugwerkende kracht mogen vorderen zolang door de rechter nog niet beslist is op het Beroep.

  Het is misschien wel grappig om te lezen (het is uiteraard niet grappig, maar diep treurig) hoe Z.I.N. met klachten omgaat.
  Ik heb de volgende mail naar de Nationale Ombudsman gestuurd. Ben benieuwd wat die er van vind. (sorry voor de lap tekst)

  Nationale Ombudsman
  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag
  The Netherlands

  Per e-mail en per gewone post

  Geachte heer van Zutphen,

  Ik verzoek u maatregelen te nemen tegen de zichzelf ‘Zorg’instituut noemende profit organisatie.
  De onderstaande correspondentie spreekt voor zich. Ik kan u uiteraard, indien nodig, alle nodige bewijzen doen toekomen.

  To Z.I.N.

  Hierbij wens ik een klacht in te dienen tegen al degenen binnen de organisatie die dit aangaan en in het bijzonder tegen mw Hensen, hoofd afdeling verzekering burgers.
  Ik neem aan dat het niet nodig is bewijsstukken mee in te sturen omdat alle gegevens in uw bezit zijn.

  Ik heb een procedure lopen tegen de buitenlandbijdrage, speciaal wat betreft mijn persoonlijke situatie. De zaak loopt nu bij de Centrale Raad van Beroep. Blijkbaar is dat voor sommigen binnen uw organisatie een reden om mij onfatsoenlijk te behandelen en te zinnen op wraak.

  Nadat ik na bijna 3 ! jaar een eerste factuur ontving heb ik daartegen en tevens tegen de buitenlandbijdrage beroep aangetekend. Dat werd afgewezen en mij werd attent gemaakt op de bezwaarmogelijkheid bij de rechtbank, hetgeen ik gedaan heb. Z.I.N. accepteerde stilzwijgend mijn bezwaar bij de rechtbank zonder verdere inningsmaatregelen te nemen. Ik mocht dus aannemen dat Z.I.N. hiertegen geen bezwaar had.

  Direct na uitspraak van de rechtbank kreeg ik een dreigbrief van deurwaarder …. Ook stond in deze brief dat Z.I.N. mij een laatste waarschuwing en zelfs een dwangbevel zou hebben gestuurd. Dit is een pertinente leugen, hetgeen ook tijdens de procedure bevestigd is door de advokaat van Z.I.N., Mr. v.d. Bosch.

  Ik vroeg Z.I.N. om de wettelijke regel dat ik moet betalen terwijl de procedure nog liep. Ik stelde daarbij dat het niet op een door Z.I.N. zelf bedacht regeltje, maar om een te controleren wettelijk bewijs ging. Pas toen (en nooit eerder!) werd mij verteld van art.6:16 AWB.

  Ik heb toen onmiddelijk een betalingsregeling gevraagd. Ik kreeg bericht dat mijn verzoek was doorgestuurd naar de betreffende afdeling.
  Korte tijd later kreeg ik een ‘zeer begripvol'(Niet dus) antwoord van mevrouw Hensen dat ik niet gereageerd zou hebben op de betalingsherinering (wat duidelijk en aantoonbaar wel het geval was) en op de laatste aanmaning (welke bewezen nooit aan mij gestuurd is) en dat de ‘vordering’ (er staat NIET het dossier) was overgedragen aan de deurwaarder.
  Ik mocht er dus vanuit gaan, dat ondanks de onjuistheden in deze brief, deze mijn verzoek had gekruist. Ik heb de deurwaarder hiervan op de hoogte gesteld en wachtte op de betalingsregeling.

  Nadat ik geruime tijd niets meer hoorde vroeg ik om opheldering. Onderstaande was het antwoord.

  Geachte heer ….,

  Hartelijk dank voor uw e-mail.

  In reactie op uw bericht van 13 mei 2015 hebben wij u op 19 mei 2015 een brief gezonden. In deze brief hebben wij u aangegeven niet langer over uw dossier te beschikken omdat het is overgedragen aan … Gerechtsdeurwaarders &Incasso. Wij adviseren u met hen contact op te nemen.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.zorginstituutnederland.nl.

  Met vriendelijke groet,
  Zorginstituut Nederland

  Ik ben van mening dat Z.I.N. en met name mevrouw Hensen zeer onfatsoenlijk gehandeld heeft. Z.I.N. had mij direct op art 6:16 behoren te wijzen zodat ik a. of had kunnen betalen, b, of via een advokaat een kort geding kunnen starten voor schorsing van de betaling vanwege een bovenliggende procedure.

