Banken weer meer winst met steeds minder werknemers

Utrecht – Het gaat uitstekend met de banken, de drie grote banken ING, ABN AMRO en RABO maken samen 6,7 miljard winst over 2014 en ontslaan de komende tijd meer dan 10.000 werknemers. De banken geven aan dat dit ‘moet’ door de digitalisering en om ‘het hoofd boven water te houden’.

De klanten van de bank handelen steeds meer zaken online af, waardoor steeds minder werknemers nodig zijn.

ABN AMRO rapporteert een nettowinst van EUR 1.551 miljoen over 2014, de Rabobank boekte een nettowinst van 1.842 miljoen euro en tot slot ING noteert 3.424 miljoen.

ABN Amro schrapt 650 tot 1000 banen tot 2018. De staatsbank wil het aantal kantoren verder concentreren en tegelijk het dienstenaanbod verbeteren. Bij Rabobank verdwijnen tot 2016 meer dan 9200 arbeidsplaatsen. Zij kijken naar digitale oplossingen en vernieuwingen.
ING gaat de komende drie jaar ongeveer 1700 banen in Nederland schrappen, voor digitalisering van zijn bankactiviteiten. De ingreep is nodig om te moderniseren en om het hoofd boven water te houden, aldus de bank.

Kritische noot
Wanneer steeds minder werkgelegenheid overblijft door automatisering betekent dit dat bij een stijgende winst (minder loonkosten) er steeds meer geld bij de aandeelhouders terecht komt. Door de fiscale faciliteiten die NL aan multinationals waaronder de banken geeft, betalen deze grootverdieners slechts enkele procenten belasting over hun vette winsten. Kortom er komt steeds minder geld bij de werknemers of ontslagen werknemers terecht en steeds meer bij de aandeelhouders in de vorm van dividend. Focussen we dan verder op de (ontslagen) werknemers dan wacht hem of haar onherroepelijk na een steeds kleiner aantal jaren WW het schrikbewind van de Nederlandse bijstandsvoorziening. Rutte 2 doet hier helemaal niets aan. Sterker hij dupeert de uitkeringsgerechtigden en maakt de rijke aandeelhouders steeds rijker. De ongelijkheid wordt steeds groter. Het zou dus niet meer dan terecht zijn de banken veel meer belasting te laten betalen en daardoor hen juist geld aan de samenleving terug te laten geven!

8 Comments

 1. Het gaat dus goed met de Nederlandse banken. Kennelijk doen die bestuurders dan toch iets nuttigs in ruil voor hun riante salarissen, want ik herinner me nog dat niet lang geleden enkele van deze banken op sterven na dood waren. En ja, efficient automatiseren kost als het goed is inderdaad banen. Lullig voor de mensen in kwestie, maar je kan de vooruitgang niet buiten de deur houden zonder in veel grotere problemen te komen, lijkt mij. Verder, de verfoeide aandeelhouders in wier “zakken de winst verdwijnt”, dat zijn ook de pensioenfondsen, de Staat en de mensen zelf. De Rabobank heeft sowieso geen aandeelhouders en het staat iedereen die zich zorgen maakt geheel vrij om zijn financiën aldaar onder te brengen.

  Al met al is er een hoop mis in de sector (zie blog Joris Luyendijk als je een sterke maag hebt), maar met het publiceren van tendentieuze artikelen, die zelfs op mij als absolute economische nitwit geen steekhoudende indruk maken schiet niemand veel op.

  Als iemand mij helder kan uitleggen wat ik verkeerd begrepen heb en wat het alternatief is voor de in het artikel geschetste situatie, dan zal ik mijn ongelijk onmiddellijk erkennen.

