Griekse volk heeft geen schuld en geen cent van leningen gekregen

De Main Stream Media, je weet wel die Nederlandse mediaclub van 8 eigenaren, onder leiding van de NOS spreken al jaren over de schuld van de Grieken. Het Griekse volk heeft echter geen eurocent schuld. Het is de nationale schuld van de Griekse overheid, die gek gemaakt door de EU veel te veel leende. Wat blijkt de afgelopen jaren is de staatsschuld van Griekenland met meer dan 50% gestegen en met deze stijging zijn de schulden aan grote Europese banken grotendeels afgelost.

In 2009 nog voor de crisis was de Griekse nationale schuld 113% van het GDP en na de ‘reddingsoperatie’ in 2012 door de Troika (Europese Centrale Bank, EUcommissie en Internationale Monetaire Fonds) is deze schuld gestegen naar 175% van het GDP in 2014. Met andere woorden de inmenging van de EU zorgde juist voor een toename van de Griekse schuld! Daar konden de Griekse burgers dus helemaal niets aan doen.

Tussen 2010 and 2012 werden de leningen, toegekend door de Troika aan Griekenland, grotendeels gebruikt om de belangrijkste schuldeisers van die tijd, namelijk de Franse en Duitse banken af te betalen. In 2009 was 80% van de Griekse nationale schuld in handen van grote banken van zeven EU-landen, waarvan vijftig procent van Franse en Duitse banken. Ze kwamen helemaal niet ten goed aan de Grieken, maar werden gebruikt om slechte leningen af te lossen, waarvoor de banken normaal gesproken veel minder voor zouden hebben teruggekregen.

In feite zijn de schulden van Griekenland aan de Europese zakenbanken omgezet in leningen van Griekenland aan EU-lidstaten, op die manier is het risico overgeheveld naar de Europese belastingbetaler (als de Noord-Europese banken weer in de problemen komen).

Griekenland is niet gered, maar een handvol grote particuliere banken in de sterkste landen van de EU.

Europese zakenbanken verhoogden hun leningen aan Griekenland tussen eind 2005 en 2009 (met €60 miljard naar €140 miljard) zonder rekening te houden met de terugbetaal capaciteit van Griekenland. De banken rekenden blijkbaar op de Europese autoriteiten die hen te hulp zouden komen als er een probleem was. Precies daar waar zij op rekenden, gebeurde ook met hulp van de EU, het IMF en de ECB.

De strikte voorwaarden waaronder deze leningen aan Griekenland werden toegekend waren in strijd met een reeks fundamentele rechten zoals vastgelegd in internationale verdragen. Denk aan het recht op gezondheidsvoorziening, onderwijs, huisvesting, sociale zekerheid, rechtvaardig salaris. Deze regels werden ter zijde geschoven ten koste van honderdduizenden Grieken en uitsluitend ten gunste van een aantal grote particuliere banken. Dus wie betaalden uiteindelijk de grotere schulden en niet te vergeten de hogere rentelasten? Juist de Griekse burger door een reeks bezuinigingsmaatregelen die Griekenland veranderde in een sociale ruïne.

De EU houdt er merkwaardige ideeën op na om een lidstaat zogenaamd uit de economische problemen te helpen.

Rob Vellekoop, 16 februari 2015

 

10 Comments

 1. Het sprookje van de EU is de verhulling van een grote neo-liberale coup waarbij alle aangsloten landen hun moeizaam verworven sociale voorzieningen (gas, licht, water, uitkeringen, openbaar vervoer, onderwijs) te grabbel moeten geven aan private investeerders. Om die grootse operatie (hervormingen worden ze genoemd) te laten slagen worden er leningen-om-niets verstrekt aan banken en grootspendeerders waarvoor mensen die toch al niets hadden hun baan kwijt raken en torenhoge boetes en belastingen krijgen opgelegd. Zo wordt de armoede in het westen opgelost; nog even ende armen worden geruimd.

