Beestachtig Waalwijks bestuur ontzegt terminale man hulp

SONY DSC

Eind vorig jaar, toen de destijds 76-jarige Waalwijker al wist dat hij zou sterven, kreeg hij van de gemeente een brief dat hij de huishoudelijke hulp zelf moest gaan regelen en betalen. Omdat hij dit niet kon kwam hij, samen met zoon Carl, in verzet. Dit mocht echter niet baten. (Brabants Dagblad)

De 75-jarige grijpt huilend naar de telefoon. „‘Maar ik heb kanker’, zei hij tegen de gemeente. ‘Ik kan het niet zelf’. De reactie was: ‘Dat is heel erg voor u, maar de beslissing is genomen en wordt niet meer teruggedraaid’.

>Hoe ver gaat een ambtenaar in het uitvoeren van de Haagse bezuinigingsmaatregelen? Waar is het geweten van deze overheidsdienaren? Een typisch staaltje van ‘Befehl ist Befehl,’ als Waalwijkse ambtenaren vergeten dat ze met mensen werken en verantwoordelijk blijven voor hun (wan)daden, of zij dit nu doen voor het gemeentebestuur of in het kader van de door Den Haag opgelegde bezuinigingen.

Dit is een van de vele wantoestanden die veroorzaakt wordt door het krankzinnige bezuinigingsbeleid van Rutte II. De SP heeft een waslijst met vragen gesteld aan de staatssecretaris over nog veel meer misstanden als gevolg van haar beleid.
Als zij nog menselijke trekken vertoont zal zij haar verantwoordelijkheid en ontslag nemen.

Een maatschappij die afglijdt tot een dergelijk onmenselijk beleid huichelt als er geschokt gereageerd wordt wanneer er na tien jaar iemand dood in zijn woning wordt aangetroffen. We kunnen niet meer onze schouders ophalen en zeggen dat het ‘de regering’ of ‘de gemeente’ is. Wij zien het gebeuren en zullen de verantwoordelijken moeten aanspreken op hun wandaden.

Rob Vellekoop, 19 juli 2015

14 Comments

 1. Schandalig! Nu zal meneer wel hulp krijgen als zijn geval in de media komt, net als onlangs de ouderen in een tehuis voor overlevenden van de holocaust. Maar er zijn veel zulke gevallen, mensen die ik in de anderhalf jaar dat ik voor ze werkte lichamelijk flink achteruit heb zien gaan, die eigenlijk een uurtje meer nodig hebben, maar ze krijgen minder! Nog wel wat gelukkig, maar echt het minimum om het ‘leefbaar’ te houden.. Niet netjes, nee, ‘leefbaar’. Nou zal je inderdaad niet snel ziek worden van vuile ramen, wat rommel (geen etenswaar), of een vuile galerij voor je flatje, maar juist ouderen die het hun hele leven zelf netjes hebben gehouden schamen zich er wel voor.. ze durven dadelijk geen visite meer te ontvangen, kwaliteit van leven gaat achteruit, dat soort dingen. We zijn een beschaafd land, we moeten goed voor onze ouderen zorgen, niet het uiterste minimum wat nodig is om te voorkomen dat ze ziek worden van het gebrek aan hygiene!

 2. Befehl ist befehl en allerlei aanverwante uitspraken zijn excuses om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en deze geldt voor zowat ieder bedrijf (ook Nederland en bijbehorende ambtenarij is een bedrijf). Helaas zijn er nog te weinig die zich ageren tegen zulk gedrag waardoor deze mensen vaak als gek of staatsgevaarlijk bestempelt worden. Sorry dat ik het moet zeggen maar degene die staatsgevaarlijk zijn en een gevaar voor de toekomst voor ons nageslacht zijn de JA-knikkers, de figuren die het wel ok vinden zolang ze hun onderbetaalde baantje maar behouden.
  PvdA is helemaal zo een lamlendig zooitje wat niet weet waar ze over praten. Neem zoiets als arbeid, je hebt geen atheneum nodig om te bedenken dat als er 1000 baantjes zijn en 2000 werklozen er een probleem is wat heel eenvoudig is op te lossen. Ipv. 1000 mensen fulltime aan de slag, 2000 mensen die het werk samen aanpakken. Zeker in het tijdperk waar steeds meer arbeid gedaan kan worden door automatisering is dit alleen maar gunstig voor het moraal van het volk aangezien mensen met een gezin per saldo meer qualitytime kunnen krijgen voor dat gezin.
  Hoe dat betaald gaat worden? Begin maar van die 225 eikels die zogenaamd ons volk vertegenwoordigen alvast een stuk salaris in te houden. Die JSF die kan ook de prullenbak in tenzij we van plan zijn landen aan te vallen.

