Het leven is een leugen, maar kunnen dat wel zelf veranderen

 

https://youtu.be/ipe6CMvW0Dg

Zijn we echt vrij?

Voedsel, water, land.

De elementen die we nodig hebben om te overleven zijn in handen van bedrijven.

Als je probeert te nemen wat de Aarde biedt wordt je opgesloten.

Dus leven we volgens hun regels.

We worden opgevoed om geen verschil in de wereld te maken.

Samen zijn we niets meer dan brandstof die de elite voortstuwt. Dit is hun wereld. En hun meest waardevolle grondstoffen zijn wij.

Wij bouwen hun steden, besturen hun machines en vechten hun oorlogen.

Zij gaven ons geld en in ruil gaven wij hen de wereld.

Wij wachten op iemand om ons verandering te brengen, zonder ooit te denken zelf te veranderen.

Wij hebben ons meester gemaakt in het doden.
Laten we ons nu focussen op de vreugde van leven….

16 Comments

 1. Hoe je het ook went en keert er valt altijd wel iets van te zeggen?
  Het grote aantal verplichtingen en wetten zodanig opzeggen of verminderen, dat de mens nog het gevoel geeft vrij te kunnen leven!

 2. “Laten we ons focussen op de vreugde van leven….” Absoluut; echter, mijns inziens is dit de helft. Wat ook belangrijk lijkt, wat betreft een grote omissie van de afgelopen tijd, is dat wij ons gaan ontwikkelen. Daarvoor zijn vrijheid, intuïtie, creativiteit e.d. nodig.
  Dat ging volkomen mis, da afgelopen decennia (eeuwen);
  http://www.scholieren.com/blog/1679/school-vermoordt-onze-creativiteit
  http://www.wakeup-yourmind.nl/tools/creativiteit.php
  http://www.demorgen.be/binnenland/ons-onderwijs-heeft-geen-fastfood-maar-een-michelinmodel-nodig-a868324/
  Laten we ook aan deze ontwikkeling aandacht besteden, om onze hogere vermogens te integreren!

  Overigens weer een uiterst prachtig artikel, Rob; voor mensen die over deze zaken niet of nog weinig hebben nagedacht, kan dit artikeltje zeer wel tot een omslag – zowel betreffende hun inzichten én in hun omgaan met het leven – leiden!!! Dankzij de eenvoud en de kernachtigheid van de door jou, Rob, gebruikte woorden.
  Hartelijk dank voor je inzet voor “het leven”, voor het Unie Versum.

  • Een blije eikel bestaan is voor mij nier weggelegd. We verkeren in staat van oorlog.
   En de grootste vijand is het volk zelf wat de grootste winnaar had kunnen zijn als ze maar niet zo ongelofelijk stompzinnig zouden zijn.
   Het buitengewoon goede artikel over de MH17 laat weer eens weten dat de publieke opinie naar de kant van de propaganda is overgeslagen!!!! Hetgeen mij zegt dat de invloed van de RTL rommel de kranten en de ‘onvolprezen’ NOS zijn vernietigende werk heeft gedaan.
   Het volk waar wij deel van uit maken is in de (bio) massa zo stom als het achtereind van een varken waarbij dit vergelijk een regelrechte belediging is voor dat dier.
   Naar mijn idee zou er onmiddellijk gestopt moeten worden om de bio-massa en mate van bewustzijn bij te brengen. Daarvoor is de tijd tekort.
   Focus alle energie op de individuen wie je in principe niets meer hoeft uit te leggen of die in de basis niet meer onderworpen hoeven te worden aan een ‘evangeliserings bewustzijns praatje’.
   Met die groep een andere weg inslaan en laat de rest lekker zich kapot vreten aan de kiloknallers en de E-nummers. Zij die het alternatief zien werken kunne altijd nog inhaken maar laat die lui die nog een karmische ervaring fascisme willen ervaren gaan en ontneem ze die les niet.
   Hebben wij ook meegemaakt anders zouden we dit niet van kindsbeen af al op de harde schijf hebben staan!

