Accepteren wij van de VS dat zij martelen of durven we hen te veroordelen?

WASHINGTON – Dinsdag 9/12/2014 heeft de Senaatscommissie voor Inlichtingendiensten een ingekorte versie van haar 6.000 pagina’s tellende CIA marteling rapport vrijgegeven. De commissie deed hiervoor zeven jaar lang onderzoek. De gruwelijke hoogtepunten van het rapport kan je hier lezen. Bepaalde feiten zijn niet vrijgegeven, maar desondanks op een andere manier wel bekend geworden.

De verdachten die zonder veroordeling zijn ondervraagd, werden met verschillende marteltechnieken tot spreken gedwongen. Zoals bijna-verdrinking, op gebroken benen laten staan, non-stop ondervragingen gedurende dagen of weken, gedwongen rectale voeding en ernstige  slaaponthouding. Sommige verdachten stierven aan de gevolgen van deze technieken. Het senaats rapport concludeert verder dat de CIA heeft gelogen tegen het congres over de effectiviteit van hun programma en dat de technieken niet werkten.

De voorzitter van de commissie senator Dianne Feinstein noemde het optreden van de CIA een ‘ bezoedeling van onze waarden en geschiedenis’. ‘CIA-gevangenen zijn gemarteld. Volgens elke betekenis van het woord’. Ze zei verder dat dit rapport een belangrijke stap was om onze waarden te herstellen en de wereld te laten zien dat we een maatschappij zijn die zich houdt aan de wet.

De commissie voor de inlichtingendiensten van de Senaat begon in 2009 met een grondig onderzoek naar de praktijken van de CIA onder de Republikeinse president George W. Bush (2001-2009). Het rapport beschrijft de geschiedenis van het ‘Rendition, Detention and Interrogation’-programma van de CIA, gestart door toenmalig president George W. Bush na de terreuraanslagen op het World Trade Center en het Pentagon in 2001. Bush beëindigde veel onderdelen van het programma. Obama verbood de “versterkte ondervragingstechnieken” toen hij het presidentschap overnam.

Wat is weggelaten uit het martelingen-rapport over de CIA?
Door de vele zwartgemaakte delen van het rapport is het moeilijk om de verantwoordelijken te kunnen vinden en zijn sommige delen zelfs onbegrijpelijk geworden. Het Witte Huis claimt dat dit nodig was voor de veiligheid van sommige personen. De twee psychologen die verantwoordelijk zijn voor het ‘ ondervragingsprogramma’ zijn echter al vijf jaar geleden door de New York Times bekend gemaakt.

We kennen zo langzamerhand de volgzame opstelling van Rutte 2 in de buitenlandse politiek richting de VS. Het zou een dapper gebaar zijn wanneer Rutte ferm aangeeft dat we van de VS eisen dat ze ophouden met martelen en de verdachten van Guantanamo Bay vrijlaten.
Indien Rutte zich niet openlijk van deze wanpraktijken distantieert is dit een signaal om dergelijke praktijken, inclusief die van onze eigen inlichtingendiensten, oogluikend toe te staan.

9 Comments

 1. De macht is bezig met new world order waar zij alles mogen en wij Nadda noppes. Wanneer wordt rothschild aangeklaagd de grootste investeerder in oorlogen zie wat de zionisten doen bij Palestijnen. In het verleden in het nu geheten Amerika leefden meer dan 26 miljoen indianen waar zijn die gebleven. Nu doen ze dat bij Palestijnen. Zodra de zionisten macht krijgen met de new world order kunnen zij bepalen wat ze bepalen willen duivelsss!!!en helaas zit de macht van Ned ook aan tafel in die donkere kamers want dan komt de veroordelingen ook tegen nl en dat wil de macht niet! Maar wij burgers kunnen alles veranderen door samen te werken en een partij die goed tegen luid met grote achterban! We can do this one for all all for One oordeel wie slecht doet want waarom oorlog Isis. Dat zijn tegenwerkers van de illu Poetin is ook tegen illu. Helaas heeft de macht slechte plannen voor de mensheid.

 2. Het gaat erom te realiseren dat Nederland de facto al sinds de capitulatie van de Duitse troepen in ’45 een deelpovincie van de VS is.Ruttepetut is slechts een van de velen in de rij knechten met dat verschil dat hij er bijzonder van geniet deze rol te mogen vervullen.
  Het volk is zo gemasseerd door amerikanisme, te zien in taalgebruik, muziek, kleding dat zij zich het autenthieke nederlanderschap niet meer kan voorstellen.
  Alleen een volledige breuk met het politieke establishment en de vorming van een eigen bestuurlijke route kan echte verandering brengen.
  Reparatie van de huidige structuren in de hoop op de nodige veranderingen is een illusie.

 3. Er wordt wel vaker gezegd: “…. onze regering die het schoothondje van Amerika is”. Maar gaat de verstrengeling niet een beetje verder dan alleen maar slaafs achterna lopen? Is de verstrengeling niet van actiever aard?

  (Hoe zijn de betrekkingen van bv. Maxima Zorrequieta en van Mäbel (Martine Los) Wisse?)

  Zelf loop ik compleet vast, wanneer ik tot me door laat dringen dat er mensen zijn die hun medemens op dergelijke wijze kunnen martelen. Wie is dan de destructieveling, der große Vernichter?
  Het is maar goed dat álles de komende paar jaren aan het licht komt. Nu nog de activering van de volkstribunalen. Anders komen we niet in het reine met ons collectief ervaren verleden! Dit heeft dus alles te maken met collectief “ontwaken”, bewust worden. Dit proces komt de laatste maanden, ondanks dat daar weinig hoop op was, tóch op gang. Het gaat – ondanks, of misschien juist dankzij de enorme verontwaardiging m.b.t. de gehanteerde martelingsmethoden – langzaam maar zeker de goede kant op. De mensheid is zich aan het bevrijden; 3 stappen voorwaarts en 1 of 2 terug, en dan weer … voorwaarts!

