Invoering basisinkomen levert 100.000 euro per schuldgezin op

UTRECHT – Volgens het NIBUD kost het de samenleving 100.000 euro per huishouden dat ernstige financiële problemen heeft. Dat geld gaat naar verloren afschrijvingen, hulpverlening, verzuim- en ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen. Bovendien voelen huishoudens met schulden zich buitengesloten uit de maatschappij en leiden de geldproblemen tot spanningen binnen gezin en samenleving.

Minstens 15% van de Nederlandse bevolking heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Dit zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders en het Nibud verwacht dat dit aantal de komende jaren zal stijgen.

Het Nibud ziet als oorzaken van de schuldenlasten onder andere te gemakkelijk kunnen rood staan, credit card betalingen en vindt dat de samenleving schulden in de hand werkt.

Een andere niet door het NIBUD genoemde oorzaak is die van de minimale uitkeringen bij werkloosheid, die veel burgers aan de bedelstaf brengen en natuurlijk de voornaamste oorzaak van de schuldenberg is. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Invoering van een basisinkomen, dat onvoorwaardelijk is en gekoppeld aan de hoogte van de huren, kan al deze problemen voorkomen en daarmee per probleemhuishouding 100.000 euro opbrengen. Er wordt door tegenstanders van het basisinkomen vaak aangedragen dat het onbetaalbaar zou zijn, eenvoudigheidshalve worden deze opbrengsten vergeten. Daarnaast brengt het basisinkomen rust in ieders leven, in plaats van de voortdurende stress van niet meer kunnen rondkomen, opgejaagd door werkgevers die steeds minder werk hebben en hijgende hypotheekbanken die hun vorderingen opeisen.

16 Comments

 1. Als je een paar keer naar programma’s hebt gekeken over hulp aan mensen die financieel niet rond kunnen komen valt één ding steeds weer op: Ze hebben het praktisch zonder uitzondering aan zichzelf te danken.

  Inderdaad is het basisinkomen onbetaalbaar. 2100,= per persoon (in andere blogpost wordt gesproken over 3x de huur voor een sociale woning, die maximaal 699,= zou zijn) is natuurlijk ronduit belachelijk. Iemand die zoiets voor durft te stellen kun je met geen mogelijkheid serieus nemen.

  Er zijn een kleine 7.000.000 inwoners onder de 18. Dat betekent dus ca. 10.000.000 van 18 jaar en ouder en dat aantal groeit. Laten we aannemen dat 80% aan de verblijfseis voldoet, dat betekent dus dat er voor 8.000.000 mensen een basisinkomen van ca. 2100,= per maand opgehoest moet gaan worden.

  Dat is een bedrag wat op mijn rekenmachientjes niet eens uit te rekenen zonder tot exponentiële notaties te vervallen oftewel 2.016e11.

  Daar zou dan in theorie tegenover staan dat van 1.100.000 een besparing van VERMEEND 100.000,= te behalen zou zijn, oftewel 1,1e11.

  Inderdaad is dit een vermeend bedrag, want een groot deel van de vermeende besparing gaat al op aan het basisinkomen. Bovendien is de 100.000,= een totaalbedrag verspreid over een aantal jaren, terwijl het basisinkomen een jaarlijks terugkerende last is.

  Oftewel: De gepropagandeerde “eenvoudigheidshalve worden deze opbrengsten vergeten” vallen dus door een eenvoudig rekensommetje in het niet bij de kosten die het basisinkomen met zich meebrengt.

  Ook het voorgespiegelde paradijselijke “Daarnaast brengt het basisinkomen rust in ieders leven, in plaats van de voortdurende stress van niet meer kunnen rondkomen, opgejaagd door werkgevers die steeds minder werk hebben en hijgende hypotheekbanken die hun vorderingen opeisen” is in de praktijk grote onzin.