 2. Je maakt een cruciale denk fout en vergeet feiten in je verhaal, waardoor de teneur gewoon volstrekt onjuist is.

  Je vergeet te melden dat de banken, voor dat ze gered werden, geld geleend hebben aan de Griekse overheid. En die overheid betaalde daar veel te hoge pensioenen, uitkeringen en ambtenaren salarissen mee. Dus natuurlijk is dat geld wel naar de Grieken gegaan. En mogelijk is een deel van dat geld naar te rijke oligarchen en overheidsfraudeurs gegaan. Maar uit ECB analyses blijkt ook dat de overheid door lonen en uitkeringen structureel meer uitgaf dan binnenkreeg. En dat is nu net wat de EU terecht wil dat dit in evenwicht komt. Anders is het een bodemloze put.

  De Grieken ontvangen te hoge pensioenen en uitkeringen voor wat hun productiviteit en concurrentievermogen waard is. Dus moeten hun lonen en pensioenen omlaag. Totdat ze weer met hun loonkosten en productiviteit concurrerend zijn op de EU en wereldmarkt. Dan pas zakt de werkloosheid. Niet eerder. Gewoon basics van macro-economie. Heeft niks met politiek te maken. Maar Tsipras denkt kennelijk dat economische basiswetten niet voor Griekenland gelden. Helaas.

  Als links-man is het Tsipras natuurlijk wel geraden dat hij de enorme inkomens ongelijkheid oplost en de enkele miljardairs en (voormalige) overheidsfraudeurs keihard aanpakt. Griekenland staat 2 na laatste in de inkomensongelijkheid/Gini-index in de EU (zie Wikipedia). Dus daar is nog veel te winnen.

  Maar dat laat onverlet dat hij ook de overheidsuitgaven aan moet pakken, en dat heeft helaas tot gevolg dat uitkeringen omlaag gaan. Het is niet anders.

  Ik ga er tenminste van uit dat ook jij niet structureel geld naar Griekenland over wilt maken, omdat ze daar uitkeringen en ambtenarensalarissen krijgen die niet passen bij de verdiencapaciteit van het land?

  Tenslotte over de banken. De banken hebben voor de crisis grote fouten gemaakt door verder aan Griekenland te lenen, terwijl toen al bekend was dat ze eigenlijk een structureel financieringstekort beloonden. De banken hebben daar veel geld aan verdiend. Tijdens de reddingsacties hebben ze, onder veel protest van hun lobby, toch een haircut gekregen en dus een deel van hun winst weer in moeten leveren, maar ze zijn er relatief makkelijk mee weggekomen. De vraag is: wat zou het alternatief zijn? Zou het voor Nederland (en Duitsland en Frankrijk en nog wat landen met internationale banken) beter zijn geweest als ING en ABN-AMRO failliet waren gegaan? Want dat zou het gevolg zijn geweest als het schuldenprobleem bij die banken was gebleven. Ik vrees dat het, tegen wil en dank, toch beter is geweest dat de banken gered zijn en de schulden bij de EU/ECB zijn terecht gekomen. Wangedrag van de banken voor 2008 is daarmee helaas beloond. En hun directeuren zijn er ook veel te goed mee weggekomen, wat een grof schandaal is. Maar op dat moment kon het niet anders. Vandaar dat de regels voor banken, maar ook voor hypotheken nu zo enorm veel strenger geworden zijn. M.i. overtrokken maatregelen, maar begrijpelijke paniekreactie door onze politici na een giga financieel ongeluk in 2008.

  Dan nog de overheden. De EU heeft puur vanuit politieke belangen Griekenland in de EMU (Euro) toegelaten, terwijl bekend was dat Griekenland (maar ook Italië en nog wat landen), daar eigenlijk niet solide genoeg voor waren. Ook dat is een enorme stomme fout geweest. Dat wisten deskundigen en politici toen al, maar er is bewust voor gekozen, om Griekenland binnenboord te houden in de hoop dat het beter zou gaan. Maar de Griekse overheid heeft er een potje van gemaakt, door m.b.v. de Euro de schulden alleen nog maar groter te laten worden. Door de lage rente kon dat lang volgehouden worden.

