Sociale Dienst Hoekse Waard huurt voor 200.000 detective in

Oud-Beijerland – Regionale Sociale Dienst (RSD) Hoeksche Waard huurt voor 200.000 een detectivebureau in. Zij houden zich onder meer bezig met het permanent schaduwen van een uitkeringsgerechtigde alleenstaande moeder met kind. De RSD verdenkt de vrouw er van dat haar vriend meer dan 3 nachten per week bij haar slaapt. Dan wordt zij geacht samen te wonen en dit heeft consequenties voor haar uitkering.

De situatie is nog schrijnender omdat in zijn uitspraak  de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht) beslist heeft dat een gemeente haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet mag uitbesteden aan een commercieel bedrijf, zoals een detective-bureau. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.

De vrouw heeft een lijst van de RSD gekregen. Op deze lijst moet zij iedere minuut het verblijf van haar vriend bij haar in haar woning registreren. Rechercheurs controleren dan aan de hand van hun eigen bevindingen deze opgave. Zij vraagt zich af hoe lang het onderzoek mag duren en of het geoorloofd is dat een mens 10 maanden lang van haar privacy wordt beroofd.

Hieronder volgt haar tekst zoals op Facebook Meldpunt Misstanden Uitkeringen opgenomen.

Geacht college, dames en heren van de raad, mijn naam is (verwijderd)
Ik wil u mijn verhaal vertellen over de psychische en lichamelijke problemen die bij mij zijn ontstaan door een onderzoek van de RSD in samenwerking met het detective bureau Investiga.

10 maanden geleden ontving de RSD Hoeksche Waard een anonieme melding. Over mij, een sinds 2012 alleenstaande bijstandsmoeder. Na een nare scheiding bouwde ik met behulp van een bijstandsuitkering een nieuw bestaan op voor mijzelf en voor mijn zoon die speciale zorg nodig heeft. Ik startte met een opleiding om in de toekomst weer financieel op eigen benen te kunnen staan. Bij het opbouwen van een nieuw leven kwam ook de liefde weer op mijn pad.

Ondanks dat ik tot die tijd volledig aan alle inlichtingsverplichtingen had voldaan werd er naar aanleiding van die melding een onderzoek naar mij in gesteld. Ik begrijp dat er bij twijfel een onderzoek ingesteld wordt, omdat het niet de bedoeling is dat je EN samenwoont EN een uitkering voor een alleenstaande ontvangt. Omdat ik niets heb te verbergen heb ik aan dit onderzoek volledige medewerking verleend.

De reden waarom ik hier nu sta heeft te maken met de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Investiga in opdracht van de RSD. In 2014 werd ik letterlijk overvallen met een onaangekondigd huisbezoek door 2 voormalige politierechercheurs. “Wie voedt eigenlijk uw kind op?” werd me gevraagd. Van wie zijn die kratjes bier in de keuken? Van wie is de was in die wasmand? Er werd zelfs tussen mijn schone was gesnuffeld.

Er volgde twee gesprekken op het kantoor van de RSD waarvan ik tot op heden overigens geen gespreksverslag heb ontvangen. Ik kreeg foto’s te zien die van mij, mijn kind en mijn vriend met een telelens zijn gemaakt. Heeft u al met uw vriend gesproken over de toekomst? Zou u niet eens aan samenwonen gaan denken?
De opmerkingen (“U rookt wel erg veel!”), de manier waarop de vragen werden gesteld, de heimelijk genomen foto’s; het gesprek was verschrikkelijk intimiderend. Ik wilde heel graag meewerken en alles open en eerlijk vertellen. Ik heb niets te verbergen, maar alle antwoorden werden in twijfel getrokken of zorgde voor nog meer vragen. Ik hoopte door mee te werken zo snel mogelijk van dit onderzoek af te zijn. Maar er kwam geen beslissing. Alleen een brief waar in stond dat het onderzoek voorlopig werd gestaakt.

Ik wil nog niet samenwonen; ik heb een kind en daar moet ik eerst aan denken voor ik een nieuwe partner permanent in huis haal. Mag de Sociale Dienst van mij eisen dat ik ga samenwonen omdat ik een nieuwe relatie heb? Dit is toch inbreuk op mijn privacy? En wat is er gebeurd met die foto’s? Ik heb geen idee.