   • Spijtig genoeg ben ik al enige tijd geleden tot de conclusie gekomen dat dit de staat is waarin het westerse volk verkeert. Het eigen denkvermogen lijkt wel compleet opgeslokt te zijn door de smartphone die in veel gevallen slimmer is als de bijbehorende eigenaar en dat terwijl AI nog steeds niet volledig is ontwikkeld.
    Nu komt de grap, welke manier een groep mensen die niet mee wensen te draaien in dit zieke systeem ook toepast, het is de groep mensen die niet kunnen denken die het vergallen voor de groep mensen die een andere weg wensen in te slaan.
    Voorbeeld: http://www.robertboerman.nl/wonderland/welkom.htm
    Deze groep mensen staan geheel in hun recht maar worden in eerste instantie door dreiging van een invasiemacht van agressief ogende gewapende mensen geremd en in tweede instantie door de meute die het vertikt na te denken (uit jaloezie?????) geremd ondanks dat beide partijen hier geen hinder van ondervinden.

    Het bewijs van hoe goed het volk geindoctrineerd is en klaar is voor een politiestaat is in meerdere youtube filmpjes terug te zien maar de meest extreme vind ik de commentaren bij deze: https://www.youtube.com/watch?v=V1gXMZAv48k

    De middelen om de groep mensen die zich ageren tegen dit systeem bij elkaar te brengen zijn ook gecontroleerd (facebook / Skype / zelfs email en mobiele telefoon) om deze groep mensen te controleren en met veel retoriek te bestempelen als op zijn minst crimineel maar als het even kan als staatgevaarlijk cq. terrorist. In deze situatie begin ik mij af te vragen wie de terrorist nu is? De kleine groep die dit systeem de rug wenst toe te keren of de grote groep die het de kleine groep op alle manieren onmogelijk maakt dit systeem de rug toe te keren.

    Dit soort momenten maken mij blij dat ik mij geen Nederlander of wat voor associatie dan ook met plaats van herkomst dan ook voel maar een mens, 1 van de ongeveer 7 miljard.

   • Ik wil graag met mensen een opzet maken op voorwaarde dat het niet alleen bij lullen blijft zoals zo vaak. Echter ga ik de gestapo geen plezier doen door de kaarten open op tafel te leggen. Niet dat een te vormen club gevrijwaard blijft van infiltranten, die illusie heb ik niet maar binnen de grenzen van het haalbare is toch wat te ondernemen.
    Oplossingsgerichtheid is toch het doel van deze site neem ik aan. Dat was destijds bij Argusoog ook al zo. Toen zaten de heipalen van de sleetse samenleving ook al zo vast in de grond dat je ze beter kunt laten zitten en nieuwe slaan die wel op de juiste plek zitten.Het eerste wat ik ga doen is het uitvoeren van een publiek referendum om nu eens inofficieel eens vast te stellen hoeveel mensen in mijn gemeente nu eigenlijk voor de EU is en wie tegen.

    • Dat ‘lullen’ begrijp ik maar al te best, hebben er een hele studie over. De samenleving is sterk dogmatisch en dat is vooral een psychologische kwestie, een kwestie van de manier waarop gedacht wordt en dat is vaak geheel onbewust. Vandaag is het aanbod aan alternatieven nog amper te overzien, hebben zelf gewerkt aan het Reverse Debt System waarmee alle schuldrelaties ontbonden kunnen worden, doch vaker niet begrepen dan wel om niet onverklaarbare redenen. Misschien interessant?

