18 hulporganisaties luiden noodklok armoede en schulden in NL

armoedeVolgens een brief van 18 landelijke hulporganisaties aan alle gemeenteraden raken steeds meer mensen in financiële problemen of hebben te maken met een erg kleine portemonnee. In 2012 behoorden ruim 1,3 miljoen (8,4%) mensen tot een huishouden met een laag inkomen, waaronder 391.000 (11,8%) kinderen.
In datzelfde jaar liep iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico op problematische schulden, had problematische schulden of zat in een schuldhulpverleningstraject.
Mensen die te maken hebben met armoede en schuldenproblematiek bevinden zich in een kwetsbare positie. Vanwege een laag inkomen of schulden worstelen zij dagelijks hoe zij rond kunnen komen en hoe zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het lukt hen lang niet altijd om gezonde voeding of kleding te kopen, te sporten of mee te doen aan sociale activiteiten. Soms verliezen mensen zelfs een dak boven het hoofd. De hulporganisaties vinden dat niemand als gevolg van zijn financiële situatie buiten spel mag staan, zeker kinderen niet.Commentaar
Deze keer geen grote steunactie voor een door honger of oorlog verscheurd land in Afrika, maar een oproep armoede in eigen land te bestrijden en medelanders te helpen het hoofd boven water te houden, geteisterd als ze zijn door de zwaarste bezuinigingsmaatregelen van Rutte 2, die die ooit een groep getroffen heeft.

Rob Vellekoop, 9 april 2014

13 Comments

 1. Er is nog altijd te weinig aandacht of erkenning voor dit probleem. De berichten hierover die met met enige regelmaat in de media verschijnen, worden zelden of nooit begeleid van een journalistiek commentaar. Het wordt gewoon als kennisgeving genoteerd zoals een weerbericht. Alsof men zeggen wil; je kunt er toch niets aan doen.

  Armoede is het gevolg van een fundamentele systeemfout in ons economisch stelsel. Het erkennen van armoede en het oplossen ervan zou deze systeemfout ongenadig aan het licht brengen. En dat is wat onze B.V. Nederland niet aan kan, niet aan wil. Want immers, alle actie om de economische crisis te bestrijden is gericht op het in stand houden van deze economie.

  Maar inmiddels is onze economie, en daarmee ons staatsbestel failliet.
  Dat wil niemand erkennen of toegeven; onze op schuld gebaseerde economie is failliet, ik zeg het nog maar een keer.

  Dit faillissement wordt gemaskeerd met bezuinigingsmaatregelen en kunstgrepen die dit faillissement alleen maar verder bevestigen en verergeren. Inmiddels zijn de feiten nu zo dat miljoenen burgers ( veel meer dan de zgn. statistieken ons willen doen geloven) een financiële basis ontbreekt om stresvrij (zacht gezegd) aan het leven deel te nemen. Dit laat de disbalans zien tussen besteedbaar inkomen en de explosief stijgende kosten voor levensonderhoud, die overigens door de zelfde economie veroorzaakt worden. Het is een val waar we niet uitkomen als de systeemfouten er niet uit gehaald worden. Maar ja, wie gaat dat doen?

  De overheid, maar ook een groot deel van de rijkere samenleving, laat de slachtoffers van onze vrije markteconomie aan hun lot over, op een manier een beschaving onwaardig.

  Dat 18 hulporganisaties een brief schrijven aan de gemeenten is mooi, maar al deze organisaties die oprecht staan voor goedbedoelde hulp, zullen niets uit kunnen halen als er niet aan fundamentele systeemfouten gewerkt gat worden.

  Hulpverlening in een crisissituatie kent altijd twee componenten; directe noodhulp gericht op de korte termijn en structurele beleidsverandering op de lange termijn om dezelfde problemen in de toekomst te vermijden.