Begin dit jaar werd ik opnieuw opgeroepen voor een gesprek. Opnieuw leverde ik alle papieren in waarom in de brief verzocht werd. Ik vraag wat de reden van het gesprek is. “De auto van uw vriend is op verschillende tijden en onregelmatige dagen bij u in de straat gesignaleerd. Omdat u aan een doorgaande weg woont, hebben wij dit kunnen constateren. Ter informatie woon ik niet aan een doorgaande weg” Geen nieuwe melding door derden, niet naar aanleiding van iets wat ik had ingeleverd of wat ze eerder hadden opgeschreven tijdens het huisbezoek; nee, omdat zijn auto in mijn straat gezien was. Op mijn vraag hoe lang dit onderzoek nog gaat duren kreeg ik als antwoord dat er nog steeds vraagtekens zijn en dat, zolang deze niet weg zijn, het onderzoek blijft lopen. Van dit derde bezoek ontving overigens ik wel een verslag.

Antwoord op hun vraagtekens? Omdat mijn vriend door zijn onregelmatige werktijden niet op vaste dagen bij mij thuis komt kan ik onmogelijk van te voren vertellen wanneer hij er wel of niet is. En omdat ik dat niet kan voorspellen word ik ervan verdacht dat hij meer dan 3 nachten per week bij mij slaapt. En dan word je geacht samen te wonen.
Toch krijg ik nu de kans om het tegendeel te bewijzen. Ik heb een lijst van de RSD gekregen. Op deze lijst moet ik nu iedere minuut die mijn partner in mijn woning is registreren. Dat zullen de rechercheurs dan controleren aan de hand van hun eigen bevindingen.

Hoe lang ik die lijst in moet vullen is niet te zeggen. Hoe vaak ze observeren is ook niet te zeggen. Als zij om half tien ’s avonds toevallig langsrijden en zijn auto zien staan weten zij niet dat hij 5 minuten later weg rijdt om aan zijn nachtdienst te beginnen. Waar houdt dit op? Hoeveel privacy moet ik nog opgeven? Gaat dit net zo lang door tot ik op de lijst kan invullen dat hij helemaal niet meer langskomt?
Ik vraag u: hoe lang mag dit onderzoek doorgaan?
Is het geoorloofd dat een mens meer dan 10 maanden lang wordt beroofd van zijn privacy?
Wat gebeurt er met de foto’s die zijn genomen van mij, mijn kind en mijn vriend?
Hoe lang nog moet ik leven met angsten, stress en nachtmerries?
Wanneer kan ik weer naar buiten zonder het gevoel te hebben dat ik word gevolgd?
Wie zijn er benaderd voor dit onderzoek: mijn buren, moeders bij school? Met ander woorden: wie kan ik in mijn omgeving nog vertrouwen?

De afgelopen 10 maanden is mijn leven veranderd in een hel. Ik slaap slecht en als ik slaap heb ik nachtmerries. Ik bezoek momenteel een psycholoog en gebruik medicatie tegen de stress.

Ik wil zo graag de rust bieden aan mijn zoon die dat heel hard nodig heeft. In plaats daarvan schrik ik op van iedere beweging voor de deur. Afgelopen week heb ik, voor het eerst sinds lange tijd, de gordijnen overdag weer open durven doen, maar buiten kijk ik nog steeds over mijn schouder. Nadenken bij elke boodschap die ik doe; of ik niet teveel koop omdat dan misschien de verdenking toe neemt. Bij elke stap die ik zet, bij iedere financiële transactie, afspraak met of bezoek van mijn vriend alleen maar kunnen denken of DIT het moment is waar ze op zitten te wachten? Mijn psycholoog blijft maar zeggen dat ik de knop om moet zetten maar dat lukt me helaas niet meer.

Ik heb een persoonlijk gesprek aangevraagd met de directeur van de RSD, de heer Kingma, om de impact van dit onderzoek aan de RSD te kunnen vertellen. Helaas heb ik die kans niet gekregen omdat hij lopende een onderzoek geen tussentijdse gesprekken hierover voert.
Tot slot vraag ik u hoe uw raad kan verantwoorden dat er in 2014 een bureau is ingehuurd op no cure no pay basis. Welke ruim 200.000 euro heeft ontvangen van ons belastingbetalers, terwijl aan het college gestelde vragen niet in openbaarheid worden beantwoord??!!!
Ik dank allen voor uw aandacht en hoop dat u net zoveel vraagtekens bij dit beleid zet als ik.

