Digitale workshops: Stop gesol door Belastingdienst, Jeugdzorg, gemeente, CJIB

Het ondersteuningsteam van de Reünie stelt een aantal actie-workshops digitaal ter beschikking. Deelnemers krijgen tegen een kleine vergoeding toegang tot de inlogpagina van de gekozen workshop(s) en kunnen met behulp van de aanwezige PowerPointpresentatie lezen hoe de voorbeeldbrieven aangemaakt kunnen worden en hoe de vervolgstappen van de procedure eruit zien.

Laat niet meer met je sollen door de Belastingdienst, Bureau Jeugdzorg, de gemeente, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, Zorginstituut NL of een deurwaarder! Ga in je kracht staan met behulp van onze workshops.
Aanmelding voor de digitale workshop(s)

Blijkt het toch te ingewikkeld, dan kan je voor niks aanschuiven bij een live workshop, zodra die gegeven wordt zie daarvoor de agenda.

Het gaat om de volgende digitale workshops

Workshop Wegenbelasting
vraag de teveel betaalde wegenbelasting 2010-2014 terug en stel 2015- 2019 veilig.

Workshop CJIB
ons succesnummer, waarmee je (verkeers)boetes ongedaan kan maken.

Workshop BJZ&RvdK
het winstbejag van deze instanties (€ 94.000 per UHP/jaar) zal niet meer ten koste gaan van jouw kind(eren)

Workshop ANBI
vraag de teveel betaalde inkomstenbelasting over 2010-2014 terug met ons stappenplan en de online downloadbare brieven.

Workshop Zorgverzekering
kunnen burgers verplicht worden een contract te sluiten met een commerciële zorgverzekeringsbedrijf?

Workshop Incassobureau/Deurwaarder
laat je door deze op winst gerichte ondernemingen niet nog dieper in de schulden duwen.

Het ondersteuningsteam van de Reünie bestaat uit 9 mensen. Het team heeft als missie: het zich sterk maken voor een betere wereld, te beginnen in Nederland. De Reünie wil graag de grote paraplu zijn, waarbinnen en waaronder veel organisaties met behoud van eigen identiteit een plekje kunnen krijgen.

5 Comments

 1. Is er ook een cursus Omgaan met chemtrails? Ik geef me op voor de cursus Blokkering Gouden Koets, waarbij we leren hoe we een ongekozen koning weg kunnen jagen door een koets te blokkeren, om zo miljoenen doden te voorkomen. Het is onze burgerplicht en ik voel mij er toe geroepen. Zeker nu ik vannacht droomde over reptielen, ben ik overtuigd van mijn goddelijke missie er iets aan te doen. Soms is het erg goed om andersdenkend te zijn want de overheid voert een fascisme waar ik het niet mee eens ben. Met het schrijven van artikelen kom je lang niet zo ver, als voor koets te springen, en met “verjaag de kloon!” het debat op scherp te zetten. Karst Tates heeft mij al toegezegd dat hij ook voor de koets zal springen. Betrouwbare man. Hij wel.

  • Iets minder drastisch zal de meeste mensen meer aanspreken.
   Zowel Kars Tates als Erwin Lensink zijn er niet zonder kleerscheuren afgekomen.
   Terwijl met de workshops je het gemakkelijker maakt voor jezelf.
   En geloof maar dat als voldoende burgers met deze workshops in hun Kracht gaan staan, dat debat vanzelf op scherp komt te staan.
   Want machtshebbers hebben een hekel aan kleine beetjes macht verliezen.

 2. De zorgzame overheid. Er zijn helaas genoeg zaken waaruit blijkt dat vadertje-staat ook goed voor zichzelf zorgt. Ik heb vroeger geleerd (Havo, Amsterdam) dat de overheid er ‘voor ons allen is’ en dat ‘het volk’ de ambtenaren met belastinggeld betaald. Op die manier kunnen de ambtenaren het land en de burgerij dienen, maar je ziet ook wel dat de ministeries, provincies en gemeenten een eigen aanpak (beleid) hebben om hun zaakjes te regelen. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat het natuurlijk veel interessanter is om je eigen plannen te maken. Het is bekend dat er instanties zijn die hun eigen manier van optreden hebben bedacht. Zij passen de overheidsregels dan te streng of juist veel te soepel toe. Ik kan mij voorstellen dat er dan mensen zijn die zich gaan verweren, eventueel met behulp van de korte genoemde instructie middagen.

 3. Very nice, ik ga het allemaal intens lezen en er mee aan de slag. Dank je, Rob Vellekoop!

 4. Als je als vrijwilliger gratis en voor niks ergens werkt, controleer dan eerst of deze werkverschaffer een ANBI-status heeft, zo ja. Sluit dan een overeenkomst waarin je recht hebt op een arbeidsvergoeding waar je tegelijkertijd afstand van doet als gift. Dan is deze gift minus jouw fiscale drempel aftrekbaar. Het is maar dat je het weet, want onbetaald vrijwilligerswerk is een vorm van slaverij en slavernij is sinds 1867 onwettig !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.