Midden-Drenthe misbruikt uitkeringsgerechtigden in onderonsje met teler

aardbeienBEILEN – De sociale dienst van de gemeente Midden-Drenthe  (bestuurd door PvdA, CDA en CU) lijkt zich schuldig te maken aan ernstige misstanden. Mensen worden snel gekort op hun uitkering en voelen zich geïntimideerd en niet serieus genomen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Op dit moment lopen er vijftien rechtszaken tegen de gemeente Midden-Drenthe over extreme kortingen op de bijstandsuitkering. Volgens advocaat Jan Brouwer uit Assen worden deze mensen zonder goede reden gekort. Eén cliënt ontvangt al elf maanden geen uitkering meer van de gemeente.

Bijstandsgerechtigden hebben het gevoel dat de gemeente alleen maar bezig is met uitstroom en korten. De gemeente zou alleen naar het eigen belang kijken; het strenge beleid levert de gemeente veel geld op. Uit de jaarrekening valt op te maken dat de gemeente Midden-Drenthe in 2013 alleen al 170.000 euro heeft overgehouden aan haar bijstandbeleid.

Een groot deel van de uitkeringsgerechtigden wordt naar aardbeienteler Sturing in Hooghalen gestuurd. Mensen die daar in een reïntegratietraject hebben gezeten, zeggen dat ze niets leren en dat het werk geen zicht geeft op een betaalde baan. De arbeidsinspectie deed in juli vorig jaar een inval bij Sturing en het Openbaar Ministerie besluit binnenkort of er wordt overgegaan tot strafvervolging. Toch gaat de gemeente door met het sturen van mensen naar het bedrijf.

De gemeente Midden-Drenthe wil niet reageren op de aantijgingen.

Bron: RTV Drenthe

6 Comments

 1. Geachte Rechter en Volksvertegenwoorder,

  Om mijn dochter Alicia in veiligheid te kunnen brengen en om haar te kunnen beschermen tegen de familie Sturing heb ik een spoedmachting uithuisplaatsing nodig.

  Er zijn geen andere opties meer dan u nederig doch dringend te verzoeken mij deze machtiging te verstrekken.

  De laatste tijd heeft Nederland zichzelf via de reguliere media kunnen informeren over de schandalige handelwijze en zelfverrijking over de ruggen van de zwakkeren in onze samenleving en het nodige over mogelijke frauduleuze belangenverstrengelingen tussen de lokale Christen Unie in de Gemeente Midden-Drenthe en de aardbeienkweker Henk Sturing uit Hooghalen kunnen lezen.

  http://www.doorbraak.eu/aardbeienteler-verdient-tonnen-aan-dwangarbeiders-en-andere-baanlozen/

  Deze aardbeienkweker Henk Sturing is niet de enige binnen zijn familie die zich bezig houdt met zulke praktijken, deze reikt veel verder dan fraude met werklozen, ook binnen andere collectieve sectoren zoals de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en daklozenopvang. Ook binnen de lokale politiek is deze familie erg actief.

  De wijze waarop deze mensen de echte ouders en Alicia en Anna Lauxen behandelen is als mensonwaardig te kwalificeren.

  Henk Sturing is betrokken bij de Vanboeijen kliniek, maar ook een Henri Sturing. Met hem hebben wij vooral te maken als zogenaamde pleegvader, die bij deze kliniek werkzaam is als fysiotherapeut.

  http://www.informatiegids.gouda.nl/organisaties/vanboeijen—dagbesteding-hooghalen-kwekerij-sturing-hooghalen

  De Raad van de Kinderbescherming heeft Martin Sitalsing en mij kenbaar gemaakt,
  dat zonder tussenkomst van de Raad en de rechter mijn dochter Alicia in veiligheid kan worden gebracht en dat de familie Sturing nadien de rechter kan verzoeken gebruik te mogen maken van het blokkaderecht als pleeggezin; echter naar mijn mening past men steeds “pappen en nat houden” toe, zowel door BJZ Groningen als overige instanties.

  Ik ben met mijn advocaat bezig met het voorbereiden van een totale herziening/revisie;
  tot die tijd zal Alicia op zijn minst in veiligheid gebracht moeten worden.

