BIP tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden

papierprikkenDe Basis Inkomen Partij (BIP) keurt tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden voor een uitkering af. Dit is een van de punten van de lokale verkiezingsprogramma’s waarmee de partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 deelneemt. De BIP vindt de eis van tegenprestatie of ‘werken met behoud van uitkering’  een grove schending van de mensenrechten.

Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) is hier duidelijk over in artikel 4, 2e lid: “Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.” Nederland heeft dit verdrag ondertekend.

BIP afdelingen vinden dat gemeenten moet weigeren regelingen uit te voeren die in strijd zijn met de mensenrechten. Uitkeringsgerechtigden worden verplicht te werken zonder daarvoor loon te krijgen. Dat is een inbreuk op hun waardigheid. Terwijl deze mensen vaak jarenlang of zelfs tientallen jaren hebben gewerkt. De BIP wil dat werk beloond wordt met tenminste het wettelijk minimumloon en moet gebeuren met een arbeidsovereenkomst waarin de rechten van de werknemer gewaarborgd worden. Dit is nu niet het geval.

Werken met behoud van uitkering  is hetzelfde als een brood kopen bij de bakker, waarbij de bakker het door jou betaalde brood pas levert nadat je de winkel die dag hebt aangeveegd. Iedere Nederlander draagt door middel van belasting en premies bij aan de inkomsten van de staat. Dus wanneer iemand die zijn baan verloren heeft om welke reden dan ook steun van diezelfde staat vraagt
moet deze geholpen worden. Zonder daarvoor een tegenprestatie te eisen, die immers allang geleverd is.

Deze gedwongen tewerkstelling wordt verkocht aan de uitkeringsgerechtigden met het excuus dat dit nodig is om hen klaar te stomen voor een nieuwe
baan, terwijl er helemaal geen werk genoeg is omdat er voor 7
werklozen slechts 1 vacature is. De BIP keurt dit af en accepteert dit
niet. Hetzelfde geldt voor vrijwilligerswerk. Alleen uit
vrije wil kan de uitkeringsgerechtigde werkzaamheden op deze basis
verrichten.

In ons land is re-integratie een show die suggereert uitkeringsgerechtigden te helpen met het vinden van een nieuwe baan. De harde werkelijkheid is die van intimidatie van uitkeringsgerechtigden, die voortdurend bedreigd worden met kortingen (tot 100%) op hun uitkering.

De gevolgen van dit beleid zijn in een aantal zwartboeken beschreven. Enkele conclusies hieruit. Er is sprake van:
– Disciplineringsmaatregelen
De disciplinering houdt onder andere in dat men zonder te protesteren opdrachten moet vervullen, zo niet dan dreigt korting op de uitkering.
– Geen uitzicht op betaald werk
Denk aan papier prikken, boodschappen doen of onkruid wieden zonder uitzicht op een baan.
– Bestaansonzekerheid creëren en intimidatie
Re-integratiebeleid creëert bestaansonzekerheid. Namelijk door mensen op te roepen voor allerlei vaak zinloze trajecten. Mensen die niet komen krijgen forse kortingen.
– Vervanging van betaald werk
Mensen werken  zonder salaris in het kader van een zogenaamde “proefperiode” en vervangen werknemers door hun banen in te nemen.

De gemeenteraadsverkiezingen vormen voor de Basis Inkomen Partij de aanloop naar de landelijke verkiezingen. De Basis Inkomen Partij wil een maatschappij waarin de welvaart gelijkmatig over elke burger verdeeld wordt. Waarin niemand in armoede leeft. Waarin ieder het grondrecht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen waarop hij terug kan vallen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt, werkloos of ouder dan 65 is.

10 december 2013
Rob Vellekoop –  partijvoorzitter
Basis Inkomen Partij

26 Comments

 1. 1 vrijwilligers zijn goedkoop. De directeur spaart dit geld uit en kan dit in eigen zak steken. De regering kan het geld van de premies uitgeven, de uitgaven aan bijv. de EU is veel te hoog. Dus binnen de grens onstaat een tekort. Maar wie nu goed doet, heeft straks een mooie baan elders. Is net als schaken, vooruitzien.