  Nu het slechte nieuws voor deze regering. Conform Nederlandse Grondwet (onze rechten staan daarin beschreven) en zowel het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als het Universele Verdrag van de Rechten van de Mens zijn ze strafbaar en mogen ze berecht worden voor een internationaal hof in Den Haag. Dit geldt voor zowat de gehele overheid in de EU en die niet gekozen poppenkast wat ze de Europese Commissie noemen. Ik zou zeggen tegen een ieder, neem de moeite om eens goed te kijken naar onze Grondrechten en pak dan Artikel 273f uit het Wetboek van Strafrecht erbij. Dan even de participatiewet bekijken en dat is al de eerste reden voor een aangifte die ik dus ook heb laten opnemen wat ze eerst vertikten maar ik laat mij niet uit het veld slaan door een ambtenaar die denkt boven mij te staan terwijl hij eigenlijk ONZE werknemer is betaald van ONZE belastingen.

  Het staat in de wet, stel kloothommels van het meest hypocriete soort oordeelt wel over onmenselijke wetten in moslimlanden, onmenselijke wetten ten tijde van WO2 maar onze wetgeving is heel normaal. Meten met 2 maten noem ik het. Het wordt hoog tijd dat de kudde schapen eens het schaap wat al over de dam is gegaan gaan volgen zodat we even weer orde op zaken stellen en in ieder geval Nederland weer een fatsoenlijk leefbaar land voor iedereen wordt.

  Voor de mensen die fan zijn van een basisinkomen zal ik even het rekensommetje laten zien dat dit nooit vanuit de overheid met onze belastingcentjes geregeld kan worden. Laten we een basisinkomen van 2000 per maand per volwassen inwoner nemen. Laten we om het mooi rond te houden zeggen dat er ongeveer 7 miljoen volwassenen zijn in Nederland.
  2000*7000000=14000000000 (14 miljard per maand oftewel 168 miljard per 12 maanden). Als we de ellende willen oplossen moeten we het echt met zijn allen doen, dus werkgevers, werknemers en als het aan mij ligt zonder overheid (geldverspilling voor een stel notoire leugenaars). Denk niet dat we die verantwoordelijkheid kunnen dragen dus dan maar een gekozen overheid waarbij men zich kan verschuilen achter een rechtspersoon (bedrijf / organisatie / instantie / vereniging) ipv de eigen natuurlijke persoon kritisch onder de loep te durven nemen.

   • Geen probleem Rob. Prachtige template voor anderen om te gebruiken aangezien ze hem ook pas serieus namen toen ik ze deze onder hun neus duwde.

    Justitie Nederland
    Alle afdelingen
    Aangegeven op bureau te Woonplaats
    Adres

    Aangever:

    Geconstateerde overtreding: artikel 273f wetboek van strafrecht (mensenhandel)

    Ik, gekend als , heb helaas moeten constateren dat Nederland wordt geleid door een corrupt groepje mensenhandelaars wat het verdoezelt onder een reïntegratieproject voor werklozen. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die eigenlijk onder de loep genomen behoren te worden en dat is de taak van het justitiële apparaat wat het volk van Nederland tegen iedere vorm van misdaad behoort te beschermen.

    Sinds een aantal jaren is het een eis om (vrijwilligers) werk te verrichten met behoud van uitkering. Hier worden mensen ingezet op posities waar ze eigenlijk conform CAO en wettig gemaakte afspraken een veel hoger uurloon behoren te krijgen als wat hun uitkering ze oplevert.
    In Arnhem is in het verleden al een uitspraak gedaan (Bennie Beck, schoffelweigeraar) en gewonnen maar helaas niet op grond van het juiste artikel, dan was het namelijk per direct een halt toegeroepen en was de groep verdachten per direct ter verantwoording geroepen.
    De groep verdachten is een aanzienlijke lijst en vereist gedegen politieonderzoek om alle aansprakelijken ter verantwoording te roepen.
    W.A. Van Amsbergen (staatshoofd en dus eindverantwoordelijk)
    M. Rutte en het voltallige kabinet, zowel coalitie als oppositie (gekozen volksvertegenwoordiging)
    Iedere uitkeringsverlenende instantie, verzekeraar en werkgever die hieraan meewerkt
    Iedere medeweker van het Work First traject
    Iedere ambtenaar die hiermee zijn / haar ambtseed negeert en dit niet aankaart of zelfs tegenwerkt (artikel: 162 wetboek van strafvordering)
    Ieder mens wat ik door gebrek aan gegevens niet heb genoemd en verwijtbaar zijn doordat redelijkerwijs aangenomen mag worden dat deze mensen de kennis bezitten van wat mensenhandel (slavernij) inhoudt

    Gezien de ernst van dit strafbare feit verwacht ik dat de opsporingsambtenaar die ik verzwaar met deze aangifte (artikel 163 wetboek van strafvordering) dat die met dezelfde integriteit zal omspringen met de gegevens van mijn natuurlijke persoon zoals ik redelijkerwijs om zal springen met de gegevens van de natuurlijke personen die al dan niet betrokken zijn bij de aangifte van dit strafbare feit. Er is geen argument geldig wat dit goed kan spreken gezien artikel 19, 20, 21 en 22 uit de Nederlandse grondwet.