  Op de eerste plaats ontstaat er grote stress bij het deel van de bevolking die dit onbetaalbare systeem op zou moeten brengen (wat dus eenvoudigweg niet haalbaar is gebleken).
  Daarnaast is de druk van werkgevers eerder meer dan minder, want de rekening zal ongetwijfeld aan hen gepresenteerd gaan worden, en daarmee dus aan de werknemer. Als de werkgevers steeds minder werk hebben, is het een simpel economisch gegeven straks geen enkele rekening meer betaald zal kunnen worden, dus door nog zwaardere lasten bij de werkgever neer te leggen, werkt alleen maar contraproductief.
  De druk van hypotheekbanken zal ook onverminderd hoog blijven, want die willen hun maandelijkse betaling gewoon zien en als het basisinkomen door zo’n eenvoudig sommetje al niet betaalbaar blijkt, zullen zij de druk alleen maar moeten verhogen.

  Kortom: Utopia is een walgelijk televisieprogramma, maar degenen die zich door het utopia basisinkomen laten misleiden zullen straks zwaar bedrogen uitkomen.

  • Beste John, ik begrijp dat je op geen enkele manier serieus over het basisinkomen wilt praten. Je strooit met wat cijfers in de hoop om verwarring te zaaien. Dat is een oude truc. Je vindt het blijkbaar vanzelfsprekend om mensen die financieel niet kunnen rondkomen daarvan zelf de schuld te geven. Gemakkelijk hoor, dan kan je deze groeiende groep mensen van circa 2,6 miljoen gewoon lekker laten creperen. Je vertegenwoordigt een groep mensen die zich zo ongelofelijk sterk voelen, zo van ‘mij kan niks overkomen, ik red me er altijd wel uit’. je vergeet echter dat jij ook maar een mens van vlees en bloed bent, dus ook jou kan iets overkomen waardoor je ineens een toontje lager moet zingen. Zo heb ik al velen gesproken, eerst afgeven op de ‘sukkels die geen geld door eigen schuld meer hebben’ en daarna inzien dat ook hen dit kan overkomen. Je lijdt dus aan een misplaatst meerderwaardigheidsgevoel. Je wordt vanzelf wel weer beter hoop ik. Beterschap.

 2. Dat de Nibud een van de belangrijkste oorzaken van schulden niet noemt, was mij ook opgevallen. Uitkeringen en lage lonen zorgen onvermijdelijk voor betalingsachterstanden. Budgethulpverlening voor mensen die in schulden of betalingsregelingen stranden is primair gericht op het belang van de schuldeisers. De schuldeiser is in onze geldeconomie een soort heilige; Hij heeft altijd gelijk en iedereen die niet kan betalen is een WANbetaler, wat de oorzaak ook is van het niet betalen.
  Dat wordt in dit onderzoek helemaal niet genoemd.

  Het is een kwestie van mentaliteit. Je rekeningen niet kunnen betalen is zo’n beetje de ergste overtreding die je kunt begaan. Schuldhulpverlening in de vorm van een schuldsanering is bijna nooit effectief. De schuldeiser ziet meestal bijna niets van het uitstaande bedrag terug terwijl het de levens van de gezinnen voor jaren verwoest. Niemand is er dus mee gebaat. Nibud richt zich op het voorkomen van schulden en achterstanden en dat is natuurlijk volkomen juist. Maar de belangrijkste oorzaak niet noemen is hoogst bedenkelijk. Het doet je afvragen voor wie de Nibud eigenlijk zijn werk doet. Of ze wel onpartijdig is. Ik vrees van niet.

  • Het Nibud is een gesubsidieerde overheidsorgaan met een doorgeef luik naar externe instantie`s zoals de gemeente waar je woont. Met de invoering van het basis inkomen waarin vast komt te staan dat een schuldeiser géén beslag kan leggen op het vrij te laten bedrag voorkomt al een hoop narigheid. Uit mijn eigen ervaring houden curatoren, bewindvoerders, deurwaarders en overige instantie`s niet aan de Recova richtlijnen.Het zijn immers richtlijnen en geen vaststaande wetten.