  Het is te hopen dat Tsipras en Varoufakis de politieke wil en deskundigheid in huis hebben om dit Griekse wanbeleid structureel op te lossen. Het zal mij benieuwen. Maar de eerste tekenen van hun houding nu, wijzen er helaas op dat hun financiële inzichten net zo slecht en ondeugdelijk zijn als die van hun voorgangers. Zo wordt het nooit wat met Griekenland. Kennelijk wil dat volk dergelijke leiders. Ik wens ze er veel succes mee, maar niet op mijn kosten!

  • Beste Jan, ik begrijp dat wanneer ik een andere mening heb dan jij ik een ‘denkfout’ maak. Welnu. Ik zal daar nog iets aan toevoegen. Jouw analyse van de situatie in Griekenland is het standaardverhaaltje dat de wereld in gestuurd wordt: de Grieken hadden veel te hoge pensioenlasten en dito salarissen en daardoor kwamen zij veel geld tekort. Dit tekort kwamen de redders uit het noorden, de banken (door bemiddeling van ECB, IMF en EU-commissie), vervolgens aanvullen met nog veel meer schulden met als resultaat.

   Weet je wat nu niet klopt aan jouw bewering? Je stelt dat de tekorten werden veroorzaakt door te hoge lasten. Welnu de Griekse overheid, gedwongen door de Trojka, sneed in deze salarissen en pensioenen. Dat deden ze braaf. En wat was het resultaat van deze bezuinigingsoperatie? Juist, dat Griekenland nog verder weggezakt is. Dus dankzij die enorme bezuinigingen en leningen heeft Griekenland nu nog veel meer schulden en haar bevolking crepeert.

   Dus waar zijn al die miljarden van de leningen terecht gekomen als de Griekse bevolking nu aan de bedelstaf is geraakt? Zijn die ten gunste gekomen van de Grieken?

   • M.i. geef ik vooral feiten.

    Ik beweer helemaal niet dat de leningen van de EU bij de bevolking terecht zijn gekomen, integendeel. Die zijn gebruikt om de leningen van de banken in te wisselen. Zodat de banken een “veilige” aftocht hadden (met moral hazard! Ik vermoed dat we het over die kwalificatie eens zijn).

    Het eerdere geld dat door de overheid is geleend bij de banken, is gewoon aan consumptie opgemaakt via uitkeringen en (te hoge) salarissen. Dat is grotendeels naar de bevolking gegaan, maar helaas ook naar fraudeurs……

    Vervolgens hebben de ingrepen sinds circa 2010/11 uitstekend geholpen: Griekenland heeft nu bijna geen overheidstekort meer, en daar voor wel. De schulden zijn in de afgelopen periode niet heel erg toegenomen, maar er is door de Grieken wel over gelogen, waardoor de schulden nog hoger bleken dan aangekondigd.

    Het is onzin om te beweren dat de bevolking crepeert. Ze zitten echt niet op het niveau van Burundi of een dergelijk 3e wereld land. Natuurlijk zijn ze zeker 30% in welvaart achter uit gegaan, maar sinds de invoering van de Euro waren ze ook (ten onrechte) 40% vooruit gegaan! Dat wordt vergeten te melden. Lees de economische literatuur! Dit is jouw kernpunt, maar wees dan wel eerlijk over de hele waarheid.

    Logisch dat het piept en kraakt, want niemand vindt het leuk om 30% in te leveren.

    Nu zijn de Grieken bijna aangeland op het welvaartsniveau, dat echt past bij hun mogelijke arbeidsproductiviteit. Zolang dat niet het geval is, zullen velen in de WW komen en zal het land verder verarmen. Dus er moet verder hervormd worden. Dan pas worden ze concurrerend.