  Nadat mij op art 6:16 gewezen was heb ik er voor gekozen om de zaak niet verder op de spits te drijven en de achterstand, die mogelijk onwettig verklaard gaat worden, via een betalingsregeling in te lossen. Ik heb gevraagd om een soepele regeling (50 per maand) vanwege mijn lage inkomen, AOW en 46 euro per maand pensioen.

  Ik ben van mening dat ik mij aan alle fatsoensnormen en mij (toen) bekende regels en wetten heb gehouden.
  Z.I.N. heeft echter, zonder mij te wijzen op de wettelijke verplichting en (bewezen) zonder mij op de juiste wijze aan te manen en in de gelegenheid te stellen aan de achterstand te voldoen de vordering naar de deurwaarder gestuurd, waardoor extra kosten ontstonden.

  Ik verzoek u de vordering bij de deurwaarder in te trekken en mij alsnog de betalingsregeling (op het orginale bedrag) toe te staan.

  Hoogachtend,
  Gerrit

  30 juni
  Geachte heer …,
  Op juni 2015 heeft u Zorginstituut Nederland een e-mail gestuurd. Wij hebben die e-mail geregistreerd als klacht. Op die manier kunnen wij het beste uw ongenoegen over Zorginstituut Nederland proberen weg te nemen. Uw klacht gaat over de openstaande vordering en de betalingsregeling die u daarvoor wilt aangaan.
  Wij zijn uw klacht aan het onderzoeken en zullen u laten weten wat onze bevindingen zijn. Voor nadere informatie over de procedure voor klachtbehandeling verwijs ik u naar de Klachtenregeling Zorginstituut Nederland op onze website.
  De termijn waarbinnen wij uw klacht moeten behandelen is zes weken, gerekend vanaf de datum dat wij uw e-mail hebben ontvangen. Wij zijn niet in staat om uw klacht binnen deze zes weken te behandelen. Ik verleng daarom –met toepassing van artikel 9:1 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland- de behandelingstermijn met vier weken.
  Als u daarover nog vragen hebt, neemt u dan contact op met onze medewerkers van het team klachten, te bereiken op telefoonnummer …….. KlachtenBuitenland@zinl.nl.
  Met vriendelijke groet,
  Marijke Clement
  Medewerker klachten

  U zal wel begrijpen dat dit mij hogelijk verbaasde, omdat het antwoord op een klacht al standaard ter afwijzing bij Z.I.N. klaar ligt. Een overschrijding van de door hen opgegeven termijn is dan ook lariekoek.

  Bij brief d.d. 17 luli 2015, ontving ik de beslissing.
  De argumenten waren: (bijlage B) ‘Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van het besluit (bedoeld wordt hun eigen regeltje en niet de wet!) wordt opgeschort.’

  Ook organisaties die zichzelf boven de wet plaatsen of altijd, ook al is het nog zo krom, in het gelijk worden gesteld door een rechter, dienen zich aan de wet te houden. Eigen regeltjes tellen niet. Indien volgens de Ombudsman iemand of een organisatie gerechtigd is om te eisen dat er een (betwiste) rekening betaald moet worden ook al tekent iemand hier beroep tegen aan, ik morgen het Z.I.N. een rekening van 250.000 euro wegens gemaakte onkosten en aangedaan leed, zal sturen met de vermelding dat ‘Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van het besluit wordt opgeschort.’ Ik ben benieuwd of de rechter en speciaal het Europese Hof van Justitie mijn vordering als wettelijk toelaatbaar acht.
  Ik neem aan dat u als Ombudsman voldoende rechtskennis heeft dat u weet dat als dit echt uitgeprocedeerd gaat worden (het vorderingen innen zonder gerechtelijke beslissing), dergelijke asociale zaken direct van tafel geveegd zullen worden en ontoelaatbaar worden geacht.

  Hier zijn dus (zoals hier boven al eerder is aangetoond) 2 argumenten die niet kloppen.
  A. heb ik nooit beweerd dat ik de premie niet betaal als ik door de (hoogste) rechter in het ongelijk gesteld wordt.
  B. Z.I.N. schermt hier met een eigen regel. Ze hadden direct duidelijk moeten maken dat hier een uitspraak van de CRvB over was die het Z.I.N. hier in in gelijk gesteld had (hoe is het mogelijk he, terwijl de wet, zoals u bekend, hierover het tegendeel beweerd)

  Zoals eerder is aangetoond heeft Z.I.N. mij pas gewezen op de CRvB uitspraak NADAT ze de vordering hadden overgedragen aan de deurwaarder.
  Hiermee veegde mevrouw Hensen, n.b. hoofd afdeling verzekering burgers, haar dikke kont af met de wet, hun eigen regels en iedere fatsoennorm.

