Klijnsma weet niet wat basisinkomen is

Den Haag – In een spontaan interview van Klijnsma met WearechangeRotterdam heeft Klijnsma gezegd dat wij wel degelijk een basisinkomen in NL hebben. Het heet namelijk AOW voor ouderen en Bijstand voor uitkeringsgerechtigden. Om in de toekomst misverstanden hierover te voorkomen een korte uitleg van het basisinkomen.

Het basisinkomen is een recht voor iedere Nederlandse burger. Het is geen uitkering waaraan tegenprestaties zijn verbonden nadat je werkloos bent geworden of arbeidsongeschikt of waarvoor je eerst de pensioengerechtigde leeftijd moet hebben bereikt. Het is een algemeen en onvoorwaardelijk recht waarmee de overheid de burger niet kan manipuleren. Daarnaast betekent het basisinkomen het einde van het giga uitkeringsapparaat, waarop dankzij de invoering van het basisinkomen miljarden per jaar bespaard kan worden. Het maakt de burger eveneens minder afhankelijk. Controles met bijbehorende schendingen van de privacy om vast te kunnen stellen of iemand wel dan niet samen woont of werkt, die nu schering en inslag zijn, behoren tot het verleden.

Tot slot nog het volgende. Het meest gebruikte argument tegen een basisinkomen is de financiering. Banken hebben een blanco volmacht om jaarlijks tientallen miljarden aan geld (schulden) te creëren. Maar volgens tegenstanders kan de overheid geen geld vrijmaken voor het basisinkomen, terwijl iedere basisinkomen de consumptie in ons land juist enorm zou aanwakkeren waardoor de bedrijvigheid weer zou toenemen en het einde van de crisis direct een feit zou zijn. Nee, de heersende elite wil geen basisinkomen uit pure egoïsme om niet de enorme rijkdom van NL te willen delen.

 

1 Comment

  1. Mevrouw Klijnsma denkt dat ze er mee “weg komt”. Maar helaas, wij begrijpen onmiddellijk dat zij het gesprek op een zijspoor tracht te brengen. Zoals dat één van de tactieken van politici is.

    Maar nú weten wij burgers, dat mevrouw Klijnsma zelf óók weet wat het begrip basisinkomen in houdt. Wat nadelig, dat wij de dames en heren politici steeds maar het bekende moeten uitleggen! Over ivoren torens gesproken! Zo is het toch?

    Maar nu! Wat gaat mevrouw Klijnsma met haar nieuw verworven inzicht (dankzij WACR) doen? Is zij daadkrachtig? Edelmoedig? We are curious! (What) If (she is) not (reacting)?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.