     https://reversedebtsystem.wordpress.com/

     • De reden waarom er zo’n onbegrijpelijk beleid gevoerd wordt die de bevolking van Europa dichter bij de afgrond brengt in plaats van enige mate van verbetering is omdat de manier van denken van de gemiddelde Europeaan anders is als dat het dictaat dicteert.
      Iedere, beetje goed opgeleide econoom bedrijfskundige kan in een week een aantal maatregelen verzinnen waarmee al de nodige stappen gemaakt kunnen ter verbetering. Maar in ieder geval voor het tot staan brengen van de neergang.
      Echter, dat is het uitgangspunt helemaal niet. Er is sprake van een bewuste ‘Verelendung’ met als doel de bevolking op de rand van de afgrond te brengen en liefst nog een tikje verder. Oorlogen zijn altijd het middel geweest om terreur in de samenleving te brengen met als door ‘de’ partij bijkomstige pluim op de hoed, dood, verderf, leed, en afstomping waardoor er weer aan kapitaalvernietiging gedaan kan worden en het zoveelste bloedoffer voor de babylonische godheid welke zij aanbidden. Die kant gaan we sluipenderwijs op en alle stukken staan al op het bord om het spel te beginnen. (kijk maar hoe makkelijk men Rusland weer als boeman wil zien).
      Nederland, om maar een voorbeeld te noemen gaat een verschrikkelijk lot tegemoet, niet in de laatste plaats vanwege onze geografische kwetsbaarheid maar ook vanwege de grote mate van verstedelijking.
      Heel veel moedwillig afgebouwde agrarische productiemiddelen (agenda 21 >Hedwigepolder bijv. en andere pseudo pro eco maatregelen waarbij oude enken worden verarmd om weer ’terug te geven aan de natuur’) zorgen ervoor dat de totale voedselvoorziening in handen is geraakt bij grote partijen als bijv. Unilever etc.
      Er ligt een heel uitgebreid pakket aan maatschappelijk terreur klaar om de mensen in submissie te dwingen.
      De uitbreiding van de politiestaat zorgt met de nodige repressie dat alle verzet in bloed gesmoord gaat worden. Rockefeller zei ooit; “all we need is real good crisis and people will accept the new world order”.
      Dat is het plan en gezien de verdeeldheid onder de bevolking, ongeloof in de slechtheid van de grensoverschrijdende overheid en naïviteit dat het allemaal wel zal meevallen en het absolute gebrek aan georganiseerde alternatieven welke nog niet eens een schijn van bestaanskracht laten zien, maakt het toekomstbeeld desastreus. Daarnaast bestaat nog zoiets als een New Age achting denkwijze die als een lamleggende kankervorm iedere weerbaarheid als stof in de wind laat verwaaien. Met mantra’s als; “alles is goed zo zoals het is”, “waar de aandacht naar toe gaat dat wordt sterker”, “je maakt je eigen realiteit”, “alles is een illusie” en als je maar positief blijft en ge(ego)centert dan komt alles goed”.
      Het adagio over alles is: niets doen.
      Wie in de jaren dertig alle joodse gemeenschappen zou hebben geïnformeerd over de op handen zijnde gruwelen had waarschijnlijk net als nu de schouders massaal zien opgehaald worden.
      Enkelen die voorbij hun dogma’s konden kijken zijn op tijd gevlucht. Van de blijvers kennen we hun lot.
      Wie nuchter ziet welke legers zich aan het opbouwen zijn in de vorm van technische fratsen, farmaceutische bagger en klimaatbeinvloedings apparatuur, afbraak van de rechtsorde, onderwijs, voeding, vrijheid en ga zo maar door…..weet en ziet dat er een bewuste uitrol gaande is. Tevens snappen we dan ook dat stemmen hiertegen hetzelfde effect heeft als tegen de ISIS fluisteren dat ze stout zijn en onmiddellijk moeten ophouden daar we anders heel verdrietig worden.
      De grote massa, helaas, ik denk dat 85% of meer in de pan gehakt gaan worden. Grotendeels vanwege hun onvermogen om zaken helder te kunnen zien en onafhankelijk te kunnen denken.
      De overige 15% heeft geen overlevingsgarantie maar kan als ze dat willen op tijd opzij stappen wanneer de denkbeeldige steen hun kant komt oprollen. Daarnaast hebben ze geleerd dat samenwerking de soort in leven houd in tegenstelling tot wat vrijmetselaar Darwin bazelde. Ze hebben geleerd veel dagelijkse benodigdheden zelf te kunnen fabriceren waaronder voedsel.
      Vul maar in, ga zo maar door.

 3. Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken, louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie.

  https://aksapada.wordpress.com/

  • Quote:aksapada:[“wat baat kaars en bril voor wie niet lezen of begrijpen wil, dit zijn veelgehoorde stellingen waarmee we verwijzen naar het belang van een kritische massa”].

