NL terug in de middeleeuwen met majesteitsschennis vervolging

Het Openbaar Ministerie gaat een activist vervolgen wegens majesteitsschennis omdat hij tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet ”Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis” heeft gezegd, aldus een berichtje van NU.nl. Hiermee valt deze man dus niet persoonlijk de ‘majesteiten’ in kwestie aan, maar hun functies.

Er bestaan in ons land twee soorten mensen. Het ‘gewone volk’ en ‘hooggeborenen’. De laatste categorie mensen dankt vermogen en inkomen aan hun afkomst van een bevoorrechte familie of door met dit bevoorrecht familielid te trouwen. Ooit heeft een groep regenten in 1815 deze familie als bevoorrecht aangewezen en vanaf dat moment waren deze ‘gewone mensen’ omgetoverd tot ‘hooggeborenen’.
Het gewone volk heeft daarmee stilzwijgend ingestemd toen ze stemrecht kregen begin 1900.

Indien iemand van het gewone volk boos is en dit uit richting ‘hooggeborenen’ dan schendt hij een majesteit. Volgens de wet is een majesteit een mens die we ‘koning’ noemen, maar dit geldt ook voor ‘de echtgenoot van de koning’ of ‘diens opvolger’.

In de middeleeuwen toen het grootste deel van de bevolking nog niet kon lezen of schrijven waren ‘hooggeborenen’ volgens de machthebbers zelfs door God aangesteld. De status van mens hadden deze opperwezens niet meer en het ‘gewone volk’ geloofde dat. Het steeg de Zonnekoning in Frankrijk zelfs naar het hoofd, zodanig dat hij dit zelf begon te geloven. Hij wist helaas niet hoe hij zich als God moest gaan gedragen en kwam daardoor niet verder dan ordinair gedrag en misbruik van ‘gewone mensen’.

Wij leven thans in de 21e eeuw. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking kan lezen en schrijven. Niemand gelooft nog dat een majesteit door God is aangesteld. Toch heeft iemand binnen het Openbaar Ministerie nog steeds het idee dat er twee soorten mensen bestaan, gewone en majesteiten.

Dit gebeuren toont twee dingen aan:
1. De meerderheid van het Nederlandse volk heeft niets geleerd van de middeleeuwen en is zo achterlijk dat het nog steeds deze tweedeling in de maatschappij accepteert.

2. Er loopt iemand op het Openbaar Ministerie rond die wetten zo serieus neemt dat hij het koninklijk huis er mee in verlegenheid brengt, want deze hippe mensen zitten echt niet te wachten op een dergelijke nadruk op middeleeuwse praktijken.

Voor de geïnteresseerde lezer nog even ons middeleeuwse Wetboek van Strafrecht waar al deze majesteitswijsheid in te lezen is:

In het Wetboek van Strafrecht staan drie wetsartikelen waarin majesteitsschennis wordt omschreven.

Artikel 111: Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of een geldboete van de vierde categorie (met een maximum van 20.250 euro).

Artikel 112: Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Artikel 113: Hij die een geschrift of afbeelding waarin een belediging voorkomt voor de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot of de Regent, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie (met een maximum van 8.100 euro).

Tussen 2000 en 2012 werden achttien zaken door het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven, waarvan bijna de helft tot een veroordeling heeft geleid. Het gaat om vijf geldboetes, drie (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en één veroordeling in de categorie ‘overige straf’.

Het recht op vrijheid van meningsuiting uit onze Grondwet passeren we maar even voor deze majesteitsschennis. De grondwet geldt blijkbaar alleen voor het gewone volk.

Rob Vellekoop, 6 mei 2015

7 Comments

  1. Het volk heeft 85 jaar na datum stilzwijgend ingestemd met de majesteitloting? O.o
    Dat mag toch wat méér uitleg…

  2. Misschien bedriegt mijn gevoel mij, maar zou zelfs de héle wereldwijde ellende/georganiseerde crisissen niet met één enkele ‘actie’ kunnen stoppen? Het ‘koningshuis’/Habsburgers sturen de politiek -toekomstige minister-presidenten en anderen nemen deel aan bilderbergconferenties, waarvan Beatrix een van de hoofdpersonen is. De Habsburgers heeft wettelijk gezien geen recht op hun titel/status. Bilderberg heeft een directe, heel nauwe band met Amerika. De ‘regering’ hier is een poppenkast die naar de poppen van Beatrix danst -ze houdt zich wijselijk achter de schermen verborgen-. Éen simpele oplossing: dit onrechtmatige ‘koningshuis’ afzetten en veroordelen wegens genocide en grove schendingen van mensenrechten, én lidmaatschap van meerdere criminele organisaties. Dan zou het hele kaartenhuis instorten en wérkelijk DEMOCRATISCH een nieuwe regering gekozen kunnen worden, met nieuwe, beschermende wetgevingen voor de burgers. Waarom zijn wij uiteindelijk zo’n bang/naïef volk, dat de oplossing niet durft uit te voeren en liever onnodige ellende in eigen land, Europa en zelfs wereldwijd laten doorgaan vanwege een familie die geen enkel recht op deze positie heeft en zóveel kwaad aanricht???

  3. Uitstekend in perspectief gezet, Sonja! Elk mens behoort immers een waardig mens te [kunnen] zijn.

  4. Uiteindelijk heeft het natuurlijk ook een beetje te maken met stijl. We moeten alles kunnen roeptoeteren zonder erbij stil te staan wat het met die ander doet….’boeie!’

  5. Koning ,keizer admiraal…scheiten moeten ze allemaal…..Deze spreuk kon men 70 jaar geleden op de muren van vele openbare toiletten vinden…maar toen hadden we nog geen koning,Hoe zit dat nu?

  6. Die activist heeft wel gelijk: fuck de koning, fuck de koningin en fuck het koningshuis. De politie ziet mij al aankomen als ik aangifte wil doen van het feit dat iemand “fuck jou”tegen mij heeft gezegd! Ik snap dat ik niet als koningin ben aangewezen, maar goed..

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.