42 Comments

 1. Jullie nemen alles wel heel graag aan voor waarheid he?
  Hoe komt deze anonieme schrijfster aan het bedrag van €200.000?
  Waar is het bewijs?
  Waar is überhaupt het bewijs van dit verhaal?
  Links? Iets?

  Nee, gewoon roeptoeteren…dan gaat de rest meeroeptoeteren. Aluhoedje op en gáán!
  1 Ding: Besef dat jullie nu allemaal geregistreerd zijn door de overheid wegens opruiing.

  • Hoe kom jij aan het bedrag van 200.000,-? Waar heb je die kennis vandaan? Waar is het bewijs daarvoor?
   Noem jij alles opruiing als je het niet eens bent met de gegeven informatie? Is dat jouw manier van omgaan met informatie?

  • Grote Broer zei: “1 Ding: Besef dat jullie nu allemaal geregistreerd zijn door de overheid wegens opruiing.”

   Hoe kom je aan die gegevens? Heb je daar bewijs van? Is dat openbaar gemaakt of iets dergelijks?

   Nu even de realiteit.
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0032273/geldigheidsdatum_18-08-2015

   Als de Grote Broer wenst mee te praten met de volwassenen dan is het wel handig om ook wat kennis van zaken te hebben. :p

   Feit: Overheid (dus ook gemeente) smijt op jaarbasis genoeg geld over de balk om meerdere van hun nieuwe speeltjes (de vliegende Fyra ook bekend als de JSF) aan te schaffen.
   http://www.nu.nl/politiek/3903779/overheid-verspilt-jaarlijks-1-5-miljard-ict-projecten.html (dit is alleen ICT projectje).

   Feit: De obsessie van de staat der Nederlanden om het volk te controleren is te ver doorgeslagen.
   https://www.youtube.com/watch?v=zzsP2QVzNoQ (Grappig gebracht maar helaas wel waar).

   De grootste criminelen herken je niet aan hun tattoos maar aan hun Armani. :p

 2. Hoe dom zijn ambtenaren.. 200.000€ : 1500,00 is ruim 11 jaar bijstand hoezo gooit de gemeente geld over de balk… vast een bevriende relatie met het detective bureau…

 3. Als er ook nog maar één greintje rechtvaardigheid is in dit land dan krijgt deze getormenteerde vrouw (+ alle andere slachtoffers) ooit miljoenen schadevergoeding/smartegeld..

  Nederland moet ophouden zich een rechtstaat te noemen.

 4. Nederland is al lang verworden tot een nieuwe DDR aan de Noordzee.

  We leven in een land waarin achterdocht, wantrouwen, verklikken, racisme en corruptie gemeengoed zijn geworden.

  Niet alleen in de politiek, maar ook bij het volk.

  Dit bovenstaande verhaal wat op de site van de Lange Mars staat is meer regel dan uitzondering helaas.
  Dit speelt namelijk al vele jaren in dit kikkerlandje. Er zijn door de overheid al tientallen verschillenden
  kliklijnen door de staat in het leven geroepen waar door de burgers gretig gebruik van worden gemaakt.
  De spionage van de staat is nu al zo groot geworden dat de overheid al bijna alles over ons weet.
  En wat de staat nog niet over ons weet daar zijn de burgers maar al graag bereid om de eventueel ontbrekende informatie door te klikken en bellen. Want verklikken kan tegenwoordig ook via internet.

  Het zal me niet verbazen dat dit slachtoffer, deze dame verklikt is geworden, en de consequenties voor haar
  zijn net zo groot als iemand die vroeger in de DDR verklikt is geworden. Feiten tellen hier in Nederland net als in de voormalige DDR niet meer, alleen onderbuikgevoelens en wantrouwen regeren.

  Condor

 5. misschien een idee om het verhaal ook eens van de andere kant te horen ??? de waarheid heeft altijd twee kanten …..