  Noodhulp nu zou ten eerste moeten bestaan uit het direct stoppen van dwang en sancties voor uitkeringsgerechtigden. Dwang, kleinering, uitsluiting en het ontnemen van middelen van bestaan is een flagrante schending van de mensenrechten en is bovendien ook in strijd met de zorgplicht die de overheid heeft voor zijn burgers.
  Ten tweede moeten de tekorten die ontstaan door een te laag inkomen uit uitkering of minimumloon, direct aangevuld worden. .
  Ten derde moeten de priveschulden die zijn voortgekomen uit een disbalans tussen inkomen en noodzakelijke uitgaven bevroren worden.

  Dat is allemaal noodhulp die vooraf moet gaan aan structurele hervormingen om te voorkomen dat we weer in die armoedespiraal terecht komen. Noodhulp zonder meer en onvoorwaardelijk.

  Het zal echter niet gebeuren. Want het zou aantonen dat onze economie en daarmee ons staatsbestel failliet is. En wie zou dat willen toegeven?

 2. 3 drogredenen:

  1 “de huizenprijzen moeten weer omhoog”.
  Het wordt als een goed teken gezien als die omhoog gaan.
  Hoe kan het dat het goed voor ons zou zijn als iets duur is en we wijs worden gemaakt dat we daar voor ons hele leven onder schuld moeten door brengen?
  Nee hoge huizennprijzen betekenen veel belasting inkomsten; hoge makelaars inkomsten; hoge hypotheken dus veel winst voor de banken.
  De mensen die al een huis hebben lijken voordeel te hebben maar eigenlijk hebben ze alleen maar een groeiende belastinglast tenzij ze hun huis verkopen en in een tent gaan wonen.

  2 “Economie moet harder draaien”.
  Harder draaiende economie betekend meer belasting inkomsten.
  Hoe harder het geld rolt hoe groter het verschil tussen arm en rijk wordt. Bij iedere ronde van economische activiteit schuift het verschil op in de richting van de groep die een hoger salaris weet te claimen.

  3 “De zorg wordt te duur”.
  Iemand bij de vvd is dat gaan roepen en het echoot nog steeds na. Dat word vertaald als “er moet dus minder zorg verleend worden”. Maar het probleem ontstaat doordat specialisten en bestuurders salarissen te hoog zijn en er van dat geld niet genoeg terug vloeit in de kas.
  Balkenende heeft namelijk de zorg premies voor iedereen gelijk getrokken waardoor de rijken niet evenredig meer mee betalen.

 3. In dit systeem worden goede mensen gestraft en slechte beloont plus moeder aarde gaat er kapot aan , wins gaat voor het welzijn van de mens en natuur. Trouwens deze crisis is de opzet van de iliminati ,drijf de mensen in wanhoop dan acsepteren ze de new word orde wel, en dan heb je pas echt hel op aarde.

 4. Tot armoede verval je, wanneer je verkeerde beslissingen in het leven neemt.
  Nalaten om een vak te leren, waarvan je kunt bestaan, is ook zo een verkeerde beslissing. Net als verliefd worden, terwijl je een partner hebt, die goed voor je zorgt. In het nemen van verkeerde beslissingen laten mensen zich altijd leiden door “Het Gevoel”. Als je bij alles wat je doet, het verstand erbij houdt, zul je nooit tot armoede vervallen.
  Armoede is dus het gevolg van verkeerd genomen beslissingen in het leven. Armoede is dus EIGEN SCHULD. Behalve wanneer het door lichamelijk gebrek komt. Bijvoorbeeld geestelijk onvermogen, ongevallen, etc.
  Helaas wordt in deze samenleving “Van het recht van de sterksten” ook bezuinigd op de zorg voor invaliden.

  • Armoede is GEEN eigen schuld. Armoede is het gevolg van een asociaal systeem waarin miljoenen verstrikt zitten. Je bent arm voordat je het weet. Er hoeft een kleine tegenslag in je leven plaats te vinden en je moet bijstand aanvragen. De werkgelegenheid neemt steeds meer af, het aantal werklozen stijgt en daarmee de armoede. Er is geen enkel mens die beslist om arm te worden (tenzij een uitzondering uit principe), dus hoe kan je dan spreken van schuld? En nog wat: je vervalt niet in armoede, maar je wordt er in geduwd doordat in onze rechtstaat de schuldeiser een ongekende macht heeft ten op zichte van de schuldenaar. Bij het optreden van een schuld wordt deze al snel door allerlei buitennissige inacassopraktijken verdubbeld. Wiens schuld is dat?