  • Beste Joost, de crux van het verhaal is dat het goed gaat met de bank maar dat dit gebeurt ten koste en niet ten gunste van de samenleving. Jij koppelt ‘efficiënt automatiseren’ aan ‘vooruitgang’. De grote vraag is natuurlijk wiens voordeel is het dat de werkgelegenheid verdwijnt bij de banken. Wie heeft belang bij een groeiende werkloosheid en verarming van de samenleving? Een ander deel van de kwestie is dat blijkbaar met steeds minder mensen meer winst wordt gemaakt. Stel jezelf eens de vraag waarmee de bank dan eigenlijk winst maakt. Welke handelingen verrichten ze nu zodat ze zulke astronomische bedragen aan winst kunnen maken. Blijkbaar wordt het werk minder arbeidsintensief en nemen computers het over. Daar is niets mis mee, zolang het belang van de samenleving maar niet in het geding is. In het huidige systeem worden banken wanneer zij misstappen maken, opgevangen door de belastingbetaler, zoals in het verleden met alle grote banken in meer of mindere mate is gebeurd. En wat krijgt de belastingbetaler daarvoor nu terug?
   Minder werkgelegenheid, het verschuiven van winsten naar tax havens zodat de Nederlandse staat er geen belasting over kan heffen.
   Het voert mij te lang om stil te staan bij wat er mis is met de banken in dit commentaar, maar het komt neer op twee kernzaken:
   a. banken maken geld uit het niets, waardoor zij een enorme economische macht zijn, machtiger zelfs dan regeringen!
   b. banken brengen de samenleving gigantische kosten (rente e.d.) in rekening door geldcreatie en diensten, die in geen verhouding staan tot de inspanningen die zij daarvoor moeten leveren (vandaar die enorme winsten)
   Meer hierover lees https://delangemars.nl/bankwezen/ons-geld-op-de-bank-is-niet-meer-van-ons/

   • Hoi Rob, dank voor je reactie.

    Ik snapte op zich het punt wel dat het artikel wilde maken, maar het ontbreekt aan ondersteuning. Er worden tamelijk suggestieve vragen gesteld, maar niet beantwoord. Hetzelfde geldt voor de beweringen, waarbij ik geen duidelijke onderbouwingen kan vinden.

    Ik zal het artikel eens lezen, ik reageer hier dan wel om het een beetje overzichtelijk te houden.

 2. Iedereen EEN dag niet pinnen( 2 mei 2015) en EEN dag helemaal geen geld uitgeven. Misschien dat het dan eens doordringt dat de banken er voor de mensen zijn en dat de mensen er niet voor de banken zijn.

 3. Het kapitalisme als als een onbeheersbaar onkruid, woekert door. Zonder echt knippen en snoeien overwoekerd het onkruid (=Is de niet aflatende hebzucht van mensen) het socialisme. Knippen en snoeien doet met door de straat op te gaan en te laten zien dat kapitalisme geen plek meer heeft heeft in deze maatschappij. Frankfurt is een begin laat het niet het einden zijn….

 4. Ik ben het grotendeels met jullie eens. Alleen mis ik het feit dat dankzij de dra(ghi)conische maatregelen van de ECB zoals het bijdrukken van 1300 miljard niet alleen de euro gigantisch in waarde daalt en ‘verwaterd’ en wij een prooi worden van buitenlandse ‘durf’ kapitalisten die sociaal gezien Nederland en Europa helemaal door de plee trekken. Ik heb het dan nog niet over spaarders en pensioengerechtigden die binnenkort geen cent rente meer krijgen en zelfs mogelijk boeterente moeten gaan betalen over hun vermogen waar al decennia lang belasting over is betaald. Ik heb het dan nog niet over het feit dat de bende van Dijsselbloem, zonder blikken of blozen, 1,2% vermogensbelasting blijven incasseren terwijl die nota bene gerelateerd moet zijn aan een rente van minstens 4%. Het is dan ook heel juist dat de Bond voor Betalingsbelastingbetaler samen met het prestigieuze advocatenkantoor Thornton Grant (35.000 werknemers) voor 6.000 bezwaarmakers/spaarders een bezwaarprocedure is opgestart!