 2. Rob Vellekoop: ik ben het helemaal met je eens betreffende verkoop verhaal van afbraakkabinet rutte2, dat het gezegd wordt om het onmenselijke beleid richting uitkeringsgerechtigden goed te praten. Het kabinet roept maar, vult maar in en doet maar (zonder uitkeringsgerechtigden ook maar enige inspraak te geven). Laat ze me maar profiteur, uitvreter en/of parasiet noemen (ik weet dat die personen het zelf zijn dus doet geen pijn), is toch beter dan misbruikt en uitgebuit, dus als slaaf behandeld worden!!

  Het kabinet is echt welbewust gehaaid bezig dmv steeds meer oost blokkers (ver onder het minimum loon) hier te laten werken en bazen n bonus geven wanneer ze mensen met behoudt van uitkering aannemen, die bazen nemen dus alleen nog gratis (met daarbovenop n bonus) werknemers in dienst, door crisis blijven bedrijven failliet gaan dat keer op keer tig ontslagen mensen betekent, dus al met al blijft werkloosheid stijgen, is geloof ik al 1000 mensen per dag, en worden steeds meer Nederlanders afhankelijk van n uitkering dus de groep slaven groeit als kool natuurlijk. Well done kabinet rutte2, aldus wrijven de parasieten (die financieel door ons onderhouden worden) zichzelf in de handen. En elk parasiterend kabinetslid dat (ook al door ons betaald) wachtgeld van duizenden euro’s pm? ontvangt, mag lekker op zn luie reet blijven zitten omdat er geen verplichting is (hun hebben dus al n onvoorwaardelijk riant maandinkomen waarvan veel meer gedaan kan worden dan maar de 1e levensbehoeften vervullen), er dus geen tegenprestatie geleverd hoeft te worden in kader van dat het volk ze royaal onderhoudt. Wat n profiterende uitvreters zeg. Niet wij maar hun moeten s actief worden in kader van negatief imago proberen kwijt te raken pff. En nee, geen slavenarbeid, maar enige dat ze hoeven te doen, is ophouden met tgv eigen bankrekening misbruiken en uitbuiten van situaties en onschuldige mensen.

  Btw. Ik zou me maar grote zorgen maken dat CDAlid M., na duidelijkheid dat verhaal van kabinet rutte2 tov uitkeringsgerechtigden met behoudt van uitkering aan het werk zetten, maar n verkoop verhaal is, geen reactie meer heeft gegeven, zegt denk ik ook wel weer voldoende. Want als ik betaal voor degene die op dat moment van n uitkering moet leven, betaalt n ander dus voor mij wanneer ik van n uitkering moet leven, is dus dienst, wederdienst, enzo houdt het volk elkaar (en het kabinet rijkelijk) aan de zeg maar vreet, dus tegenprestatie leveren in kader van uitkering verdienen betekent dubbel betalen, niks meer en niks minder!! En dat ze zoveel mogelijk dubbel willen profiteren, blijkt wel uit het feit dat om al eerder genoemde redenen steeds meer mensen willens en wetens n uitkering aangesmeerd wordt en dat ze maandelijks dus honderden euro’s per uitkeringsgerechtigde jatten omdat nav zeg maar 32 uur pw werken (en daarnaast gedwongen moeten blijven solliciteren natuurlijk omdat ze mensen zogenaamd toch uit de uitkering willen en beter gunnen dus anders uitkering gekort wordt dus al met al gewoon minimaal 40 uur pw werken) n maandelijkse uitkering altijd minder is dan maandelijks n minimumloon krijgen tav minimaal pw 32 gewerkte uren.

 3. Een “tegenprestatie” voor de uitkering is al verricht door het betalen van sociale premies. Als mensen een loonprestatie moeten leveren, hebben ze ook loonrechten. Punt.

  • De tegenprestatie voor je uitkering is nodig om van dat gestigmatiseer van uitkeringsgerechtigden af te komen! Want ik ben het spuugzat dat Bijstandsgerechtigden en Wajong’ers door rechts-populisten (VVD- en PVV-aanhang!) als profiteurs, parasiet, enz. worden gebrandmerkt!

   Juist door de tegenprestatie naar vermogen waarbij maatwerk en eigen keuze erg belangrijk zijn, staan wij uitkeringsgerechtigden midden in de samenleving, is dat goed voor sociale contacten en maken wij ons nuttig voor de ander.