  Op dinsdag 11 april 2006 tussen half 3 en 3 uur in de middag is Alicia ontvreemd van haar school door het Leger des Heils en ondergebracht bij Henri Sturing.

  Op dat moment was mijn vriendin hoogzwanger van mijn jongste dochter Anna. Kort daarop viel mijn gezin uit elkaar.

  Op 19 april 2006 stonden wij als ouders voor het eerst voor de kinderrechter; wanneer u het raadrapport raadpleegt kunt u lezen dat wij geen conceptrapport hebben gekregen, maar direct het definitieve raadrapport.

  Tussen 11 en 19 april 2006 (daar zitten de feestdagen tussen en het weekend, zie de datum 13 april van het raadrapport), is ons niet de mogelijkheid gegund om ons te kunnen voorbereiden en een verdediging op te bouwen.

  Laat ik het netjes houden: het was een ramp en het is onbegrijpelijk dat mijn advocaat of wie dan ook, zoals b.v. de kinderrechter NIET verzocht heeft de rechtszitting te schorsen om zodoende een verdediging op te bouwen. Vanaf dat moment verkeert Alicia nu reeds al 8 jaar in een bedreigende situatie, die extra schadelijk is omdat er tegelijkertijd ook gebruik wordt gemaakt van geloofsdwang.

  De kinderrechter gaf het Leger des Heils de opdracht de beide ouders te laten onderzoeken. Het Leger des Heils koos ervoor dat via het P.A.S. Team van Vanboeijen te laten doen.

  Zonder dat ik ooit met iemand van deze kliniek gesproken heb, dus laat staan met iemand met een B.I.G. registratie die bevoegd is diagnoses te stellen, werd mij bij monde van de voogd van het Leger des Heils medegedeeld dat mijn IQ te hoog is; ik kon daar niet onderzocht worden; ook de moeder van mijn kinderen kreeg geen onderzoek.

  Juni 2006 startte ik tegen de moeder van mijn kinderen een rechtszaak om mijn jongste dochter Anna te kunnen erkennen als vader. Hierdoor werd de moeder gelukkig onafhankelijk onderzocht en werd er een onafhankelijk curator aangesteld!

  Henri Sturing wou graag naar Brazilië. Wij als ouders roken onafhankelijk van elkaar dat er iets niet pluis was; we weigerden in afwachting van het onderzoek toestemming te verlenen, Alicia moest van ons voor haar veiligheid op Nederlands grondgebied blijven.

  Ik zette een artikel in de krant ! Zie link (pdf).

  https://drive.google.com/file/d/0BwZ8Sj14hgotT0Nfcnd2VGJyZ1U/edit?usp=sharing

  Henri Sturing ging als direct belanghebbende en als crisispleeggezin procederen tegen ons, de gezaghebbende ouders. Henri Sturing vanaf het begin volledig toegang gehad tot onze dossiers en kon zelfs dingen toevoegen.

  Henri Sturing suggereerde tegenover de kinderrechter dat zijn zoon Arnoud in Brazilië woont en daar ging trouwen. Achteraf echter bleek dat Arnoud gewoon in Assen woont en voorganger is van de kerk.

  Via de vakantieweblog van Henri Sturing kwam ik aan e-mailadressen en heb ik deze mensen vereerd met een mailtje. Een zekere A.H. (Albert) Hilvers reageerde; hij bleek later de leidinggevende te zijn van Henri Sturing bij Vanboeijen; zij gaan gezellig naar de kerk van Arnoud Sturing.

  Ook doet Henri Sturing klusjes voor de GGZ Drenthe en er is eens een mailtje van de GGZ gericht aan Henri Sturing per ongeluk in mijn email box beland.

  Sinds kort bestaat het vermoeden dat Lieke Sturing (biologisch) familie is van Albert Hilvers: voer voor Justitie om dit uit te zoeken.

  Wat is er met al mijn klachten gebeurd?

  Henri en Lieke Sturing lijken voor de buitenwereld een pleegkindje te hebben , maar Alicia is in werkelijkheid al 8 jaar in gijzeling en slachtoffer van religieus geweld en geloofsdwang, ook de beiden ouders worden hierin niet ontzien.