   Een kritische massa kan niets anders zijn dan een groep pioniers die een pad hakken in de maatschappelijke jungle waar nooit daarvoor een pad heeft bestaan. Om buiten de box te kunnen denken zijn mensen nodig die in staat zijn bestaande paradigma’s te kunnen loslaten.
   Het risico van hoongelach en mislukking op de koop toe nemen en tot doel hebben om de mensheid op termijn op een hoger plan te kunnen brengen zonder dat op ieder moment de ‘achterblijvers’ te moeten blijven overtuigen.
   Immers de reden waarom de beleidsstructuur van de samenleving zo is afgezakt is mede te wijten aan geestelijk onvolwaardig functioneren van de massa. Deze laat zich zeer effectief inpakken met leugens en valse voorstellingen, kijk naar de reclame!
   De Barney’s van deze wereld en het Tavistock institute hebben de massapsychologie functioneel afgestemd op de triviale emotie van de massa waardoor False Flag operaties bijna 100% slagingskans hebben.
   Het is absoluut trekken aan een dood paard om me deze groep überhaupt iets op poten te zetten, sterker deze groep te beschouwen als mogelijke vijand vanwege de makkelijk beïnvloedbaarheid zelf tegen hun eigen belang in.
   Nooit moet de mogelijkheid worden uitgesloten dat late wakker worders alsnog kunnen deelnemen.

 4. Ja, ” de vreugde van het leven”, dat is de kern waar het allemaal om draait als het goed is.
  Dat is dan ook meteen de maatstaf waarmee je de kwaliteit van alles wat je in het leven organiseert kunt meten.
  Brengt het vreugde, dan ben je op de goede weg. Brengt het angst en depressie, dan weet je dat je verkeerd zit.

  Een hoofdvoorwaarde ( ja er zijn toch voorwaarden…) is autonomiteit, het gevoel en de daadwerkelijke ervaring hebben dat je invloed op (tenminste ) je eigen leven hebt. Helaas leven we in een wereld die ons steeds meer beperkt in onze autonomiteit of ook wel soevereiniteit. En toch, hoe moeilijk ook, we hebben altijd een keuze in hoe we met deze onderdrukkende krachten en machten omgaan. Paradoxaal genoeg gaat het hervinden van je soevereiniteit vaak via of met anderen. In je eentje begin je weinig. Wil je gezond eten, maar is het te duur voor je, ga samen aan de slag om groenten te verbouwen en andere producten te maken die je nodig hebt. Heb je last van instanties die jou een te lage uitkering geven en onrechtvaardige regels ( participatiewet) opleggen; ga procederen, niet alleen maar met lotgenoten.

  Ieder heeft zijn eigen weg en mogelijkheden om daar iets te doen waarmee hij zijn gevoel van eigenwaarde kan hervinden en iets van vreugde kan ervaren. Ikzelf heb niet zoveel met groente verbouwen, maar daarentegen heel veel met het maken van meubels en apparaten. Ik probeer mijn eigen toko op te bouwen met producten die een alternatief wil bieden voor het wegwerp-massaproduct uit de verspillende economie waaronder we gebukt gaan.
  Dat is niet makkelijk omdat je als ondernemer moet werken met en moet voldoen aan wetgeving en gewoontes uit die verspil en schuld-economie.

  Scheppen en creëren, is de beste remedie tegen depressie en woede, emoties en stemmingen die zo makkelijk kunnen ontstaan als je je ogen hebt geopend voor de werkelijkheid waarin we leven. Ik ging er ook bijna aan onderdoor. Maar ieder moment dat ik bezig ben met gereedschap, potlood en materialen, is een moment voor mezelf, een moment van vreugde. Laat je voeden door je eigen creativiteit en je vermogen iets te scheppen. Hoe klein het ook is. Ik kan met mijn hand op het hart zeggen dat als ik niet iets van deze vreugde kon ervaren in het simpele handwerk, dat ik dan niet zou weten hoe ik in deze grazy world zou moeten overleven.