  • Gisteren stond er een artikel in een krant van een eeuwige student die de dupe is. Hij had de verkeerde studie, achteraf gekozen, terwijl hem verzekerd was dat hij een goede keuze had gedaan. Zijn vrienden die helemaal niet zo hard geleerd hadden hadden betere banen en maakten promotie en kregen steeds meer salaris. Hij moest het baantjes doen via het uitzendburo en kon amper rond komen. Hij is verplicht een nieuwe opleiding te volgen omdat de vorige waardeloos bleek.
   M.a.w. het is allemaal een gok en degenen die niet gegokt hebben en toch verloren vallen automatisch buiten de boot. Worden gestraft.
   Ik dacht ook wel eens had ik maar iets geleerd. Een vak. Maar het zegt dus helemaal niks. En het is allemaal een momentopname.
   Vandaag kun je misschien makkelijk rondkomen, maar morgen ben jij aan de beurt.

   Ik lees nu wel eens dat ouderen uit hun komfortzone moeten komen.
   Welke komfortzone ? Soms lijkt een kans die geboden wordt het je van het, maar blijkt het achteraf een drama te worden.

   Overigens is het belasting stelsel in Nederland een molensteen om vele mensen hun nek heen.
   De rijken worden er al mee bevooroordeeld.
   Men wil naar een totaal ander belasting stelsel toe dat zogenaamd veel eerlijker is en waarbij de overheid alleen nog maar int. Dus rijker wordt.
   Wat is daar het nu van ?
   Het hele belasting stelsel wordt o.a. door de VVD misbruikt om de rijken en werkgevers te bevooroordelen en dat noemen ze eerlijk.
   De lage lonen worden er nooit mee geholpen. Je krijgt nu een koekje van eigen deed en die willen ze ook weer inpikken.
   En wederom worden de voorstellen weer gedaan door bankpersoneel. Nog steeds worden banken, de grootste veroorzakers van de krisis, steeds in de watten gelegd.
   De hypotheekrenteaftrek moet wel minder, maar natuurlijk blijven bestaan. En door die hypotheken is ook een krisis ontstaan, omdat banken er gigantisch mee kunnen sjoemelen.
   Uiteindelijk is het gewoon een lening die vele risiko’s met zich meebrengt.
   En dat mensen met enorme hoge inkomens er veel meer van profiteren is een feit. Die houden graag het huidige belasting systeem in stand.
   Die profiteren er het meeste van.
   Wientjes hoor je zelden of nooit klagen.
   Voor grote werkgevers is het nog altijd een belasting paradijs.
   Voor de gewone inwoners een belasting hel waar geen ontsnappen aan mogelijk is.

   Met toeslagen en hra valt natuurlijk enorm veel te frauderen.
   De kontroles daarop worden steeds minder.
   Het is wel typisch dat ik als kleine belasting betaler al jaren in de molen zit en streng wordt gekontroleerd.
   Vorig jaar kon ik weer een aantal honderd euro inleveren.
   En ik snap nog steeds niet waarom. Daardoor zitten we wel weer onder het asociale minimum. Het jaar daarvoor ook al, maar daar kijken ze niet naar.
   En het minimum is helemaal niet meer sociaal. Allang niet meer. Het basisinkomen ziet er socialer uit. Straft fouten niet meteen af. Misschien dat je dan pas kunt spreken over komfortzone.
   Maar nu is het allemaal nog kommer en kwelzone.