  Omdat mijn verzoek tot betalingsregeling zoals aangetoont is gedaan zodra ik op de hoogte gesteld ben van de CRvB uitspraak (om de zaak niet verder op de spits te drijven en om beslaglegging op mijn AOW te voorkomen, ik heb weinig trek om OOK HIER een procedure over te beginnen), had Z.I.N. mijn verzoek moeten inwilligen en de ingestuurde stukken bij de deurwaarder terug moeten halen.

  Ik kan niet anders concluderen dat Z.I.N. en in het bijzonder mevrouw Hensen wraak op mij wilde nemen omdat ik een procedure tegen de buitenlandregeling heb lopen. Deze loopt nu bij de CRvB, waar ik overigens niets van verwacht omdat deze zoals in het verleden is gebleken niet onpartijdig en toch 4 handen op 1 buik is.
  Maar ik kan aantonen dat Z.I.N.) (Nederland officieel) een regeling bedongen heeft om de Europese wet inzake deze EG Verordening te omzijlen. Ik heb meer dan goede hoop dat het Europese Hof mij in het gelijk gaat stellen.

  Omdat Z.I.N. mij pas op 18 augustus 2014 melde dat ik toch moest betalen (hadden ze NOOIT eerder gedaan, terwijl mijn bezwaar al ruim een jaar liep), mocht ik er dus van uitgaan dat Z.I.N. het niet betalen stilzwijgend had geaccepteerd (totdat de (hoogste) rechter uitspraak had gedaan). zo staat het ook in de wet zoals u bekend.

  In de procedure bij de rechtbank heeft de advokaat van Z.I.N. moeten toegeven dat zij mij nooit een laatste waarschuwing of dwangbevel hebben gestuurd.
  De zin van prof (?? een prof die niet kan lezen?) Boer (what’s in a name) dat hij mijn opmerking hierover niet kan plaatsen is gewoon lachwekkend en getuigt van het werkelijke niveau van de figuren die verantwoordelijk zijn. Ik kan u desgewenst de processtukken opsturen.

  Schandalig is dan ook de redenatie van Prof (?? ha ha) Boer: Omdat wij van u geen betaling ontvingen op de betalingsherinnering van 13 juni 2014 en de latere aanmaning (geen laatste aanmaning. Geen vermelding dat dan de deurwaader zou worden ingeschakeld) van 8 augustus 2014, (kijk naar de data!!): hebben wij de incasso van de openstaande vorderingen over de jaren 2011 en 2012 op 21 november 2014 in handen gegeven va gerechtsdeurwaarder PRC.
  Zoals u bekend kan een deurwaarder helemaal de wet aan zijn laars lappen en gewoon zonder tussenkomst van de rechter, beslag leggen. En zie het dan maar een bij een nederlandse rechter terug te krijgen!

  25 juli
  Ref: ……..
  Zoals verwacht heeft de klachtencommissie, die volledig betaald wordt en daarom het bevel van Zorginstituut Nederland altijd zal uitvoeren en verwoord, mijn klacht ongegrond verklaard met oneigenlijke argumenten.
  Ik kan maar niet begrijpen dat mensen blindelings bevelen opvolgen van hun ‘baas’ voor die paar rottige centen salaris en slachtoffers van die organisaties op die manier kapot maakt en sommigen zelfs tot zelfmoord brengt.. Kunnen jullie eigenlijk wel met zo’n geweten rustig leven? Misschien kan de voorzitter van de klachtencommissie mij dat eens uitleggen. (Ik verwacht antwoord van hem/haar)
  Uiteraad zal ik mij tot de Nationale Ombudsman wenden. Ook zal ik de CRvB verzoeken zich over de handelwijze van Z.I.N. uit te spreken en mij een schadevergoeding toe te kennen.
  Indien deze mededeling ook verplicht gedaan moet worden per gewone brief verzoek ik u mij dat te laten weten.
  CC deurwaarder

  Tot mijn verbijstering (nou ja, je kunt van zulk…. van alles verwachten) kreeg ik een brief gedateerd 30 juli 2015 met de volgende tekst:

  Betreft Uw reactie op de klachtenbehandeling
  Geachte heer …,
  U hebt met uw e-mail van 25 juli 2015 gereageerd op onze brief van 17 juli 2015. In die brief hebben wij uw klacht over de wijze van invordering van de openstaande vordering over de jaren 2011 en 2012 behanderld.

