Huiszoekingen onbeperkt mogelijk sinds 1 maart 2014

boeienDit is geen afkondiging van de Nazi’s in WO II, maar
een wetsvoorstel van VVD-er Teeven dat door de Eerste en Tweede Kamer in februari is aangenomen waardoor de politie in ieder huis kan binnenvallen wanneer het vermoeden bestaat dat er illegale vreemdelingen aanwezig zijn. Dit simpele vermoeden is voldoende.

Illegaliteit op zich is niet strafbaar, maar het vermoeden is al genoeg om iedere burger zijn burgerrechten af te nemen. Wanneer iemand op straat niet ter plekke kan aantonen dat hij “legaal” is, mag hij gearresteerd, geboeid, gefouilleerd en afgevoerd worden.

Op deze manier is een huiszoeking of aanhouding altijd achteraf te rechtvaardigen, want er bestond immers een vermoeden van illegaliteit. Tegen een vermoeden kan je als burger niets inbrengen. De politie heeft altijd gelijk.

Commentaar
Ik kan me goed voorstellen dat dit een doodgewone maatregel is voor een fascist, maar ik had nooit gedacht dat het fascisme bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is binnengedrongen met de PvdA in het kielzog.

Rob Vellekoop, 15 april 2014

10 Comments

 1. Wou even zeggen dat je mooi staande houdt. Alternatieve websites krijgen er nu ook flink van langs. Martin Vrijland vindt ik ook nog wel een goeie en weet ik dat de “Kat” alleen maar uit is op geld. Vertrouw natuurlijk niet alles en zet er mijn vragen bij, maar dit artikel is wel goed omdat we straks (mocht het zo doorgaan) we helemaal geen rechten meer hebben. Zowieso fuck the system, laws, maja dit is gewoon puur “machtsmisbruik”.

 2. Je eigen reactie vind ik kort, krachtig en zeer helder, Rob! Dank!

  Hoe staan de andere partijen hierin? CDA is toch veelal ook geen vrijheid minnende partij, bijvoorbeeld. En D’66? SP?

  De duimschroeven worden nog meer aangehaald:
  http://nos.nl/tekst/636485-jaar-geen-nederlandsbijstand-kwijt.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20nosnieuws%20%28NOS%20Teletekst%29
  (En opnieuw vrouw Klijnsma, die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld.)

  Overal en rondom steekt het a-socialisme, [inderdaad, om niet te spreken van fascisme] de kop op.
  De huidige politiek is volkomen verouderd, uitgerangeerd. De huidige politici staan [zo goed als] allen met beide benen in dat compleet inhumane machtsspel.

  Even wat tegenwicht?
  http://www.earth-matters.nl/26/9265/spiritualiteit/stilte-van-het-hart
  Omdat wij ons – letterlijk en figuurlijk – niet gaan laten “kisten” door dit machtsspel en degenen die zich hiervoor tot nu toe beschikbaar stelden, toch? !

 3. Art 27 w.v str praat ook van een redelijk vermoeden echter moet wel met feitte gestaafd worden derhalve kunnen Ie niet zo maar binnen komen

 4. De reden dat ik al in 1983 uit de VVD ben gestapt en er nooit meer ben teruggekeerd, is dat ze toen al hun principes begonnen overboord te gooien in de boot van de Partij van de Armoede. Die boot is ook al aan het zinken, maar tijdens dat zinken kan die boot nog heel veel schade aanrichten.

 5. Juist bij deze partijen. De A is allang niet meer van toepassing in PvdA en voor wie de Volkspartij van de VVD staat is ook maar de vraag. Aan de rest doet het z’n naam geen eer in. In de tijd dat de PvdA nog gedoogd werd was de VVD niet erg populair. Maar omdat de A nog redelijk hoog in het vaandel stond kregen ze nog een aardige vinger in de pap. Vooral in Rotterdam. Een partij met zoveel manko’s in zijn naam als de VVD is toch wel typerend. Met dwang word je bijna bevolen om op hun te stemmen want hun waarborgen zogenaamd Demokratie en Vrijheid. De grootste 3 partijen stonden allemaal pal achter kapitalistische systeem.

  We kunnen echter konstateren dat de demokratie zeer broos is bij deze 3 partijen. Thans zijn het allemaal demokratische partijen. En van onze vrijheid is weinig meer over.
  Als de leus Arbeit macht frei inderdaad opgeld zou doen, wat misschien ook zo leuk, dan kun je zondermeer stellen dat het tegenovergestelde werkloosheid je gevangene maakt van het demokratische systeem. Zelfs slaaf. Het sluipt er gewoon in.
  Ik las vandaag dat de lonen zelfs omlaag waren gekozen.
  Dus die CAO’s stellen helemaal niks voor. Bieden totaal geen vrijheid of demokratie. Ze worden door de bazen bepaald. Staken heeft dus ook weinig zin. De arbeiders zouden iets kunnen betekenen voor de werklozen. Maar dat is dus ook achterhaald.

 6. Het hele probleem van huisuitzettingen en toenemende armoedisering van ons landje ontstond feitelijk al in de 70-er jaren van de vorige eeuw, dus ruim 40 jaar geleden. Reeds toen stelden de PvdA, SP en ook de vakbonden grote vragen bij de te verwachten grote hoeveelheden immigranten, voornamelijk Berbers uit Marokko die al tijden lang in de clinch lagen met de toenmalige heerser, Koning Hassan. Doch het was juist de VVD die goedkoop en onmondig personeel nodig had om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de groei-economie in West-Europa. De immigranten bleven merendeels feitelijk kansarm voor betere functies omdat er indertijd totaal geen integratie-eisen werden gesteld aan de 1e generatie. Pas tijdens Verdonk, dus 30 jaar later, kwam er pas een serieuze integratieverplichting op gang voor nieuwkomers. Dit is ook tevens de reden van een tweedeling binnen de migrantengezinnen. De 1e generatie bleef, op een enkele uitzondering ná, analfabeet en de kinderen werden geschoold en hadden qua taalvaardigheid een onoverbrugbare verbale voorsprong binnen het gezin, dus geen respekt voor hun ouders en zochten hun ‘vertier’, zonder ouderlijk toezicht, buitenshuis met alle overlast van dien voor de, vaak autochtone, omwonenden. Dat deze armoedisering pas sinds 2008 ècht zichtbaar wordt is vanwege het feit dat de regeringscoalities al decennia op de pof leven en inmiddels, vrijwel kritiekloos, een megaschuld van 450 miljard hebben opgebouwd. Iets wat in het bedrijfsleven volstrekt onmogelijk is want dan gaat men gewoon failliet en is het einde verhaal. Bij de overheid gaat dit veel makkelijker want dan gaat men gewoon continu de belastingen verhogen. Ook in 2012 is de koopkracht, volgens het ANP, dan ook weer met 6% afgenomen. Dat het nu of straks ‘beter zou gaan’ is dan ook volstrekt onjuist, zeker vanwege het verliezen van onze soevereiniteit en de steeds hogere eisen en graaicultuur uit Brussel.

 7. ik heb altijd gezegd als Hitler had nog geleefd dat hij geen gebrek had aan aanhang NSB’ers meer dan genoeg in Nederland en niet te spreke in buitenland nu steunt het ”vrije”” westen fascisten in Letland Litouwen en dat soort landen
  blijkbaar dat mensen uit partijen als VVD alles in eigen hand wil houden alle macht naar zich toe trekken

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.