Werkende armen krijgen aanvullende bijstand in Amsterdam

AMSTERDAM – De situatie van veel werkenden is zo belabberd dat ook voor hen aanvullende bijstand nodig is. Amsterdam (wethouder Vliegenthart, SP) verruimt daarom de inkomensgrens van de minimaregelingen van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Rotterdam (wethouder Struijvenberg, Leefbaar Rotterdam) vindt dat je mensen stimuleert te werken door hen deze hulp juist niet te geven, maar zorgt ondertussen niet voor banen.

Het nieuwe beleid van het Amsterdamse college is onder meer gebaseerd op een onderzoek van bureau Nibud. Daaruit blijkt dat het ook voor huishoudens met een inkomen boven de 110 procent van het sociaal minimum moeilijk is om rond te komen. Een werkend echtpaar met twee kinderen en een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum komt iedere maand 200 euro tekort. Het wettelijk sociaal minimum is 1489,37 euro per maand voor een echtpaar en 1122,55 euro voor een alleenstaande.

Door de tegemoetkoming krijgen 6.500 Amsterdamse kinderen van arme ouders voortaan recht op onder meer pc’s, vergoeding voor schoolboeken en een bijdrage aan de contributie voor sportverenigingen.

Volgens de meest recente cijfers gepubliceerd door Eurostat leven in ons land 2,6 miljoen mensen onder de armoedegrens. Daarvan zijn 700.000 werkloos. Een aanzienlijk ander deel van deze groep mensen heeft wel een baan, maar kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Nu de centrale overheid het laat afweten, springt gelukkig Amsterdam als een van de weinige gemeenten op de bres voor de werkende armen. We kijken uit naar meer gemeenten die dit voorbeeld willen volgen. Al blijft het natuurlijk schrijnend dat Den Haag op deze manier nog meer ongelijkheid stimuleert doordat er veel meer gemeenten zijn die er niet over piekeren om hun armere burgers te ondersteunen.

8 Comments

 1. En dan roepen ze nog steeds dat werken moet lonen, maar ook daar doen ze niks aan.
  Rutte heeft helemaal geen idee hoe veel mensen er voor staan.
  Terwijl hij de gemeenten maar aan laat rommelen gaat hij de duimschroeven steeds verder aan draaien.
  De gemeenten moeten maar aan geld zien te komen, maar hij vindt dat alles gewoon duurder kan worden.
  Want ja, er is geen armoede in Nederland, hè ?

  Ik hoorde vandaag ook weer dat er steeds meer aanbiedingen in de winkel waren en dat we steeds minder betalen.
  Ook dat is een leugen. Zelfs de goedkoopste is nu zo duur gewoorden dat het verschil nu minimaal is met een andere super.
  Ik heb prijsstijgingen gezien en die zetten ze (gvd) gewoon neer als aanbieding.
  Nu (goedkoper) voor maar …. Dat goedkoper zetten ze er nog net niet bij.
  Echt werkelijk asociaal.
  En die andere is alweer 5 jaar de goedkoopste en beste groenten en fruit verkoper.
  Het is pure chantage. Ze maken ondanks minder omzet meer winst.
  Hoe kan dat dan ?

 2. Het blijft krom om te zien dat als mensen niet rond kunnen komen de korte klap maar is om nog meer te gaan stelen bij degenen die dat wel kunnen.

  De overheden zouden eens kritisch tegen het licht gehouden moeten worden, want als er één plek is waar geld over de balk gesmeten wordt, dan is het de overheid wel. Alleen al miljarden aan geflopte ICT projecten.

  Meer stelen bij werkenden versterkt de vicieuze cirkel alleen maar tot er niemand meer is om van te stelen en dan …?

  Armoedebestrijding prima, maar dan wel op een constructieve manier. Stelen bij anderen is dat niet.

 3. De enige manier om van het parasiterende rappaille af te komen en de schijntekorten te vernietigen is afschaffen van rente over kapitaal. Daardoor moeten banken ophouden te bestaan in de huidige vorm en de creatie van het geld moet in handen van de gebruiker van het geld, de bevolking. Iedere andere discussie is naar mijn idee zinloos als niet eerst aan die voorwaarde is voldaan.

 4. Ik mis nog steeds iets om de mensen in de ‘armoedeval’ te helpen, dat is een ‘vergeten’ groep die nét geen recht (meer) hebben op bijv. huurtoeslag, kwijtscheldingen etc. maar zich wel een slag in de rondte werkt om alle belastingaanslagen en heffingen te betalen en daardoor in de problemen komen omdat er geen geld meer overblijft voor het eigen gezin (denk aan kleding, vervoer etc.)

 5. Verbijsterend te constateren, dat er in een relatief zeer welvarend land zoveel materiële armoede is. Zijn mensen dan zo a-sociaal en op eigen gewin gericht dat zij en wij niet willen delen? Zij zij en wij dan zo egoïstisch materialistisch ingesteld, dat wij deze armoede gewoon blijven toelaten in Nederland en om nog maar te zwijgen over de vele malen nog grotere armoede en honger in de 3e wereld ( ook onze wereld) en de dagelijks door honger en ziekte stervende kinderen in de armste landen ter wereld. Zouden wij en hen die niet willen delen zich niet diep moeten schamen voor zo veel onrecht. En is een basisinkomen van 1.000 euro per maand zonder recht op sociale voorzieningen zoals ‘De lange Mars/Rob Vekllekoop en zijn vroegere politieke partij in opkomst B.I.P. wel toereikend, om de armoede te bestrijden? Wellicht als je een gezin hebt en 2 basisinkomens, kun je je redden zonder sociale voorzieningen. Maar wanneer je alleenstaande bent en moet rond komen van maar 1.000,– per maand met een huur van ca 350,– dan gaat dat niet! vr gr Co Meijer te Schoorl nh.

  • Beste Co, ik heb nooit beweerd dat er een basisinkomen van 1000 euro moet komen!
   De hoogte van een basisinkomen zou m.i. gelijk moeten zijn aan 3 maal de huur voor sociale huurwoningen, want op die manier koppel je wonen en inkomen zodanig aan elkaar dat iedereen in staat is een dak boven zijn hoofd te hebben en dit zelf te kunnen betalen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.