 5. Inderdaad het gaat slechts om persoonlijke vreugde en geluk. Met positief denken bereik je dat. De bevrijdingstheologie voor Nederland, het westen en de wereld is een nieuwe duurzame wereld. Bevrijdt je van de élite’in het (internationale) bedrijfsleven, banken, verzekeringmaatschappijen, allemaal in handen van (neo) liberale zgn topmanagers. En ook de staat lees: overheden zijn in handen van meest rechtse conservatieve neo liberalen. Dus richt een nieuwe parlementaire politieke partij op in Nederland die ook internationaal optreedt en werkelijk duurzame politiek voert. Dat van economie in dienst van ecologie en niet andersom. Radikale verandering begint bij je zelf, maar je moet je organiseren om draagvlak te krijgen en revolutie te ontwikkelen, naar een maatschappij met werknemerszelfbestuur in coöperatieve bedrijven en instellingen, met eerlijke winstdeling. Een basisinkomen voor iedereen boven 18 jaar, hervberdeling beschikbare arbeid in een 32 urige werkweek. Topinkomens veel zwaarder belasten en laagste inkomens belasting verlagen. Nieuwe Europese wet maximum inkomen. Strenge aanpak tegen ‘witte boorden’criminaliteit in alle sectoren van de samenleving. Radikale bezstrijding corruptie, fraude, oplichting, misleiding reclame etc. Zo’n nieuwe wereldorde , zonder EU, met een democratische federatieve wereldregering zorgt voor het aanpakken en oplossen van wereldwijde grensoverschrijdende milieuproblemen, vluchtelingenproblematiek, sociale rechtvaardige wereldsamenleving. Dat is het enige dat telt, en dat zorgt voor een duurzame wereldorde. Wie doet er mee, en heeft niet alleen kritiek, maar een positieve grondhouding, van alles eerlijk delen?! De wereld is immers van iedereen..!mvg Co

  • Je hebt je duidelijk niet verdiept in de wereld orde die gaat komen maar, wel in de agenda 21 suikerspin als stakeholder zijnde . Dat is mij wel duidelijk. Economie in dienst van ecologie, ja ja en de mens laten verdrinken onder de ecologie en de stakeholders lachen zich een kreuk onderweg naar dezelfde bank . Althans dat is ze vast beloofd..

   nou genoeg mensen de het al door hebben en waarschuwen

   https://www.youtube.com/watch?v=gJ8f4RxGbP8

   NEE co Nee.

  • geef de macht opnieuw uit handen aan de enkeling of een nieuwe selecte groep die het allemaal ZEGT het goed te bedoelen…. totdat ze in het zadel zitten en ze hun macht voelen.. de nieuwe dictators zijn dan geboren… nou dacht het niet….
   Lekker divers met goede contacten lijkt mij een beter plan…. kleinschalig groot… regel een respect voor ALLES wat leeft mens en natuur.
   Dus geen wereld regering en Agenda 21 .. geen NGO s en stakeholders…. geen valse vlag met het motto duurzaamheid. op welk gebied dan ook…. geen buurt opzichters om te kijken of je het wel goed doet… begint helaas al in te burgeren… klik lijnen bah….
   Wereld veroveringen zijn altijd stuk gelopen ..gelukkig….. EU staat het zelfde te wachten… wat niet door het volk gedragen wordt is gedoemd tot mislukken… kan even duren maar het gebeurd.
   Als in ons eigen land nog niets op orde is wat willen we dan in vredesnaam buiten onze grenzen?
   Voor harmonie heb je geen wereld regering nodig…goed nabuurschap is voldoende gebaseerd op wederzijds respect van elkaars grenzen en gebruiken … Verandering… beginnen met de banken…. een echte staatsbank de enige die mag bepalen hoe de geld stroom is .. en wie verder risico vol wil handelen gebruikt daar maar het eigen kapitaal voor niet dat van de gewone burgers ….Hedge funds en futures afgelopen… niks meer oogsten opkopen en ergens verborgen houden om de prijs op te drijven…
   Partijen geen probleem maar standaard het referendum…. de mogelijkheid om bij ingrijpende dingen het volk te raadplegen…. met een mogelijkheid dat we als volk langs de weg van het referendum een regering naar huis kunnen sturen.. niks een volmacht voor 4 jaar als ze het te bont maken moeten we kunnen zeggen.. was leuk maar u kunt nu wel gaan..
   Tja dan moet men natuurlijk wel GAAN stemmen en niet alweer in de luie stoel blijven zitten zo zijn we nu ook in de puree gekomen… laksheid en gebrek aan interesse..
   .

   • quote:[“Tja dan moet men natuurlijk wel GAAN stemmen en niet alweer in de luie stoel blijven zitten zo zijn we nu ook in de puree gekomen… laksheid en gebrek aan interesse..”]
    Een pilletje wat niet werkt wordt niet meer ingenomen.
    De kwaal blijft.
    Politiek gelul.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.