  In Nederland hebben we dus ook nog het nodige te doen: alle huidige politici én die van de afgelopen decennia voor een volkstribunaal. Dat zal ook een positieve invloed hebben op de reiniging (zuivering) in de verenigde staten van Amerika. Het IS mogelijk; aan ons de keus. Immers.

  Er wordt wel vaker gezegd: “…. onze regering die het schoothondje van Amerika is”. Maar gaat de verstrengeling niet een beetje verder dan alleen maar slaafs achterna lopen? Is de verstrengeling niet van actiever aard?

 4. Maar natuurlijk moeten wij dit veroordelen! Maar wisten we dit al niet van het begin af aan?
  Het geheimzinnig gedoe over de gevangenetransporten toendertijd?
  Die vonden over heel Europa, o.a. Polen werd toen vernoemd als plaats waar die vermeende terroristen heen gebracht werden. Waarom daar naar Cuba en niet naar de States zelf is er toch heel dicht bij????
  En dan er bij dat de VS nooit de Conventie van Geneve wilde ondertekenen is toch altijd al een zeer duidelijk teken aan de wand geweest?
  Volgens mij is dan ook het zo graag betrekken van bondgenoten bij hun roofridder gedrag, op die plaatsen waar wat te halen valt natuurlijk, het heel bewust medeplichtig maken van de door hun begane oorlogsmisdaden!
  Ach en om nu te verwachten dat de Nl of welke andere regering dan ook de US de rug toe durft te keren?
  Daar is hier in dit land maar een man met genoeg ballen, en dan is Jan Pronk, ex minister, en de enige die toen der tijd vertelde wat er echt gebeurde in het voormalige Yoegoslavie !
  Hij noemde het beestje bij de naam en zei hardop Genocide!
  We weten allemaal nog hoe zijn collega’s over hem heen vielen, hem zelfs het liefst afvielen!

 5. De bevolking hier in Nederland kan de CIA-waanzin tegen de gevangenen wel veroordelen, alleen onze regering die het schoothondje van Amerika is zal alles goedkeuren ongeacht wat daar gebeurt. Kijk ook naar de politiestaat die Amerika nu geworden is. Rutte zou de kont van Obama nog kussen als die er beter van werd.

 6. Zum Folterreport der CIA:
  Die USA und ihr Legitimitätsproblem
  http://www.wsws.org/de/articles/2014/12/09/folt-d09.html

  Es gibt eine enge Beziehung zwischen krimineller Politik im Ausland und im Inland. Der so genannte „Krieg gegen den Terror“ und militärische Aggression im Ausland sind mit der Unterdrückung innerhalb der Vereinigten Staaten eng verknüpft. Die WSWS hat darauf hingewiesen, dass der Aufbau der Infrastruktur eines Polizeistaats durch die amerikanische herrschende Klasse die Vorbereitung auf die unvermeidliche Konfrontation mit der Arbeiterklasse ist. Das ist der Hintergrund der beispiellosen Ausspähung der eigenen Bevölkerung, des Angriffs auf demokratische Rechte, der Missachtung von Legalität und Verfassung durch die CIA, der Militärisierung der Polizei und die ununterbrochenen Angriffe der Polizei auf Arbeiterjugendliche.

  Es entsteht das Bild eines politischen und sozialen Systems, das im Wesentlichen einer kriminellen Verschwörung gleichkommt, deren Ziel darin besteht, die Bevölkerung einzuschüchtern und auszuplündern. Ob Demokraten, Republikaner oder weitere politische Hilfstruppen der herrschenden Klasse – alle sind beteiligt. Unter diesen Bedingungen ist die „Wiederherstellung der Legitimation“ für herrschende Kreise von allerhöchster Bedeutung. Am Donnerstag mobilisierte Obama eine heftige Dosis Identitätspolitik, um die grundlegenden Klassenfragen zu verdecken. Er sprach über die „Stärkung des Bandes“ zwischen den „Ordnungshütern“ und den „Minderheiten“ im Land und über „die Wiederherstellung gleicher Werte“.

 7. De vraag is verkeerd gesteld want WIE is WE ?
  Ervan uitgaand dat WE de gewone bevolking is, dan kan slechts de conclusie zijn dat de gewone bevolking niet de politieke middelen en media middelen heeft om in aktie te komen.

  De WSWS schrijft:

  Die Triebkraft für die Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten ist Klassenunterdrückung. Die Kombination aus imperialistischen Kriegen und sozialer Konterrevolution im Inland drückt sich politisch im Aufbau eines Polizeistaats aus, der sich immer offener gegen die soziale und politische Opposition in den Vereinigten Staaten richtet.

  Der Konflikt zwischen der Finanzaristokratie und der Arbeiterklasse ist die eigentliche Quelle für die Brutalität und Gewalt des Staates.

  Rutte gaat de USA elite niet veroordelen. Obama noemde Nederland een van de trouwste bondgenoten en CDA en VVD zien de criminele USA elite als een soort god.

  • Volgens mij noemt Obama ieder land 1 van de trouwste bondgenoten 😉 is een ker heel leuk achter elkaar gezet, bij elke minister die op bezoek kwam zei hij ongeveer het zelfde

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.