   Mensen met schulden kunnen vaak de rekening niet betalen eenvoudig weg omdat het er niet is betalingsonmacht en daar heeft een deurwaarder geen boodschap aan. het saneren van schulden dat je met behoud van zakgeld 3 jaar op een houtje moet bijten is ook een fabel maak er maar gerust minimaal 5 jaar van tenzij je zelf je bewind of fallissement bij de rechtbank eindigd.De rechter bepaald hoe lang het duurt de boedelpot moet vol voor de salarissen de vakantie en de nieuwe auto.

   Neem alleen als voorbeeld het afschaffen van het ziekenfonds en dat je hedendaags verplicht verzekerd moet zijn dus een lopende verzekering dient te hebben afgesloten. Sinds de invoering van de Euro is het besparen op de uitgaven van voedsel hierdoor betalen 300.000 mensen niet op tijd hun zorgverzekering. De deurwaarder kan en mag rechtstreeks bij de belasting beslag leggen op de zorgtoeslag de rekening word uiteindelijk geint door het Justitieel incasso bureau uiteraard met 30% boete waardoor je al op financieel gebied uitgemaakt word voor crimmineel.

   De belasting dienst had eenvoudig in kunnen voeren dat voor mensen met een laag inkomen de zorgtoeslag rechtstreeks naar de verzekering kan worden overgemaakt zelfde geld voor de huur toeslag zodat de uiteindelijke hoofdsom van huur en zorg voor veel mensen te overzien zijn zeker als je met weinig moet rondkomen.

   Moet ik met mijn lagere school opleiding al die mensen uit gaan leggen dat de regels veel eenvoudiger kunnen? Nee natuurlijk niet zij zijn maar wat blij met hun baantje. Zodra het basis inkomen is ingevoerd kan 50% van al deze ambtenaren naar huis immers veel mensen zijn dan capabel genoeg om zelf hun financiën op orde te houden.Maar ik zeg er bij al deze ambtenaren zullen de partijen stemmen die niets zien in het basis inkomen immers ze zijn maar wat bang om hun baan te verliezen.

   • De beslagvrije voet is sowieso te laag en wordt ook nog eens niet gerespecteerd door de belastingdienst en gemeente. Je bent als schuldenaar volkomen vogelvrij. Als er een saneringstraject volgt, wordt de eindstreep door 1 op de 3 personen niet gehaald. Waar die dan blijven? Degenen die het wel halen komen daarna toch weer vaak in de problemen als er niets aan hun inkomstensituatie verandert of als ze een oude gewoonte van verkeerd omgaan met geld weer oppakken.

    Priveschulden drukken heel zwaar op de samenleving zoals dit artikel laat zien. Toch wordt de ernst nog zwaar onderschat. De impact op de samenleving is niet te berekenen als het om de immateriële schade gaat zoals ziekte in de vorm van depressie, overspanning, frustratiegedrag, criminaliteit en een algehele afkeer van de samenleving en de politiek. Het maakt niet alleen de betreffende mensen ziek maar de hele samenleving.

    De beslagvrije voet moet omhoog voordat het basisinkomen er komt.
    In een andere reply heb ik al eens geopperd dat uitkeringsgerechtigden de rekeningen bij de uitkerende instanties moeten neerleggen. Gewoon door na aftrek van het leefgeld de rest van de uitkering terug te storten met het verzoek erbij de openstaande rekeningen te betalen. Dat moet moet natuurlijk massaal en met een groot mediacircus gedaan worden, anders zal het weinig succes hebben. Wie heeft de moed om dit eens te proberen?

    Er rust een groot taboe op dit onderwerp dat eindelijk eens doorbroken moet worden.

