Basisinkomen is betaalbaar en kwestie van prioriteit

Het basisinkomen is een prima betaalbare optie. In een maatschappij zonder graaiende en corrupte banken en een bevolking die de welvaart met elkaar wil delen. Natuurlijk is er groeiende oppositie vanuit de hoek van de hebberds. Een kort verslag.

Nu het basisinkomen niet meer kan worden afgedaan als utopie en steeds meer belangstelling krijgt, wordt de tegenstand van de gevestigde orde groter. Zo wordt de Amsterdamse hoogleraar

Gradus aan het woord:
Onzinnig is zijn argument ‘dat dit veel geld kost, maar dat de overheid nu al 50 procent bbp voor haar rekening neemt’. Bregman vergeet te vermelden dat dit inclusief uitgaven voor zorg, onderwijs en veiligheid is. Als we hierbij alle uitkeringen, toeslagen en de meeste heffingskortingen optellen, ontstaat al snel een tekort van 70 miljard euro. Als we rekening houden met arbeidsmarkteffecten is dit tekort nog veel groter.

Gradus maakt direct gebruik van zijn predicaat Hoogleraar om Bregman ‘onzinnig’ te noemen en begint miljarden op te tellen. Zo komt hij in zijn wijsheid tot een ’tekort’ van minimaal 70 miljard.

Hij vergeet echter een cruciaal element in zijn telraam mee te nemen. Hij gaat er van uit dat de invoering van een basisinkomen uitsluitend een kostenpost is. Hij wil er blijkbaar niet bij stilstaan dat er ook opbrengsten of baten zijn. Zo zijn er enorme baten in de vorm van een besparing op geldverslindende uitkeringsinstanties, controle-organen en re-integratiekosten. Sterker nog we emmeren natuurlijk niet door met het corrupte financiële systeem dat er nu is, waar banken miljarden aan euro’s kunnen creëren als zij daar zin in hebben. De geldcreatie gaat naar de overheid en dat bespaart al minimaal 10 miljard per jaar aan rente-lasten, die de overheid niet meer hoeft te betalen omdat zij geen geld meer lenen.

Daarnaast blijft het probleem boven de markt zweven van een werkhoeveelheid die de komende tien jaar 50%  gaat afnemen. Dus Edelgeleerde Heer Gradus hoe we het ook wenden of keren er komt minder werk, veel meer mensen zullen een beroep gaan doen op de overheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Kortom we staan op een breekpunt. Steeds meer mensen zonder werk en een overheid die het totale inkomen zal moeten herverdelen omdat iedere Nederlander recht heeft op een goed leven.

Gradus vervolgt over Bregman:
Zijn claim dat bijstandgerechtigden gelukkiger worden van een basisinkomen klinkt als een fata morgana als we beseffen dat de andere Nederlanders worden geconfronteerd met een belastingverhoging van tenminste 25 procent.

Gradus beweert dus eigenlijk dat bijstandsgerechtigden niet gelukkiger worden van een basisinkomen omdat anderen meer belasting moeten betalen. Merkwaardige redenering. Toch zullen we in de toekomst met elkaar moeten delen Gradus, anders gaat het mis. Of denk je werkelijk dat miljoenen zich steeds dieper het moeras van de uitkeringsslavernij in laten duwen?

Een basisinkomen is geen uitkering, ook niet als dit de manier voor Groen Links is om het in te voeren. Het cruciale van het basisinkomen is de onvoorwaardelijkheid en niet afhankelijkheid en betutteling via een uitkering. Hier gaat Groen Links nat. Je voert een basisinkomen in of je moddert door met uitkeringen. Een tussenweg bestaat niet. Net zoals een lokaal basisinkomen op geen enkele manier ook maar benadert hoe een echt basisinkomen werkt.

De invoering van een menswaardig inkomen, dat drie keer zo groot is als het bedrag dat mensen voor hun sociale huurhuis maximaal moeten betalen is wat mij betreft de norm. Dat betekent pas werkelijk een verbetering voor alle uitkeringsgerechtigden en werkende armen. Duizend euro is een lachertje, Bregman!

Betaalbaarheid is geen enkel probleem. De overheid zetten we aan de geldcreatie en in plaats van een uitkering krijgt iedereen een basisinkomen. Uitkerings- en daar aan gekoppelde hulpverleningsinstanties worden overbodig. EN we verdelen de beschikbare welvaart, in plaats van een groep te bevoordelen omdat ze misschien iets handiger zijn in het spelen van het geldmonopoly. En ja, dan betalen zij meer belasting!