 5. Het is goed dat de grote Nederlandse Banken forse winst maken. Maar get is niet goed dat de werknemers van die enorme winst niet profiteren. En wat nog slechter is dat de ‘graaicultuur’niet van weg is geweest, en gewoon door gaat, ondanks eerdere politieke maatregelen. Het is schaamteloos dat een stelletje liberalen in de top van het grote bankwezen, in de raden van commissarissen en raden van bestuur, gewoon op de oude voet doorgaan. Minister Zalm durft zelfs te spreken over een ínlevercultuur’, en dat met een stalen gezicht en een heel dik betonnen bord voor z’n lachebek! Het wordt nu eindelijk tijd voor politieke actie en dan allemaal die tegen dit soort absurde praktijken de straat op. Banken blokkeren voor leden van de Raad van bestuur en Raden van commissarissen en het topmanagement die profiteren van deze volstrekt absurde a-sociale gedrag, liberalen eigen!. Het land uit met die lui, die liberalen, die niet willen luisteren naar de stem van het gewone volk. Opsluiten deze figuren die gewoon los lopen, vrij op straat en overal in Nederland en buitenland zich schaamteloos verrijken ten koste van ander personeel en wat nog erger is de consument die het gelag moet betalen. Steeds hogere prijzen voor producten en diensten van deze bijna corrupte zich zelf verrijkende lieden. En dat onder het mom van concurrentie met het buitenland de VS. Onzin, want de afgelopen decennia is maar bankier verhuist naar de VS, Onno Ruding van het CDA, je weet wel de man van ’tante Truus’! Ook al zo’n neo liberaal. Weg met die lui die de samenleving veel meer schade berokkenen dan wie dan ook (buitenlanders) zware criminelen uitgezonderd. En ook de belastingdiensten zijn mede schuldig aan dit soort a-sociale praktijken. Zij faciliteren immers grote multi-nationals elders met hoofdvestiging gevestid die in ons land met postbusfirma’s profiteren van betalen van lage inkomstenbelasting tegen ca 10% ipv ca 30%. De Nederlandse overheid (Ministerie van Financiën) laat dit soort neo corrupte zaken toe en op haar beloop. Voor de rechter met al deze lui ook de verantwoordelijke overheid, politiek, die het allemaal in 2e en 1e kamer toe laat. Geweldloze actie is mijn devies, blokkades van banken en verzekeraars en internationals als Shell, Unilever, Philips, Akzo etc. En niemand meer toelaten tot de gebouwen die mee doet aan dit soort a-sociale praktijken en dat in een wereld waar de sociale ongelijkheid toe neemt, in plaats van afneemt en miljoenen kinderen sterven van ondervoeding, honger, ziekte en gebrek aan zowat van alles. Gek hé dat vluchtelingen uit Afrika met gevaar voor eigen leven oversteken naar het welvarende Europa. Van mij mogen er nog meer komen om te overleven. Wie sluit zich bij mij aan en ontketenen een geweldloze revolutie, en als het niet anders kan met passend geweld a-sociale mensen zich fatsoenlijk en maatschappelijk sociaal te gedragen. Heropvoeden die lui die liberalen en neo liberalen en sociaal democraten die beleid uitvoeren grotendeels door de VVD gedomineert. Ik zou willen een nieuwe brede linkse volkspartij ter linker zijde van de SP, die opkomt voor recht en rechtvaardigheid, vrede en gerechtigheid en dan wel met daden en geen woorden van al die gladpraters in politiek Den Haag, die leugens vertelen, feiten verdraaiïen en kennelijk uit zijn om hun eigen positie en inkomen te continueren i.p.v opkomen voor het gewone volk, die elke keer moet inleveren, om 17 miljard op tafel te leggen om 37 JSF jachtbommenwerpers uit de VS te kunnen kopen, en die meebetalen aan ca 30 miljard vaak onnodige subsidies en allerlei prestige projecten van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, en het koningshuis feteren, en ga zo maar door!

 6. Het is weer helemaal duidelijk….. geld gaat boven de mens…we zijn weer terug in het tijdperk van de roofridders.
  Bedrijven zijn helemaal hun sociaal maatschappelijke functie vergeten… winst maken geen probleem maar ook denken aan het personeel.. het geven van werk tegen een reëel vergoeding…. als alles via robots en automatisering moet blijft er geen werk over … misschien tijd voor een solidariteitsheffing …bij het vervangen van een bepaald aantal werknemers door wat voor automatisme dan ook… het bedrijf een financiële bijdrage laten leveren.
  Deze banken moeten al helemaal aangepakt worden .. wie heeft ze nu uit de ellende geholpen…. juist ja de Nederlandse belasting betaler…. ze hebben helemaal niets geleerd … volgende ronde gewoon laten vallen en alleen de gedupeerden helpen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.