IJslanders bestuderen basisinkomen in parlement

Een van de IJslandse parlementsleden Helgi H. Gunnarsson heeft in een interview met DLM een toelichting gegeven op het voorstel over het basisinkomen dat hij met twee andere leden van de Piratenpartij vorige week deed in het parlement in Reykjavik.

Wat beschouwt u als basisinkomen?

Gunnarson: “Het voorstel hier in IJsland is nog geen voorstel om het basisinkomen daadwerkelijk al in te voeren. Het is eerder bedoeld om een groep te formeren om de ins en outs van een dergelijk voorstel te onderzoeken. Bijvoorbeeld uitzoeken wat het zou kosten. Hoeveel besparingen zou het kunnen opleveren wat betreft werkloosheidsuitkeringen en dergelijke? Er zijn heel veel vragen die we nog moeten beantwoorden. Dus om hier een verlicht debat over te kunnen voeren hebben we antwoorden op deze vragen nodig. Daarover gaat ons voorstel.”

Maken jullie een koppeling van dit inkomen met bijvoorbeeld huurprijzen van woningen?
” Ik weet niet wat een redelijke hoogte van het onvoorwaardelijk basisinkomen is om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Als je het linkt aan de woonlasten roept dat het probleem op dat deze kosten regionaal enorm verschillen, maar dat geldt ook voor de kosten van levensmiddelen. Ik vind dat het bedrag niet per regio mag verschillen, waardoor het moeilijk wordt dit te koppelen aan zaken als wonen en voedsel. Volgens mij zou het voor ieder een gelijk bedrag moeten zijn, want dit zou de vraag in goedkope gebieden doen stijgen en in dure laten dalen. Een van de problemen in IJsland is de concentratie van mensen in Reykjavik waardoor IJsland een stadstaat is geworden.  Een grote meerderheid leeft in de hoofdstad. Dit is een recente ontwikkeling. Het basisinkomen zou veel mensen een reden geven om naar het platteland terug te keren en daardoor de kleine economieën daar te stimuleren. Veel mensen wonen liever op het platteland, maar leven uitsluitend om economische redenen in het gebied van Reykjavik.”

Binnen hoeveel tijd willen jullie het basisinkomen invoeren in IJsland?
” Dat is volledig afhankelijk van het resultaat van de werkgroep die we voorgesteld hebben te installeren. Op dit moment kunnen we deze vraag nog niet beantwoorden. We weten zelfs niet of het wel haalbaar is.”

Willen jullie het basisinkomen financieren door middel van het verhogen van belastingen of door geldcreatie?
Gunnarson:”Wow, eindelijk iemand die spreekt over geldcreatie! Iedereen die ik heb gesproken lijkt er van uit te gaan dat het wordt gefinancierd door belastingheffing. Hopelijk is het mogelijk om belastingheffing te gebruiken met name over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Aanvankelijk toen ik kennis maakte met het idee ging ik er van uit dat een verandering in het monetaire systeem noodzakelijk was, waardoor het systeem van creatie en vernietiging van geld radicaal veranderd moest worden, iets wat ik niet verstandig vind. Ik zou een heleboel kunnen schrijven over het monetaire systeem, maar ik denk niet dat het rationeel ontworpen kan worden om een specifiek doel te dienen.  Het moet zich langzaam ontwikkelen op eigen kracht met alle pijn die daarbij hoort. Ik wil benadrukken dat alles wat ik over het monetaire systeem zeg uitsluitend mijn persoonlijke mening is en niet die van de Piraten Partij of mijn collega kamerleden. Inzichten verschillen enorm op dit punt, anderen kunnen ideeën hebben om het monetaire systeem te veranderen door hiervoor te betalen.
Maar ik geloof dat er aanzienlijke overeenstemming is over de belastingheffing van de natuurlijke hulpbronnen om dit te financieren.”

Hoeveel kans is er om een meerderheid voor jullie voorstel in het parlement te krijgen?
Gunnarson:” We zijn een partij die 5,1% vertegenwoordigt, een minderheid dus. De kans van een minderheid om haar voorstel er door te krijgen is altijd klein. Maar we kunnen ons niet permitteren hiermee van te voren rekening te houden, omdat het ons soms toch lukt. Het is ons vaker gelukt om zaken er door te krijgen waarvan we dachten dat het onmogelijk was en andere keren werden zaken afgewezen waarvan we dachten dat het gemakkelijk aanvaard zou worden. Maar we zijn inderdaad een minderheidspartij. We kunnen optimistisch zijn, want we hebben nog niet voorgesteld het basisinkomen daadwerkelijk in te voeren, we hebben voorgesteld een project te starten om te bestuderen op welke manier het in de toekomst geïmplementeerd kan worden. Het lijkt mij redelijk en ik denk dat mensen het idee sowieso positief vinden, maar dat is politiek.”

1 Comment

  1. Het klinkt natuurlijk heel leuk, maar je zult heel veel tegen werking zien van de rijken die alom vertegenwoordigd zijn in de politiek. Ze hebben een enorme vette vinger in de pap en de meeste politici zitten er thans royaal bij op kosten van de arme burgers. Maar om hier voor wat terug te doen zal nooit in hun achterhoofd opkomen.
    Integendeel. Men heeft het er nu over dat de ontslagen in de zorg meevallen. Wat is dat “meevallen” ? Nog altijd sluiten er zaken. Komen er door versoepeling van het ontslagrecht zomaar mensen op straat te staan.
    Pure gemakzucht van de rijken.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.