Ophouden dus met geleuter over onbetaalbaarheid. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en wat mij betreft ligt de prioriteit bij het grootste deel van de bevolking die het financieel moeilijk heeft! Op naar het basisinkomen.

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering
Vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld wordt. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de mensen die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.
Basisinkomen in 5 eigenschappen

Rob Vellekoop, 21 mei 2015

9 Comments

 1. Een basis inkomen bied mensen een alternatief voor het ouderwetse systeem. Door een basis inkomen worden de mensen die het werkelijk kunnen goed gestimuleerd om serieus werk te zoeken op hun eigen tempo zonder druk wat postief werkt. Het aantal sollicitaties kan met goed voor zichtzelf bepalen wat zelf haalbaar is. Ook het aantal uren werk waarvan men zelf voelt wat hij of zij aankan. Zonder de druk van de overheid, heeft men zelf de beslissing wat men met het basis inkomen doet zonder dat je bang hoeft te zijn dit te verliezen en niet meer het eten en water en de huur en zorgverzekering kunnen betalen. Wat zou daar nou op tegen zijn om mensen een leven te geven waarbij ze zeker weten dat ze zelf zonder druk kunnen zoeken na passend werk wat ieder mens toch heel graag wil diet het kan en gezond is.

 2. Basiskomen is een prima idee. Het geeft mensen zekerheid & vrijheid en het stimuleert tot zoeken van duurzaam werk, uitgezonderd zij die niet willen werken! Maar wat te doen met alleenstaanden. Zij komen niet of nauwelijks rond met het basisinkomen. mvg Co Meijer

 3. “Wie zorgt dat zijn mensen niet arbeidsongeschikt worden, wie met andere woorden een goede werkgever is, wordt daarvoor beloond.”

  Voorlaatste zin van Gradus, zie Volkskrant artikel.
  En de laatste.

  “Met een (lokaal) basisinkomen worden de verschillende verantwoordelijkheden van overheid, markt en samenleving verstoord, iets wat het ook zeer onwenselijk maakt.”

  Variant: met wollig taalgebruik worden de verschillende verantwoordelijkheden van universiteit, krant en wetenschap verstoord, iets wat het ook zeer onwenselijk maakt.

  .

 4. Prima!
  Een huurhuis van 420 euro,waarbij je 150 euro toeslag van de BELASTING weer terug moet krijgen,kan je net zo goed meteen!! Die 1260 uitbetalen en gewoon 420 euro huur van betalen,kost minder werk bij de belasting ookl
  Daarnaast 70 euro van de belasting aan toeslag,kan je net zo goed van die 1260 euro betalen komt op hetzelfde neer!!!
  Dus uitkeringen zijn enorme kostenposten,stressbedrijven,slavenarbeidgevers,en al die romplomp met belasting en bureaauwerk?

  Natuurlijk basinikomen!
  Tja de graaiers en misgunners zijn dan de dupe..geen meelijk mee

 5. De Basisinkomen Partij onderschrijft het artikel van De Lange Mars/Rob Vellekoop en de punten als opgesomd BEHALVE punt 5. Financiering. De Basisinkomen Partij heeft in haar congres van 2 mei 2015 het uitgangspunt aangenomen de basisinkomens te financieren met de winsten uit de nutsbedrijven, natuurlijke hulpbronnen (gas, zout) en het defensiebudget. Geen belasting op (top)inkomens.

  Wat we het meest dringend willen laten zien is dat het eerst regelarm maken van de bijstand de meest snelle en praktische optie is om mensenrechten te bestendigen om vervolgens deze uitkeringen op te hogen tot een leefbaar niveau met de winsten van bovengenoemde ondernemingen. Het volk bracht immers deze nutswinsten op, dus is het niet meer dan normaal deze terug te laten vloeien naar de burgers. Deze burgers geven op hun beurt hun geld uit in de (lokale) economie en zo heeft iedereen er voordeel van.

  • Door de manier van financiering die de BIP voorstaat zullen er onvoldoende middelen zijn om het basisinkomen te kunnen financieren, dat lijkt me zo logisch dat ik het niet hoef toe te lichten.

   • Juist hier zou ik graag onderbouwing zien, zo uitgebreid mogelijk, omdat dan mijn mogelijk foute denken wordt geopenbaard.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.