    Conform artikel 163 lid 4 uit het wetboek van strafvordering verzoek ik om een kopie van de opgemaakte aangifte.
    Aldus naar waarheid opgemaakt onder voorbehoud van alle rechten en weren.

    Gekend als door de staat geregistreerd als ©

  • Volkomen terecht wat je hier opmerkt. Net zoals de overheid is aangeklaagd wegens haar falende beleid betreft de co2 uitstoot, moet ze aangeklaagd worden wegens het schenden van haar eigen grondwetten zoals artikel 20 en 21. Recht op een veilig bestaan, voldoende voeding, dak boven het hoofd, werk, etc.

   Ook moet ze aangeklaagd worden voor het bevorderen van een economie die steeds meer mensen buiten spel zet en in armoede dompelt.

   Dan hebben we het nog niet eens over het recht op gezondheidszorg en onderwijs, die eveneens voor steeds meer mensen ontoegankelijk word.

 3. HET LAATSTE THUISZORG UURTJE HEEFT GESLAGEN . . . ! May I have some M M M more……….. Please, SIR ???

  …………………… MORE …………………… ! ? ! ? !

  M O O O O O O O R ! ? ! ? !

 4. Tja,ook weer een heel droevig verhaal. Zoals zo vele verhalen. Het blijkt wel weer dat de vorige generaties Nederlanders hun kinderen hebben opgevoed met eigenbelang no1 en de zogenaamde eigen verantwoordelijkheid. Weet U het nog?? Eigen verantwoordelijkheid voor iedereen . Gepropageerd op scholen en werk. Beginnende tijdens het kabinet Kok.
  Het is gebleken dat dat de generatie tussen de 30 en 60 jaar erg hard en gevoelloos zijn gemaakt tegenover hun medemens . Ik mag natuurlijk niet generaliseren want gelukkig geld dit niet voor iedereen.
  De strategie van Kok en latere kabinetten hebben dus hun vruchten afgeworpen. Zie waar we nu in terecht zijn gekomen door ons eigen toedoen eigenlijk.
  Probeer dat nu maar eens terug te draaien. Daar zullen weer een paar generaties overheen gaan.

 5. Om tegenwoordig een ambtenarenbaantje te krijgen moet je beslist kruiperig zijn, let wel, naar de bazen toe he, nooit een grote mond naar een meerdere dus, maar.. niet naar de klanten toe, naar een klant toe moet je zo brutaal als de beul zijn, want medemenselijkheid kost geld…
  Vroeger moest je dan je meerdere inschakelen, en die zou het netjes opknappen… tenminste, dat ging zo bij de semi-overheidsinstelling waar ik vroeger werkte…

 6. Ik hoor ook vaak en maak het zelf ook mee, dat klantmanagers voor de uitkering zich menigmaal verontschuldigen als ze regels en wetten moeten handhaven die overduidelijk tegen iedere menselijke redelijkheid ingaan. Ze zeggen dan; “zo zijn de regels”. En; ” ik moet me aan die regels houden”. Ik vraag me af hoe ze het volhouden. Regels en beleid uitvoeren waarbij meteen duidelijk is dat ze averechts werken of de klant in een depressie doen belanden. Ik snap werkelijk niet waarom ze zelf niet aan de bel trekken bij hun organisatie.

  Je ziet dat er weinig moed en ruggegraat is bij deze uitvoerders van de wet. Dat ze hun geweten en menselijkheid liever weg parkeren dan het lastig te krijgen binnen hun organisatie. Bang wellicht om hun baan te verliezen, net als iedereen. En zo zijn ook zij net als vele anderen slaven van een systeem dat niet ingericht is om mensen tot hun recht te laten komen.

 7. “Als zij nog menselijke trekken vertoont”; mensen veranderen niet zo maar. Weinig kans dus.
  “Iedere werkloze is er een teveel”. De PvdA bij uitstek! Werken, in het zweet des aanschijns, want belastingcenten moeten er binnen komen.
  Daarom ook: Partij VAN de ARBEID.
  Het betreft hier niet wat men gewoonlijk veronderstelt: Partij VOOR de ARBEIDERS. Nee, Kleinsma’s credo: “Wij zijn van de arbeid, hè.”
  Wanneer nu EINDELIJK eens de werkweek teruggebracht naar 4 en vervolgens naar 3 dagen werken! Dat is in het geheel niet irreëel, immers.

  Maar ja: ‘Dat is heel erg voor u, maar de beslissing is genomen en wordt niet meer teruggedraaid’. Gewetenloos tot op het bot. Ben je dan nog wel mens[elijk]? Mag je dan nog wel als ambtenaar functioneren? Moet je dan geen onmiddellijk ontslag? En je chef erbij?!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.