 3. Ik ben ook voor het basisinkomen. Echter, de ideale hoogte van het basisinkomen is nog niet besproken. Als bij de invoering van het basisinkomen alle toeslagen worden afgeschaft, kan men dan nog wel rondkomen zonder toeslagen, die nu veelal worden gebruikt voor de kleine extraatjes, het kopen van kleding e.d?

  Als je bijvoorbeeld niet in staat bent om te werken, hoe zorg je dan voor belangrijke zaken die nu worden betaald vanuit de toeslagen?

  Als ik het basisinkomen bespreek en verdedig, dan zou ik graag willen weten wat ik op die vraag zou kunnen antwoorden.

  • Beste Zohra,
   wij gaan uit van 5 eisen waaraan het basisinkomen minimaal moet voldoen:
   De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

   1. Onvoorwaardelijk
   Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

   2. Vanaf 18 jaar
   Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

   3. Hoogte
   De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

   4. Geen uitkering, maar een grondrecht
   Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

   5. Financiering
   Vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld wordt. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de mensen die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.

   Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

   Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend.

   • Dankje voor de uitleg Rob,

    Als,ik het goed begrijp is het basisinkomen niet hoger dan drie keer de maximale huur. Dus stel dat je huur € 700,- p.m is, krijg je dan een basisinkomen van zeg maar €’2100,- of reken ik dan verkeerd?

    De rest van de info kende ik al, daar had ik me al op ingelezen 🙂

    • ?? € 2100 euro netto per maand dat vind ik een nogal hoog ingeschat basis inkomen want in andere forums las ik dat de basis rond de maximale huursubsidie grens het basis inkomen zou zijn. Het zou zeker niet zo moeten zijn dat er rekening word gehouden met wat voor woning je bewoont de huur in een flat 3 hoog achter is lager dan een rijtjes woning in een nieuwbouw vinex locatie. Hoe voorkomen we dat inwoners uit andere delen vanuit europa in Nedrland de bais inkomen opstrijken en elders wonen en verblijven in een goedkoper land dan Nederland?

     • Hoi Marcel, we voorkomen dat NL wordt overstelpt met gelukszoekers door een eis aan het basisinkomen te verbinden namelijk dat je hiervoor 18 jaar moet zijn en in NL woont of minimaal 18 jaar in NL hebt gewoond voordat je in aanmerking kan komen voor een basisinkomen.

 4. Ook dan per direct invoeren einde van de wachtgeld regeling ook voor ambtenaren op gemeentelijk niveau dus geen voorkeurs positie voor deze dames en heren die andere in hun ogen als minderwaardig beschouwden en onder valse kretelogie verplicht aan het werk hebben gestelt.

  Dus ook voor hun einde werk er hoeft niemand meer gecontroleerd te worden en zogenaamd met strenge hand de regels toepassen want owee wat vinden zij het en mooie job met een vleugje DDR principe`s mensen naar de afgrond helpen want dat is hun taak en dee zullen ze maar wat graag niet zien verliezen.

  Ik weet niet hoeveel geld er mee gemoeid is maar aan belasting besparing op salarissen van gemeentelijk niveau denk ik toch al gauw aan enkele miljaren en daarbovenop dan nog de besparing van het wachtgeld.

  Als 2e pluspunt zal ook de woningnood afnemen immers nu maakt het met een basis inkomen dan ook niet meer uit of je gaat samen wonen om de kosten te drukken nu met een uitkering krijg je straf als je dat probeert en met schulden kom je al zoiezo niet meer aan een woning op socioaal niveau.

 5. Ik denk dat dat basis inkomen niet de burger maar het rijk zal helpen dat scheelt de belastingdienst heel veel geld dan hoeven ze weinig of geen huursubsidie te verstrekken en kwijtscheldingen kunnen de burgers dan ook zelf betalen.Let op ! Dit zal ons geen goed gaan brengen

  • Je veronderstelling klopt niet. Lees meer over het basisinkomen en dan met name over de hoogte hiervan!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.