  ”Het zorginstituut beschikt niet over een klachtencommissie, In uw geval heeft de plaatsvervangende voorzitter van zorginstituur nederland, de heer Boer (what’s in a name. U begrijpt dat ik hiermee niet de hardwerkende boeren bedoel, maar een bekende uitdrukking) namens de Raad van Bestuur, beslist over uw klacht.” enz.
  ‘Zorg’instituut nederland zegt dus in hun officiele papieren: Dien maar een klacht in, deze weg staat bij ons open, terwijl ze niet eens een klachtencommissie hebben. Over grootschalig bedrog en misleiding gesproken, want ik zal niet hun enige slachtoffer zijn.

  Z.I.N. beschikt dus niet eens over een klachtencommissie, al wekken zij de indruk van wel. Nu laten ze een klacht afhandelen door een mannetje dat droomt er van om binnen die profit organisatie hogerop te komen (hij is maar een plaatsvervangend voorzittertje) met een tonnetje per jaar loonsverhoging. Deze man zal dan ook NOOIT een beslissing nemen die zijn promotie in de weg kan staan.

  De conclusie van Boer dat niet is gebleken dat het overdragen van de vordering aan gerechtsdeurwaarder PRC onterecht is geweest, is uiteraard lariekoek, wat Boer zelf ook wel weet en dit is te benoemen onder de noemer ‘wiens brood men eet wiens woord men spreekt’

  En toen, als Ombudsman zou u dat niet willen geloven, kreeg en een email met het verzoek om te reageren wat ik van hun ‘klachtenafhandeling’ vind.

  4 augustus
  Geachte mevrouw/mijnheer …

  U hebt onlangs een klacht bij Zorginstituut Nederland ingediend. Wij hebben deze klacht inmiddels afgehandeld.

  Ik wil graag weten wat u van de klachtafhandeling vindt.Daarom stel ik het zeer op prijs als u, via de link hieronder, enkele vragen beantwoordt.
  Uw reactie gebruiken we om te leren en om de klantbehandeling verder te verbeteren

  Wilt u liever mondeling reageren, dan kan dat. Stuur ons dan uw telefoonnummer en wij bellen u terug.

  Met vriendelijke groet,

  Annemiek van Rooy

  Coördinator Klachtafhandeling,
  Zorginstituut Nederland

  Ik hoef hopelijk niet toe te lichten wat mijn antwoord op hun verzoek is geweest.

  Gezien het bovenstaande verzoek ik de Ombudsman de volgende maatregelen te nemen.

  1. Terughalen van de vordering bij de deurwaarder
  Toelichting: Ik denk dat bovenstaande geen toelichting meer behoeft

  2. Mij te melden dat Z.I.N. de vordering niet doorzet en de beslissing afwacht van de hoogste rechter
  Toelichting: Iedereen, zelfs Z.I.N. en een deurwaarder moet zich aan de wet houden. Een vordering moet dan pas betaald worden, als deze niet betwist wordt en waarvan deze klip en klaar vasrgesteld aan het oordeel van de hoogste rechter aan deze verplichting voldoet.

  3. Z.I.N. te veroordelen dat deze dient te wachten met invordering totdat de hoogste rechter over mijn bezwaar heeft geoordeeld.
  Toelichting: hetgeen ik hierboven heb betoogd.

  3.. Indien Z.I.N. toch hun zin wil doordrijven om mij dwars te zitten, en de Ombudsman deze profit organisatie deze dwangmaatrefel niet op kan of wil leggen, mij een betalingsregeling toe te staan zonder extra kosten.
  Toelichting: Ik heb nu noodgedwongen een betalingsregeling aan moeten gaan met de deurwaarder, wat deurwaarderskosten met zich mee brengt. Bovendien heeft deze ‘menselijke’ deurwaarder (bestaan die? NEE, ook deze dus niet) al gedreigd met, als ik een keer een betaling vergeet, zij beslag gaan leggen op mijn AOWtje en geen rekening met beslagvrije voet zullen houden. Iets wat eveneens tegen de wet is en waar de rechters ook nooit tegen optreden omdat het altijd om het schlemielige volk gaat.