   • Het gaat er niet om dat uitkeringsgerechtigden midden in de samenleving. Er IS werk blijkbaar. Dus geef iemand een baan met toekomstperspectief. Maar men wil er niets of weinig voor over.

  • Op het moment dat je werkt, betaal je belastingen en sociale premies voor diegenen die op dát moment van een uitkering leven. En waarom zou een maatschappelijk nuttige wederdienst naar vermogen uit wederkerigheid dan niet mogen? Ik snap dat niet!

   • Beste Moi, je zegt het zelf: je betaalt voor elkaar, met andere woorden de tegenprestatie is al geleverd. Jij wil daarna nog een keer een tegenprestatie. Het is als brood kopen bij de bakker, je betaalt voor het brood en krijgt het brood pas mee nadat je ook nog de winkel aangeveegd hebt.

 4. Door een tegenprestatie te eisen voor een uitkering gaan er banen verloren waar anders een normaal salaris tegenover zou staan. Dat heet verdringing en ontduiking van het minimumloon. Als we de strategie van M gaan volgen dan werkt straks bijna iedereen voor een uitkering. Nou ja, behalve dan de rijken…ik heb nog de tijd meegemaakt dat je van de sociale dienst geen vrijwilligerswerk mocht doen omdat je daarmee betaalde arbeid in de weg zou staan. En nu moet iedereen ineens verplicht een tegenprestatie gaan doen. Waar zijn we mee bezig hier in Nederland in godsnaam. M. alsjeblieft verdiep je eens in het vuile spel dat er gespeeld wordt. Want je hebt het echt niet door merk ik…

 5. Ik ben het volledig eens met Saskia. M van het CDA of het vuile spel nog niet echt door geloof ik…

  • Dank je wel, Carina. Ik kan me volledig aansluiten bij je uitleg. Vanmorgen een ongeluk gehad, dus voorlopig geen hete aan in mijn nek. Ik heb vanaf oktober 2010 nog niet echt vrij gehad.

   • Sinds oktober 2010 geen vakantiedagen kunnen opnemen? Ook wanneer je met behoud van uitkering werkt, hoor je vrije dagen op te kunnen nemen en enkele dagen op vakantie te kunnen gaan.

    • Ik werkte in eerste instantie niet op contractbasis. Soort freelancers zeg maar. Bouwde naast vrije dagen dus ook geen ww etc op. Sinds een jaar op contract. De dagen die ik heb opgenomen waren ivm de operatie van mijn dochter. Ik heb nooit op vader kunnen rekenen en dat heb ik in dit geval dus ook niet gedaan. We leven sinds negen maanden niet meer onder een dak
     Leve het flexwerken. Nu alleen nog flex vastelasten.

 6. Op zich is er helemaal niets mis mee met een tegenprestatie voor je uitkering. Werkenden betalen daarvoor belastingen, en dan is het heel netjes om daar ook wat voor terug te doen. Waar het fout gaat, is dat er vaak geen sprake is van maatwerk en dat uitkeringsgerechtigden zo slecht bejegend worden. Die twee zaken moeten fors verbeterd worden!

  • Beste M (CDA-lid), je ziet over het hoofd dat uitkeringsgerechtigden al vele jaren gewerkt hebben voordat ze werkloos zijn geworden en in deze periode al premies en belastingen betaald hebben.

   • Dat zie ik niet over het hoofd. Ik ontvang een Wajong-uitkering en daar doe ik ook een tegenprestatie voor bij een werkproject van een zorginstelling (Arbeidsmatige Dagbesteding AWBZ/WMO). Voor wat, hoort wat! En nu niet gaan lullen over belastingen en premies die je betaald hebt, toen je nog werkte. Je betaalt deze om de uitkeringen te betalen voor diegenen die op dat moment van een uitkering moeten leven.

    • Precies, ‘je betaalt deze om de uitkeringen te betalen voor diegenen die op dat moment van een uitkering moeten leven’. Leg mij dan maar eens uit waarvoor je ook nog eens een tegenprestatie wilt hebben.