 6. de oorsprong is weer terug //// in de armoe leven en een een controle tot in de pannen???? kleerkasten ??? IS DAT OOK ZO BIJ DE NIEUWKOMERS die nooit geen belasting betaald hebben ?????? ALLES KRIJGEN /?? tot het ziektekosten vergoeden en kinderbijslag

  • Oh, je bedoeld Den Buitenlander?!?!?
   Ofwel de bruingekleurde medemens! etc.?
   Ja het komt inderdaad voor dat deze groep een voorkeursbehandeling geniet t.o.v. de autotochttonen.
   Maar daarvan zijn niet die mensen schuld. Die zeggen geen nee als het hele gezin voorzien wordt van een fiets en nieuw beddegoed. Zou ik ook niet doen in hun geval. Maar al die voortrekkerij is onderdeel van een plan wat al jaren loopt.
   Een heel misselijkmakend plan om de bevolkingssamenstelling te veranderen en ik mag barsten als dat niet onderdeel is van agenda 21. Hoe komt het bijv. dat je nooit wat hoort over de Vietnamezen die hier onder veel protest zijn binnengehaald in de jaren 80. En hoe komt het dat we nu zitten met een onevenredige hoeveelheid Noord-Afrikanen met een duidelijke moslim signatuur precies op het moment dat de gemoederen het hoogst zijn opgeladen mede naar aanleiding van 9-11??
   Social Engineering heet dat waarbij de oorspronkelijke volksaard van de Nederlander totaal dient te worden vernietigd om zo naadloos over te vloeien in een supra Europees eenheidworst mens.
   Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgehetzt en men creeerd een probleem waarbij de oplossing al rees klaarligt maar nooit had kunnen doorgevoerd als niet eerst het probleem was gemaakt.
   Wanneer we in de smerige trucjes blijven trappen en haat ontwikkelen naar mensen die anders leven en er anders uitzien, doen we precies wat de machthebbers van begin af aan wilden en gaan we elkaar met een bijl te lijf.
   Dat doen n.l. de dombo’s die zich laten gebruiken en in tussen nooit kunnen snappen wat de bedoeling is.

   Ook het effect van het onderwerp van dit artikel wat te bizar is voor woorden heeft als bedoeling ons het idee te geven dat we klein en nietig en vertrapbaar zijn. Volledig overgeleverd aan een zielloos systeem waarbij rechteloosheid het hoofdingrediënt dient te zijn.
   Doel: lamleggen van de eigenwaarde en smoren in verbitterdheid en vertwijfeld raken in uitzichtloosheid.

   We leven in een tijd van oorlog.
   Binnenkort de mei vieringen en let op wie de huichelachtige dubbelspraak weer aan het verkondigen is over vrijheid!!!

 7. Nederland en tal van andere West Europese landen kennen maar een echt effectieve management systeem voor hun samenlevingen. Dat is namelijk het fashcisme. Wat we bij dit verhal en bij veel andere verhalen kunnen waarnemen, is een totstandkoming van fascistisch opgevoede samenlevingen die uiteindelijk zullen mislukken.

 8. Dit is natuurlijk een sneu en meelijwekkend voorbeeld, de arme bijstandsmoeder met haar zoon. Verder zijn er ook veel andere uitkeringstrekkers die om verschillende redenen (ten onrechte) een uitkering ontvangen. Het is niet zo’n slecht idee om eens wat beter te controleren waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven.

  • Youp, je hebt helemaal gelijk! Er zou eens beter gekeken kunnen worden of zwaar frauderende burgemeesters, wanpresterende wethouders, of sectordirecteuren echt wel met zoveel wachtgeld naar huis gestuurd moeten worden zoals dat vaal gebeurt.
   De opheffing van het z.g.n. pikmeerarrest waarbij misdadig handelende ambtenaren gewoon zoals dat ook met jpu en mij zou gebeuren veroordeeld gaan worden.
   Ministers die zichtbaar de boel beflikkeren alle schade laten terugbetalen.
   Nee, wat dat betreft heb je helemaal gelijk!