  • E. De Lorenzo, jouw opmerking getuigt van een enorm slecht politiek inzicht en oordeel over hoe mensen in elkaar zitten! Hoe schuldig ben je als je in een niet rijk gezin wordt geboren en daardoor bijvoorbeeld niet kan studeren, wat als je een heel andere levensvisie hebt dan de geordende macht en daardoor in de problemen komt? Hoe schuldig ben je als je gewoon fietsenmaker of vuilnisman wil zijn ipv bankdirecteur, hoe schuldig ben je als je vind dat een opleiding minder belangrijk is dan een goed mens te zijn? Daarbij: democratie IS het recht van de sterksten! Immers: meeste stemmen gelden en, als de gevestigde orde, net als met het referendum over ja of nee tegen de EU, tegen deelname stemt, veegt de gevestigde orde daar gewoon zn reet mee af en zegt ja tegen de eu…..met alle gevolgen van dien! Alle menselijkheid is weg bij dit kabinet, dat moge duidelijk zijn. Mochten mijn argumenten niet bij je aankomen, geen punt hoor, kijk naar de verkiezingsuitslagen waarin de grote partijen toch een aardige veeg uit de pan hebben gekregen…maar daar naar luisteren???? Niks van gemerkt, integendeel, wel belastingvoordeel voor de rijkeren, en de rest zoekt t maar uit,Participeren? Bullshit, De gemeenste beslist voor uitkeringsgerechtigden waar, wanneer en hoe zij MOETEN participeren, oftewel: de tijd van lijfeigenen is nog niet voorbij. Als je niet doet wat pappa (lees regering en ambtenaren) je voorleggen, krijg je straf, ben je al gauw een terrorist. Vroeger was je een rebel, provo, langharig werkschuw tuig, nu dus een terrorist. Dat zal in jouw ogen denk ik ook zo zijn naar de armeren toe in onze samenleving zoals mijn indruk is?? Trouwens: iedere burger krijgt problemen als hij zich met criminelen inlaat, regeringen dus niet wat zij sluiten deals met corrupte regeringen….roemenie, bulgarije, italie, griekenland, rusland (!)…….. hoe sta je daar tegenover dan?

 5. Het is jammer dat geld in deze wereld slecht is en automatisch tot onrecht leidt. De voedselbank helpt de armen eigenlijk helemaal niet. Heel veel mensen vallen buiten de boot. Het zijn nu meer de mensen die in akute nood komen die geholpen worden. Raar maar waar. De kriteria om een voedselpakket te krijgen zijn enorm. Als je ziet dat daar zelfs op bezuinigd wordt. Het is voornamelijk de verspilling van de supermarkten die aangepakt wordt. Zo krom zit het in elkaar.

  Uit Engeland dook een filmpje op van een liefdadigheidsinstelling die met een bord rondliep met daarop de tekst “Fuck the poor”.
  Dat is natuurlijk de stuitend en de reakties waren niet van de lucht.
  Maar het bewijs dat het wel degelijk waarheid is bleek later toen de man geld probeerde op te halen zonder die tekst.
  Iedereen liep gewoon door en negeerde de man volledig.

  Niet alleen de overheid had zwaar bezuinigd op het armoedebeleid, 60 procent minder, ook waren gewone mensen minder gul.
  Ik snap het wel. Wij geven ook niks meer. Vrijwel iedereen moet inleveren.
  Behalve de rijken. Waren de belasting schijven al aangepast in hun voordeel kregen ze ook nog weer een extraatje terug, kompensatie, voor de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
  Dat daartegen over een forse verlaging van de zorgtoeslag zat daar hoor je ze niet over.

  En zogenaamd gaat het weer goed. We zitten ineens ruim onder het begrotingstekort van 3 procent.
  De faillissementen waren een stuk minder in februari.
  Maar dat 2013 een topjaar was voor faillissementen daar doen ze niks mee. Wat weg is is dus WEG !
  ZZP´ers die binnen een jaar al in de problemen komen en die worden nu het hardst aangepakt. De werkgevers laten ze natuurlijk buiten schot.
  Die hebben het zo moeilijk. Zij verzinnen de schijnkonstrukties die de belastingdienst miljoenen kost, maar de ZZP´er die mag dat oplossen en betalen.
  Veel ZZP`ers zouden hun administratie niet op orde hebben.
  Gôh, hoe zou dat nou komen ?
  De armen worden gestraft voor het falende beleid van de rijken.
  Gokken met gemeenschapsgeld hoort daar ook bij.
  Je mag niks meer verdienen. Al het is geld is voor en van de rijken.
  Die hoeven niks te verantwoorden.