    Het is slikken geblazen na de welvaartshype van een paar jaar geleden.

    Overigens vermoed ik dat de EU toch weer door de pomp gaat en om “strategische redenen” (denk aan Rusland en kornuiten) en toch Griekenland weer te hulp zal komen, zelfs als het land niet aan de voorwaarden gaat voldoen. Dat zal je fijn vinden….

    Maar je zou dit eens moeten vergelijken met Spanje en Ierland die zich in enigszins vergelijkbare omstandigheden wel aan hun afspraken hebben gehouden en hun financiële huishouding op orde hebben gebracht. Het zou met name tegenover die landen heel onrechtvaardig zijn als de Grieken door hun geschreeuw en gechanteer hun zin krijgen en wegkomen met hun eigen verdiende schulden. Terwijl Spanje en Ierland keurig hun schulden aan het afbetalen zijn.

    • Beste Jan, blijkbaar crepeert een bevolking pas als er hongersnood is, dan zijn wij met elkaar uitgepraat. Als je zo weinig inlevingsvermogen hebt in het lot van je medemens en alleen maar naar cijfertjes kunt kijken, ben je een arm en oppervlakkig mens. Jammer.

     • Griekenland staat op een respectabele 26e plaats qua BNP (2011). Boven landen als Portugal, Tsjechie en Polen. Misschien zijn ze nu (2015) nog een paar plaatsjes gezakt. Maar het is echt (nog) lang geen 3e wereld land.

      Dit gaat niet over inlevingsvermogen. Dit gaat over stabiliteit. Als we de Grieken “helpen” met steun, en ze passen hun welvaartsniveau niet aan aan hun productiviteit, dan moet je Griekenland tot in lengte van jaren steunen, omdat ze altijd een tekort zullen houden.

      Dit zijn feiten.

      Wil je dat? Nou ik niet! Dat is mijn mening. Jij mag dat wel willen (als je dan ook graag wel zelf de rekening betaalt en niet (ook) bij mij neerlegt.

      Dat laat onverlet dat ik vind dat Tsipras echt wel wat mag c.q. moet doen aan de inkomensongelijkheid aldaar. (meing) Want daarin staan ze op de één na laatste plaats van Europa (feit). Heel beroerd dus! Van mij mag NL (of de EU) best wat geld uittrekken om Tsipras daarbij te helpen (mening).

      Jammer dat je niet op de feiten in gaat, maar slechts bij standpunten en meningen blijft. De feiten die jij poneert (in je hoofdverhaal) kloppen niet. Je gaat niet in op mijn weerleggingen. Een weerlegging is niet je verschuilen achter een complottheorie. Mij overtuig je alleen met feiten. En vervolgens met op die feiten gebaseerde meningen die blijk geven van een elementair gerechtigheidsgevoel.

 3. Nuchter bekeken, zijn m.i. al de actuele, globaal destructieve scenario’s bedacht vanuit de Elite, vul zelf maar in, als een verkapte oorlogsverklaring aan de gewone burgers over de gehele wereld, een klassenstrijd van de “happy few” tegen de mishandelde- en onderdrukte mensheid, ongeacht de locatie en omstandigheden !

 4. En dat allemaal met luchtfietsgeld. Trouwens als je in dit stuk Griekenland in Nederland verandert zie ik eigenlijk geen verschil. O die zalige EU die zo nodig was voor de vrede sleept ons stilletjes in een feitelijke oorlog; in de financiële zitten de Europese bevolking al. Gegijzeld door een corrupte EU waar de banken en de multinationals de dienst uitmaken. Natuurlijk wel even links en rechts met wat smeergeld strooien om zaken “democratisch” erdoor te drukken. Heil EU

 5. En maar stemmen op de eurofielen partijen zoals de VVD, D66, CDA enz Zij zijn er niet voor de gewone burger maar voor het verdedigen van de machthebbers van het grote geld. Zij zijn het die, tot heden ongestraft, sociale genocide bedrijven.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.