 9. Ambtenaren ? gevoelloze psychopaten zijn het. De liefde mag niet langer duren dan drie nachten per week ? Bovendien zijn ze dom. Als die vriend de kans krijgt zijn liefde voor die vrouw te geven gaan ze vanzelf wel op een adres wonen en is er vanzelf een uitkering minder. Nu zou ik de LAT relatie zo houden louter en alleen om die sociale dienst te pesten en dan twee honderdduizend euro uitgeven aan observatie voor zo iets ? Wat een domme gemeente. Dat geld kunnen ze beter besteden aan participatie en WMO Het is tegenwoordig laafhartige bureaucratie die deze domme ambtenaren, jawel mevrouw regel is regel hanteren, en dat standpunt hebben we al eens eerder gehoord…bureaucratie is liefdeloos en de ambtenaren die het misbruiken ook.

 10. Kennelijk zijn we terug in de jaren ’30, toen de controleurs zonder meer een huis mochten betreden. En als ze naar hun zin te veel lakens of handdoeken in de kast vonden, werden de bewoners gekort op hun uitkering.

 11. Ik vraag me af of de gemeenteraad er wel mee instemt dat 200.000 euro op die manier over de balk gegooid wordt.

 12. Dit doet me denken aan Stazi-praktijken in het voormalige Oost Duitsland.Ik ben een 100% afgekeurde vrouw en ik durf o.a. ook om deze rede geen relatie aan te gaan, ik hoor het zo vaak dat ze je schaduwen of in je kasten komen snuffelen. Ik heb als kind hele traumatische gebeurtenissen meegemaakt waardoor ik een heel ernstig PTSD syndroom heb. Post traumatisch stress syndroom heb, dat is me door mannen aangedaan. Ik ben bang als mij zoiets zo overkomen dat ik helemaal uit mijn plaat ga want dit triggert mijn (psychische ziekte) Als mannen me zo behandelen kan ik wel eens hele gekke dingen gaan doen waar ik niks aan kan doen, ja mezelf nog meer medicatie geven. Ik ben niet alleen psychisch ziek maar heb ook lymfe oedeem en een mislukte hernia operatie gehad dus chronische rugpijn.Gelukkig heb ik dit nog nooit zelf meegemaakt ik moet er niet aan denken. Ik vind het vreselijk voor deze mevrouw en ik kan me echt in voelen hoe ze zich voelt. Ik ben zo zo ontzettend boos dat is eigenlijk te lief uitgedrukt ik ben woedend op dit kabinet, Door die herniaoperatie kon ik geen fysiotherapie meer betalen, ik kan echt niet meer betalen dat het basispakket (heb me gelukkig geen stazi budgetpakket aan laten lullen) Als ik Fysiotherapie had gehad was de pijn veel minder want ik heb in het ziekenhuis toen 3x fysio gehad en ik kon daarna gewoon een dag bijna pijnloos bewegen. Mijn medicatie veranderd om de zoveel maand naar een ander merk (slechter) Die Rotkop van die Schippers met haar uitgestreken bek mevrouw vond maar verdacht dat er zoveel toestanden voor de verkiezingen naar boven werden gehaald. Heeft ze zelf wat te verbergen? Ik heb 28 jaar als verzorgende gewerkt en raakte zwaar overspannen door (toen al) de hoge werkdruk. Te weinig handen aan het bed. Ik ben in 2009 100% afgekeurd geraakt en ik heb tot en met 3 jaar geleden mezelf prima kunnen onderhouden ik ben niet veeleisend, uitgaan kan ik niet, maar een bioscoopbezoe vind i wel leuk maar ka niet voor arme mensen. . Mijn kinderen wonen bij hun vader omdat hij ze meer kan bieden financieel dus ik ben ook niet meer echt een moeder, Dit kabinet heeft mijn leven verwoest en met die van mij vele anderen. mensen, ik trek me dat enorm aan het leed in (rijke westerse landen) Want Duitsland Harz4 arbeids argentur is net als de uwv hier en in Groot britannië heb je welfare en de belachelijke bedroomTax dat houdt in dat als je een uitkering hebt door ziekte of je raakt arbeidsongeschikt moet je als bv moeder met 2 meisjes of jongens een huis bewonen met maximaal 2 slaapkamers (de kids zijn verplicht een kamer te delen) alleen een jongen en een meisje mogen een eigen kamer De bedroomtax is eigenlijk een soort van huursubsidie maar dit gebeuren is in 2013 ingevoerd. Mensen in Engeland zijn zo arm vooral in de steden. Het lullige is als je al jaren in een huurwoning woont waar je kinderen geboren zijn en waar je je gelukkig voelt, maar je kinderen gaan het huis uit dan komen er 2 kamers leeg. Dan heb je 3 keuzes, of je betaald de complete bedroomTax van ongeveer 75 per kamer per week, of je moet verplicht een medehuurder zoeken of verhuizen. Wat die mensen niet kunnen betalen en huizen zijn er niet. Het zelfmoord gehalte is steigende ook dat wordt geheim gehouden, mensen in heel europa (Westerse landen) Helaas ook mijn vriendin, ze had zo’n hoge schuld en wou werken sollicteerde zich suf, ze was een wegbezuinigde bankmedewerkster dus had ook goed diploma’s en werkte er al 15 jaar.maar ze was over de 40, voor ze een uitkering kreeg (uwv) WW was ze al achtergeraakt met rekeningen.En dan ook nog iedere keer moeten aanhoren dat ze beter haar best had moeten doen met solliciteren. Ze voelde zich misbruikt en genaaid door dit kabinet, En de directeuren beginnen nu zonder een greintje medeleven naar de bevolking toe weer te graaien. 700.000 euro in de maand ja daar kom je niet van rond. (mijn vriendin is in de bankencrisis ontslagen) Dus ik heb zo’n haat naar dit kabinet echt haat. Mijn moederschap is weggepakt anders kunnen mijn kinderen niet op een hogere school , mijn vriendin is uiteindelijk voor de trein gesprongen omdat ze de vernederingen van het Uwv en haar schulden niet meer kon verdragen. Daarom snap ik deze mevrouw zo goed Ik wou dat er een massale volksopstand kwam die dit kabinett echt aan de haren uit het kabinet trektken gewoon afzetten die griezels. Lang verhaal niet alles even relevant maar er is zo veel loos van rijke flikkers tegen ons het gewone normale volk niet alleen in Nederland. Net als met de moffenhoeren werd gedaan vroeger! Haal Rutte en Samson en consorten uit de 2e kamer enovergiet ze met pek en veren en jaag ze door DenHaag! Wie doet er mee!!! Mevrouw ik wens u heel veel kracht om die smeerlappen te verslaan.