 6. Fijn dat er eindelijk beweging komt naast de Lange mars die dit erkennen. Er komen steeds meer armen bij, en ik durf te wedden dat armoede een stille moordenaar is, hartklachten, ondervoeding, etc etc etc, en geen geld voor de dokter. En dan ook nog eens naar behandeld door dat deel van de wereld die het nog niet door heeft dat deze mensen arm gemaakt zijn, dit is hen niet overkomen het is gecreëerd. Deze hele “crisis” is er een van mentaliteit van hen die niet wensen deel te nemen aan de samenleving, van hen die participeren bedenken maar zelf niets gunnen aan een ander. In een samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat heet beschaving. En dus moet ik helaas concluderen dat wij, Nederland, geen beschaving meer zijn. Wat we dan wel zijn moet ik nog onder ogen durven zien.

  Ik verzoek de voorstanders van dit beleid de consequenties goed te bekijken en tot hen door te laten dringen: is dit het land wat u wil?
  Had u dit lijden voor ogen? Is het werkelijk de bedoeling nog verder te gaan in deze lijn?

  Ik kan mij namelijk niet voorstellen, dat het de bedoeling is om het eigen volk ZO te benadelen.
  Dan moet men zich schamen tot in het einde der tijden.

  Los van dit al is de roze achtergrond een fijne!

 7. Indien ik me even concentreer op alleen de gemeente Utrecht dan werd er kort en toevallig ná de bewuste verkiezingsdag (19-3)doodleuk gemeld dat het stadskantoor, wat in mei a.s. , opgeleverd wordt, maar liefst 206 miljoen euro heeft gekost. Hierdoor komen maar liefst 17 ‘gedateerde’ gebouwen met in totaal 65.000 m2 structureel onverhuurbaar leeg te staan volgens De Boorder, een prominente makelaar Utrecht die al decennia gespecialiseerd is in bedrijfshuisvesting. Dit klemt des te meer omdat er reeds 1 miljoen m2 of 14% landelijk in Utrecht leeg staat. Voorts kan ik U verwijzen naar pagina 31 van het Elseviers Weekblad van 15 maart jl dat het ‘eigen vermogen’ als slecht gekwalificeerd wordt en de schuld voor de volgende generaties inmiddels 1000 miljoen bedraagt. Ik heb het dan nog niet over het feit dat er tussen 2010 en 2013 circa 30% is gekort op de eigen Utrechtse voorzieningen. Deze hele gang van zaken heeft er toe geleid dat er veel onvrede was hetgeen zich helaas vertaalde in de deelname van maar liefst 10 nieuwe(!) partijen. Al met al is het duidelijk dat het Utrechtse lokale beleid feitelijk een kopie is van het destructieve Haagse beleid.

 8. Armoede (= geld tekort hebben) is onrecht?

  Er zijn ook [best veel] mensen, die geld óver hebben; zij gaan dat geld beleggen, aandelen kopen, enzovoort. Is dat óók onrecht?

  Waar is de balans, het midden, het evenwicht???

  http://nieuwsuur.nl/video/489478-hoeveel-is-genoeg.html
  (Duurt 6½ minuut; via zoekmachine: Nieuwsuur hoeveel is genoeg)

  Wanneer kunnen wij gezamenlijk het ego (de angst) los laten?

  Angst: Er zijn ook [best veel] mensen, die geld óver hebben; zij gaan dat geld beleggen, aandelen kopen, enzovoort. Is dat óók onrecht?

  {Er was een man die zei: er zijn vissen en er is wijn genoeg: déél het (uit)!}

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.