     • Omdat de tegenprestatie er voor moet zorgen dat uitkeringsgerechtigden midden in de samenleving staan, en dat negatieve stempels als profiteurs, uitvreter en parasiet zullen moeten verwdijnen. Kortom, de tegenprestatie moet er voor zoirgen dat de draagvlak in de samenleving voor uitkeringen in stand blijft.

     • Beste M, dat is het verkoop-verhaal van afbraakkabinet Rutte2 om het onmenselijke beleid richting uitkeringsgerechtigden goed te praten.

  • Door de term vrijwilligerswerk zijn bann verdwenen waarvoor eerder iemand een salaris ontving. Denk aan de koffiedame of de activiteitenbegleidster. Ondertussen zijn de directeuren ieder jaar meer gaan verdienen. Zo simpel is het. Creëer banen, geen vrijwilligerswerk. Ik wil een betaalde baan met toekomstperspectief.

 7. Dwangarbeid is afschuwelijk en moet fel bestreden worden. Hiermee worden mensen de dakloosheid of psychiatrie in geholpen. Of misschien nog wel erger gedreven tot zelfmoord. Helaas beseffen mensen die nu nog een vaste baan hebben dit vaak niet waardoor de strijd momenteel voornamelijk gestreden wordt door mensen die al aan de onderkant van de maatschappij zitten. En krijgen zij weinig tot geen bijval van mensen die het nog voor de wind gaat. Dat is een probleem!

  • Dat is idd het probleem. Mensen beseffen pas hoe erg de situatie is, als zij zelf hun baan verliezen en/of tot armoe vervallen. En dan zijn zij ook machteloos…

 8. gelukkig zit ik niet in bijstand of WW maar heb ook geen werk
  mij salaris op jaar basis is rond 2000 euro en mij Disciplineringsmaatregelen op te leggen hebben meestal tegen over gesteld resultaat en mij intimidatie en provoceren dat zou ik maar voor zekerheid laten want wie bal ketst kan………… ik ben niet bang van god laat staan van iemand van bijstand of UWV
  als ik dwangwerk moet doen dan wil ik ook salaris naar dat soort werk en geen bijstand want dat is uitbuiting en dat zal ik zeker niet accepteren

 9. 7 werklozen tegenover 1 vacature !!! Hm, het zijn er tenminste 50 tegenover 1 vacature en het wordt nog véél erger.

 10. De afgelopen jaren lijkt er een trent te zijn voor vrijwilligerswerk. Ouderen die met grote belangstelling via de media laten zien hoe ze genieten van hun baan of vrijwilligersbaantje. Maar ook over het algemeen mogen we via diezelfde media vernemen hoe mensen genieten van deze baantjes. En horen we dat dit nodig is vanwege de vele bezuinigingen. De bekendste momenteel is wel Geer en
  Goor. Vol enthousiasme hebben ze zich een maand lang op deze klus gefocust en zat de media er wederom bovenop. ik mag aannemen dat ze dit uit hun eigen volle overtuiging hebben gedaan. Echter ondanks de genoemde bezuinigingen zijn de salarissen van deze directeuren door de jaren heen enorm gestegen. Dus hoezo bezuinigingen. Mijnsinziens is het enige doel dat er goedkope banen worden gecreëerd. De vrijwilliger en oost-Europeaan zijn wat mij betreft in een adem te noemen. Beide goedkoop en onder aan de streep blijft er lekker veel over voor de bankrekeningen van de directeuren en aandeelhouders. De salarissen zitten in een enorme spagaat. Zelf heb ik sinds deze maand een bijstands uitkering en als ik kan zal ik vrijwilligerswerk weigeren. Om de simpele reden dat er de afgelopen jaren banen zijn komen te vervallen en ingevuld worden door vrijwilligers. Dus regering en gemeent, deze moeder wil een BETAALDE baan met toekomstperspectief zoals dat 30 jaar geleden nog heel gewoon was.

  En wat betreft deze goedkope vrijwilligerswerk, het is heel simpel de wachtgeldregeling moet toch ergens van betaald worden. Niet waar Mevrouw Ferrier, die op onze kosten van € 71.000,– per jaar alvast van haa pre-pensioen geniet. Vanaf haar 55e stelde ze zich niet meer beschikbaar voor de tweede kamer en de regel is dat je dan 10 jaar lang tot je 65e zonder enige druk van solliciteren mag profiteren op lasten van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.