 13. Hallo,

  Het televisieprogramma De Monitor is ook bezig misstanden bij de Sociale Dienst aan de kaak te stellen. Het lijkt me nuttig als dit verhaal bij hen terecht komt en zo eventuele landelijke aandacht kan krijgen. In de link ziet u rechts boven een button met ’tip de redactie’, daar kunt u vervolgens het verhaal kwijt.

  Verder hoop ik dat u op elke mogelijke manier steun zult vinden. Het is al knap dat u het verhaal middels deze brief naar buiten brengt en het niet zomaar laat gebeuren, u kunt trots op uzelf zijn!

  http://demonitor.ncrv.nl/sociale-dienst

 14. Haar verhaal met verbijstering gelezen. Is dit Nederland? Hoekse Waard ga u diep schamen. Meneer Kinsma, voert u hier een persoonlijke vendetta? U gedraagt zich als een maffia lord m.b.t. geld dat van de gemeenschap is! Laat deze vrouw met rust, laat zij haar zoon die aandacht geven die deze jongen nu nodig heeft. Nu ervaart dat kind een moeder die psychisch aftakelt door uw beleid!!

 15. Schrijf dit verhaal eens op in het Engels .
  Verstuurd het naar verschillende media/ kranten in het buitenland .
  Engeland
  Amerika
  Enz.
  Eens zien of een reactie uit het buitenland
  Iets teweeg kan brengen .
  Schijnt de elite in Nederland nogal gevoelig voor te zijn .
  Gezien het jaknikken tegen Brussel .

 16. Onze regering en volksvertegenwoordiging hebben een en al wantrouwen en onderdrukkingsdrang tegen de burgers, blijkbaar.
  En, Marinus Hoogedoorn, / Godvergetende kloten regering,besteed verdomme meer aandacht aan de echte criminelen / Nee, dat gaan ze echt niet doen. Dat doen de meeste mensen niet, zichzelf onder de loep nemen … En politici al helemaal niet.