  4. Mij een schadevergoeding toe te wijzen van 10.000 (tienduizend) euro wegens de door het tegen de wet en onfatsoenlijk handelen van Z.I.N. door mij gemaakte kosten en in het bijzonder wegens de door hen mij toegebrachte lichamelijke en geestelijke schade.
  Toelichting: In Nederland was ik al afgekeurd wegens OPS (de u bekende schilderziekte) en heb ik een zware hartoperatie moeten ondergaan. De artsen constateerden een vergroot hart, vernauwing van de aderen en een verkalkte hartklep. Ik hen tijdens de operatie een triple bypass gehad en een vervangende metalen hartklep.
  Maandag 3 augustus j.l. dacht ik dat het met me gedaan was en moest ik met ernstige hartklachten met de ziekenauto naar het ziekenhuis in ……. worden gebracht. Heel hartelijk bedankt mevrouw Hensen van Z.I.N., u voert de opdracht van uw bazen met hun tonnen salaris goed uit!
  Dat ik nu met deze toestand net deze … organisatie nog leef vind ik zelf een wonder, maar dat zal Z.I.N. een ‘zorg’ zijn, want die staan voor ‘zorg’ voor de nederlandse onderdanen (ha ha)

  5. Mevrouw Hensen met onmiddelijke ingang uit haar (zonder enige twijfel goegbetaalde) baan van Hoofd afdeling verzekering burgers te zetten, daar zij een gevaar is voor de gezondheid van iedereen die verplicht is aangesloten te zijn bij Z.I.N. en zij heeft aangetoont geen enkel menselijk gevoel te hebben. Hopelijk is zij geschikt als koffiejuffouw, zodat ze haar bazen kan bedienen. Want naar beneden trappen en naar boven slijmen zal haar goed afgaan..
  Toelichting overbodig

  6. Te veroordelen een Klachtencommissie van buiten hun profit organisatie door een patientenvereniging te laten oprichten.
  Toelichting: Het is werkelijk onvoorstelbaar dat Z.I.N. zegt: dien maar een klacht en en dat ze geen (onpartijdige!!) klachtencommissie hebben, maar dat ze een klacht intern afhandelen door een baantjesjager in dienst van deze opganisatie, die op deze manier hoopt op een nog dikker betaald baantje.

  Hoogachtend,
  Gerrit

  • Beste Gerrit,

   Schrijnend en helaas niets nieuws meer onder de zon.
   Aangezien je een poging onderneemt dit door te laten tetteren tot aan het Europese Hof is het misschien verstandig om bepaalde individuen een commercial lien aan te bieden. http://www.freedom-school.com/commercial_liens.pdf
   Het doel van een lien is niet om een bom centen binnen te slepen maar om je gelijk te halen en het heeft bij mij al meerdere malen gewerkt. Cruciaal is dat het een betoog naar waarheid is wat de tegenpertij weer moet zien te weerleggen. Vergeet niet dat sinds invoering Europese Grondwet het EVRM meteen wet geworden is. Deze is zowiezo wet alleen weten velen dit niet (artikel 94 Nederlandse wetgeving).
   https://nl.wikisource.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens
   http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnd9onfpzf

   • Nico, bedankt voor je reactie. Ook al ben ik zeker geen voorstander van 1 Europa, de natte droom van het kapitalisme, waarvoor Hitler een poging heeft gewaagd die dank zei de S.U mislukte, het is inderdaad zo dat de europese wet boven de nationale wet gaat, net als de EVRM. Alleen trekken de nederlandse rechters ze zich hier niets van aan als dit het klootjesvolk aangaat. Daarom moet steeds de lange weg naar het Europese Hof gemaakt worden.
    Het principe van mijn zaak is dat er in de EU verordering staat (en dat is het hoofdprincipe van deze verordening), dat de burgers vrij mogen reizen en zich in de hele EU mogen vestiging en ze de rechten en de plichten overnemen van het land waar ze zich vestigen. Nederland heeft toen bedongen dat onder strikte voorwaarden uitzonderingen gemaakt mogen worden. De strikte voorwaarde was dat de nederlander die elders woonde er niet op achteruit mochten gaan, iets wat in mijn geval duidelijk wel het geval is.
    Er zijn over de buitenlandbijdrage verschillende procedures bij het E.H gevoerd, maar niet 1 over deze strikte voorwaarde. Daarom verwacht ik dat ik deze zaak ga winnen. (Dit is het even heel beperkt samengevat)
    Gelukkig heb ik een beperkte juridische opleiding gehad en redelijk wat ervaring, want het is een enorme brij aan wetsartikelen en een advokaat vinden op toevoeging is bijna onmogelijk.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.