  De familie Sturing weet sinds 2007 al dat ze “de pineut” zijn en niet meer terug konden. Politiekorps Midden-Holland had namelijk de AIVD opdracht gegeven een veiligheidsonderzoek te starten. Ze hebben daarna een verklaring van geen bezwaar Type A aan ons verstrekt, naar aanleiding van het aangaan van een relatie van mijn toenmalige (2e) partner met mij. Hoezo ben ik vuurwapengevaarlijk ? … Voer voor Justitie om dit uit te zoeken. Waarom en in wiens belang is het dat tot heden toe deze beschuldiging in stand wordt gehouden.

  Ik heb ongeveer een jaar lang een relatie gehad met een politieagente. Nu weet u waarom ik zo gevaarlijk ben en waarom het Leger des Onheils nog beter zijn best ging doen om mij de grafkist in te jagen en waarom ik tot 3 maal toe 10.000 euro aan dwangsommen opgelegd heb gekregen om mij monddood te maken en dat terwijl ik door hun toedoen in een daklozen centrum ben beland terwijl het Leger des Heils juist pretendeert op te komen voor de allerzwaksten in de samenleving.

  Ook de voogd Silke Holscher, die tijdens dit proces op persoonlijke rechtspersoon en namens mijn kinderen met zelf uitgekozen en dus niet-onafhankelijke curator tegen mij heeft geprocedeerd, is gewoon nog een behoorlijke tijd voogd gebleven en heeft 11.000 euro van mij gecasht en in eigen zak gestoken (in strijd artikel 327).

  Bij de gemeenteraad te Assen en via de website van de Christen Unie aldaar kunt u vaststellen, dat een zekere Peter Sturing actief is als gemeenteraadslid; ook is zijn vader in het verleden actief geweest in de gemeenteraad Assen.

  Markant detail is: de teamleider van de Raad voor de Kinderbescherming die het doodvonnis van het gezin heeft ondertekend, zit namens de PvdA ook in de gemeenteraad te Assen, zijn naam is Martin Sagel.

  Dan bestaat er nog een Patrick Sturing, hij is een leidinggevende bij het Leger des Heils Noord, regio Groningen – Drenthe; wilt u solliciteren bij het Leger dan komen we bij hem terecht.

  Hier ziet u al een aantal ingrediënten en de kaderlijnen voor een groot rampscenario;
  de lijst is veel langer maar ik kan u zeggen dat Henri Sturing elk onderzoek heeft kunnen frustreren, traineren en kapot laten lopen terwijl dezelfde Henri Sturing tegen de ouders procedeerde.

  Hij heeft twee maal geprobeerd een paspoort te krijgen om naar Brazilië te gaan, want (voorganger) Arnoud Sturing ging daar trouwen, wat achteraf dus een leugen was.

  Ik wil een en ander graag verder toelichten mocht u dat noodzakelijk vinden.

  Met vriendelijke liberale groet,
  Edwin Lauxen

 2. Dit is nu wat ze noemen participatie. En dat wordt 2015 verplicht. Misschien kunnen we een bedrijfje oprichten. We zullen het AMFUUR noemen: Arbeit Macht Frei Und Uns Reich. Dan weet het UWV tenminste waar ze hun slaven naartoe moeten sturen.
  Dat dit nog gebeurt in de 21ste eeuw is een duidelijk teken hoe de mensheid er voor staat. Progressie gaat tergend langzaam!

 3. Als ik dit zo eens lees dan vraag ik me af of dat stemmen nog wel helpt. Dit is een regelrechte oorlogsverklaring aan de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten of die daarin terecht gaan komen (en dat kan bijna iedereen gebeuren, ook al denken de meeste van niet).

 4. en in 2015 wordt het alleen maar erger.
  Waar kunnen we nu het beste opstemmen?
  wil vandaag best stemmen maar welke van de 19 partijen zijn nu voor een BASISINKOMEN?
  BIP staat er helaas niet bij.

  • Voor de Europese verkiezingen zou ik op de Piratenpartij stemmen, zij zijn ook voor een basisinkomen. Privacy staat bij hen nummer 1.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.