 17. een onaangekondigd huisbezoek door 2 voormalige politierechercheurs, deze hebben helemaal geen recht om het huis te betreden, moet niet gekker worden.

  • Helaas is dit normaal dezer dagen Thierry! En kennelijk komt het maar mondjes maat binnen bij het nog niet in de bijstand zittend publiek 🙁

 18. Leef in vrijheid, vier de vrijheid,koester de vrijheid ! Doe dat op 5 mei !
  maar dit geldt niet voor mensen die in de sores zitten, die geen baan meer hebben,die gehandicapt zijn, die volgevreten varkens die zich bonussen toe-eigenen en niets hebben met de samenleving.
  doe dat minder, minder , minder. Sta op tegen onrecht, bestook de 2e kamer met deze misstanden. doe aangifte tegen de regering wegens discriminatie en afdreiging.

  nederland sta op ! , hackers leg de boel plat, laat ze maar merken dat WIJ de macht hebben !

 19. Nederland schreeuwt graag van de daken een geëmancipeerd land te zijn. Echter hoe anders is vaak de praktijk. Hoeveel vrouwelijke managers telt dit land? Hoeveel vrouwelijke directeuren telt dit land? En hoeveel vrouwen bestijgen op puur eigen kracht de sociale ladder? Dat wil zeggen zonder hulp van pa, man of baas met wie ze stiekem het bed delen. En alsof deze achterstand nog niet genoeg ellende oplevert krijg je ook nog toestanden zoals hierboven beschreven. Als een vrouw een vriend heeft dan zal ze wel geld van hem krijgen. Haar inkomen wordt standaard in verband gebracht met haar seksleven. De inhoud van het bovenstaande verhaal vind ik niet eens zo interessant. Waar het mij omgaat is dat de overheid uit het privé leven van haar burgers hoort te blijven. En dat ze ermee ophouden vrouwen als hoeren te zien.
  Ik ken vrouwen die ook weleens hun vriend trakteren. Maar daar wordt niet bij stil gestaan. Heb je ooit gehoord dat de sociale recherche een man gaat schaduwen omdat zijn vriendin te vaak bij hem logeert? Dat bij een mannelijke bijstandsgerechtigde zijn was wordt doorzocht op verdenking van vrouwelijk ondergoed. Dat heb ik nog nooit gehoord of gelezen. Niet dat dat moet gebeuren ook. Integendeel zelfs. Maar jullie begrijpen mijn punt. Overheid ga toch met je tijd mee. We leven niet meer in de 18 de eeuw waarin vrouwen hun hand ophielden bij hun man. En hoeren zijn we ook niet.

 20. Goh wat leven we toch in een geëmancipeerd land zeg! Ik dacht dat we met z’n allen hadden afgesproken dat we werk/inkomen gescheiden zouden houden van iemand zijn privéleven. Of doen we dat alleen maar bij mannen? Waarom moet het sexleven van een vrouw altijd in verband worden gebracht met haar inkomen? Mijn inziens doe je dat alleen maar bij vrouwen die van sex hun beroep hebben gemaakt. Of zie ik dat verkeerd. Een uitkering hoort op het individu afgestemd te zijn. Daarbij hoort het niet uit te maken of iemand wel of geen relatie heeft. En al helemaal niet hoe vaak je dan bij elkaar slaapt.

 21. Te gek en schandalig voor woorden dit.
  De vrouw heeft een uitkering, so what ,(ga bij rutte klagen die de baen wegbezuinigt niet bij haar), een vriend die hopelijk de ware kan zijn en of worden maar wellicht ook akelige kikker kan blijken te zijn.Dat weet je pas na een lange tijd.
  En dan nog bepalen zij zelf welk type relatie zij wensen te hebben. Hoe dan ook dit zijn onze zaken niet.
  Drie of vier nachten slapen maakt nog geen samenwonen, laat ze gewoon genieten van elkaar en ontdekken of het wat is of wordt.
  In mijn optiek woon je samen als je met zij tween op een adres STAAT INGESCHREVEN. Heeft de man een eigen woning? Zeur dan niet.
  Laat die mensen een bestaan opbouwen.
  200.000 euro staatgeld naar bemoeiterreur voor de staatsinwoners is een NO NO! Daar kun je een bejaarde voor wassen en wat nog meer zeg!

