Grieks EU-bezuinigingsexperiment succesvol voor rijken

AMSTERDAM – Tijdens het door Reinform georganiseerde debat over de winnaars/verliezers van de crisis in Griekenland heeft een van de sprekers Dimitri Pavlopoulos duidelijk gemaakt dat de verliezers de burgers zijn en de winnaars de Griekse banken en hun aandeelhouders. De banken ontvingen meer dan 200 miljard euro aan cash en garanties. Voor de burgers liep het bezuinigingsproject van de EU minder goed af.

De EU-steun heeft geleid tot een jeugdwerkloosheid van meer dan 60%, een algemeen werkloosheidscijfer van 12%. Daarnaast hebben 1,4 miljoen Grieken geen enkel inkomen meer, hebben werkende armen slechts recht op 586 euro minimumloon per maand, zijn er geen CAO’s meer, hebben 3 miljoen Grieken geen recht meer op gezondheidszorg en zijn de zelfmoordcijfers verdubbeld.

Het is zelfs nog erger. De Griekse schuldenlast steeg van 119% in 2009 naar 179% in 2014. Maar de media papegaaien de EU-autoriteiten na dat de steun een regelrecht succes is.

De noordelijke Europese landen zijn gewaarschuwd voor de kille bezuinigingsdrift van de neo-liberale regeringen waaronder Nederland. Hier tekent zich stap voor stap hetzelfde scenario af, maar wij weten nu wat ons te wachten staat.

2 Comments

 1. Koudbloedig reptielen darwinisme zou ik het willen noemen.
  Het lijkt er wel op dat er een opening in de tijd geschapen is voor dit soort ‘Untermenschen’ om zich op die manier te kunnen manifesteren!
  Nu stond ‘het recht van de sterkste’ altijd al afzichtelijk hoog in het vaandel van een van de meest onethische partijen in vernederland, de VVD. Vandaar ook dat types zich ook graag scharen onder deze dekmantel vanwege hun zeer groot ontwikkelde mate van zelfliefde ten koste van wat zij de afgeschreven mens noemen. Rijkdom is een keuze nietwaar!
  Iemand, erg goed thuis in astrologie, zei ooit:”de stand van de sterren heden, staan als twee druppels water gelijk aan hoe ze stonden in de jaren dertig”. We weten hoe de jaren dertig zijn verlopen. Of je nu gelooft in de stand van de sterren of niet. het blijft een tijd waarbij er hele rare en verkeerde dingen gebeuren over de ruggen van velen.
  Maar ach, we moeten er maar van uitgaan dat zoals de oorlog ooit voorbij raakte, zo zal deze zieke tijd ook verslijten.
  Dan zie ik toch en velen met mij, uit naar de Neurenbergerprocessen van de 21e eeuw!

 2. Zoals beschreven wordt in het artikel over de situatie in Griekenland dat het door de ‘Troika’ opgelegde bezuinigingsexperiment een succes is geweest voor de rijken maar voor het overgrote merendeel van de bevolking een regelrechte ramp, lijkt het mij dat het land nu voor een keuze staat. De keuze is: accepteren van de economisch repressieve maatregelen die opgelegd zijn door de financiele machten uit het noorden en dus in economische slavernij leven, of dit niet meer pikken en opkomen voor een nieuw en rechtvaardig systeem. Lijkt erop dat een revolutie moet komen om van deze hebzucht van een klein aantal rijken af te komen.
  Dave Sheehan

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.