 22. Wat toevallig dat ik afgelopen nacht het een en ander droomde wat direct verband heeft met dit onsmakelijke verhaal. Ik droomde (gelukkig) van een in het nieuws gekomen zogenaamde wantoestand over prostitutie.
  Volgens ‘de overheid’ liep het met de z.g.n. thuisprostitutie helemaal uit de klauwen. Een situatie waarbij klanten hoeren bestellen via de telefoon en internet. Hiermee is prostitutie als geheel niet controleerbaar en worden geen belastingcenten afgedragen aan de hand van verleende diensten. Iedereen staat direct onder verdenking behalve wanneer men een camera in de woning laat aanbrengen zodat alles gezien kan worden. Tevens is het gebruik van het afleggen van een bezoek door zowel mannelijke als vrouwelijke ‘kennissen’ individueel of in groep, verboden onder dezelfde verordeningen. Tenzij de camera enz.
  De bezoeker kan worden betrapt door een mobiele eenheid van agenten van politie uitgerust met helmcamera en gps unit voor eigen bescherming. De bezoeker kan een potentiële prostituee zijn en ontduikt daarmee de belasting en de gast is tevens strafbaar voor medewerking aan een strafbaar feit.

  Voelt u hem al?
  Heb ik nu de potloodzuigers/regeltjesbedenkers een handje geholpen of is dit een zeer wrang toekomstbeeld, een nachtmerrie?
  Vooralsnog wel maar als ik dit artikel lees dan zitten we er niet ver vanaf. Zeker wanneer ik weet dat in 2020 de auto uitgerust zal gaan worden met een gps spion en een kilometerteller die deze omzet in tolgeld. Bovendien is iedere motormanagementscomputer die nu ook al in de auto zit gekoppeld met een centrale zender welke in staat is de motor te laten afslaan. Dit kan nu al op sommige trajecten met transmissie lussen in het wegdek (toegangsroutes naar de grote steden)

  Alles natuurlijk voor uw veiligheid!!!
  Als we de eenpartijenstaat gewoon z’n gang laten gaan en rechters worden zo gestuurd dat we nog minder een rechtsstaat geworden zijn en dat naast de sinds 2013 verplichte chipinplant voor honden en paarden etc, ook een verplichte chip komt voor natuurlijke personen, dan zijn de rapen goed gaar.
  Hoelang duurt het nog voordat iedereen zich helemaal schaakmat laat zetten?
  Of gaan we dadelijk nog maar een keer naar de stembus in de hoop dat Rothschild zionistische maffia/Bilderbergers/ NWO/ agenda 21 bedenkers dit keer zitten te pitten en effe niet opletten?

  Zit ik nou de boel op te ruien of ben ik nou de kanarie in de kolenmijn?

  • Aan de andere kant zouden wij, die hier zeer terecht verontwaardigd op reageren, een fonds op moeten richten zodat dames als bedoeld in het artikel met een honkbalknuppel deze kakkerlakken van de voordeur drempel weg moeten….
   En als de fascistoïde, waarschijnlijk rechts-gristen gemeente het presteert om de vrouw te korten of te ontdoen van haar uitkering, er dan een fonds gereed staat om haar te helpen.
   Deze site en haar bezoekers kunnen dan in lijf en leden getuigen van een echte socialistische overtuiging door solidair te zijn met de medemens. Zoals dat behoord.
   Ik denk dat die vrouw daar meer aan heeft als uitingen van verontwaardiging.
   Ik doe mee!

   • Hoi Rob, het initiatief is er en ik ben blij dat ik in jou een medestrijder heb gevonden. Ik heb hiervoor een stichting op de plank inclusief plan. We kunnen zo aan de gang. Laat maar van je horen.

 23. Allemaal diep treurig hoe iemand door ambtenaren geterroriseerd kan worden. Anderzijds verbaast het mij ook niet want tijdens WO-II liepen de ambtenaren, als hardste van Europa (!), de benen onder hun gat vandaan om joden op de trein te zetten naar de gaskamers in Polen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.